THÍCH HUỆ DUYÊN LÀ AI

  -  

THƯỢNG TỌA THÍCH HUỆ DUYÊN B Bốn Mươi Tám Nguyện của Phật A Di Đà. (01) N Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. (01) K Kinc A Di Đà Diễn Kệ. (01) Kinh Dược Sư. (01) (02) Kinh Di Giáo. (01) Kinc Diệu Pháp Liên Hoa. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kinc Địa Tạng. (01) (02) (03) (04) (05) (06) Kinch Hồng Danh Sám Hối. (01) (02) Kinc Niệm Phật Ba La Mật. (01) (02) (03) (04) (05) (06) Kinh Phổ Môn Diễn Kệ. (01) Kinc Phật Đhình ảnh Thủ Lăng Nghiêm. (01) Kinc Phật Đảnh Tôn Thắng. (01) Kinh Sám Hối Diệt Tội. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) Kinch Thiện nay Ác Nhân Quả. (01) (02) Kinh Vu Lan. (01) L Liên Hoàng Sám Nguyện. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) M Mục Liên Sám Pháp. (01) (02) (03) (04) (05) (06) T Từ Bi Tdiệt Sám.


Bạn đang xem: Thích huệ duyên là ai


Xem thêm: Nguyên Nhân Cái Chết Của Huỳnh Nguyễn Công Bằng, Huỳnh Nguyễn Công Bằng Trang Cá Nhân


Xem thêm:


(01) (02) (03) (04) Thi Văn uống Giáo Lý. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) SÁM VĂNTác Giả: Thanh hao Sĩ A Ánh Sáng Từ Bi. (01) (02) (03) (04) C Con Thuyền Đại Đạo. (01) (02) (03) (04) Đ Đã Chết Mà Sống. (01) (02) (03) (04) Đâu Là Phàm Thánh. (01) (02) (03) (04) (05) Đêm Liên Hoa. (01) (02) (03) (04) Đời Mạt Pháp. (01) (02) (03) (04) Đường Giải Thoát. (01) (02) (03) (04) H Hởi Quê Nhà. (01) (02) (03) L Là Phật Tử. (01) (02) (03) (04) Lời Vàng Trong Mộng. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) R Rằm Tháng 10. (01) (02) (03) (04) (05) (06) T Thần Cơ Thật Luận. (01) (02) (03) (04) Tiếng Nói Trong Hoa Sen. (01) (02) (03) (04) Tình Đạo Phật. (01) (02) (03) (04) Tôi Không Quên. (01) (02) (03) (04) V Vạn Niên Huynh Đệ. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

*

Trngơi nghỉ Lại Đầu Trang

*

*
*
*

*
Xem tốt nhất bên trên trình phê duyệt IE 8 cùng với độ phân giải từ 14trăng tròn x 750 trở lên Trung Tâm Văn uống Hóa Phật Giáo toàn quốc Tại Ottawa – Hiếu Giang Ni Tự – www.HieuGiang.netMọi Ý Kiến Đóng Góp Xin Vui Lòng Liên Lạc Với Ban Biên Tập Qua Điạ Chỉ Email – Phật Tử Giác Tiên: Dao_Huy_Bui