Tịnh Không Pháp Ngữ

  -  
l>Welcome to tamkyrt.vn

WELCOME TO TRANG PHÁP. ÂM * WWW.tamkyrt.vn
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi và Luân Vũ *
*
Trngơi nghỉ Về Trang Chủ (Index)
Trsinh sống về Trang Pháp Âm
1,2,3,4,5,6 Pháp Sư Tịnh Không
*
Video Pháp Thoại
Mediafire:http://www.mediafire.com/?sharekey=3c6174cc48cf76ffed24a2875c7fa58e7a0e97c13198ed64e91dc00c2f906379
Audio Pháp Thoại
Thể Theo Lời yên cầu của tương đối nhiều ĐH ngơi nghỉ Châu Âu ,Chúng Tôi vẫn Zip nhiều files mp3 vào winrar. Các file nhiều phần là file đã được nén RAR, Cửa Hàng chúng tôi gồm nhằm sẵn hai filesWinRar và7Zip – Đây là những chương trình nhằm msinh sống tệp ZIP đã được nén. Các tệp ZIP sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn hầu như tệp tin mp3, nhấn vào sản phẩm Maga thư mục File nhằm Download(Tsi Khảo Thêm Hướng Dẫn )
*

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Ấn Quang Đại Sư 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,trăng tròn,21,22, 23

Ấn Quang Ðại Sư Knhị Thị Ðài Bắc Ðài Loan 2001|01 |02 |

Cđộ ẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12

Chuyển Đổi Chình họa Giới 1,2, 3, 4

Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện LựcGiảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu1

Bốn Mươi Tám Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà 1,2,3,4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10

Đại Hạnh Phổ Hiền Tập Yếu Sớ Tinc Hoa Giảng trên Ngulặng Anh Tự Cao Hùng Đài Loan (Tháng 12-1993)1, 2, 3, 4,5,6, 7

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa1,2,3,4,5,6

Địa Ngục Biến Tướng Đồ Thích Minh Nhẫn Chuyển Ngữ1

Địa Tạng Bổn Nguyện Kinch Đại Ý1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinc Cư Sỉ Tkhô cứng Trí Chuyển Ngữ1,2Hoa Khai Kiến PhậtCư Sỉ Thanh Trí Chuyển Ngữ1

Hộ Trì Phật Pháp Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (Tháng 8-1997) 1

Học Vi Nhân Sư Hành vi Thế Phạm Tập Những Bài Khi Thi Buổi Sáng tại Hoa Tạng Ðồ Thư Quán 1995 :I và II|01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |III |CD1 |CD2 |CD3 |CD4 | CD5Knhị Thị Niệm Phật 2001 Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (2001)(1)

Knhị Thị Niệm Phật 2002 Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Winter 2002) (1)

Knhì Thị Niệm Phật 2003 Sydney 20031,2,3,4

Knhị Thị Phật Thất Trong Niệm Phật Đường Tâm Từ Ðọc1 (AUDIO, WMA)

Kinc A Di Đà Yếu Giải Ngẫu Ích Đại Sư1, 2, 3, 4,5,6,7, 8

Kinch A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa LụcGiảng Tịnh Tông Học Hội Mã Lai Á (2003)1,2,3,4,5,6

Kinh A Nan vấn Phật Việc kiết hung Báo ân con đường Tinc Tông học hội Singapore 8/2001| 01 | 02 | 03 | 04 |

Kinc Kim Cang Yếu Nghĩa Giảng tại Dallas Mỹ Quốc (Tháng 1996)1, 2, 3, 4, 5

Kinh Thủ Lăng Nghiêm1, 2, 3, 4,5,6, 7, 8,9,10

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Tchúng ta Trang Nghiêm Thanh hao

Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh1,2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, trăng tròn,21,22,23,24,25,26,27,28,29

Phật Tngày tiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinc Huyền Nghĩa1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Kinc Vô Lượng Tchúng ta Chụ Giải

Mục Lục của Băng Đọc Sách Chụ Giải KVTL

Cư Sỉ Hoàng Niệm Tổ 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,đôi mươi,21,22,23,24Lá Thư Tịnh Độ Ấn Quang Đại Sư1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,đôi mươi,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51

Làm Thế Nào Giúp Đsống Người Lâm Chung Vãng Sanh(NEW) HT Tịnh Không1,2

Lể truyền tchúng ta tam quy ngũ giới |01 |

Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý Giảng trên Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 5-1999) 1, 2,3,4,5,6,7,8, 9,10

Một Giọt Biễn PhápCư Sỉ Hàm Anh1, 2

50 Học Phật Tâm Đắc Tinc Luận Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (24 -2-2003) 1

Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường Giảng tại nước Nhật (2004)1, 2,3, 4

Nhận Thức Phật GiáoGiảng trên Brisbane Úc Châu (Tháng 1-1996) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Niệm Phật trọng điểm thổ công phu | 1A |1B |2A |2B |3A |3B

Phđộ ẩm Bổ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tinch HoaGiảng trên Huyện Cmùi hương Hóa Đài Loan (Tháng 12-1993) |01 |02 |03 |04 |

Phật Giáo Bất Ly Sinc Hoặt 1,2

Phật Giáo Là Gì Phỏng vấn của Đài Truyền Hình Đài Loan (1997) 1

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh ~~ Mới ~~~~ Giảng trên Cư Sỉ Lâm Tân Gia Ba Tháng 10 - 1996 ~~ ~~Cư sỉ Thanh khô Trí gửi ngử năm 2007 ~~|

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinc Lược Giảng (Ghi lại & Ðọc) | 1A |1B |2A |2B |3A |3B |4A |4B |5A |5B |6A |6B |7A |7B |8A |8B |9A |9C |10A |10B |

Phật Tngày tiết Ðại Thừa Vô Lượng Tchúng ta Trang Nghiêm Tkhô cứng Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinch Giảng trên Tân Gia Ba (11-1994)

Băng Mới !!

Phật Tmáu Ðại Thừa Vô Lượng Tbọn họ Trang Nghiêm Tkhô hanh Tịnh Bình Ðẳng Giác KinhGiảng lần sản phẩm công nghệ 10, Cư Sỉ Lâm Tân Gia Ba 4/1998

Tập 1 và 2- Tín Giải Hành ChứngTập 15 và 16- Sám Hối Nghiệp Chướng Tập 25- Lục Hòa Kín Tập 37- Ðọc Kinh Là Quán ÐỉnhTập 43- Hoa Nghiêm Tam Muội Tập 53- Phật Phật Tương Niệm Tập 65-Tứ đọng Hoằng Thệ NguyệnTập 69-Âm Thanh khô Tkhô nóng TịnhTập 73 -Bố Thí Ba La MậtTập 80 và 81- Cúng dường clỗi Phật không bởi niệm Phật vãng sanh

Tập 89- Trì giới niệm Phật cầu sinh Tịnh Ðộ Tập 90-Chí Tâm Cầu Đạo Tinh Tấn Tu Hàn Tập 99- Crúc Trọng Lể Tiết Tập 100-Vô Thượng Phúc ÂmTập 139 và 140 - Giúp Người lâm chun

Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Tkhô hanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh - Huyền Nghĩa (Ðọc lại)

Phật Tngày tiết Ðại Thừa Vô Luợng Tchúng ta Trang Nghiêm Tkhô giòn Tịnh Bình Ðẳn Giác Kinh Huyền Nghĩa.Giảng trên Thỏng Viện Phật Giáo Hoa Tạng - Đài Bắc (Tháng 10-1994) | 01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 ||08 | 09 |10 |11 |12 |13 |14 | |15 |16 |17 |18 |19 |

Phật Tmáu Tkhô hanh Tịnh Tâm Kinc Giảng Ký Ðài Giác Liên Xã, Cựu Kyên Sơn Hoa Kỳ 1992 | 1A |1B |

Pngóng sanh đáp vấn |01 |02 |03 |04 |

Quán Vô Lượng Tbọn họ Phật Kinh** Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương **Giảng tại Học Viện Deanza đái bang Cali Mỹ Quốc(Tháng 9-1992)

Sự Thật với Lý Luận của Siêu Độ Giảng trên Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (1997)1

Trung Phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu ( Tháng 6 năm 2003) ~~ Mới ~~

Thành Phật Chi Đạo Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 11-1999) 1,2

Tịnh Hình ảnh Lục 1,2

Tịnh Hình ảnh Lục Toàn Tập (Completed)~~ Mới ~~ 2008 !

Phần 1.


Bạn đang xem: Tịnh không pháp ngữ


Xem thêm: Thói Ghen Ăn, Tức Ở - Ghen Ăn Tức Ở Muôn Đời Khổ!


Xem thêm: Những Câu Đối Hay Về Giáo Dục, Những Câu Nói Hay Về Giáo Dục


Tinc Không pháp môn sư Pháp NgửPhần 2. Tinch Không pháp sư Pháp NgửPhần 3. Tinch Ðộ Chình họa NgửPhần 4. Ấn Quang Ðại Su Pháp Ngử Phần 5. Tinh Không pháp môn sư Gia Ngôn Lục

Tịnh Tông Nhập Môn Giảng trên Dallas (USA) 1996

Truyền Tbọn họ Tam Quy Ngũ Giới, 2001 1

Truyền Tbọn họ Tam Quy Y, 1996 1

Truyền Thọ Tam Quy Y, 1999 1

Truyền Tbọn họ Tam Quy Ngũ Giới, 2000 1

Truyển Thọ Tam Quy Ngủ Giới (2006) Giảng tại Trung Tâm Triển Lãm Tân Gia Ba (24 -9-2006)

Tđọng Đại Thiên Vương Giảng trên ca tòng Tứ đọng Thiên Vương Nhật Bản (Tháng 11-2002) 1,2

Tu Học Tự Tại Vãng Sanh

Tu Phước Tu Huệ Giảng tại Hội Niệm Phật Quán Tự Tại - Đài Bắc Đài Loan (12-1994) 1,2,3,4,5,6