Lễ Hoa Đăng Vía Phật A Di Đà

  -  

Từ ngôi chánh điện, kinh hành niệm Phật đến quanh bờ ao, ngồi quanh ao với ngọn đèn trước mặt, toàn thể đạo tràng nhiếp tâm chánh niệm. Đại đức Trụ trì đã có lời chia sẽ đến toàn thể hội chúng. Sau đó, đạo tràng từng tự thả từng chiếc đèn hoa sen xuống ao.

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Chùa Thiền Bửu và Chùa Ân Thọ tặng quà hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến số 5 tại huyện Mộc Hóa và khu cách ...