Địa Ngục Vô Gián Và Vua Diêm La

  -  

Địa Tạng (Bồ tát), tiếng Phạn là Khất Thoa Để Bá Sa (Ksitigarbha), tiếng Hán gọi đủ là “U minh Giáo chủ Địa Tạng vương Bồ tát”. Địa Tạng Bồ tát trụ ở cung trời Đao Lợi (là cảnh trời thứ 2 trong 6 cõi trời của Dục giới trên đỉnh núi Tu Di cõi Diêm Phù Đề). Kinch Địa Tạng bản nguyện chép: Khi đức Phật Thích Ca lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho Thánh mẫu nghe, giữa chốn đại hội đủ hết thảy chư Phật, chư Bồ tát và các vị thánh bọn chúng, Ngài ân cần phó chúc (dặn dò) cho Bồ tát Địa Tạng rằng: “Ta đem việc chúng sinc ở cõi trời cùng cõi người chưa thoát khỏi tam giới, lục đạo, còn bị ở vào công ty lửa, nhờ cậy ở Bồ tát đừng để cho cái đó sinc ấy đày đọa vào mọi nơi ác đạo”. Kinch còn chép: Ở vào khoảng sau thời điểm đức Thích Ca Mâu Ni diệt độ, mà đức Di Lặc chưa ra đời thì đức Bồ tát Địa Tạng thường hiện thân vào cõi trần gian, cõi thiên giới cùng cõi địa ngục để cứu khổ cho chúng sinch. Bởi có lời phó chúc của Phật cùng lại tất cả thần thông rất lớn bắt buộc Địa Tạng Bồ tát thường xuất xắc biến hiện lên xuống vào lục đạo để hóa độ bọn chúng sinch.

Bạn đang xem: Địa Ngục Vô Gián Và Vua Diêm La

Quả bảo của chúng sinh cõi Diêm Phù Đề

Giữa hội bọn chúng, Ma Da Thánh Mẫu chắp tay cung kính mà lại hỏi Ngài Ðịa Tạng Bồ tát: “Thánh giả! Chúng sinh vào cõi Diêm Phù Ðề tạo nghiệp không nên khác, cảm thọ quả báo ra thế nào?”.

*

Ngài Ðịa Tạng Bồ tát đáp rằng: “Trong ngàn muôn thế giới mang lại đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời bao gồm mặt hàng nữ nhân, nơi thời không có mặt hàng nữ nhân, hoặc nơi bao gồm Phật Pháp, nơi thời không tồn tại Phật Pháp, nhẫn đến bậc Tkhô nóng văn và Bích Chi Phật, v.v... cũng không đúng khác như thế, chớ chẳng phải riêng rẽ tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu!”

Ma Da Thánh Mẫu lại bạch thuộc Bồ tát rằng: “Tôi muốn nghe tội báo vào cõi Diêm Phù Ðề chiêu cảm lấy ác đạo”. Ngài Ðịa Tạng đáp rằng: “Thánh Mẫu! Trông mong mỏi ngài lóng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Danh hiệu của những tội báo vào cõi Nam Diêm Phù Ðề như dưới đây:

1. Như tất cả bọn chúng sinc chẳng hiếu thảo với thân phụ mẹ, cho đến giết hại phụ vương mẹ, kẻ đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục mãi đến ngàn muôn ức kiếp ko thời gian làm sao hy vọng ra khỏi được.

*

Đề Bà Đạt Đa đẩy đá hại Phật bị đọa địa ngục Vô Gián


2. Như bao gồm bọn chúng sinch như thế nào bao gồm lòng ác, có tác dụng thân Phật bị thương chảy tiết, khinc chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính Kinch điển, cũng phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong ngàn muôn ức kiếp ko khi nào ra khỏi được.

3. Như gồm chúng sinc xâm tổn của thường trụ, ô phạm Tăng, Ni, hoặc tứ tình có tác dụng sự dâm loạn vào chốn ca dua chiền, hoặc giết hoặc hại... phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không dịp nào muốn ra khỏi được.

4. Như có chúng sinch giả làm cho Thầy Sa Môn, kỳ thật trọng điểm chẳng phải Sa Môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm mặt hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác. Hạng người như thế phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong ngàn muôn ức kiếp không cơ hội làm sao muốn ra khỏi được.

5. Như tất cả bọn chúng sinc trộm cắp những tài vật lúa gạo, đồ ăn uống y phục, v.v... của thường trụ, mang lại đến không cho nhưng mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục trong ngàn muôn ức kiếp ko thời gian như thế nào ước ao ra khỏi được.

*

Ngài Ðịa Tạng Bồ tát thưa rằng: “Thánh Mẫu! Nếu gồm chúng sinch như thế nào phạm những tội như bên trên đó thời phải đọa vào địa ngục ngũ Vô Gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được”.

Vô Gián địa ngục ở đâu?

Ma Da Thánh Mẫu lại bạch thuộc Ðịa Tạng Bồ tát: “Thế nào là Vô Gián địa ngục?”.

Ngài Ðịa Tạng Bồ tát thưa rằng: “Thánh Mẫu! Bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi, lớn có 18 chỗ, thứ kế đó 500 chỗ danh hiệu đều riêng rẽ không giống nhau, thứ kế lại gồm nghìn trăm danh hiệu cũng đều riêng biệt khác nhau.

*

Nói về địa ngục Vô Gián đó, gần cạnh vòng ngục thành hơn tám muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt cao đến một muôn dặm. Lửa cháy bên trên thành không tồn tại chỗ như thế nào hở trống. Trong ngục thành đó tất cả các nhà địa ngục liên tiếp nhau đều bao gồm danh hiệu không đúng không giống.

Riêng gồm một sở ngục thương hiệu là Vô Gián. Ngục này chu vi một muôn tám ngàn dặm, tường ngục cao một ngàn dặm, toàn bằng sắt cả. Lửa cháy hực hở suốt bên trên suốt dưới. Trên tường ngục rắn sắt, chó sắt, xịt lửa đuổi nhau chạy vị trí này quý phái bên đó.

Xem thêm: Hỏi Đáp: Ăn Chay Ăn Trứng Gà Ăn Chay Được Không ? Hãy Để Hita Giải Đáp Ngay Nhé

Trong ngục bao gồm giường rộng khắp muôn dặm. Một người thọ tội thời tự thấy thân bản thân nằm đầy chật cả giường, đến ngàn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường. Ðó là vì bởi những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vời như thế.

*

Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở: trăm ngàn quỷ Dạ Xoa thuộc với loại ác quỉ, răng nanh bén nhọn dường gươm, cặp mắt chói sáng như chớp thoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bằm chặt. Lại gồm quỉ Dạ Xoa không giống cầm chĩa ba lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng... rồi dồi lên trên mặt ko, lấy chĩa ba hứng lấy để lại bên trên giường.

Lại tất cả diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội.

Lại có rắn sắt cắn đầu người tội. Nơi lóng đốt khắp trong thân thể đều lấy đinch lâu năm đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt lạnh đỏ quấn lấy thân người tội, một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại. Do vì chưng tội nghiệp cơ mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp, không lúc nào ra khỏi được.

*

Lúc thế giới này hư hoại thời sinch nhờ qua địa ngục ở thế giới không giống. Lúc thế giới khác đó hư hoại thời lại sinc vào cõi không giống nữa. Lúc cõi không giống đó hư hoại thời cũng luân chuyển vần sinh vào cõi khác. Ðến lúc thế giới này thành kết thúc thời sinch trở về thế giới này. Những sự tội báo trong ngục Vô Gián như thế đó.

Vì sao gọi là Vô Gián địa ngục?

Địa ngục đó vì có năm điều nghiệp cảm, đề xuất gọi là Vô Gián. Năm điều đó là:

1. Tội nhân vào đó chịu khổ ngày lẫn đêm, mang lại đến trải qua số kiếp ko thời điểm làm sao ngừng ngớt, cần gọi là Vô Gián.

2. Một người tội thân đầy chật cả ngục, nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng đều chật đầy cả ngục, phải gọi là Vô Gián.

3. Những khí cụ để hành hình tội nhân như: chĩa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giã, cối xay, cưa, đục, dao mác, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, domain authority sống niền đầu, nước sắt lạnh rưới thân, đói thời ăn hoàn sắt rét, khát thời uống nước sắt sôi. Từ năm trọn kiếp, đến vô số kiếp những sự khổ sở nối nhau luôn luôn ko một giây ngừng ngớt phải gọi là Vô Gián.

4. Không luận là trai xuất xắc gái, Mường, Mán, Mọi rợ, già trẻ, quý phái hèn, hoặc là Rồng, là Trời, hoặc là Thần, là Quỉ, hễ tạo tội ác theo đó cơ mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ yêu cầu gọi là Vô Gián.

*

5. Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ Lúc mới vào đến đến trăm ngàn kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần chết, muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng một khoảng niệm cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sinch. Do vị lẽ miên man mãi yêu cầu gọi là Vô Gián.

Ngài Ðịa Tạng Bồ tát thưa Thánh Mẫu rằng: “Nói sơ lược về địa ngục Vô Gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những khí cụ để hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, dầu đến suốt một kiếp cũng ko thể như thế nào nói cho hết được”.

Xem thêm: Khám Phá Thần Chú Cầu Tài Lộc, Cách Cầu Tài Lộc Tăng Vận May

Ma Da Thánh Mẫu nghe Ngài Ðịa Tạng Bồ tát nói xong xuôi, buồn rầu khôn xiết với xót thương chúng sinch bởi vì vô bản thân nhưng mà phải chịu nghiệp báo bị đày đọa, cực hình nơi đường ác. Bà chắp tay đỉnh lễ Bồ tát cơ mà lui ra.

(Thuật theo Kinch Địa tạng Bồ tát bản nguyện – Phẩm thứ ba