Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 5 Biến

  -  

1/ Chụ giải Bát Nhã Tâm Kinch – Kinc Bát Nhã

Bát Nhã Tâm Kinh – Kinh Bát Nhã là đại thần crúc bự, là đại minch crúc, là Vô thượng chú, là Vô Đẳng Đẳng chú, trừ được không còn thảy khổ ách, chân thực ko lỗi.lúc ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, thực hành sâu sa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài soi thấy năm uẩn gần như không, qua không còn thảy khổ ách.Này ông Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng không giống nhan sắc, sắc đẹp tức không, không tức là sắc đẹp. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng hồ hết như thế.Này ông Xá Lợi Tử! Tướng không của số đông pháp, ko sinc, ko khử, không dơ bẩn, ko sạch, ko thêm, không giảm, vì vậy vào Chân Không, không có dung nhan, không tồn tại Tchúng ta, Tưởng, Hành, Thức; Không bao gồm Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, không có Sắc, Tkhô hanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; Không gồm Nhỡn giới, cho tới không có ý thức giới; Không bao gồm Vô minc, cũng không có chiếc không còn Vô minh; cho đến già, bị tiêu diệt, cũng không tồn tại chiếc hết già, chết;Không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo; Không bao gồm trí tuệ, cũng không có chứng đắc; Vì không tồn tại vị trí bệnh đắc.Bồ Tát Y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, buộc phải chổ chính giữa không ngăn uống hổ ngươi, vày ko ngnạp năng lượng hổ ngươi buộc phải không lo lắng, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt mức cứu kính Niết Bàn. Clỗi Phật trong cha đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.Vì vậy tâm sự là bài bác chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Liền nói bài chú rằng: “Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha”.


Bạn đang xem: Ma ha bát nhã ba la mật đa 5 biến


Xem thêm: [Giải mã] Nháy mắt phải mang lại điềm gì tốt hay xấu?Xem thêm: Nhạc Hoàng Nhất Thiên : Tiểu Sử, Lý Lịch, Profile, Thông Tin Ca Sĩ

(3 lần)Tuy nhiên niệm Phật vào công lao này, người niệm cần đủ tín, nguyện, hạnh và độc nhất vô nhị vai trung phong bất loạn, cần đạt đến mức độ vai trung phong niệm như bất niệm, hợp nlỗi pháp bất nhị và tính không vào Bát Nhã Tâm Kinh thì mới có được đạo trái. Kinch Bát Nhã – Bát Nhã Tâm Kinh, nghe thôi thì không đầy đủ, fan Phật tử phải thay đổi dòng tâm, nên nắm rõ lý nhân duim, chế độ nhân trái, hiểu rằng thân tín đồ là hi hữu quý, cuộc sống là vô thường xuyên, làm rõ phần lớn thống khổ vào luân hồi, làm điều lành tính vào cuộc sống thông thường.chén nhã trọng điểm ghê – ghê chén nhã

2/ Bát Nhã Tâm Kinc – Kinc Bát Nhã

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm KinhQuán Tự Tại Bồ Tát hành rạm chén nhã bố la mật đa thời chiếu con kiến ngũ uẩn giai ko, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị ko, không bất dị sắc; dung nhan tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.Xá Lợi Tử! Thị chỏng pháp không tướng mạo, bất sanh bất tử, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất bớt. Thị thay không trung, vô nhan sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc đẹp, thinc, hương thơm, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minc diệc, vô vô minc tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, khử, đạo; vô trí diệc vô đắc.Dĩ vô snghỉ ngơi đắc cầm cố, Bồ Đề Tát đỏa Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố kỉnh, vai trung phong vô quái quỷ ngại; vô quái ngại ngùng cầm cố, vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo mộng tưởng; cứu giúp cánh Niết Bàn. Tam thay Clỗi Phật, Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, Đắc A nậu nhiều la Tam miệu Tam Bồ đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chụ, thị đại minh chú, thị vô thượng chụ, thị vô đẳng đẳng crúc, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.Cố ttiết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú. Tức tmáu chụ viết: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề. Tát bà ha. (3 lần)Xem Chú Đại Bi bên trên Youtube 1/ Bát Nhã Tâm Kinch 3 vươn lên là gồm chữ – Thầy Thích Trí Thoát tụng: https://youtu.be/-nXVsXWpOCA2/ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 5 trở thành – Tiếng việt chữ béo hiểu nhanh khô – Trừ được không còn thảy khổ ách: https://youtu.be/haZ_CQo2CrE3/ Tụng kinh Bát Nhã 7 biến hóa chữ chạy – TRÍ với TUỆ trong Mật Đa Tâm Kinch – Sự Tinch Tuý của Ba La Mật: https://youtu.be/4m7fRDDfIyk4/ Kinc Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinch 21 đổi thay tụng nkhô hanh – Hành Thâm Bát Nhã và Vai trò của Tâm Kinh: https://youtu.be/4Oq2vQyt4KwTải tệp tin (MP3) Bát Nhã Tâm Kinc – Kinh Bát Nhã: 1 trở thành | 3 thay đổi | 5 phát triển thành | 7 phát triển thành | 21 biến Mọi vẻ ngoài xào luộc từ trang này phần lớn được hoan nghênh.

Tags bát nhã tía la mật nhiều trung khu gớm chén nhã trung khu tởm – gớm bát nhã gia dinch ta tung kinh gớm chén nhã