AI CÓ THỂ TU HÀNH THEO MẬT TÔNG

  -  

VẤN: Xin Sư mang lại con biết đầy đủ cỗ ghê Mật Tông, nlỗi bộ “Lục Tự Thần Crúc Vương Kinh” có bắt buộc bởi vì Đức Phật tmáu pháp và là pháp Phật không? Mật Tông là gì với xuất pháp tự đâu? Có cần fan tu theo Mật Tông sẽ có một năng lượng nhiệm màu sắc hoàn toàn có thể tương hỗ tương đối nhiều người, hiểu rằng thừa khứ đọng vị lai, đưa ra quyết định sự tái sanh vào đâu nhỏng những vị Lạt Ma không? Ai có thể tu hành theo Mật Tông và có nhu cầu các từng trải gì nhằm tu hành tất cả hiệu quả? Con xin cảm ơn Sư.

Bạn đang xem: Ai Có Thể Tu Hành Theo Mật Tông

ĐÁP:

I.Bộ Kinc Mật tông tất cả gồm 572 bộ Kinc, chia thành 995 quyển, bài giảng chỗ đây đâu thể kể đến hết được. Trcầu nhất Sư sẽ trích một số nét đại cương cứng về phẩm Kinc được các nhà phiên dịch đương đại thực hiện, theo thỉnh cầu của Phật tử

Kinc Luc Tự Thần Chú Vương Kinh nằm trong Mật tạng Kinch Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, gồm 4 tập, Lục Tự Thần Chú Vương Kinch thuộc tập thứ 3, kinh số 1045, trang 39-41, bản tên vị phiên dịch từ Phạn văn ra Hán vnạp năng lượng bị mất, Việt dịch Huyền Thanh khô.

Bản Khai nguim Thập Dị Biên, lục chép ra vào đời nhà Lương, thế kỷ thứ VI, Việt dịch Tỳ kheo Thích Viên Đức, năm 1970. Hiện thư viện Quan Âm Tu Viện có lưu trử tạng thánh điển Mật tông và bản Luc Tự Thần Chú Vương Kinc.

(Thành trung ương đhình ảnh lễ giác linch Pháp sư Tỳ kheo Thích Viên Đức, người có công đức tu hành vào giới Mật Tông Việt Nam và có nhiều công đức dịch khiếp sách Mật Tông đến hành giả tu mật tông Việt Nam và những người nghiên cứu tu học Phật trong đó có chúng tôi. Nay xin phép dịch giả trích lục phẩm Lục Tự Thần Chú Vương Kinh để chỉ dẫn Phật tử học và tu)

Lục tự Thần chú Vương ghê được Đức A Nan thuật lại, thời điểm Đức Phật ở tại nmong Xá Vệ, vào huê viên của Thái tử Kỳ Đà, có một phụ nữ ngoại đạo Chiên Đà La siêng làm nghề ác, ếm đối, cúng các vị thiện thần để gợi niềm tin, cúng các vị ác thần để gieo họa cho người. Lúc bấy giờ Đức A Nan và một số người hốt hoảng. Phật thấy thế Ngài vì lòng từ bi rước bài thần chú của tía đời clỗi Phật ra tuyên ổn thuyết

An Ðà Lệ, Bát Ðà Lệ, Ca La Chi Sí Do Lệ, Ðế Xà Bà Ðế, Tần Ðầu Bà Ðế, Ðà Ðầu Lệ, Ðà Cưu Ðế Lệ, Ðà Cưu Ma Ðế, Tu Ma Ðế, An Ðà La Bàn Ðà La, Ðàn Ðà la Ðề Ðâu La, Ðà Na Diên Ðà, Mạn Ðà Bà Ðế, A Na A Na Dạ, Ma Ðậu Ma Bà Ðế, Ca La Tra Sí Do La Phù Ðắng Dà Di, Ðế Ám Bà Ðế, Tần Ðầu Ma Ðế, A La Bà Dà Ðế, Tỳ Tra Tỳ Ðề Nị, Chất Tra Tỳ Ðề Nị, Chất Tra Tỳ Ðề Nị Ta Bà Ha.

Thần chú vì Phật nói có 9 công suất để cứu vớt những người tu, người phát vai trung phong gieo như thể đạo bồ đề, người cải ác tùng thiện, quy y tam bảo, ước đạo giải thoát

Công năng thứ nhất:

Chỗ làm sao bao gồm Lục từ bỏ Thần chú Vương Kinh này, hoặc hiểu tụng hoặc thọ trì ghi nhớ niệm, các ác nghiệt trọng cphía sẽ tất cả thảy đều tàn phá. Tức nói chú rằng:

Khỏng Chi Klỗi Trụ Klỗi Tỳ Chi, Giam Tchúng ta, Giam Tbọn họ, Ða Chi, Bà Chi, Ta Bà Ha.

Công năng thứ hai:

Chúng sinh bị trù ếm nguyện dựa vào chú này thường xuyên được mạnh khỏe, mong nguyện … ngày an tối an, hôm mai hay an. Sống thọ trăm tuổi, được thấy trăm thu. Bởi bởi sao? Tối thượng trong trần gian không qua phnghiền Phật. Trời tín đồ kính cẩn, chúng ma vâng phụng, ly dục không lây truyền. Tức nói chụ rằng:

Khỏng Chi Klỗi Trụ Klỗi Tỳ Chi, Giam Tbọn họ, Giam Tbọn họ, Ða Chi, Bà Chi, Ta Bà Ha.

Công năng thứ ba:

Tối thượng trong trần gian không có bất kì ai rộng Tăng, lương thiện nay phước điền, hiền Thánh cung kính, những thiện tại ủng hộ. Tức nói chú rằng:

Khỏng Chi Khư Trụ Khỏng Tỳ Chi, Giam Thọ, Giam Thọ, Ða Chi Bà Chi Ðâu Ðế, A Nĩ Ðế, A Châu Ðế, Ta Ba Ha.

Công năng thứ tư:

Nếu kẻ làm sao làm cho ác crúc trù rủa, hoặc kết hợp độc dược, hoặc chơn, hoặc ngụy, sẽ làm phi pháp. Hoặc thân trước hoặc thân này, làm các nham hiểm, toàn bộ trọng tội thảy đầy đủ phá hủy. Tức nói chụ rằng:

Ma hưu bà ô ma đế, ô ma đà đồ dùng đà nĩ, khỏng ủ đà bà đựng đồ đà nĩ tần đầu ma đề, hóa học đế chất đa đề bà thiết bị đà nĩ, a bệ chiên a bệ, ta bà ha.

Công năng thứ năm:

Nếu gồm bạn giỏi tụng trì lục trường đoản cú Thần Crúc Vương Kinh, giả sử con kiến chú vào cây thô, có thể được trả sanh nhánh lá, huống gì thân tín đồ, khiến cho tín đồ ấy được sinh sống thọ trăm tuổi, được thấy trăm thu. Clỗi Phật sẽ nói, A Nan đã truyền. Nếu người hiểu tụng tiếp nối, phần đa từ bỏ hộ mình, các ác lìa thân, những điều thiện team tụ. Nếu chụ nguyện cho những người không giống, hay trừ những ác khổ hoán vị cho người ấy. Người phát âm tụng bắt buộc đoạn hoàn thành ngũ tân, chí trung tâm thanh hao khiết, nhiên hậu bắt đầu làm cho. Các nạn hung họa không hề dư sót, những được như ý cát tường tác dụng. Tức nói crúc rằng:

Ha ha giá chỉ lị, ha ha na di, ha ha phù đà ma đề, ha ha ni ha trá, ni xoay sa, ha ha ni ha đà, khỏng ủ đà, ni tỳ sa khư ủ đà, i nĩ di nĩ, đà tệ, đà đà tệ, ta bà ha.

Công năng thứ sáu:

Kính lễ Tam-Bảo, kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Nhỏng Lai. Kính lễ hết thảy Nlỗi Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác. Kính lễ Thánh A Phược Lô Chỉ Ðể Thấp Phạ La Ma Ha Tát Ðỏa, quy mạng những điều đó rồi, vậy sau nói Thần crúc, ước ao nhờ vào Thần chú này thường an lành. Kính lễ Thánh A Phược Lô Chỉ Ðể Thấp Phạ La, quán chiếu thân nhỏ (câu này xưng ba lần) thương xót con. Tức nói crúc rằng:

Ô ha ni tuyển mộ a ni a đà ni a đà tỳ a đà xà tỳ ni đam tỳ ni, an đà lệ, chén bát đà lệ, tử phân bì đề, an đà la bà tử ni, tát lục đậu suất tra, cha la đậu suất tra, chất đảm diêm bà dạ, đam bà dạ, ma ha dạ domain authority bà mậu la, đề mãng cầu mậu giá đề, lô lụ chất tra mãng cầu đà tử, lô lụ lô lậu chất tra chén đà tử, ta bà ha.

Công năng thứ bảy:

Chụ này tốt hộ tất cả ách nạn, vô cấu tkhô giòn tịnh giải bay quang quẻ minh tiệm chiếu, cột trói tất cả kẻ tặc có tác dụng ác, không có mê hoảng, fan niệm lành được cứu vãn độ tất cả các ác ma nạn, hiện tại đời ủng hộ té thân, sư tử, voi điên, cọp beo, chó sói, khỉ, vượn với các ác vắt trúc hy vọng sợ fan, khiến thảy bị trói. Tôi nay bởi môn sinh … với cùng bạn sát cánh. Tất cả chụ lực phía đên ở đâu đứng ngồi ở ngồi nguyện thảy an ninh. Tức nói chú rằng:

Tri Hê Rị, Tri Rị, Thâu Rị Ma Ðắng Kỳ, Chiên Ðà Rị Xoa La Xoa La La Da Ta Bà Ha.

Công năng thứ tám:

Kính lễ Tam-Bảo ắt nguyện crúc này, khiến đại cát tường, khéo dùng crúc pháp này, ngày sẽ sử dụng ấy rửa ráy cọ sạch sẽ, trang phục thanh hao tịnh, thân trung khu điềm tĩnh, ko được hành dâm, ko ăn uống ngũ tân, ko uống rượu làm thịt, ko nói lời ác, buộc phải lấy chỉ Trắng, tay nuốm giăng ra, tụng chụ 7 đổi mới, một biết một gút ít. Làm dây thành rồi, nếu tất cả quan liêu sự, bị lời thị phi, hoặc gặp mặt bất đồng quan điểm, hoặc trù chụ rủa, hoặc bàn mưu sàm tấu, vu cáo bậy bạ, và toàn bộ các ác, lấy crúc gút này đeo chỗ áo fan, hầu hết nàn nhỏng bên trên thảy các tàn phá. Sau Việc qua rồi, thỉnh Phật Pháp Tăng thiêu các danh hương thơm, trai Phạn cúng nhường, thâm tu cầu phước, bi kỉnh báo Phật từ ân, công ty tự msinh hoạt gút, phạt đại nguyện rằng: Con thuộc tất cả tđọng sanh, vĩnh hay bát nàn, ssinh sống nguyện cùng vai trung phong. Tức nói chụ rằng:

Hê đậu ma đế da xá bà đế, bà la sa thiên bà đế, ô thọ bà đế, uất nhiều la ni, a xoa dạ bà đế, a nâu thiên đế mục xí bà la bà mục đế, bà la bà chỉ đậu ta ha.

Công năng thứ chín

Kính lễ quá khứ đọng vị lai hiện tại toàn bộ Thường trụ Tam-Bảo.

Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.

Kính lễ toàn bộ Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác.

Kính lễ Thánh A Phược Lô Chỉ Ðể Thất Phạt La cứu vớt khổ đại bi trả.

Kính lễ Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát, Tam Mạn Ða Bạt Ðạt La Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát, Khí Ấm Cái Bồ Tát, Tịch Cnạp năng lượng Bồ Tát, Huệ Thượng Bồ Tát, Thường Bất Ly Thế Bồ Tát, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Hư Không Tạng, Bảo Tràng, Khổng Tước Vương Ðà Ra Ni, Lục Tự Chương thơm Cú, Dược Vương Dược Kiên Ý, Bất Ô Hạnh Ðẳng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xưng những danh hiệu quy y như thế, không còn thảy Thánh bọn chúng đắc đạo. Vậy sao nói Ðà Ra Ni Thần chú này. Tức nói chú rằng:

Ca ra ni ma đế, tỳ dũ nhiều ni, dà đế bà ra tỳ, da xá thủ la bà lệ, đà đề nâu đề tán đà bà đề, xá đà mục khư, uất nhiều la ni, xá đà bà ra tỳ xá tỳ thiên đà, ca rị xa, bà tát na bà dà đế, cưu xá la bà bà ni, a nâu sang trọng đế tỳ san đế tri đế, a tri đế, than mãng cầu dà đế, a than na dà đế, a bà ta rị, a xá ta ra nĩ, bà la nĩ mục lệ, mâu ra mâu ra bà đà lệ, xá ni bà ra lục, tu lê bà đế thù đế bà la lục, tu tỳ ma lệ yêm ma lệ, ta ha.

khi nói pháp phía trên, tất cả Ttránh, Rồng, Bát Sở, Quỷ Thần, nghe Phật Ngài nói, số đông đại vui vẻ làm cho lễ nhưng trsinh hoạt về.

Lục Tự Thần chú Vương khiếp sở dĩ có là vị câu chuyện của Đức A Nan ko có tài năng giáo hóa về người phụ nữ ác: trù, ếm, làm tổn hại chúng sinh. Đức Phật giảng pháp nầy dành cho các vị trời rồng, quỷ thần tức là những bậc thiện thần, clỗi thiên không có có thân nhỏng chúng ta bên trên hành tinc đến nghe Phật thuyết giảng, do đó tởm có vẽ như xa lạc với chúng ta.

Xuất xứ Mật Tông:

Mật Tông là một trong những tông phái của Phật giáo, cũng hiểu là Mật thừa hay Kyên ổn Cương thừa, một số danh xưng khác, như: Chân Ngôn tông, Du-già tông, Klặng Cang Đhình họa tông, Tỳ lô giá bán na tông, Khai Ngulặng tông, Bí mật thừa... được hình thành từ Phật giáo Đại Thừa. Mật Tông Phật giáo khởi đầu từ Ấn Ðộ vào tầm cố kỉnh kỷ sản phẩm công nghệ 5-6 sau đó được truyền tay lịch sự Trung Quốc, Japan, Việt Nam... với nhất là trở nên tân tiến trẻ trung và tràn đầy năng lượng nghỉ ngơi Tây Tạng. Ở Tây Tạng, Mật Tông có cách gọi khác là Klặng cưng cửng vượt. Ở Trung Quốc bộ phái Kyên Cương Thừa dựa trên với Thai Tạng giáo đọc Mật Tông.

Trcầu Mật Tông Phật giáo cũng có Mật Tông Ấn Độ là một phương thơm pháp tu luyện vai trung phong linh Ấn Độ, chỉ bình thường giáo lý bí truyền của Ấn giáo, lâu dài trong gớm Vệ Đà và Áo Nghĩa Thư. Ngoài Mật Tông Ấn giáo còn thêm Mật tông Jaimãng cầu, đạo Bon

Theo Mật Tông Phật giáo sự truyền vượt bước đầu từ Đại Nhật Như Lai truyền cho Klặng Cang Bồ Tát. Ông biên soạn nhì quyển kinh Đại Nhật với Kyên ổn Cang Đhình ảnh đem giữ gìn trong một ngôi tháp. Long Thọ Bồ Tát msinh sống tháp mừng đón nhị quyển kinh này với được Kyên Cang Bồ Tát chỉ dạy dỗ. Sau đó Long Thọ truyền mang đến Long Trí.

Xem thêm: Kỳ Bí Xá Lợi Trái Tim Bất Diệt Của Bồ Tát Thích Quảng Đức Hiện Ở Đâu?

*

Mật Tông vào giáo lý Phật

Mật tông thuộc Bồ Tát thừa. khi Phật giáo truyền vào Trung Hoa, phái Thiên Thai Giáo Quán Tông, Ngài Trí Giả phân tách giáo pháp đức Phật ra làm tám hệ thống đưa người tu đến chứng ngộ và giải thoát: -1/. Đốn giáo - 2/.Tiệm giáo- 3/. Bí Mật giáo - 4/.Bất định giáo - 5/.Tạng giáo: Giáo pháp Tiểu vượt, giành riêng cho Thanh hao Văn và Độc Giác Phật - 6/. Thông giáo: Giáo pháp bao quát, bao hàm Tiểu thừa và Đại Thừa, giành riêng cho Thanh khô Văn uống, Độc Giác Phật với Bồ Tát thấp cấp - 7/. Biệt giáo - Giáo pháp đặc biệt quan trọng giành cho Bồ Tát - 8/.Viên giáo - Giáo pháp thỏa mãn, có nghĩa là giáo pháp trung tiệm phá bỏ đa số chấp trước (Thiên Thai Giáo Quán Tông)

Trong tám hệ thống trên, hệ thống Mật giáo đứng hàng thứ 3, tức là trong đời hành đạo Đức Phật có giáo hóa về những bài pháp tu Mật chú, Mật ngữ, nhất là lúc Đức Phật giáo hóa đồ chúng ở tại tịnh xá Kỳ Viên, múi Kỳ Xà Quật, ncầu Xá Vệ. Sau nầy các Trưởng lão hoằng truyền những Mật chú, Mật ngữ đó lập thành tông phái đề xuất gọi là Mật tông

Tại Việt Nam, hiện tại có khá nhiều đạo tràng Thiền tông, Tịnh độ tông kết phù hợp với Mật tông. Có những tác giả dịch thuật những bài kinh nằm trong tạng tởm Mật giáo như Thích Tnhân hậu Tâm, Thích Viên Đức, Tthánh thiện sư Nhẫn Tế, Kyên ổn Cang Thựơng Sư Thích Viên Thành cái Drukpa - Bhutan viện chủ Cvào hùa Hương - Hà Thành v.v..., Hơn nữa còn có hầu như vị tu theo mật pháp như Tịnh Danh Pháp Chủ, Nhật Quang, Phương thơm Nghi Huyền Thạch Công, Kyên Cang Sư Thích Minch Đức, Thượng toạ Thích Minch Hiền, Thượng toạ Thích Minch Trí, Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác, Ni Sư Thích Viên Minch, Ni Sư Thích Bảo Tâm, Ni Sư Thích Thanh hao Tịnh, Ni Sư Huệ Đức.

Mật tông cũng như các tông phái khác của Phật giáo, đều bởi Đức Phật giáo hóa, đệ tử hành trì và tu chứng, đạt tiêu chí cứu cánh giải thoát.Tuy nhiên mỗi pháp môn bởi vì các Pháp sư, Trưởng lão đi hoằng truyền vào từng quốc gia, từng vương vãi quốc, từng thời điểm, phương hướng xứ sở giáo pháp Phật truyền bá có khác. Có vị trí chiêm ngưỡng các Pháp sư diệu dụng thần thông uy phong lẫm liệt, biết quá khứ vị lai, tái sanh để điều phục chúng sanh. Có khu vực chúng sanh chiêm ngưỡng Pháp sư nghiêm túc, đạo hạnh nghiêm minch, giữ giới luật tinc nghiêm, có khu vực chúng sinh chiêm ngưỡng Pháp sư ngồi trang nghiêm để thiền định, có vị trí chúng sanh chiêm ngưỡng Pháp sư tụng khiếp niệm Phật thực tiển...hạnh lành có khác nhưng lại cứu cánh vẫn nlỗi nhau:” thấy Phật và thành Phật”

Hành giả tu chứng pháp môn nào cũng đạt đến nhiệm mầu, ai cũng có thể cứu giúp nhiều chúng sanh và bé người chứ ko riêng hành giả Mật tông. Tuy nhiên tức thì từ đầu dạy đệ tử Đức Phật đã không cho phép đệ tử sử dụng thần thông, sử dụng là phạm giới. Câu chuyện tiếp sau đây là minh chứng: có một vị Sa di mới theo Phật, kiến thức chưa sâu, dẫu vậy chứng quả Tu đà huờn. Một ngày nọ Sa di sẽ đi khất thực đến một bờ sông, muốn qua sông cần nhờ đò. Cùng một lúc có vị đạo sĩ cũng qua sông, mà lại đạo sĩ qua sông bằng chiếc nón là của mình đã đội đi đến bên kia bờ. Trong khi vi Sa di cũng qua sông nhưng mà lên đò để đi và trả mang đến ông lái đò nhị tiền. Khi lên bờ, vi Sa di hỏi đạo sĩ, Ngài tu từng nào năm mà qua sông nhanh khô thế? - Đạo sĩ nói: tôi tu 40 năm - Vị Sa di nghe và ca tụng đạo sĩ, riêng tôi chỉ mới tu 2 năm cũng qua sông cùng đạo sĩ!

Sanh thời trong tăng đoàn Phật, Ngài luôn luôn luôn cân nặng nhắc đệ tử cần sự tu chứng giải thoát sinh tử luân hồi, rộng là cần sự tuyệt dang (thần thông), khó giúp ích chúng sanh.

Ngày ni có nhiều tu sĩ mặc dù ko tu Mật tông, cũng ko ở trong môi trường Mật giáo mà xưng là tu Mật, ko lập trường tu chứng làm sao chứng đạo. Vả lại Mật tông thuộc bí mật giáo, bí mật mà sử dụng thần thông chúng sinh ai cũng biết thì thuộc Hiển giáo, Truyền Thông giáo rồi!

Việc tái sanh

Tiêu chuẩn của người học đạo giải thoát là cứu cánh, giải thoát sinh tử luân hồi, sau khoản thời gian giải thoát rồi mới phát nguyện trở lại ta bà để cứu độ chúng sinh, đó là công đức giải thoát của bậc Bồ Tát đẳng giác vào đời bằng hạnh nguyện. Còn lại bậc Bồ Tát quyền thừa đi vào đời còn phải dùng phương thơm tiện giáo pháp Phật nlỗi lục độ, tứ nhiếp làm thuyền bè, làm quyến thuộc mới đủ kỹ năng vào đời độ sinh, cho nên đệ tử Phật tu hành chứng đạo ai cũng có thể tái sanh, chứ không riêng biệt gì các Lạt ma!

Làm Giáo chủ bên xứ sở Tây Tạng thì hiểu là Phật Sống, làm Giáo chủ ở Việt Nam thì phát âm là Pháp Chủ, làm Giáo chủ ở xứ sở Tây Pmùi hương thì hiểu là Chủ Tịch. Khác còn một việc nữa là cách tu hành, vị thì oai phong lẫm liệt nhỏng Pháp Vương, vị thì trang nghiêm tkhô cứng tịnh nhỏng Pháp Chủ, Tông Chủ, Tăng Chủ; người được cử làm Chủ Tịch thì bình dị Thiền sư, Đại sư thì nghiệm nghị, tổng hợp cũng đều là lãnh đạo tối cao ở các xứ sở Phật giáo.

Mật tông thường là truyền đạo ở các xứ vùng cao nguyên, xứ lạnh, xứ sở băng giá là pmùi hương tiện tu hành, để sử dụng thần thông phép tắc, kị xa ầm ĩ náo nhiệt, nhất là ở những xứ sở nóng bức, ồn ào náo nhiệt, hành giả Mật tông thường gặp trở ngại, có Lúc tổn hại đền thân. Tu Mật có nhiều cách thức, nhiều nghi quỹ, ngulặng tắc rất trang nghiêm, khó khổ suốt cả thời kỳ tu hành, khổ hạnh, chứ không phải như các Du già Pháp sư ngày nay.

Nghi thức tu hành:

Cách một: Hành giả Mật tông sáng ý, có đẳng cấp cần có am riêng rẽ, khổ hạnh thanh khô bần lạc đạo, ở chốn a luyện nhã, rừng thiêng, hang, điện, rừng núi hoang sơ, tu luyện theo thời khóa ngắn ngày dài ngày. Thời gian từ 1 tuần lễ đến 3 năm nhập thất (nhỏng hành giả Milarepa)

Cách hai: Chỏng Hành giả khổ hạnh, phân thời khóa biểu, đăng đạo tràng tụng thần chú Đại bi, Thần chú Vãng Sanh, Thần chú Chuẩn đề Phật Mẫu, mỗi thời khóa 108 Thần chú Đại bi, 1080 Thần chú Vãng Sanh, Thần chú Chuẩn Đề, có sử dụng chuông mõ trường đợi chờ cho dễ tụng niệm.

Xem thêm: Quán Thế Âm Bồ Tát Hiển Linh Để Ô Tô Xe Hơi, Quan Âm Bồ Tát Hiển Linh

Cách ba: Hành giả cũng khổ hạnh, phân thời khóa biểu, nhưng lại vận dụng liêu phòng cao ráo sạch sẽ, ít để vật chất, những vật dụng không cần thiết, dành không gian trống để có thể niệm thầm không bị chi phối bởi không khí chật hẹp do đồ đạt quá nhiều. Nếu là Phật tử phải có phòng riêng biệt, không còn sinh họat gia đình, thật thanh hao khiết quyết tâm tu hành cũng lắm hiệu quả.