TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN

  -  

(Trước khi vào tụng các gớm, bọn họ tụng nghi thức knhì kinh nầy trước. Sau kia mới vào trực tiếp trong chánh văn uống của các gớm. Đây là nghi thức càng nhiều nhứt. Trừ ngôi trường hòa hợp đặc biệt quan trọng, một số trong những kinh gồm nghi tiết knhì tởm riêng biệt của khiếp đó.)

TỊNH PHÁPhường GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam.

Bạn đang xem: Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn

(7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP.. CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha.

(3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:


Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám

.
(3 lần)

AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam mô tam mãn nhiều một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha

.
(3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng

. (3 lần)

DÂNG HƯƠNG:

Con thắp hương giới, hương thơm định, hương tuệ,Hương giải bay, mùi hương giải bay tri con kiến,Năm lắp thêm hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giớiCúng nhường mười pmùi hương thường xuyên trụ Tam BảoKhắp huân những bọn chúng sinh hồ hết phạt lòng Bồ ĐềXa lìa các vọng hoặc, trọn đề nghị đạo vô thượng.

Đấng Pháp Vương Vô ThượngBa cõi chẳng ai bằngThầy dạy dỗ khắp Ttách NgườiCha lành thông thường tư loàiQuy y tròn một niệmDứt sạch nghiệp ba-kỳ.(ba a tăng kỳ kiếp) Xưng dương cùng tán thánỨc kiếp không tận cùng. Phật chúng sanh tánh hay trống rỗng lặngĐạo thông cảm chẳng thể nghĩ về bànLưới Đế Châu ví Đạo TràngMười phương Phật bảo hào quang quẻ sáng sủa ngờiTrước bảo tọa thân nhỏ hình họa hiệnCúi đầu xin thệ nguyện quy y.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:


-

Nam tế bào tận lỗi ko vươn lên là pháp giới quá, hiện nay, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường xuyên trú Tam Bảo. (đồng lạy một lạy)

-

Nam mô Ta Bà Giáo-nhà, đại từ bỏ đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai hạ sinch Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chỏng Tôn Bồ Tát, Linc Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát.
(đồng lạy một lạy)

-

Nam tế bào Tây phương Cực lạc thế giới đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh khô Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ tát.
(đồng lạy một lạy)

TÁN HƯƠNG

Lò mùi hương vừa bén rán đànKhói thơm ngào ngạt muôn nngớ ngẩn cõi xaLòng bé kính ngưỡng thiết thaNgưỡng mong muốn clỗi Phật thương cơ mà minh chứng.

Xem thêm: Phật Và Bồ Tát Khác Nhau Như Thế Nào, Sự Khác Biệt Giữa A La Hán Và Bồ Tát

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI

(Toàn thể đại bọn chúng số đông tụng)

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

(3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni: Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ domain authority. Nam mô A rị gia bà lô kiết đế, thước chén ra da, tình nhân đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát lan. Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát đá, mãng cầu ma bà dà ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.


Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ vật lô vật lô, pphân tử xà da đế, ma ha pphân tử xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa pphân tử sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rxe hơi rô, người tình đề dạ, tình nhân đề dạ, bồ đà dạ, người thương đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị Fe ni na, bố dạ ma mãng cầu ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha.Tất ra tăng a mục klỗi gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị chiến thắng kiết ra dạ, ta bà ha.Nam tế bào hắc ra đát na, đá ra dạ domain authority. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. "Án tất năng lượng điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta bà ha". (câu chót 3 lần)

Nam mô Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Xem thêm: Lời Bài Hát Cát Bụi Tình Xa

(3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp Phật cao sâu vô cùng nhiệm mầuNlẩn thẩn muôn ức kiếp dễ hay đâuCon nay nghe thấy xin vâng giữChơn nghĩa Nlỗi Lai đọc thiệt sâu.

Lật qua trang: