LỄ HOA ĐĂNG VÍA PHẬT A DI ĐÀ

  -  

Từ ngôi chánh điện, ghê hành niệm Phật mang lại quanh bờ ao, ngồi quanh ao với ngọn đèn trước mặt, toàn thể đạo tràng nhiếp trọng tâm chánh niệm. Đại đức Trụ trì sẽ bao gồm lời phân tách sẽ đến toàn cục hội bọn chúng. Sau kia, đạo tràng từng từ bỏ thả từng dòng đèn hoa sen xuống ao.

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Chùa Thiền lành Bửu cùng Chùa Ân Tbọn họ khuyến mãi vàng cung cấp Bệnh viện Dã chiến số 5 tại thị xã Mộc Hóa với khu phương pháp ...