Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

  -  

*
*
Tất Đạt Đa Cồ Đàm (Siddhārtha Gautama), một con bạn lịch sử dân tộc, một thái tử trực thuộc chiếc bọn họ Thích Ca (Sakya), nam nhi của vua Tịnh Phạn (Suddhodana), sinh sống tại thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu) cách đó ngay sát bố ngàn năm. Tất Đạt Đa sinch vào trong ngày trăng tròn tháng Vesak, tương xứng với tháng năm thường định kỳ, năm 624 trước công nguim dưới cội cây Vô Ưu (Ashoka tree) trên sân vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini), nước Nê-pan (Nepal) ngày này. Siddhartha Có nghĩa là con bạn toại ý bao gồm không thiếu phước đức và trí tuệ. 

Sau lúc hoàng thái tử hiện ra được 7 ngày, bà mẹ ngài, tức thánh Mẫu Ma-domain authority (Māyādevī) mất. Người bà bầu kế của ngài là Ma-ha Ba-xà-ba-đề Kiều-đàm-di (Mahāpajāpatī Gotamī) chăm sóc. khi cho tới tuổi 16, thái tử lập gia đình với công chúa Da-du-đà-la (Yasodharā) và tất cả một tín đồ con trai duy nhất thương hiệu là La Hầu La (Rāhula).

Bạn đang xem: Lược sử đức phật thích ca mâu ni

Sống trong chình ảnh nhung lụa, phú quý với vui mừng, nhưng mà thái tử vẫn Cảm Xúc ko tự do thoải mái cùng thoái mái, cùng rất người thân trong gia đình cận của mình thương hiệu là Sa Nặc (Channa), thực hiện một chuyến hành trình thoát ra khỏi 4 cửa thành hoàng cung nhằm thăm các cảnh thật bên ngoài. Ra khỏi cửa thành, đi về phía Đông, hoàng thái tử cùng Sa Nặc gặp mặt người già; trở về hướng Tây, nhì fan gặp mặt tín đồ bệnh; trở về hướng Nam, gặp fan chết; và đi về hướng Bắc, gặp mặt vị Khất sĩ. Một vào tứ chình ảnh thiệt nhưng mà hoàng thái tử chứng kiến, chình ảnh thật máy tư không đầy đủ là chủ đề tnhân hậu quán cho hoàng thái tử, Ngoài ra sinh sản nguồn cảm giác đến hoàng thái tử sau đây vươn lên là vị ẩn sĩ không bên, sinh sống không gia đình và không biến thành buộc ràng do gia đình với con cái.

Xuất gia năm 29 tuổi, học đạo cùng với nhị vị đạo sĩ Ālāra Kalāma cùng Uddaka Rāmaputta, trải qua 6 năm tu khổ hạnh với 5 anh em của ông Kiều Trần Nhỏng (Kondañña), bên tu Tất Đạt Đa xét thấy rằng Việc tu khổ hạnh cùng rất đoan của mình đang làm cho chướng ngại mang lại bài toán hội chứng đạo. Người quyết định chọn cho chính mình lối tu không tyêu thích đắm dục lạc cùng ko khổ hạnh nghiền xác, Tức là hướng thực hành Trung Đạo (majjhimāpaṭipadā) cùng với tuyến phố Thánh có tám làn xe cộ chạy: Chánh Kiến (Sammā Diṭṭhi), Chánh Tư Duy (Sammā Saṃkappa), Chánh Ngữ (Sammā Vācā), Chánh Nghiệp (Sammā Kammanta), Chánh Mạng (Sammā Ājīva), Chánh Tinc Tấn (Sammā Vāyāma), Chánh Niệm (Sammā Sati), cùng Chánh Định (Sammā Samādhi).<1>

Sau khi dùng chén cháo sữa vì thiếu phụ Su Dà Ta (Sujata) cúng nhịn nhường, dìm bó cỏ Kiết tường (Kusa) của tín đồ nông phu, mang lại Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya), Bồ tát Tất Đạt Đa kiên quyết ngồi thiền đức định dưới cội Bồ đề 49 hôm mai cho đến lúc thành chính quả. Ngài thực tập thiền khô định từ phải chăng tới cao, cửa hàng niệm tương đối thngơi nghỉ ra vào đầy đủ đặn (Anapamãng cầu Sati), an trú Sơ Thiền lành (Jhāna), Nhị Tnhân từ, Tam Thiền hậu, Tứ đọng Thiền lành, Không Vô Biên Xđọng Định (Akasanantya Yatana), Thức Vô Biên Xứ Định (Vijnanantya Yatana), Vô Sngơi nghỉ Hữu Xứ đọng Định (Akincanmãng cầu Yatana), Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định (N'evasanmãng cầu Nasanmãng cầu Yatana), Diệt Tbọn họ Tưởng Định (Nirodha Samapatti).<2>

Đêm đồ vật 49, canh đầu, Bồ Tát triệu chứng Túc Mạng Minch (Pubbe nivāsānussati māna), thấu hiểu nhân trái những đời trước của Ngài; canh giữa, Ngài triệu chứng Thiên Nhãn Minc (Cutūpapāta māna), hiểu rõ quả báo những đời trước của chúng sanh; canh cuối, Khi sao mai vừa mọc, Ngài triệu chứng Lậu Tận Minch (Āsavakkhaya māna), giác ngộ viên mãn (Anuttara samma sambodhi) – vạc hiện ra tứ sự thật: Khổ (Dukkha), Khổ tập (Dukkha samudaya ariya sacca), Khổ diệt (Dukkha nirodha ariya sacca), Con mặt đường mang tới khổ diệt (Dukkha nirodha gāmini patipadā ariya sacca). Cuối thuộc, Bồ tát thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni) trên Bồ Đề Đạo Tràng lúc 35 tuổi.

Sau Lúc Bồ Tát thành Phật, Phạm thiên Sahampati thưa thỉnh đức Phật bố lần nhằm đi hoằng pháp với giáo hóa bọn chúng sinh. Cuối thuộc, đức Phật gật đầu đồng ý mọi lời thỉnh mời của Phạm thiên, với tìm tới nhị vị đạo sĩ trước đây nhằm truyền đạo, nhưng cả nhị vị gần như từ trần. Đi đến vườn cửa Lộc Uyển (Migadava) sống Sarnath, đức Phật nói bài Pháp thứ nhất (Dhamma Cakka Pavattana) đến năm tín đồ chúng ta đồng tu. Cả năm người này hồ hết thnóng nhuần diệu pháp cùng hội chứng quả A La Hán (Arhanta). bởi vậy, Phật, Pháp với Tăng được ra đời trên đây.

Đức Phật với Tăng chúng đa số nương vào thiền hậu định để nuôi chăm sóc vai trung phong, nương vào của cha thí của fan bầy việt để nuôi chăm sóc thân, yêu thích an trú vào môi trường vạn vật thiên nhiên, với dành được sự tu triệu chứng, an nhàn cùng niềm hạnh phúc của trường đoản cú thân để giáo hóa tha nhân. Sống cuộc sống không gia đình, quý Ngài có khá nhiều thời hạn nhằm tu tập với phục vụ chúng sanh, nương vào tình thầy trò, tình pháp lữ, tình đồng tu, tình hộ pháp và hoằng pháp để triển khai lợi lạc mang lại quần sanh.

Tiếp theo, bên phong phú Da Xá (Dasa), gia đình Da Xá, các bạn, với những người thân thuộc của Da Xá được đức Phật giáo hóa cùng có tác dụng môn đồ của Người. Trong số đó, mọi vị đồ đệ đức hạnh, tài đức, và khét tiếng tốt nhất của Người được liệt kê sau đây là:

Tôn giả Xá-lợi-phất (Sāriputta) – Vị gồm trí tuệ đệ độc nhất vô nhị,

Tôn giả Mục-kiền-liên (Moggallana) – Vị tất cả tấm lòng hiếu hạnh với thần thông đệ độc nhất,


Tôn đưa Ma Ha Ca-diếp (Maha Kassapa) – Vị Tổ Sư gương chủng loại có khả năng thu nhà hiếp đại bọn chúng, chỉ đạo Tăng đoàn, cùng tu hành khổ hạnh đệ duy nhất,

Tôn trả Tu-bồ-đề (Subhuti) – Vị cửa hàng chiếu tánh không (Suññatā) đệ độc nhất,

Tôn giả Phú-lâu-na (Purana) – Vị giảng Sư có tài tmáu pháp đệ độc nhất,

Tôn mang Ca-chiên-diên (Kaccayana) – Vị luận Sư tài giỏi luận giải Phật pháp đệ độc nhất vô nhị,

Tôn trả A-na-luật (Anurudha) – Vị có tầm nhìn ko vật cản, tức Thiên nhãn đệ tuyệt nhất,

Tôn mang Ưu-ba-li (Upali) – Vị dụng cụ Sư gương mẫu trùng tulặng Luật tạng với trì Luật đệ độc nhất,

Tôn giả A-nan (Ananda) – Vị có khả năng nghe nhiều, thu nạp, ghi nhớ kỹ, trùng tuyên Kinch tạng, cũng là vị thị mang tướng tá hảo, trung thành, tận chổ chính giữa, kỹ lưỡng, cùng khôn khéo đệ độc nhất vô nhị,

Tôn giả La-hầu-la (Rahula) – Vị bao gồm hạnh nhẫn nhục, lắng nghe, chuyển hóa, cùng thực hành uy nghi, tế hạnh đệ duy nhất.

Nữ Tôn mang Kiều-đàm-di (Mahàpajàpati Gotami) – Vị Tổ Sư gương chủng loại có công dụng thu nhiếp đáp đại bọn chúng, chỉ đạo Ni đoàn, cùng tu hành khổ hạnh đệ tốt nhất,

Nữ trưởng giả Tỳ-xá-klỗi (Visakha) – Vị thí chủ hảo trọng điểm tía thí, cúng nhịn nhường, cùng phù hộ Phật pháp đệ nhất

Nam trưởng giả Cấp-cô-độc (Anathapindika) – Vị thí nhà hảo trọng điểm cha thí, cúng dường và độ trì Phật pháp đệ nhất

Vua A-dục (Ashoka) – vị nhà vua thánh Phật tử tất cả công lan truyền đạo Phật vào cùng quanh đó nước Ấn Độ đệ độc nhất vô nhị.

Xem thêm: Chẳng Lẽ " Trời Kêu Ai Nấy Dạ ? Trời Kêu Ai Nấy Dạ

 

lúc những môn sinh của đức Phật càng ngày càng đông, đức Phật động viên với khulặng bảo: “Này các Thầy Tỳ Kheo! Hãy ra đi nhiều hướng không giống nhau nhằm hoằng dương chánh pháp với cứu vớt độ bọn chúng sanh, hãy mang sự tu tập, an lạc và niềm hạnh phúc của từ bỏ thân nhằm giáo hóa tha nhân. Vì an lạc cùng hạnh phúc mang đến clỗi thiên và loài fan, những vị hãy truyền bá chánh pháp mang đến rất nhiều loài. Giáo pháp của Nlỗi Lai toàn hảo nghỉ ngơi chặn đầu, ngăn giữa, cùng ngăn cuối, cả tinh thần lẫn văn tự. Các vị hãy chào làng cuộc sống hiền khô cùng chủ quyền cho lũ bên trên khắp địa cầu này.”(Xem Mahāvagga 19 – 20).

Về sau, đức Phật giáo hóa không hề ít hạng fan không giống nhau trong số đông thế hệ buôn bản hội, nlỗi các vua quan liêu, quần thần, doanh nhân, tôi tớ, thậm chí còn hầu hết kẻ hốt phân, kẻ sát nhân cùng kỷ bạn nữ. Giáo pháp với Tăng đoàn của đức Thế Tôn đều có tác dụng dung nhiếp đáp những người tới từ các giai cấp, tôn giáo, màu domain authority, chủng tộc… khác biệt. Những ai tất cả đủ duim tu, học tập, gọi, thực hành, với ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày của mình một bí quyết chánh niệm cùng thức giấc giác, thì chúng ta có thể đem đến an lạc cùng hạnh phúc thực sự mang đến từ thân và cho tha nhân ngay lập tức bây giờ cùng tại đây vào cuộc sống đời thường bây giờ.

Các đệ tử của đức Phật đa phần bao gồm hai Chúng: xuống tóc cùng tại gia. Cả hai chúng này những hỗ trợ với nhau như hình với bóng làm nguyên tố cơ bản để cùng nhau đem đạo Phật bước vào cuộc đời và giúp đời thêm vui giảm khổ.

Hoằng dương chánh pháp vào 45 năm, toàn bộ đầy đủ gì đức Phật dạy dỗ nhỏng vắt lá cây trong thâm tâm bàn tay nhằm mục tiêu góp bé người dấn diện cùng đưa hóa khổ cực, cùng góp bọn họ sống đời sống an vui cùng niềm hạnh phúc ngay trên trần gian này.

Trước lúc nhập Niết Bàn, đức Phật khulặng dạy dỗ các đệ tử: “Hỡi những đệ tử! Các pháp hữu vi đông đảo vô hay với đổi khác. Các vị hãy tinc tấn tu học và thực hành phật pháp nhiều hơn nữa nữa, nhằm mang về an vui với niềm hạnh phúc mang lại tự thân và mang lại tha nhân. Đây là hầu hết lời giáo huấn về tối hậu của Ta cho những tín đồ.” .

Trụ cố kỉnh ở đời 80 năm, khoảng năm 544 trước công nguim, thời điểm 80 tuổi, đức Phật nhập diệt tĩnh lặng, nằm nghiêng bản thân về hông cần, chân trái choãi thẳng trên chân buộc phải, đầu trở lại hướng Bắc bên dưới nhị cây tuy vậy thọ trên rừng Sa La (Sala) tại quận Câu Thi Na (Kushinagar), Ấn Độ ngày nay.

Để tỏ lòng tôn thờ với tri ân sâu sắc so với đức Thế Tôn, mọi cá nhân đồ đệ của Ngài cần tự mình sinh sống đúng cùng với chánh pháp bằng phương pháp ko làm cho những vấn đề ác, hãy có tác dụng các vấn đề lành, duy trì thân trung ương tkhô giòn tịnh. Mỗi bạn họ nên là món tiến thưởng tu tập, tự do, an vui, cùng niềm hạnh phúc thực thụ nhằm hiến tặng mang đến tự thân cùng mang lại tha nhân tức thì cuộc sống này. 

 

Kính chúc quý khách thân trung tâm thường an nhàn cùng thnóng nhuần giáo pháp của đức Thế Tôn.

Xem thêm: Phân Biệt 2 Dòng Tượng Phật Nam Tông Và Bắc Tông, Ở Việt Nam

Thích Trừng Sỹ Trú trì Cvào hùa Pháp Nhãn Austin<3>

 


<1> Xem Kinc Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattamãng cầu Sutta) ở trong Tương Ương Bộ (Samyutta Nikaya, 56: 11).