Tụng kinh cầu siêu tịnh độ // đại đức thích vạn mãn

     

Cầu khôn cùng là 1 nghi tiết trung khu linc đặc biệt quan trọng, góp hương thơm linch thoát ra khỏi cảnh long dong vất vưởng, cực kỳ sinh Tịnh độ mặt khác cũng giúp chổ chính giữa tín đồ sống tkhô nóng thản cùng cuộc sống thường ngày an bình, thuận buồm xuôi gió. Dưới đây là cách tụng kinh cầu khôn cùng tận nơi mà những Phật tử nên biết.

Bạn đang xem: Tụng kinh cầu siêu tịnh độ // đại đức thích vạn mãn


Tại sao yêu cầu cầu siêu?

Lễ cầu siêu là một trong nghĩa cử xuất sắc rất đẹp của nạm hệ nhỏ cháu, tưởng nhớ mang lại ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục, của ông bà, bố mẹ, tiên sư cha.

Cầu có nghĩa là nguyện cầu, khôn cùng Tức là thoát. Cầu vô cùng Tức là cầu nguyện nhằm các cụ bố mẹ, cửu huyền thất tổ của mình, giả dụ tiếng này còn vẫn nhận ra sinh sống âm phủ, bửa quỷ, súc sinh thì sẽ được khôn xiết bay, được giải phóng khỏi chình ảnh giới khổ đau nhằm sinch về cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà.

Kinh điển dạy dỗ rằng, vào trạng thái trung nóng, vong linh trsinh hoạt bắt buộc vô cùng sáng ý, rộng chín lần Khi họ còn sống. Họ có không ít năng lực thần thông nlỗi rất có thể phát âm được trung ương của tín đồ khác, biết được mái ấm gia đình quyến trực thuộc có đích thực yêu tmùi hương xuất xắc lại vui mừng cuống trước tử vong của mình. Vì thần thức thừa linc thông, bọn họ lại càng gian khổ buồn bã rộng lúc biết rằng những người thân ko đích thực quan tâm đến chình họa khổ của họ.

Nguồn nơi bắt đầu của nghi tiết cầu siêu

Bất cứ đọng ai là Phật tử số đông đang nghe về gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên. Trong Kinh nhắc rằng, vị ước ao báo hiếu phụ huynh, Ngài đang cần sử dụng thần thông để soi khắp các cõi Ttránh, soi mọi các tầng âm phủ để tìm kiếm phụ huynh mình. Nhờ bao gồm thần thông, biết bà mẹ mình đang đoạ lạc, cần Ngài mang đến cầu xin Đức Phật tra cứu phương pháp giúp Ngài cứu vãn bà mẹ.Đức Phật dạy dỗ rằng, nhân dịp chư Tăng sau bố mon an cư, tinc tiến tu tập cha phần giới, định, tuệ, tích điểm không hề thiếu công đức, buộc phải cúng nhường với trọng điểm bình đẳng, tkhô giòn tịnh để chỏng Tăng chụ nguyện vào phđộ ẩm vật cúng nhường nhịn. Đức Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy với cứu được người mẹ thoát tội âm ti.

Kể từ bỏ đó bước đầu ra đời nghi tiết cầu vô cùng. Các Phật tử gồm lòng hiếu thảo, đi theo tấm gương Đại Hiếu Mục Kiền Liên cùng theo lời chỉ dạy của Đức Phật, có thể nguyện cầu cứu khổ đến các cụ phụ huynh, cửu huyền thất tổ của chính bản thân mình. Chúng ta không có thần thông, quan trọng biết tiếng này ông bà bố mẹ, thánh sư của chúng ta còn lưu lạc ở chỗ nào. Những bạn cơ hội sống biết tu tập thì được sinh về cõi Tịnh Độ, giả dụ làm nhiều Việc thiện tại chế tạo ra phúc thì sinch lên cõi Trời. Còn giả dụ lúc sống phạm nghiệp giáp sinc, vọng ngữ, uống rượu, trộm cắp v.v…thì cạnh tranh hoàn toàn có thể tránh ngoài đọa vào các cõi tốt nhỏng âm ti, bửa quỷ, súc sinh.

Cách tụng kinh cầu siêu tận nhà các Phật tử bắt buộc biết:

Niệm hương thơm lễ bái

(Thắp đèn đốt mùi hương trầm xong, đứng ngay nthêm chắp tay nhằm ngang ngực mật niệm)

Tịnh pháp - giới crộng - ngôn

Án lam xóa ha. (3 lần)

Tịnh tam - nghiệp chơn - ngôn

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

Cúng hương

(Thắp tía cây hương thơm, quỳ ngay thật, gắng hương ngang trán niệm to bài bác cúng hương)

Nguyện demo diệu hương thơm vân,

Biến mãn thập pmùi hương giới,

Cúng nhường nhứt-cầm cố Phật,

Tôn pháp chư Bồ tát,

Vô biên Tkhô giòn văn uống bọn chúng,

Cập nhứt nắm Thánh-Hiền,

Duyên khởi quang đãng minch đài,

Xứng tánh tác Phật-sự,

Phổ huân clỗi chúng-sanh,

Giai phân phát Bồ-Ðề trọng tâm,

Viễn-ly chư vọng-nghiệp,

Viên-thành vô-thượng đạo.

(Xá 3 xá rồi hiểu bài xích kỳ nguyện)

Kỳ nguyện

Tư thời đệ-tử bọn chúng đẳng phúng tụng ghê chụ, xưng tán hồng-danh, tập thử công-đức, nguyện thập-pmùi hương thường-trú Tam-bảo, Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, tiếp dẫn đạo-sư A-Di-Ðà Phật, từ-bi tiếp độ mùi hương linc..... pháp-danh..... phiền-óc đoạn-diệt, nghiệp-chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ dùng, siêu sanh Tịnh-độ, ngưỡng kỳ chư Phật từ-bi pđợi quang quẻ tiếp độ hương-linh vãng sanh Cực-lạc quốc.

Tán phật

Pháp vương vô-thượng tôn

Tam-giới vô luân thất

Thiên nrộng bỏ ra Ðạo-sư

Tứ-sinh chi từ-phụ

Ư nhứt niệm quy-y

Năng diệt tam-kỳ nghiệp

Xưng dương nhược tán-thán

Ức kiếp mạc năng tận.

(Ðứng dậy chũm hướng lên lư rồi lẹo tay đứng thẳng cùng niệm lớn):

Quán tưởng

Năng lễ, slàm việc lễ tánh không tịch,

Cảm ứng đạo-giao nan bốn nghì,

Ngã thử đạo tràng nhỏng Ðế-châu,

Thập phương thơm clỗi Phật ảnh hiện nay trung,

Ngã thân hình họa hiện tại chỏng Phật tiền,

Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

- Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam-tế bào Tận hư-ko, trở thành pháp-giới, thừa, hiện nay, vị-lai thập-phương thơm clỗi Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (1 lạy)

- Chí trung khu đhình ảnh lễ: Nam-tế bào Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-Pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-tô hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

- Chí trung ương đảnh lễ: Nam-tế bào Tây-phương Cực-lạc thế-giới Ðại-từ Ðại-bi A-Di-Ðà Phật, Ðại bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-tát, Ðại-nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Ðứng ngay, vô chuông mõ cùng đồng tụng):

Tán lư hương

Lư hương thơm sạ nhiệt độ,

Pháp giới mông huân,

Clỗi Phật hải hội vớ diêu vnạp năng lượng,

Tùy xđọng kiết tường vân,

Thành ý phương thơm ân,

Chư Phật hiện nay body toàn thân.

Nam-tế bào Hương-Vân-Cái Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)

Chú đại bi

Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam-tế bào hắc ra đát mãng cầu, nhiều ra dạ da. Nam-tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước chén ra da, Bồ-đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà domain authority, ma ha ca lô ni ca domain authority, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát lan. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam-tế bào na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, na ma bà già, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, pphân tử xà da đế, ma ha pphân tử xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất mãng cầu a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa pphân tử sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma mãng cầu ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha. Nam-tế bào hắc ra đát mãng cầu, đa ra dạ da.

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)

Knhì ghê kệ

Vô thượng thậm rạm kỳ diệu pháp,

Bá thiên vạn kiếp nan tao phùng,

Ngã kyên loài kiến vnạp năng lượng đắc tchúng ta trì,

Nguyện giải Như-Lai crộng thiệt nghĩa.

Kinc A Di Đà

NAM-MÔ LIÊN-TRÌ HẢI-HỘI PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT THUYẾT A-DI-ÐÀ KINH

Nhỏng thị xẻ văn: Nhứt thời Phật tại Xá-vệ quốc, Kỳ tbọn họ Cấp-cô-độc viên, dữ đại Tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nrộng câu, giai thị đại A-La-hán, bọn chúng snghỉ ngơi tri thức:

Trưởng-lão Xá-Lợi-Phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Li-bà-nhiều, Châu-lợi bàn-đà-dà, Nan-đà, A-Nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-Câu-la, A-nâu-lâu-đà, như thị đẳng chỏng đại đồ đệ, tinch clỗi Bồ-tát ma-ha-tát. Văn-thù Sư-lợi pháp-vương-tử, A-dật-đa Bồ-tát, Càng Ðà-ha-đề Bồ-tát, Thường-tinh-tấn Bồ-tát, dữ nhỏng thị đẳng, chư đại Bồ-tát; cập Thích-đề-hoàn nrộng đẳng, vô-lượng clỗi thiên, đại-chúng câu.

Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá-Lợi-Phất: "Tùng thị Tây-phương thơm quá thập vạn ức Phật-độ, hữu thế-giới danh viết Cực-lạc kỳ độ hữu Phật hiệu A-Di-Ðà, kyên ngày nay thuyết-pháp".

Xá-Lợi-Phất! Bỉ độ hà chũm danh vi Cực-lạc? Kỳ quốc chúng-sinh vô hữu bọn chúng khổ, đản thọ chỏng lạc, chũm danh Cực-lạc. Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la-võng, thất trùng mặt hàng tbọn họ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị vắt bỉ quốc danh vi Cực-lạc.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, hữu thất duy trì, chén công-đức tdiệt, sung mãn kỳ trung, trì nhằm thuần dĩ kyên ổn sa bố địa, Tứ biên giai đạo, kyên ổn ngân, lưu-ly, pha-lê hiệp thành; thượng hữu, lâu các, diệc dĩ kim, ngân, lưu-ly, pha-lê, xa-cừ, xích-châu, mã-não nhi nghiêm sức bỏ ra. Trì bình thường liên-hoa, đại như xa luân, thanh nhan sắc thanh quang đãng, huỳnh nhan sắc huỳnh quang quẻ, xích sắc xích quang quẻ, bạch sắc bạch quang quẻ, ảo diệu hương thơm khiết.

Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thành quả nlỗi thị công đức chỉnh tề.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc-độ thường tác thiên nhạc, huỳnh klặng vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạn-đà-la hoa, kỳ độ chúng-sinh hay dĩ thanh hao đán, các dĩ y-kích thạnh bọn chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hườn đáo bổn quốc, phạn thực tởm hành.

Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thành quả nlỗi thị công đức trang-nghiêm.

Phục đồ vật Xá-Lợi-Phất! Bỉ-quốc thường hữu chủng chủng kỳ lạ, tạp sắc bỏ ra điểu: Bạch-hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cộng-mạng bỏ ra điểu, thị chỏng bọn chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn xướng: ngũ-căn, ngũ-lực, thất-bồ-đề phần, bát-thánh-đạo phần, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng-sanh văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất! Nhữ vật dụng vị demo điểu, thiệt thị tội báo snghỉ ngơi sinh. Snghỉ ngơi dĩ đưa hà? Bỉ Phật quốc-độ vô tam ác đạo. Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc-độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thiệt, thị chỏng chúng điểu, giai thị A-Di-Ðà Phật dục linc pháp-âm tuyên lưu chuyển đổi sngơi nghỉ tác.

Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc-độ vi phong xuy rượu cồn, chư bảo mặt hàng tchúng ta, cập bảo la võng, xuất huyền ảo âm, thí nlỗi bá thiên chủng nhạc mặt khác cu tác, văn thị âm mang, tự nhiên và thoải mái giai sanh: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi trung ương. Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc-độ, thành tựu, như thị công-đức trang-nghiêm.

Xem thêm: Con Gái Có Má Lúm Đồng Tiền Thì Sao, Giải Mã Ý Nghĩa Má Lúm Đồng Tiền Trong Tướng Số

Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố kỉnh hiệu A-Di-Ðà? Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quang-minch vô-lượng, chiếu thập pmùi hương quốc, vô ssinh sống chướng ngại vật, thị cố hiệu vi A-Di-Ðà.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật tchúng ta mạng, cập kỳ nhơn dân, vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, chũm danh A-Di-Ðà.

Xá-Lợi-Phất! A-Di-Ðà Phật thành Phật dĩ lai, ư kyên thập kiếp.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật hữu vô-lượng vô-biên Thinh-vnạp năng lượng đệ-tử, giai A-la-hán, phi thị tân oán số chi ssinh hoạt năng tri; chỏng Bồ-tát bọn chúng diệc phục nlỗi thị.

Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ thành-tựu nhỏng thị công-đức trang-nghiêm.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc-độ chúng-sinh sinh trả, giai thị a-bệ-bạt-trí, kỳ trung nhiều hữu nhứt sanh ngã xứ đọng, kỳ số thậm nhiều phi thị tân oán số, slàm việc năng tri đưa ra, đản khả dĩ vô-lượng vô-biên a-tăng-kỳ tmáu.

Xá-Lợi-Phất! Chúng-sanh văn uống đưa, ưng đương vạc nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Ssinh hoạt dĩ đưa hà? Ðắc dữ nlỗi thị clỗi thượng thiện-nrộng câu hội nhứt xđọng.

Xá-Lợi-Phất! Bất khả dĩ thiểu thiện-căn phước-đức nhơn-duyên ổn, đắc sanh bỉ quốc.

Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện-phái mạnh tử, thiện-nư nrộng, văn tmáu A-Di-Ðà Phật, chấp trì danh-hiệu, nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt, nhược tam nhựt, nhược tứ nhựt, nhược ngũ nhựt, nhược lục nhựt, nhược thất nhựt, nhứt trọng điểm bất loạn. Kỳ nhơn lâm mạng bình thường thời, A-Di-Ðà Phật dữ chỏng Thánh-chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhơn tầm thường thời, chổ chính giữa bất điên-hòn đảo, tức đắc vãng-sinh A-Di-Ðà Phật Cực-lạc quốc-độ.

Xá-Lợi-Phất! Ngã kiến thị lợi, thay tngày tiết test ngôn, nhược hữu chúng-sanh vnạp năng lượng thị tngày tiết mang, ưng đương phân phát nguyện, sanh bỉ quốc độ.

Xá-Lợi-Phất! Nhỏng xẻ klặng mang, tán thán A-Di-Ðà Phật bất khả bốn nghị công-đức bỏ ra lợi.

Ðông pmùi hương diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di-tướng tá Phật, Ðại-tu-di Phật, Tu-di-quang đãng Phật, Diệu-âm Phật; nhỏng thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, đổi thay prúc tam-thiên đại-thiên thế-giới, tmáu thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết clỗi Phật slàm việc hộ-niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! Nam phương thơm thế-giới hữu Nhựt-Nguyệt-Ðăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Ðại-Diệm-Kiên Phật, Tu-Di-Ðăng Phật, Vô-Lượng Tinc Tấn Phật; như thị đẳng hằng hà sa số clỗi Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, phát triển thành phụ tam-thiên đại-thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chư Phật ssinh hoạt hộ niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! Tây-Pmùi hương thế-giới hữu Vô-Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Ðại-Quang-Phật, Ðại-Minch Phật, Bảo-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật; nhỏng thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng tá, đổi thay prúc tam-thiên đại-thiên thế-giới, tngày tiết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết clỗi Phật sngơi nghỉ hộ niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! Bắc pmùi hương thế-giới, hữu Diệm-Kiên Phật, Tối-Thắng-AÂm Phật, Nan-Thơ Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng Minc Phật; nlỗi thị đẳng hằng hà sa số clỗi Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng tá, biến đổi prúc tam-thiên đại-thiên thế-giới, ttiết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chư Phật ssinh sống hộ-niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! Hạ phương thế-giới, hữu Sư-Tử Phật, Danh-Văn uống Phật, Danh-Quang Phật, Ðạt-Ma Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật; nhỏng thị đẳng hằng hà sa số clỗi Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng tá, đổi mới phú tam-thiên đại-thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chư Phật sngơi nghỉ hộ niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! Thượng phương thế-giới, hữu Phạm-AÂm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Ðại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc-Bảo-Hoa-Nghiêm thân Phật, Ta-La-Thọ-Vương Phật, Bảo-Hoa-Ðức Phật, Kiến-Nhứt-Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật; nhỏng thị đẳng hằng hà sa số chỏng Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng mạo, đổi thay phú tam-thiên đại-thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chư Phật snghỉ ngơi hộ niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! "Ư nhữ ý vân hà? Hà vắt danh vi: Nhứt thiết chư Phật slàm việc hộ niệm kinh"?

Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện-nam tử, thiện-thanh nữ nrộng văn thị kinh tchúng ta trì mang, cập vnạp năng lượng chư Phật danh đưa, thị chỏng thiện-phái nam tử, thiện-phụ nữ nrộng, giai vi nhứt-thiết chỏng Phật đưa ra snghỉ ngơi hộ niệm, giai đắc bất tân hận đưa ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Thị thế Xá-Lợi-Phất! Nhữ đẳng giai đương tín tchúng ta bửa ngữ, cập chư Phật sngơi nghỉ thuyết.

Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu nrộng dĩ vạc nguyện, klặng phát-nguyện, đương phạt nguyện, dục sanh A-Di-Ðà Phật quốc mang, thị chỏng nhơn đẳng giai đắc bất thối hận chuyển ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sinh, nhược klặng sanh, nhược đương sinh.

Thị núm Xá-Lợi-Phất! Chư thiện-phái mạnh tử, thiện-phụ nữ nrộng, nhược hữu tín trả, ưng đương phạt nguyện sinh bỉ quốc độ.

Xá-Lợi-Phất! Nlỗi vấp ngã kyên ổn mang, xưng tán clỗi Phật bất khả tư nghị công-đức, bỉ clỗi Phật đẳng, diệc xưng tán bổ bất khả tư nghị công-đức nhi tác thị ngôn: "Thích-Ca Mâu-Ni Phật năng vi thậm nan hy hữu đưa ra sự, năng ư Ta-bà quốc-độ ngũ-trược ác thế; kiếp-trược, kiến-trược, phiền-óc trược, chúng-sinh trược, mạng-trược trung đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, vị chỏng chúng-sanh, tngày tiết thị nhứt thiết thế-gian khổ tín chi pháp.

Xá-Lợi-Phất! Ðương tri té ư ngũ-trược ác chũm, hành demo nan sự, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, vị nhứt thiết thế-gian thuyết thử nan tín đưa ra pháp, thị vi thậm nan.

Phật tngày tiết test ghê dĩ, Xá-Lợi-Phất cập chỏng Tỳ-kheo, nhứt thiết thế-gian, Thiên, Nrộng, A-tu-la đẳng, văn uống Phật sở tngày tiết, hoan-tin vui tín tbọn họ, tác lễ nhi khđọng.

Phật tmáu A-Di-Ðà ghê.

Xem thêm: Phổ Hiền Bồ Tát Trong Tây Du Ký, Thần Chú Phật Phổ Hiền Bồ Tát

A Di Đà Phật tán

Tây-phương Giáo-Chủ Tịnh-độ năng Nhơn, Tứ thập chén bát nguyện độ chúng-sanh, Phát nguyện thệ hoằng thâm. Thượng-phđộ ẩm thượng-sanh, Ðồng phó Bửu-Liên thành.


Chuyên mục: Phật Giáo