Tu viện phật giáo việt nam

  -  
Trong mọi thời kỳ, việc đào tạo Tăng tài để đảm đương việc hoằng pháp đều là nỗi băn khoăn lớn lao đối với người có ý thức đến vận mệnh của đạo Phật. Chúng ta đã có những Phật học viện để học tập, nghiên cứu giáo lý, kinh điển và phương pháp hướng dẫn Phật tử… nhưng một đạo tràng tu tập để thực hành giáo lý, những pháp môn của đức Phật nhằm đạt đến cứu cánh một cách thực tiễn thì hầu như chưa được xây dựng trên đất nước này, trong giai đoạn hiện nay.

Bạn đang xem: Tu viện phật giáo việt nam


Có thể nhiều người nghĩ rằng thời kỳ chúng ta là thời mạt pháp, việc tu chứng những quả vị như các đệ tử Phật ngày trước là một điều khó thực hiện được. Thực tế đã cho thấy rằng hiện nay trên thế giới và ngay cả trên đất nước chúng ta vẫn có người đạt đạo. Họ là những con người bình thường. Nhưng với một niềm tin mãnh liệt đối với chân lý được tu tập trong một môi trường thuận lợi, và được hướng dẫn đúng chánh pháp, họ đã chiến thắng nghiệp lực từ vô thỉ, khai mở được con mắt trí huệ, đạt đến bờ giải thoát, xa lìa sanh tử… Và khi việc lớn đã làm xong, họ lại tiếp tục gieo rắc những hạt giống lành để làm lợi ích cho quần sanh.
Đạo Phật là đạo của trí huệ, của giải thoát, cho nên việc thực hành là một điều tối quan trọng đối với người Phật tử. Mỗi ngày chúng ta thường lễ Phật, lẽ nào chúng ta lại không nhớ lời dạy khẩn thiết của Phật lúc Ngài sắp nhập diệt: “Này các con, tất cả các pháp đều vô thường, hãy nỗ lực tinh tấn lên để tự giải thoát!”.
Lời dạy cuối cùng của đức Phật đã khẳng định rằng muốn giải thoát, chúng ta phải nỗ lực thực hành, phải tinh tấn theo con đường mà Ngài và các đệ tử đã thực hiện, ngay trong cuộc sống này.
Cách Phật đã xa, nhiều lý thuyết mới đã du nhập vào văn hoá Phật giáo. Có những lý thuyết góp phần làm sáng tỏ đạo Phật, nhưng cũng có những lý thuyết vì muốn phù hợp với căn cơ của quần chúng nên đã đi khá xa với cội nguồn của Phật pháp. Cho nên thực hiện sự dung hợp vừa khế lý, khế cơ là điều tối quan trọng trong lúc này.
Bên cạnh những pháp gần gũi với quần chúng, hướng dẫn họ dần dần hướng về điều thiện, chúng ta cần xây dựng và phát triển một con đường chuyên tu theo đúng tinh thần mà đức Phật đã hướng dẫn các môn đệ của Ngài lúc còn tại thế. Đó là con đường nỗ lực tinh tấn để thực hành nhằm đạt đến cứu cánh trong thời hiện tại. Con đường này lấy việc khai mở trí huệ làm mục đích. Vì rằng chúng ta không thể nào có được sự giải thoát thực sự khi chưa có trí huệ. Với con mắt trí huệ, chúng ta sẽ thể hiện việc độ mình, độ người một cách đầy đủ.

Xem thêm: Cách Giải Thoát Bản Thân


Muốn thế, chúng ta phải thực hành, thực hành một cách tinh cần, rốt ráo. Nếu không có thực tu, thực chứng thì Phật pháp sẽ dần dần mai một, vườn hoa đạo sẽ trở nên khô cằn. Sự tu chứng là những lời thuyết giảng hùng hồn cho Phật pháp đem lại một nguồn sinh lực dồi dào cho những tâm hồn khát khao tìm chân lý.
Đất nước ta không thiếu những người thiết tha vì Đạo. Nếu có được một đạo tràng tu tập thuận lợi, được hướng dẫn đúng chánh pháp, chắc chắn chúng ta sẽ có được những bậc chơn tu đạt đạo để nối truyền ngọn đuốc trí huệ của đức Phật làm hải đăng soi đường cho mọi người đến bờ giải thoát, an vui.
Xây dựng một tu viện chuyên tu cho Phật giáo là góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoài bão này.
Vị trí lý tưởng của Tu viện là nằm ở vùng cao trên đồi núi, xa lánh làng mạc thị thành, nơi gần biển để có không khí trong lành tươi mát. Tuy nhiên phải làm sao không quá trở ngại giao thông để việc cung cấp lương thực cho thiền sinh được dễ dàng. Ở miền Đông chúng ta có vùng núi Long Hải đạt được những tiêu chuẩn như thế. Đây là vùng núi cao sát bờ biển, có đường giao thông nối từ Bà Rịa, Long Điền, Long Hải qua đèo nước ngọt đi về Phước Hải. Đây là vị trí thuận tiện nhất cho một Thiền viện chuyên tu. Vị trí này cách xa khu dân cư nên rất yên tĩnh. Nơi này ngày xưa có những ngôi chùa cổ, nhưng đã bị tàn phá cả rồi. Nay lập một Thiền viện nơi đây, chúng ta cũng lập lại di tích của Phật giáo thuở trước.

Xem thêm: Biểu Tượng Cơ Đốc Giáo - Biểu Trưng (Cơ Đốc Giáo)


Và một vị trí tốt rộng là Đại Tòng Lâm Phật Giáo sẵn có ở tại Bà Rịa, có thể khai mở một đạo tràng chuyên tu rất tiện lợi.
*

*

*

*

*