Tiền Thân Đức Phật A Di Đà

  -  
Ðức Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đang là 1 trong đấng lịch sử dân tộc vào cõi Ta Bà, xung quanh mấy ngàn năm, hình ảnh ngài vẫn ăn sâu chỗ cam kết ức của nrộng các loại, do truyện ký thuộc di tích lịch sử, nhứt là đường nét tiến thưởng bùng cháy trong Tam Tạng. Ðức Từ Phụ A Di Ðà Phật cũng là 1 đấng hoàn toàn lịch sử của trái đất Cực Lạc, trên vài ba mươi vậy kỷ, hồng danh mãi vang lên nơi mồm, nơi trung khu của tất cả, y cứ đọng địa điểm kyên ổn ngôn của đức Bổn định Sư, đấng crộng thật ngữ. Ðức Bổn Sư trước lúc hiện nay thân thành đạo vô thượng nghỉ ngơi gốc Bồ Ðề, để rồi trsinh hoạt đề nghị vị Giáo Chủ cừ khôi của cõi Ta Bà, ngài là Thiện nay Huệ Bồ Tát dưng hoa trải tóc cúng nhịn nhường Phật Nhiên Ðăng và là Hộ Minh Bồ Tát ngự sinh hoạt cung ttránh Ðâu Suất v.v... Ðức Từ Phú cũng như vậy, trước lúc viên kế quả Chánh Giác duy trì ngôi Pháp Vương ngơi nghỉ Cực Lạc nhân loại, ngài cũng đều có nrộng địa của ngài: Vua Vô Tránh Niệm thời kỳ Phật Bảo Tạng, Vương Tử Thắng Công Ðức trong pháp hội của Phật Bảo Công Ðức, Bồ Tát Sa Di nam nhi của đức Ðại Thông Trí Thắng Phật, v.v... Trước Khi khám phá đến thân với cõi hiện thời của đức Từ Prúc, ta cần yêu cầu rõ nrộng địa của ngài, để biết rằng tác dụng vô thượng phía trên vớ bởi vì nơi nhơn thù chiến thắng thusống trước đây.

Bạn đang xem: Tiền thân đức phật a di đà


*


Đức Phật A-Di-Đà là 1 vị giáo chủ bên cõi Lạc bang, oách đức ko cùng thệ nguyện rất to lớn, mnghỉ ngơi môn phương tiện đi lại, độ kẻ bọn chúng sanh thoát khỏi Ta Bà đưa về Tịnh độ. Trong gớm Bi Hoa nói rằng: “Về khoảng hằng sa kiếp trước, có một đại kiếp điện thoại tư vấn là Thiện Trì”. khi ấy tại cõi San-đề-lam, có vua Chuyển Luân Thánh Vương, thương hiệu Vô Tránh Niệm, thống lãnh cả bốn xứ đọng thiên hạ: một là Đông Thắng Thần Châu, nhì là Nam Thiệm Sở Châu, tía là Tây Ngưu Hóa Châu, và tứ là Bắc Cu Lô Châu; giờ đồng hồ nrộng nhân hậu đồn dậy bốn pmùi hương đức tự thiện nay đượm nhuần mọi xứ; đề xuất hết thảy quần chúng. # ai nấy cũng sẵn lòng ái kính.
Vua ấy có tương đối nhiều tín đồ bé và tất cả một vị Đại thần, thương hiệu là Bảo Hải, nhỏ mẫu Phạm chí, rất thông đạt về Việc coi thiên văn.
Ông Bảo Hải lại sở hữu một người con trai tướng tá giỏi lạ đời, từ dưới chân lên tới trên đầu đều phải sở hữu ba mươi nhị tướng tá xuất sắc.
khi nhỏ ông bắt đầu sanh ra, thì bao gồm các sản phẩm khách tôn quí đem các trang bị lễ thứ mang đến dâng mang lại, nhân vậy nhưng viết tên là Bảo Tạng.
Lúc khôn Khủng, thì Bảo Tạng coi biết Việc đời là khổ cực thân mạng lại vô thường xuyên, thoải mái và tự nhiên sinh lòng ngán ngẩm, bỏ cuộc vinh quang, ngay thức thì xuất gia tu hành, chẳng đặng bao thọ nhưng mà vẫn thành Phật, hiệu là Bảo Tạng Như Lai, đầy đủ các đạo pháp nhiệm mầu, thần thông rộng lớn. Lúc thành Phật rồi, thì Ngài dạo bước khắp những vị trí nhưng hóa độ bọn chúng sanh; có nhiều mặt hàng đồ đệ sẽ chứng đặng trái Thanh khô văn uống, Duyên giác với Bồ tát, nên quần chúng. # ai nấy cũng sẵn lòng hoan nghinch.
Có một giở cơ, vua Vô Tránh Niệm nghe Phật Bảo Tạng thuộc đại chúng mang lại giảng đạo tại sân vườn Diêm phù, sát mặt thành, thì trường đoản cú nghĩ rằng: “ Nay ta ý muốn mang lại chỗ Phật, đặng xem coi giảng đạo lý gì mà cõi tục tín ngưỡng đông như vậy !”
Nghĩ như thế rồi, vua cùng các vị vương tử, đại thần và quyến ở trong bèn mang lại sân vườn Diêm phù lễ Phật vừa dứt, tức khắc đi tầm thường quanh bố vòng, rồi ngồi mặt ngài mà nghe pháp.
Vua Vô Tránh Niệm coi thấy Đức Bảo Tạng Như Lai khoanh chân ngồi trên bảo tọa bao gồm hình nhỏ sư tử, siêu bực chỉnh tề, đầy đủ tướng mạo xuất sắc đẹp, tầm thường xung quanh thân Ngài bao gồm ánh sang trọng các dung nhan chói lòa.
Còn vào pháp hội thì thấy: làm sao là những người dân sẽ xuống tóc làm cho môn sinh của Phật cạo tóc đắp y, làm sao là mọi sản phẩm vương vãi tử đại thần khoác đồ anh lạc, như thế nào là cung nhân mỹ cô bé dung mạo xuất sắc xinc, nào là sĩ, nông, công, thương thơm, áo xiêm chỉnh đốn, kẻ thì chấp tay ngồi im thin thít, người thì quỳ gối thưa hỏi, xem cỗ ai nấy cũng siêng ngó Phật cơ mà nghe pháp cả.
Vua Vô Tránh Niệm quan lại cạnh bên mọi đủ số đông lẽ, bèn nhắm quan sát thân bản thân, rồi trở về ngó Phật, đôi mắt sững không nháy, lòng thiệt hoan nghinh, mẫu trọng tâm niệm tín ngưỡng thoải mái và tự nhiên phân phát lộ, tức thì đhình họa lễ Ngài và đi bao quanh cha vòng, rồi cũng ngồi xuống một mặt Ngài cơ mà chuyên nghe lời đào tạo và giảng dạy.
Vua nghe Đức Bảo Tạng Nhỏng Lai diễn đầy đủ các pháp, thì lòng đang msinh hoạt thông, cnạp năng lượng thân tkhô cứng tịnh, rõ con đường giải khổ, biết sự làm lành, tức tốc quì xuống chấp tay mà thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn ! Nay tôi muốn mua đủ đều món ăn uống: áo chăn uống, mền nệm cùng thuốc men, đặng dâng cúng mang lại ngài và đại chúng luôn trọn bố mon ở đây nhưng mà giảng đạo. Xin ngài tự ảm đạm nạp “.
Vua Vô Tránh Niệm thấy Phật nhấn lời, tức tốc trlàm việc về truyền lệnh sắm sửa đầy đủ hồ hết lễ, cứ đúng buổi cơ mà dưng cúng không còn trễ nải.
Vua lại chỉ dẫn các vị vương tử, đại thần, quyến trực thuộc với dân chúng rằng: ”Các ngươi gồm biết xuất xắc không? Nay trẫm đang mnghỉ ngơi lòng bố thí, kính thỉnh Đức Bảo Tạng Như Lai và đại chúng mang đến nhưng cúng dường trọn bố tháng. Những vật báu trọng ngon đẹp của trẫm thọ dụng bấy lâu ni hồ hết đem dưng cúng tất cả. Các ngươi cũng yêu cầu thể theo ý trẫm xả bớt huyễn tài cơ mà cúng Phật Tăng đặng cầu phước báo “.
Cả thảy đầy đủ vâng lời vua khulặng, nồng nhiệt tìm sửa lễ vật dụng nhưng mà dưng cúng Phật. Có một hôm, quan lại Đại thần Bảo Hải, là phụ vương Đức Bảo Tạng Nhỏng Lai, ở nằm mộng thấy vua Vô Tránh Niệm làm cho sự ba thí thì Khủng, mà lại việc cầu phước báo thì nhỏ. Sự ao ước của vua còn thuộc về phước hữu lậu vào ôm đồm nhân thiên, không bay thoát khỏi luân hồi sanh tử.
Vậy buộc phải quan tiền Đại thần chẳng đặng phấn kích, vày ý của ông mong mỏi sao để cho vua phân phát trọng tâm cầu quả Bồ đề, tu thành Phật đạo mà lại cứu vớt hồ hết loại chúng sinh, chớ không thích đến vua cầu phước báo nhỏ tuổi nhen nlỗi mặt hàng đái dân vậy.
Quan Đại thần xem xét điều đó, bèn mang đến nơi Phật Bảo Tạng Nlỗi Lai tỏ điềm chiêm bao ấy, và tâu cùng với vua Vô Tránh Niệm rằng: “Muôn tâu Đại vương ! Xin Để ý đến đến sự việc này. Về sự sinh tử luân hồi bắt buộc quăng quật thân này mang vệt không giống, buộc phải nặng nề đặng thân fan. Nay Đại vương đã cảm rước phước báo có tác dụng đặng vương thân, thiệt là quí báu biết nhường như thế nào ! Các Đức Phật tùy cơ duyên ổn của chúng sanh cảm triệu mà ứng hiện nay Thành lập và hoạt động, tương tự như bông ưu đàm ứng thời mà lại nnghỉ ngơi ; thiệt là ít có ! Nay Đại vương gặp Phật xuất cố, thì phần vinh dự biết bao ! Dứt trừ lòng dục vọng, làm cho những sự phước duyên ổn, cũng là vấn đề cạnh tranh nhưng Đại vương vãi có tác dụng đặng như vậy, thiệt là ít ai tị nạnh đặng !
Xin Đại vương vãi sản phẩm công nghệ lỗi cho lẩn thẩn thần hỏi lời này: Ngày nay Đại vương vãi cúng nhịn nhường Phật Tăng, sử dụng phước dulặng đó mà cầu nguyện phần đa Việc chi, xin cho dở hơi thần rõ.
Nếu Đại vương vãi mong cầu sinh về cõi Trời nhưng có tác dụng một vị Thiên tử hưởng trọn sự phước tbọn họ hay là muốn cầu sinh về cõi Nhân gian có tác dụng vua Chuyển Luân, thống lãnh bốn châu trần giới như thời nay vậy, thì cũng còn làm việc trong khổ hải, chớ chưa thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi.
Thưa Đại vương ! Hai sự phước báo tôi đang è tấu này đều là tướng mạo vô định, phần đa là sự việc vô thường xuyên, thí như cơn gió thổi, nhường nhịn tợ đám mây tung, tất cả chắc hẳn rằng lâu bền hơn chi đâu nhưng mà yêu cầu nguyện cầu !
Nếu sanh về cõi Ttránh, lúc hưởng trọn sự hoan lạc nhưng tất cả chế tạo ra ác nghiệp, thì cũng phải đọa vào Địa lao tù, đặng chịu khổ. Còn nhỏng sanh về cõi Nhân gian, thì lại chịu số đông sự hại não phần thì ân oán rán gặp mặt gỡ, phần thì ân ái li biệt dòng khổ trạng ấy quan trọng kể xiết.
Vì Đại vương vãi nhờ vào nhân duim tu phước đời trước, buộc phải bắt đầu hưởng trọn đặng sự tôn vinch nlỗi vọc. Nếu nay Đại vương giữ gìn giới quy định, thì đang đặng phước báo to hơn nữa. Còn nlỗi tu học tập chánh pháp, thì vẫn thành ctận hưởng trí.
Vậy xin Đại vương đề nghị phát chổ chính giữa cầu đạo vô thượng Bồ đề, chớ đừng nguyện cầu hầu như câu hỏi phước nhỏ tuổi nhen như hạng fan thường tê vậy.
Vua Vô Tránh Niệm nghe quan Đại thần Bảo Hải khuim thỉnh như vậy, thì tâm thanh thoải mái và tự nhiên không ngừng mở rộng, tức thời đáp rằng: “ Trẫm hy vọng trải mọi vào con đường sinh tử. làm sự bố thí , trì giới, hầu nghe gần như pháp nhiệm mầu, tu hạnh Bồ tát cùng cứu vớt bọn chúng sinh ; vì chưng nhân duyên ấy mà phát vai trung phong Bồ Đề “.
Đại thần Bảo Hải lại nói rằng: “ Bồ đề là một trong những đạo siêu trong sạch hữu hiệu, rất ngay thật quang minh chính đại rất chỉnh tề tốt đẹp mắt, rất rộng lớn béo cao sâu, khắp cả lỗi không, quấn cả sa giới cực kỳ bao gồm oai thần mãnh lực.
Vả lại đạo Bồ đề là hạnh cha thí, sẽ đặng giàu có ; là hạnh trì giới, vẫn đặng thanh hao tịnh ; là hạnh nhẫn nhục, sẽ đặng vô xẻ ; là hạnh tinh tấn, đang đặng bất thoái ; là hạnh thiền lành định, sẽ im re ; là hạnh bát nhã, sẽ đặng tốt nhất.
Tu được điều này mới mang đến vị trí An lạc và new chứng đặng trái Niết bàn. Vậy xin Đại vương đề nghị phân phát trung tâm cơ mà cầu đạo ấy.
Vua Vô Tránh Niêm đáp rằng: “ Này khanh hao ! Đương thời kỳ trung kiếp, mọi người sống thọ chỉ bao gồm tám vạn tuổi mà lại thôi ! Nay Đức Bảo Tạng Nlỗi Lai ứng hiện tại Ra đời nhưng giáo hoá bọn chúng sanh, hoặc có kẻ bệnh pháp Tam muội, hoặc gồm fan đặng bực Bồ tát, hoặc đặng tchúng ta cam kết làm Phật, hoặc đặng quả báo nơi cõi Nhân thiên. Trong hàng bọn chúng sanh tất cả một bạn nào không trồng cnạp năng lượng lành nhưng mà Đức Nlỗi Lai chẳng nói pháp đoạn khổ. Tuy Ngài là phước điền của chúng sanh, song những người dân không tồn tại cnạp năng lượng lành thì Ngài ko hoàn toàn có thể hóa độ mang lại kết thúc đặng hồ hết sự khổ não “.
Nay Trẫm vạc Bồ đề vai trung phong, tu Bồ tát hạnh, học đạo Đại vượt, chứng pháp môn siêu mầu nhiệm, siêng làm Phật sự nhưng mà giáo hóa chúng sanh. Trẫm ước ao cầu thế nào cho Lúc thành đạo Bồ đề thì Thế giới đặng nghiêm túc tkhô giòn tịnh bọn chúng sanh ko còn có một chút ít khổ gì. Nếu đặng như thế thì trẫm đã triệu chứng đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Vua Vô Tránh Niệm nói điều này rồi, bèn đi với quan liêu Đại thần Bảo Hải mang lại chỗ Đức Bảo Tạng Nhỏng Lai, thấy ngài đương nhập định. Lại cần sử dụng phnghiền thần thông chuyển đổi cùng pngóng hào quang hữu hiệu, hiện nay cả mười pmùi hương thế giới của Chỏng Phật ra trước phương diện cho cái đó hội xem: hoặc tất cả cõi Phật đã Niết bàn rồi, hoặc gồm cõi Phật đương Niết bàn, hoặc tất cả cõi những vị Bồ tát mới ngồi địa điểm đạo tràng bên dưới cây Bồ đề, đương hàng phục bọn chúng ma hoặc gồm cõi Phật mới thành đạo với bắt đầu nói Pháp, hoặc gồm cõi Phật thành đạo sẽ thọ, đương còn nói pháp, hoặc có nhân loại toàn là các bực Bồ tát, hoặc có trái đất toàn là những mặt hàng Thanh văn uống cùng Duyên ổn giác, hoặc gồm nhân loại không tồn tại Phật, Bồ tát, Thanh văn uống cùng Duyên giác bỏ ra hết, hoặc bao gồm quả đât đủ năm món ác trược, hoặc gồm thế giới đầy đủ những sản phẩm chỉnh tề, hoặc gồm trái đất hèn kém bẩn thỉu dơ, hoặc có thế giới giỏi đẹp nhất quái đản, hoặc gồm nhân loại mà dân chúng sinh sống lâu hết sức, hoặc có nhân loại mà lại quần chúng. # tbọn họ mạng nđính ngủi, hoặc tất cả thế giới hay bị tai nạn thương tâm thủy hỏa, hoặc có nhân loại hằng bị tai nạn gió bão, hoặc có trái đất gần thành quả, hoặc tất cả trái đất đã thành công rồi. Đại thần Bảo Hải thấy vậy, bèn tâu cùng với vua Vô Tránh Niệm rằng: “Nay Đại vương vãi nhờ mức độ oai thần của Đứ Như Lai mà đặng thấy các trái đất ; vậy Đại vương vạc Bồ đề trung ương ước ao cầu đem quả đât nào”.
Vua chấp tay nhưng mà thưa cùng với Đức Bảo Tạng Như Lai rằng: “Bạch Đức Thế Tôn ! Chẳng biết các vị Bồ tát tu hạnh gì mà lại được đặng cõi Phật giỏi đẹp nghiêm túc, tu nghiệp gì nhưng được đặng thế giới xấu xa ác trược, bởi nghiệp gì mà lại đặng tbọn họ mạng dài lâu, tạo nghiệp gì nhưng số mạng nlắp ngủi ? Xin ngài chỉ dạy dỗ mang đến tôi biết mà lại tu học tập “.
Đức Bảo Tạng Như Lai nói rằng: “Vì bởi các vị Bồ tát bao gồm sức thệ nguyện, ý muốn nghỉ ngơi cõi thế giới tkhô cứng tịnh, không có các điều ác trược, cần sau thời điểm thành đạo được về làm việc cõi vô cùng trang nghiêm. Còn những vị Bồ tát như thế nào vày mức độ thệ nguyện, hy vọng sống cõi thế giới ngũ trược đủ sự phiền lành óc, buộc phải sau khi thành đạo về nghỉ ngơi cõi ngũ trược phiền khô óc ấy “.
Vua Vô Tránh Niệm lễ Phật rồi lui trsinh sống về vào cung, một mình ngồi yên lìm cơ mà xem xét tới sự thệ nguyện của chính mình, mong cầu đến đặng cõi cực kỳ tốt rất đẹp, đặng tiếp dẫn chúng sinh.
Suy nghĩ rồi vua bèn trở về lễ Phật nhưng mà thưa rằng ; “Bạch Đức Thế Tô ! Vì tôi mong chứng đạo Bồ đề, yêu cầu lấy công đức cúng nhịn nhường Ngài cùng đại bọn chúng trong tía tháng cơ mà cầu đặng cõi Phật rất thanh khô tịnh trang nghiêm.
1. Bạch Đức Thế Tôn ! Nay tôi nguyện trong tương lai lúc tôi thành Phật, làm sao đặng một Thế giới đầy đủ sự vui đẹp, ngoại hình quần chúng. # vào cõi ấy toàn là nhan sắc xoàn và không tồn tại đều mặt đường Địa lao tù, Ngạ quỉ với Súc sinh xen sinh hoạt chung lộn. Hết thảy bọn chúng sinh vị trí cõi ấy chẳng khi nào còn buộc phải thoái chuyển nhưng đọa vào trong ba mặt đường dữ kia nữa, và người nào cũng đủ sáu phxay thần thông với căn thân tốt đẹp nhất.

Xem thêm: Hình Ảnh Hạnh Phúc Nhất - 900+ HạNh PhúC❤️ Ý Tưởng


2. Tôi nguyện toàn bộ chúng sinh được về cõi ấy, phần đông thành bọn ông tươi xuất sắc khôn cùng, không còn thọ báo sắc đẹp thân bọn bà cùng cũng chẳng còn có danh hiệu của bạn đàn bà nữa. Hết thảy chúng sinh, Khi được về đó, thần thức đầu tnhì vào bông sen, dịp bông nsinh sống ra thì căn uống thân xinh xuất sắc, tchúng ta mạng lâu bền hơn, không đề cập xiết đặng.
3. Tôi nguyện cõi ấy đặng nghiêm túc, chình ảnh trang bị thậtt xinh tươi, không tồn tại đều sự lây nhiễm trược, hằng tất cả hoa tốt mừi hương hương thơm cất cánh các hướng.
4. Tôi nguyện cho việc đó sinh vào cõi ấy, ai nấy cũng các đặng cha mươi nhì tướng tá tốt, sáu phnghiền thần thông, vào tích tắc dạo khắp những cõi Phật vào mười phương thơm, đặng cúng dường cùng nghe pháp, rồi trlàm việc về cũng chưa trễ buổi ăn uống.
5. Tôi nguyện nhân dân vào cõi ấy phần đông đặng đầy đủ sự tbọn họ dụng thoải mái và tự nhiên, đúng tiếng nạp năng lượng thì bao gồm đầy đủ những món ngon vật lạ hiên ra trước mắt ; còn ý muốn bận vật dụng gì thì gồm áo xiêm giỏi đẹp mắt chỉ ra theo người, không cần phải chọn sửa như vào cõi trần giới vậy.
6. Tôi vạc nguyện cầu đặng cõi Phật điều này, đặng trường đoản cú rày về sau, đời đời kiếp kiếp, hay tu hạnh Bồ tát, làm cho sự hãn hữu nhưng chế tạo thành cõi Tịnh độ, mang lại thời kỳ hội chứng đạo thì ngồi bên dưới cây Bồ đề nhưng kết quả này Chánh giác, pngóng hào quang soi các Thế giới cho những đức Phật phần đa coi thấy, đặng sử dụng nhiều danh hiệu của tôi.
7. Tôi phát nguyện cầu đặng cõi Phật những điều đó, đặng từ rày sau này, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp, hay tu hạnh Bồ tát, có tác dụng sự hi hữu mà sản xuất thành cõi Tịnh độ, mang đến thời kỳ triệu chứng đạo thì ngồi bên dưới cây Bồ đề nhưng thành quả Chánh giác, phóng hào quang soi những Thế giới cho các đức Phật hầu hết xem thấy, đặng khen ngợi thương hiệu của tớ.
8. Tôi nguyện Lúc thành Phật rồi, gần như loài bọn chúng sinh làm việc những Thế giới đã phạt Bồ đề trọng tâm, tu Bồ tát đạo, hy vọng sinh về cõi tôi, thì cho đến lúc mạng bình thường, tôi cùng đệ tử tôi rất nhiều hiện nay thân mang lại trước khía cạnh fan ấy đặng tiếp dẫn.
9. Tôi nguyện Lúc tôi nhập khử, trải vô vàn kiếp sau này những người dân nữ giới nhân ngơi nghỉ trong các thế giới nghe danh hiệu tôi mà lại chuyên lòng vui quí cùng phát Bồ đề trọng điểm, cho đến dịp thành Phật cđọng cảm báo đặng làm cho thân lũ ông hoài, chớ không lúc nào còn mang rước thân đàn bà nữa.
10. Bạch Đức Thế Tôn ! Tôi nguim đặng cõi Phật điều đó, bọn chúng sinh những điều đó, đông đảo sự thanh khô tịnh chỉnh tề điều đó, thì tôi bắt đầu chịu đựng thành Phật.
Đức Bảo Tạng Như Lai nghe vua vô Tránh Niệm nguyện mấy lời ấy rồi khen rằng: “Hay thay! Hay thay! Đai vương vãi vạc nguyện sâu béo, ý muốn cõi thanh hao tịnh. Kia Đại Vương hãy nhìn qua hướng Tây, biện pháp trăm nđần muôn ức cõi Phật, gồm một nhân loại Điện thoại tư vấn là Tôn Thiện tại Vô Cấu, giáo nhà cõi ấy hiệu là Tôn Âm Vương Như Lai, bây chừ đương vị những bực Bồ tát cơ mà đào tạo và huấn luyện pháp Đại quá, giáo hóa những bạn thượng căn uống, chớ không điển thuyết những pháp quyền tiểu”.
Trong cõi ấy cũng không có bọn chúng sanh cnạp năng lượng trí Thiểu vượt và cũng không có một ngưòi nữ giới nhân. Nhưng y báo cùng chánh báo của Phật Tôn Âm Vương Nhỏng Lai thiệt thanh hao tịnh chỉnh tề, hết sức xứng hiệp với địa điểm nguyện cầu của Đại vương đó! Vì Đại vương bao gồm thệ nguyện muôn cõi tkhô nóng tịnh, buộc phải nay ta đổi hiệu Đại vương vãi là Vô Lượng Tkhô hanh Tịnh.
lúc Vô Lượng Thanh hao Tịnh mãn một trung kiếp, thì Đức Phật Tôn Âm Vương Như Lai nhập Niết bàn, chánh pháp lan truyền đặng mười trung kiếp. Đến Lúc diệt rồi, trải qua sáu mươi trung kiếp, thì cõi Tôn Thiện nay Vô Cấu thay tên lại là: Di Lâu Quang Minch gồm đức Phật, hiệu là Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Nhỏng Lai, ứng hiện tại thành lập và hoạt động nhưng hóa đạo bọn chúng sinh. Sau khi đức Phật ấy nhập Niết Bàn rồi, trải rất nhiều hằng sa kiếp và vô lượng Phật khử độ, thì cõi Di thọ Quang Minc đỗi thương hiệu lại là: An Lạc. Đến thời kỳ Vô Lượng Thanh khô Tịnh chứng trái về cõi này mà thành Phật thì hiệu là: A Di Đà Nhỏng Lai sinh sống lâu khôn cùng, tiếp dẫn vô lượng chúng sanh trong các trái đất về đó, rồi giáo hóa mang lại thành Phật đạo tất cả.
Vua sống vào pháp hội nghe Clỗi Phật các tbọn họ ký kết cũng giống như lời Đức Phật Bảo Tạng sẽ nói trên đó, thì vô cùng đỗi vui miệng, ngay tức thì chấp tay đảnh lễ, rồi ngồi nghe Phật Bảo Tạng thọ cam kết cho những vị Bồ Tát khác.
Từ đó sau đây, vua Vô Tránh Niệm mạng thông thường thọ sinh ra các đời không giống, kiếp nào cũng duy trì lời bổn định nguyện, tu hành Bồ tát cứu vớt độ bọn chúng sanh, trải vô lượng kiếp trái mãn khu dã ngoại công viên hiện thành chánh giác, đến nay đã mười đại kiếp rồi, ngài sống cõi Cực Lạc Thế Giới mặt Tây phương thơm, đương huấn luyện các pháp Đại quá cùng hằng tiếp dẫn chúng sinh đem về cõi ấy.
Ðức Ðại Thông Trí Thắng Phật khi còn nghỉ ngơi ngôi Quốc Vương, bao gồm 16 bạn con trai. Lúc Quốc Vương bỏ ntua tiến thưởng xuống tóc thành Phật, thời 16 vị Vương Tử đồng vào pháp hội xin xuất gia làm Sa Di. Trải qua 1 thời hạn tu học tập, 16 vị Sa Di chứng ngộ diệu lý, mọi đặng thần thông trí huệ.
Sau khi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho đại bọn chúng trong pháp hội, đức Ðại Thông Trí Thắng Phật ngay thức thì nhập tịnh thất trụ trong đại định.
Thời gian đức Phật ngồi yên lặng vị trí tịnh thất, 16 vị Bồ Tát Sa Di những thăng pháp tòa giảng rộng lớn nghĩa lý tởm Pháp Hoa cho đại chúng. Mỗi vị Bồ Tát Sa Di độ được sáu trăm tám mươi muôn ức mãng cầu vì chưng tha hằng hà sa tín đồ.
Mười sáu vị Sa Di đó hiện nay hầu như đã thành Phật ca, sẽ ngự trong đạo tràng sống mười phương thơm quả đât. Vị Sa Di thứ 16 thành Phật ở cõi Ta Bà hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Và vị thiết bị 9 bây giờ thành Phật sinh hoạt Cực Lạc quả đât, Tức là đức Từ Phụ A Di Ðà Phật.
Về thusống quá khứ đọng gồm ông Thái Tử tên là Bất Tư Nghì Thắng Công Ðức. Năm 16 tuổi, Thái Tử được nghe khiếp “Pháp Bổn Ðà La Ni” địa điểm đức Phật Bảo Công Ðức Tinch Tú Kiếp Vương Nhỏng Lai.
Nghe tởm ngừng Thái Tử tinh tấn tu tập trong bảy muôn năm, không ngủ nghỉ, nhưng cũng ko ở, ko dựa. Nhờ mức độ dõng mãnh ấy, yêu cầu lần lần Thái Tử được gặp chín mươi ức trăm ngàn đức Phật. Bao nhiêu ghê pháp của clỗi Phật dạy truyền, Thái Tử hầu như rất có thể tbọn họ trì tu tập cả. Về sau Thái Tử xuống tóc có tác dụng Sa-môn, lại tu tập “Pháp Bổn Ðà La Ni” chín muôn năm và giảng truyền chánh pháp đến hầu như người.
Tinc tấn tu hành với cần cù giáo hóa, trong một đời hoằng pháp Thái Tử độ được tám mươi ức na bởi tha người vạc Bồ Ðề tâm, trụ bực bất thối hận chuyển. Thái Tử Thắng Công Ðức là tiền thân của Ðức Từ Prúc A Di Ðà Phật.
Một hôm nrộng thấy dung nhan của đức Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tươi tắn sáng sủa nhóc khác hoàn toàn ngày thường xuyên, Tôn Giả A Nan bèn ra lễ Phật rồi bạch hỏi nguyên cớ.
Ðức Bổn định Sư tán thán lời bạch hỏi phía trên, công đức to hơn công đức cúng nhường vô lượng vị Tkhô giòn Văn kèm Duim Giác, mà cũng to hơn công đức ba thí mang lại vô lượng mặt hàng chư Thiên, nrộng dân cầm cố súc trong vô số nhiều kiếp. Vì clỗi Thiên, nrộng dân nhẫn cho các loại cụ súc gần như dựa vào lời bạch hỏi này cơ mà được đạo pháp giải bay.
Rồi đức Bổn Sư cho thấy thêm rằng, hôm nay ngài vẫn nghĩ về cho bổn định sự, bổn định nguyện cùng bổn định hạnh của Ðấng giáo công ty Cực Lạc quả đât, đức Phật A Di Ðà.
- Vô lượng vô số kiếp về trước, nhằm lúc đức Thế Tự Tại Vương Nlỗi Lai xuất chũm giáo hóa bọn chúng sanh, tất cả một Quốc Vương nghe đức Phật tngày tiết phán lòng khôn xiết vui thích hợp, ngay thức thì phân phát Bồ Ðề trọng tâm, từ bỏ vứt ntua vàng xuất gia làm cho Sa Môn hiệu là Pháp Tạng.
Sa Môn Pháp Tạng mang đến đhình họa lễ Phật Thế Tự Tại vương, với sau khi ttiết tụng mệnh danh đức Phật, người bắt buộc cầu đức Phật truyền dạy công hạnh chỉnh tề Tịnh Ðộ nức hiếp thủ bọn chúng sanh, để fan y theo tu hành.
Rõ biết Sa Môn là bực cao minh, chí nguyện sâu rộng lớn, đức Phật Thế Tự Tại Vương vị Sa Môn Pháp Tạng mà giảng nói y báo đồng thời lại hiện toàn bộ ra cho thấy.
lúc nghe cùng được thấy y báo chánh báo chỉnh tề của những quốc độ xong xuôi, Sa Môn Pháp Tạng phạt khởi trung ương nguyện thù thắng vô thượng. Rồi trong thời gian năm kiếp, fan suy gẫm lựa chọn lấy công hạnh nghiêm túc thanh khô tịnh Phật độ (Bổn định Sư nói với A Nan: “Thời kỳ ấy, đức Phật thọ 10 kiếp”).
Lúc tu tập hoàn thành, Sa Môn Pháp Tạng cho đhình họa lễ đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, cùng cầu đức Phật triệu chứng giám cho người thuật 48 điều đại nguyện mà bạn đã lập thệ quyết tiến hành nhằm tiếp độ toàn bộ chúng sinh.
Lúc Pháp Tạng Bồ Tát đối đức Phật Thế Tự Tại Vương thuật 48 điều đại nguyện xong, thời mọi cõi đất gần như rung hễ, hoa báu mưa xuống trên bản thân bạn, cùng giữa hư ko tự nhiên tiếng nhạc vang lừng: “Quyết chắc đã thành Phật!”.

Xem thêm: Review Sách Muôn Kiếp Nhân Sinh : Nguyên Phong: Amazon, Muôn Kiếp Nhân Sinh: Nguyên Phong: Amazon


Sau đó trải qua vô lượng vô vàn kiếp, Pháp Tạng Bồ Tát tu hành thực hiện trọn vẹn các điều nguyện bên trên, với fan đã thành Phật đến nay được mười kiếp hiệu là A Di Ðà, hiện tại đang ngự tngày tiết pháp trên Cực Lạc quả đât, từ thời điểm cách đây mười muôn ức cõi về phía Tây.

Tài liệu đem tự sách Đường Về Cực Lạc của HT Thích Trí Tịnh


Facebook Google Tweet
Danh mục tin tức
Phật Sự Phật Giáo & Đời Sống Phật giáo và Xã Hội Phật giáo và Tuổi ttốt Văn Học Phật Giáo Pháp môn niệm Phật