Ý DẪN ĐẦU CÁC PHÁP

  -  

1. Ý dẫn đầu các pháp,Ý làm chủ, ý tạo;Nếu với ý ô nhiễm,Nói lên hay hành động,Khổ não bước theo sau,Như xe, chân vật kéo.

Bạn đang xem: ý dẫn đầu các pháp

*

2. Ý dẫn đầu các pháp,Ý làm chủ, ý tạo;Nếu với ý thanh tịnh,Nói lên hay hành động,An lạc bước theo sau,Như bóng, không rời hình.

*

3. Nó mắng tôi, đánh tôi,Nó thắng tôi, cướp tôiAi ôm hiềm hận ấy,Hận thù không thể nguôi.

*

4. Nó mắng tôi, đánh tôi,Nó thắng tôi, cướp tôiKhông ôm hiềm hận ấy,Hận thù được tự nguôi.

*

5. Với hận diệt hận thù,Ðời này không có được.Không hận diệt hận thù,Là định luật ngàn thu.

*

6. Và người khác không biết,Chúng ta đây bị hại.Chỗ ấy, ai hiểu đượcTranh luận được lắng êm.

*

7. Ai sống nhìn tịnh tướng,Không hộ trì các căn,ăn uống thiếu tiết độ,biếng nhác, chẳng tinh cần.Ma uy hiếp kẻ ấy,như cây yếu trước gió.

*

8. Ai sống quán bất tịnh,Khéo hộ trì các căn,ăn uống có tiết độ,Có lòng tin, tinh cần,Ma không uy hiếp được,Như núi đá, trước gió.

*

9. Ai mặc áo cà sa.tâm chưa rời uế trược,không tự chế, không thực,không xứng áo cà sa

*

10. Ai rời bỏ uế trược,giới luật khéo nghiêm trì,tự chế, sống chơn thực,thật xứng áo cà sa.

*

11. Không chân, tưởng chân thật,chân thật, thấy không chân:chúng không đạt chân thật,do tà tư, tà hạnh.

Xem thêm: Sơ Đồ Tiến Hóa Của Loài Người, Dòng Thời Gian Tiến Hóa Của Loài Người

*

12. Chân thật, biết chân thật,Không chân, biết không chân:chúng đạt được chân thật,do chánh tư, chánh hạnh.

*

13. Như mái nhà vụng lợp,Mưa liền xâm nhập vào.Cũng vậy tâm không tu,Tham dục liền xâm nhập.

*

14. Như ngôi nhà khéo lợp,Mưa không xâm nhập vào.Cũng vậy tâm khéo tu,Tham dục không xâm nhập.

*

15. Nay sầu, đời sau sầu,Kẻ ác, hai đời sầu;Nó sầu, nó ưu não,Thấy nghiệp uế mình làm.

*

16. Nay vui, đời sau vui,Làm phước, hai đời vui,Nó vui, nó an vui,Thấy nghiệp tịnh mình làm.

*

17. Nay than, đời sau than,Kẻ ác, hai đời than,Nó than: ‘Ta làm ác’Ðọa cõi dữ, than hơn.

*

18. Nay sướng, đời sau sướng,Làm phước, hai đời sướng.Nó sướng: ‘Ta làm thiện’,Sanh cõi lành, sướng hơn.

*

19. Nếu người nói nhiều kinh,Không hành trì, phóng dật;Như kẻ chăn bò người,Không phần Sa môn hạnh.

Xem thêm: Tour Du Lịch Hành Hương Về Miền Đất Phật Ấn Độ, Hành Trình Về Đất Phật

*

20. Dầu nói ít kinh điển,Nhưng hành pháp, tùy pháp,Từ bỏ tham, sân, si,Tĩnh giác, tâm giải thoát,Không chấp thủ hai đời,Dự phần Sa môn hạnh.