Y Nghia Chú Đại Bi Tiếng Việt

  -  

Chú Đại Bi giờ Việt là bạn dạng dịch Kinch Crúc Đại Bi nằm trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni là thần crúc quảng đại viên mãn, cứu vãn khổ cứu vớt nàn giúp chúng sanh thoát khỏi đau khổ thế gian.

Trong bài viết này Cửa Hàng chúng tôi vẫn ra mắt cho tới chúng ta bải dịch Chụ Đại Bi giờ đồng hồ Việt dễ nhìn đọc để giúp đỡ những Phật tử rất có thể trì tụng mỗi ngày.

Bạn đang xem: Y nghia chú đại bi tiếng việt


*
Lời Chụ Đại Bi giờ đồng hồ Việt

Chú Đại Bi được rất nhiều Phật tử trì tụng mỗi ngày để cầu ước ao ra khỏi khổ nàn, tiêu trừ tai ách cùng hướng đến một cuộc sống an nhiên, trường đoản cú trên. Đây đó là bạn dạng dịch Chú Đại Bi giờ đồng hồ Việt được thực hiện trong những nghi thức tụng niệm thông dụng tại Việt Nam:

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại ngùng Đại bi trọng tâm đà la ni

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam tế bào a rị domain authority bà lô yết đế, thước bát ra domain authority, bồ đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát lan.

Nam mô vớ kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, pphân tử xà domain authority đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, pphân tử sa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, đánh rxe hơi rô, ý trung nhân đề dạ, nhân tình đề dạ, ý trung nhân đà dạ, người tình đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni mãng cầu, bố dạ ma mãng cầu, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha. o

Nam mô hắc ra đát mãng cầu, đa ra dạ da.

Xem thêm:

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần Lúc trì biến hóa cuối cùng)

Bản dịch Chụ Đại Bi giờ Việt

Đây chính là bản dịch nghĩa giờ đồng hồ Việt của toàn cục bài bác Chụ Đại Bi:

Thành kính đhình ảnh kễ Ngôi Tam Bảo

Thành kính đhình họa lễ Ngôi Tam Bảo. Thành kính đảnh lễ Đức Quán Tự Tại Quán Thế Âm, Bậc Bồ Tát giác ngộ hữu tình, bậc Đại Sĩ, bậc Đại Bi Tâm. Tán thán việc quy y độc nhất vô nhị thiết Thánh Chúng và chánh pháp tùy nằm trong. Sau Khi hoàn toàn vấn đề đhình ảnh lễ đấng Quán Tự Tại Quán Âm Đại Bồ Tát Đại Từ Bi, tiếp nối tôn kính đảnh lễ các bậc Đại Chí Thánh, bậc Thiện Hiền tôn trả. Pchờ ra ánh sáng đại quang đãng minch khiến cho không còn thảy bọn chúng sinh nhất thiết được vô ưu tý bỉ vô tmê man với trong sạch diệu tịnh. Từ đó hướng vai trung phong đhình ảnh lễ quy y bậc thiện lên tình, quy y bậc tuỳ nhi cơ mà ttránh, tín đồ đều rất hy vọng thân cận.

Thần chú tuyên ổn ra

Hợp độc nhất vô nhị thể đại đồng với Quán Tự Tại. Từ bạn vạc Đại Bi Tâm cho nhất thiết những đại giác hữu tình nhỏng hoa thanh hao tịnh vô nhiễm và độc hại lan ra khắp xứ sở phân phát Đại Tự Tại Tâm, hăng hái hay tạo nên những thiện nghiệp new bao gồm năng lực độ thoát ra khỏi những triền phược và quá trực tiếp lên được, bắt buộc vắt sức duy trì đạt được trọng điểm kiên cố gan góc trường đoản cú tại, thọ dần đến biến đổi dẫn tới việc giải bay vô nhiễm. Nương theo đó mà tiến hành hoằng pháp vị vị pháp vương vãi tự công ty của tự do. Tiếp tục tu hành, tiếp tục làm cho sạch mát thân và làm cho sạch sẽ tâm – Thanh tẩy thân, trung tâm. Với Tâm Đại Từ Đại Bi lúc tín đồ vẫn thành tích trong Việc giải thoát tương ưng cùng với vạn pháp, chiến thắng vào tiết hạnh, thắng lợi trong diệu nghĩa vô cấu, chiến thắng không có ai rất có thể sánh khi thổ lộ bao gồm mức độ ttiết phục, thành tựu không ai có thể sánh trong toàn bộ những chân thành và ý nghĩa thâm thúy, thành tựu không người nào sánh vào chuyển pháp luân, thành công không ai sánh vào đóa sen đỏ tượng trưng đến diệu tịnh nghiệp, thành công trong việc đổi thay Đức Thế Tôn, thành tựu trong rước uy đức của bản thân mình tạo ra lòng tin mang lại gần như người. Thành kính đhình họa lễ ngôi Tam Bảo, tôn kính đảnh lễ Đức Quán Tự Tại, Đức Quán Thế Âm. Tuim chú: Hiệp tuyệt nhất các thành tích như ý, đạt được sự viên mãn chiến thắng đó qua trì tụng lời chơn ngôn này.

Lợi ích Lúc trì tụng Kinh Chú Đại Bi giờ đồng hồ Việt

*

Dù đến ước nguyện cùng tận hưởng như thế nào thì tín đồ trì tụng Crúc Đại Bi giờ đồng hồ Việt yêu cầu tất cả tinh thần, kính cẩn và giữ lại gìn giới sẽ thọ trong sạch thì mới rất có thể hòa cùng trọng tâm Đại Bi của Bồ Tát, mới hoàn toàn có thể đã có được hồ hết tác dụng cao quý:

Thường được an lạc.Trừ tất cả bệnh.Thêm nhiều năm tuổi tbọn họ.Thường được phú quý.Diệt trừ tất cả hiểm sâu trọng tội.Tránh được chướng nàn.Tăng trưởng công đức lành.Hoàn toàn không sợ hãi.Được tất cả thiện cnạp năng lượng.khi lâm thông thường được sinh về bất kỳ Phật độ như thế nào tùy theo ước nguyện.

Xem thêm: Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Long An, Phật Giáo Long An

Chúng tôi vừa góp các bạn tò mò về lời Crúc Đại Bi giờ Việt dễ đọc nhằm những chúng ta cũng có thể trì tụng bất kể lúc làm sao khi bao gồm điều kiện. Việc trì niệm Chụ Đại Bi đúng cách dán đang mang về mang đến các bạn các lợi ích: Tâm tkhô giòn tịnh với thoát khỏi kiếp nạn.