Thỉnh Kinh Sách Miễn Phí

  -  
*

*
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA NGHĨA HÒA - NHA TRANG PHÁP THÍ HỘI Số 06 - TTB

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtKính thưa quý Phật Tử!Ban Quản Trị website Pháp Thí Hội xin thông báo tới toàn thể quý Phật Tử Chương Trình Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Các Chùa Ở Vùng Xa - Vùng Khó Khăn. Chi tiết như sau: I.Mục Đích: Với mong muốn Trợ Duyên cho các Phật Tử ở những vùng xa, vùng khó khăn có điều kiện cũng như phương tiện tu học. Ban Quản Trị quyết định thực hiện "Chương Trình Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Các Chùa Ở Vùng Xa - Vùng Khó Khăn". Tất cả hoàn toàn miễn phí với một mục đích góp phần Hoằng Pháp Lợi Sanh.

Bạn đang xem: Thỉnh kinh sách miễn phí

Lưu Ý: Mục đích chính của chương trình này chỉ trợ duyên cho các Chùa/Đạo Tràng có thêm Kinh-Sách để cho quý Phật-Tử trì tụng, nghiên cứu, tu học… Quý Phật Tử nào muốn thỉnh Kinh-Sách từ Pháp Thí Hội để “gieo duyên” cho các Phật Tử đi chùa lễ Phật xin vui lòng không đăng ký ở chương trình này. Ban Quản Trị sẽ có chương trình cúng dường Kinh-Sách để “gieo duyên” riêng.

Xem thêm: Mùa Thu Lá Vàng Rơi Đẹp Dịu Dàng, Nổi Nhớ & Cô Đơn, Top 10 Bài Thơ Hay Viết Cho Mùa Lá Rụng

Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, nếu muốn thỉnh Kinh-Sách mang về nhà để tiện nghiên cứu tu học. Xin quý Phật Tử trình bày sở nguyện với Trụ Trì để Trụ Trì hoan hỷ chấp thuận. 2) Phương Thức Hoạt Động: Ban Quản Trị sẽ xây dựng Hệ Thống Quản Lý Ấn Tống Kinh-Sách có các chức năng sau:+ Quản lý Kinh-Sách: Các tựa Kinh-Sách trong chương trình sẽ được các bậc Hòa Thượng - Thượng Tọa - Đại Đức cũng như các vị Cư Sĩ, các Phật Tử ( cố vấn cho Chương Trình ) chọn lựa từ những Kinh-Sách đang lưu hành trên thị trường. Danh Sách này sẽ thường xuyên cập nhật vào hệ thống và được thông báo trên website của Pháp Thí Hội để các Chùa đăng kí thỉnh. + Quản lý danh sách Phật Tử Phát Tâm Ấn Tống: Chương trình sẽ tạo form đăng ký Ấn Tống Kinh-Sách cho quý Phật Tử. Quý Phật Tử nào muốn Phát Tâm Ấn Tống Tựa Kinh-Sách gì, số lượng bao nhiêu thì chỉ việc đăng ký trên web để hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu. + Quản lý đơn thỉnh Kinh-Sách: Sau khi các chùa điền đầy đủ thông tin cần thiết, chọn lựa các Kinh - Sách và xác nhận thông tin đơn thỉnh với Ban Quản Trị. Ban Quản Trị sẽ khởi tạo một thông báo Ấn Tống trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi điện thư (Email) thông báo cho Quý Phật Tử (đã đăng ký) về đơn thỉnh gồm:

- Thông tin về Chùa/Đạo Tràng/số lượng Kinh-Sách cần thỉnh.- Số lượng Kinh-Sách quý Phật Tử đã phát tâm đăng ký.- Tịnh Tài chi tiết cho số Kinh-Sách mà Phật Tử đã đăng ký.- Thông tin và tài khoản Nhà Sách/Công Ty Phát Hành Sách/Công Ty Dịch Vụ In Ấn - IT(tin học)… nơi mà Ban Quản Trị đặt hàng số Kinh-Sách ấn tống.Lưu ý: Ban Quản Trị không nhận trực tiếp Tịnh Tài từ quý Phật Tử.

Xem thêm: Tượng Phật Nghìn Tay Nghìn Mắt Nghìn Tay, Nghìn Mắt Nghìn Tay Giá Tốt Tháng 5, 2021

Ban Quản Trị


Kính thưa quý Phật Tử!Ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng.Mong quý Phật Tử hoan hỷ thực hiện đầy đủ những quy định sau để tạo thuận duyên cho Ban Quan Trị trong việc thực hiện Phật Sự Ấn Tống Kinh-Sách1) Thủ Tục Thỉnh Kinh-Sách:
Pháp Thí Hội chỉ cúng dường Kinh-Sách tới các Chùa/Đạo Tràng trong lãnh thổ Việt Nam để trợ duyên cho các Phật Tử gặp khó khăn trong việc tu học. Do đó, số Kinh-Sách Ấn Tống này sẽ được chuyển về tận địa chỉ Chùa/Đạo Tràng đã đăng ký và sẽ giao tận tay cho Trụ Trì hoặc người đại diện được Trụ Trì chỉ định cho Pháp Thí Hội giao Kinh-Sách. Trừ trường hợp đặc biệt có sự đồng ý của Ban Quản Trị Pháp Thí Hội, các Kinh-Sách này không được sử dụng cho mục đích khác với mục đích của chương trình.Trước khi điền form thỉnh Kinh-Sách, xin quý Phật Tử chuẩn bị các việc sau:- Tác bạch với Trụ Trì quý tự về Phật Sự này và xin Trụ trì từ bi hứa khả chứng minh- Chuẩn bị chính xác các thông tin sau để Ban Quản Trị tiện liên lạc xác minh trước khi gửi Kinh-Sách: + Thông tin cá nhân của Phật Tử thỉnh : Thế Danh - Pháp Danh (nếu có ) - Địa chỉ hiện tại - Tuổi - Điện thoại bàn/Di động - Email - Mối liên hệ với Đạo Tràng+ Tên Chùa/Đạo Tràng nhận Kinh - Địa Chỉ - Điện Thoại Bàn - Pháp Danh Trụ Trì. Ban Quản Trị sẽ xác nhận với Trụ Trì quý tự về vấn đề nhận Kinh-Sách. Sau khi có sự đồng ý của Trụ Trì , Ban Quản Trị mới chuyển Kinh-Sách+ Đề xuất cách thức vận chuyển an toàn và tối ưu nhất cho Ban Quản Trị biết khi chuyển Kinh-Sách từ Sài Gòn về tận Chùa/Đạo Tràng2) Thủ Tục Nhận Kinh-Sách:- Sau khi nhận đầy đủ số lượng Kinh-Sách theo yêu cầu . Trong vòng 7 ngày, xin quý Phật Tử thông báo cho Ban Quản Trị bằng Email/Điện thoại/SMS đồng thời đính kèm hình chụp Kinh-Sách tại chánh điện để Ban Quản Trị lập báo cáo gửi cho các Phật Tử phát tâm ấn tống. - Nếu có một số Phật Tử phát nguyện hồi hướng công đức ấn tống về cho cửu huyền thất tổ và cầu an gia đạo. Ban Quản Trị sẽ gửi kèm danh sách cầu an , cầu siêu chung với số Kinh-Sách. Xin quý Phật Tử chuyển giúp tận tay Trụ Trì Lưu Ý : Nếu các quy định này không được thực hiện đúng ( ngoại trừ trường hợp bất khả kháng ) thì hệ thống vi tính của Pháp Thí Hội sẽ không ưu tiên xử lý đơn thỉnh của Phật Tử / Đạo Tràng này trong lần kế tiếp.Do đó xin quý Phật Tử lưu ý và hoan hỉ thực hiện đúng để tránh gặp khó khăn cho lần thỉnh sau.Xin trân trọng cám ơn!!

Ban Quản Trị


Website có tất cả 78,946
pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại. Có tổng cộng 138,725 lượt nghe.Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.Hiện đang có 1,304 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất lapbuuLượt truy cập 23,006,533