VÃNG SANH THẦN CHÚ

  -  
Thần Chụ Vãng Sanh Tiếng Việt:

Nam-tế bào a di nhiều bà dạÐa tha dà đa dạÐa địa dạ tha.A di rị đô bà tỳA di rị nhiều tất đam bà tỳA di rị đa tì ca lan đếA di rị nhiều, tì ca lan đaDà di nị dà dà naChỉ nhiều ca lệ ta bà ha.

Bạn đang xem: Vãng sanh thần chú

Ý nghĩa của Crúc Vãng Sanh

*

Vãng sinh quyết định chơn ngôn tuyệt Vãng sanh Tịnh độ thần crúc là mật ngôn được trì niệm phổ biến trong những khóa lễ Tịnh độ, cầu vô cùng. Thần crúc này có tên rất đầy đủ là Bạt tốt nhất thiết nghiệp cphía căn uống bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Cđọng vào thương hiệu của Đà la ni (Tổng trì, thâu nhiếp đáp vạn pháp, trợ thời call là chơn ngôn hoặc thần chú) cho thấy thần chụ này còn có công suất phá trừ toàn bộ nghiệp chướng cnạp năng lượng phiên bản, sẽ được vãng sinh về Cực lạc.

Theo kinh Niệm Phật Ba la mật, phđộ ẩm đồ vật 7 (HT.Thích Tnhân từ Tâm dịch), Bồ tát Phổ Hiền vị thương xót bọn chúng sanh thời mạt pháp yêu cầu nói Đà la ni này để trợ duyên được mau vãng sinh về Tịnh độ: “Lúc này, Ngài Phổ Hiền Đại Bồ tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn! Con ni vì thương tưởng bọn chúng sanh địa điểm thời mạt pháp, khi ấy kiếp giảm tbọn họ mạng nđính ngủi, phước đức kém nhẹm thiếu, loàn trược tăng nhiều, kẻ sống động tu hành hết sức ít. Con đã ban cho tất cả những người niệm Phật thần crúc Đà la ni này nhằm thủ phòng thân trọng tâm, nhổ tận nền tảng gốc rễ nghiệp cphía, trừ sạch pnhân từ óc, được mau chóng sanh về Cực lạc, điện thoại tư vấn là Bạt duy nhất thiết nghiệp chướng căn uống phiên bản đắc sinh Tịnh độ Đà la ni. Liền nói crúc rằng: Nam mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, nhiều điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa vớ đam bà tỳ, a di rị nhiều tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già mãng cầu, chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha.


Người niệm Phật phải giữ giới, không ăn mặn, thân khẩu ý số đông buộc phải tkhô nóng tịnh. Ngày tối sáu thời, mỗi thời tụng 21 trở thành. Vậy nên, diệt được những tội tứ đọng trọng, ngũ nghịch, thập ác cùng bỏ báng Chánh pháp. Thường được Phật A Di Đà hiện tại bên trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn định, phước lạc. Khi buông bỏ tương đối thsinh sống cuối cùng được tùy nguyện vãng sinh. Trì tụng mang lại ba chục nngốc trở nên ngay tắp lự thấy Phật tức thì trước mặt”.

Xưa ni, phần lớn các hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ hay trì niệm thần crúc Vãng sinh theo phiên âm tiếng Hán. Chúng ta hoàn toàn có thể trì niệm theo ngulặng vnạp năng lượng giờ Phạn (sẽ phiên âm) với mày mò tí chút về “ý nghĩa” của thần chụ này.

Xem thêm: - Đắc Nhân Tâm (Dale Carnegie)

– Namo Amitàbhàya(Na-mô A-mi-ta-pha-gia)Nam tế bào A di đa bà dạQuy mạng Vô Lượng Quang (A Di Đà)– Tathàgatàya(Ta-tha-ga-ta-gia)Đa tha già nhiều dạNhư Lai– Tadyathà(Ta-di-gia-tha)Đa điệt dạ thaNên nói thần chú– Amrto dbhave(A-mờ-rật-đánh đờ-pha-vê)A di rị đô bà tỳCam lộ hiện tại lên– Amrta sambhave(A-mờ-rật-ta sam-pha-vê)A di rị đa vớ đam bà tỳCam lộ phạt sinh– Amrta vikrànte(A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-tê)A di rị đa tỳ ca lan đếCam lộ dũng mãnh– Amrta vikrànta gamini(A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-ta ga-mi-ni)A di rị nhiều tỳ ca lan đa già di nịĐạt cho Cam lộ dũng mãnh– Gagamãng cầu kìrtti kare(Ga-ga-na kít-ti ka-rê)Già già mãng cầu, chỉ đa ca lệRải đầy lỗi không– Svàhà(Sờ-va-ha)Ta bà haThành tựu cát tường như ý.

vì thế, Bồ tát Phổ Hiền vào pháp hội tại Linh Sơn đã bởi vì chúng sinh đời mạt pháp về sau mà lại xin phxay Thế Tôn tuyên ổn thuyết thần chú Vãng sanh. Theo lời dạy của Bồ tát, giả dụ có fan làm sao phân phát nguyện sanh về Cực lạc dẫu vậy do phước mỏng manh nghiệp dày, niệm Phật chưa đạt cho độc nhất trọng điểm thì hoàn toàn có thể nương dựa vào công đức của thần crúc Vãng sinh để được nhỏng nguyện. Hành đưa thực hành trai giới, giữ bố nghiệp: thân, mồm, ý thanh khô tịnh; mỗi ngày trì niệm 6 thời, mỗi thời 21 phát triển thành thì chắc chắn tiêu trừ toàn bộ nghiệp cphía, mang đến mặc dù là ngũ nghịch hay loan giá tội chướng.

Thần chụ Vãng sanh bao gồm khoảng đặc biệt quan trọng như vậy, cần fan tu pháp môn Tịnh độ luôn luôn trì niệm nhằm mục tiêu thụ phía Lạc bang.

Xem thêm: 100 Hình Ảnh Pháo Hoa Ngày Tết Đẹp Nhất Thế Giới, Những Hình Ảnh Động Pháo Hoa Ngày Tết Đẹp Nhất

* NAMO AMITÀBHÀYANam tế bào a di đa bà dạQuy mệnh Vô Lượng Quang (A Di Đà)

* TATHÀGATÀYAĐa tha già nhiều dạNhư Lai

* TADYATHÀĐa địa dạ thado vậy, lập tức nói Chụ là

* AMRTODBHAVE ( AMRÏTA UDBHAVE )A di rị đô bà tỳCam Lộ hiện nay lên

* AMRTA SAMBHAVEA di rị nhiều tất đam bà tỳCam Lộ phân phát sinh

* AMRTA VIKRÀNTEA di rị đa tỳ ca lan đáCam Lộ dũng mãnh

* AMRTA VIKRÀNTA GAMINIA di rị nhiều tỳ ca lan nhiều già di nịĐạt mang lại Cam Lộ Dũng mãnh

* GAGANA KÌRTTI KAREGià già na, chỉ nhiều ca lệRải đầy Hư Không

* SVÀHÀTa bà haThành tựu mèo tườngChú Vãng Sinh, Call đầy đủ là ”bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn định đắc sinc Tịnh Độ Đà La Ni”, được rước tự ”Vô Lượng Tchúng ta Kinh” (Cầu Na Bạt Đà La đời đơn vị Tống dịch) cùng rất ”Phật thuyết A Di Đà Căn Bổn định Bí Mật Thần Crúc Kinh” (Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi dịch đời Ngụy Tấn). ”bạt nhứt thiết nghiệp cphía căn bổn định đắc sinch Tịnh Độ Đà La Ni” có cách gọi khác là ”A Di Đà Phật Căn uống Bổn định Bí Mật Thần Chú”, thông thường gọi là ”Vãng Sinc Chú”

Bạt nhứt thiết nghiệp chướng cnạp năng lượng bổn đắc sinc Tịnh Độ: Tại sao chúng sinc phải lưu giữ đưa vào sinc tử, cùng ở trong tam giới lục đạo luân hồi ko ngừng? Là vì chưng nghiệp chướng nặng nề nằn nì, nghiệp chướng này tự đâu đến? Là vì chưng vị trí pnhân hậu não tsay mê sảnh đắm say v.v., vẫn chế tạo phần đông nghiệp ám sát, trộm cắp, cùng giả dối, hầu như chủng tử hiểm độc này rảnh rỗi lớn mạnh, hiện ra sự tchúng ta khổ của bọn chúng sinc, tuần hoàn không ngừng, không có thời hạn chấm dứt. Chúng ta mong muốn dẹp trừng rất nhiều phiền khô óc không cho sinc khởi, ko tbọn họ luân hồi khổ cực, thì chúng ta đề xuất một dạ chí thành trì tụng chụ này. Vãng sinch thần crúc trợ giúp bọn họ bạt trừ phần đông nghiệp căn bổn, không cho phiền óc sinh khởi, hiện cầm được rất nhiều an lạc hạnh phúc, sau này nhứt định được vãng sinc về cõi Tây Phương thơm Cực Lạc.Đà La Ni là giờ Phạn, dịch thành là thần Chụ, có nghĩa là ”tổng trì”. ”Tổng” là gôm thâu tất cả pháp, ”Trì” là vô lượng nghĩa. Tức là thần crúc mặc dù chỉ bao gồm vài chữ, nhưng mà có thể bao gồm hết thảy chân thành và ý nghĩa của Phật Pháp, cho nên vì thế Thần Crúc gồm công đức vô lượng.