Tâm đắc thập thiện nghiệp đạo kinh tập 1 / 16

  -  

Trong hai bài "Nhân quả" và "Luân hồi" mà chúng ta đãhọc, chúng ta đã thấy một cách tường tận rõ ràng: hễ chúng ta gieo nhân gì thìchúng ta gặt quả ấy hoặc ngay trong đời hiện tại, hoặc trong những đời sau.Nhân nhỏ thì qủa nhỏ, nhân lớn thì quả lớn.

Nếu muốn được quả làm người thì phải gieo nhân làm người. Nhân làm người làsự chuyên giữ năm giới (không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nóidối và không uống rượu). Với nhân nầy, ta được cái quả trong hiện tại là mọingười từ trong gia đình quyến thuộc cho đến ngoài xã hội, đều thương yêu quí trọng.Nhưng nếu chúng ta muốn tiến xa hưon một bực nữa, chúng ta gắng tu Thập ThiệnNghiệp, chúng ta sẽ hưởng được cuộc sống an lạc trong hiện tại và đời sau,chúng ta sẽ sanh lên sáu từng Trời cõi Dục, hưởng cảnh vui thú, an nhàn.

Nếu chúng ta muốn vượt khỏi ba cõi thế gian, để chứng quả tam thăng (ThanhVăn, Duyên Giác và Bồ Tát), ta phải tu nhân Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên và LụcĐộ. Tuy thế, muốn thực hiện được các môn tu nầy, không thể bỏ qua được môn tuThập Thiện Nghiệp. Thập Thiện Nghiệp như là nấc thang quan trọng cần phải vượtqua, nếu muốn trèo lên cao nữa. Nó như là cơ sở căn bản, hạ tầng vững chắcnhất, để xây dựng lau đài cao lớn lên trên. Vì lẽ đó, người ta nói Thập ThiệnNghiệp là cội gốc của tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian.

B. CHÁNH ĐỀ

I. ĐỊNH NGHĨA

"Thập Thiện Nghiệp" là 10 nghiệp lành.

"Nghiệp" là gì? "Nghiệp" là tiếng người Trung Hoa dịchtừ chữ Phạn Karma mà ra. Nó có nghĩa là tạo ác, hành động. Nghiệp có thể chiara ba tánh cách: lành, dữ, hoặc không lành không dữ (vô ký). Lành, theo đạo Phật,nghĩa là có lợi ích cho chúng sinh trong hiện tại cũng như trong tương lai. Dữ,nghĩa là có hại cho chúng sinh trong hiện tại cũng như trong tương lai.

II. CHỖ PHÁT KHỞI MƯỜI NGHIỆP DỮ VÀ NGHIỆP LÀNH

Nghiệp thì nhiều, không thể kẻ xiết được. Nhưng tựu trung, người có thể phânra mười loại nghiệp lành và mười loại nghiệp dữ. Những loại nghiệp nầy do bachỗ phát khởi sau đây: Thân (việc làm), Khẩu (lời nói), Ý (ý nghĩ).

1. Những nghiệp dữ

Những nghiệp dữ chia ra như sau:

a) Những nghiệp dữ về Thân có ba là: Sát sanh, trộm cắp, dâm dật.

b) Những nghiệp dữ về Khẩu có bốn là: Nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡihai chiều, nói lời hung ác.

c) Những nghiệp dữ về Ý có ba là: Tham lam, giận hờn, si mê.

Cộng tất cả Thân, Khẩu, Ý thì có mười nghiệp dữ.

2. Những nghiệp lành

Nếu con người làm ngược lại với 10 nghiệp dữ trên đây thì sẽ có được 10nghiệp lành. Mười nghiệp lành chia ra như sau:

a) Về Thân có ba: Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dật.

b) Về Khẩu có bốn: Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡihai chiều, không nói lời hung ác.

c)Về Ý có ba: Không tham lam, không giận hờn, không si mê.

III. Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA MƯỜI NGHIỆP LÀNH

1. Không sát sinh

Không có sự vui mừng nào hơn sự vui mừng khỏi bị giết. Cũng chẳng có ân huệnào hơn ân huệ không hại mạng.

Bạn đang xem: Tâm đắc thập thiện nghiệp đạo kinh tập 1 / 16Xem thêm: Giảng Pháp Tại Chùa Huyền Trang Đồng Nai: Khu Vườn Phật Giáo Đa Sắc Màu

Khi một con chim sặp bị cắt cổ nhổ lông, một con cá sặp bị chặt kỳ, đánhvẩy, thế mà được thả ra, thì hãy tưởng tượng nỗi vui sướng của chúng, lớn laolà bao nhiêu ! Chim sẽ nhảy nhót, tung bay, kêu hót giữa khoảng trời rộng; cásẽ vùng vẫy, bơi lội, giữa khoảng nước sâu. Thế mới rõ, thoát nạn giết hại,chúng sanh nào lại không khấp khởi vui mừng? Cho nên, không sát sanh mà lạiphóng sanh là nghiệp lành đứng đầu trong Thập Thiện Nghiệp.

Không sát sanh cũng như không ăn thịt chúng sanh thì khỏi phạm hai tội lớnsau đây:

a) Giết hại các bực vị lai Phật. Vì Phật nói: "Tất cả chúng sinhđều là chư Phật vị lai"

b) Giết lộn bà con nhiều đời, ăn lầm bà con nhiều kiếp.

Trong kinh Bồ Tát giới có nói: "Tất cả lục đạo chúng sinh đều là họhàng ta, cha mẹ ta đã chết đi rồi sanh lại trong nhiều đời nhiều kiếp".

Người hằng ngày không sát sanh thì trong đời sống hiện tại sẽ mở rộng thêmlòng từ bi, là một nhân chánh để tu hành thành Phật, và được mười pháp lành,như kinh Thập Thiện Nghiệp đạo đã nói, dưới đây:

a) Tất cả chúng sinh đều kính mến

b) Lòng từ bi mở rộng đối với tất cả chúng sinh 

c) Trừ sạch thói quen giận hờn

d) Thân thể thường được khỏe mạnh

đ) Tuổi thọ được lâu dài

e) Thường được Thiên thần hộ trợ

ê) Ngủ ngon giấc và không chiêm bao giữ

g) Trừ hết các mối oán thù

h) Khỏi bị đọa vào ba đường ác.

Xem thêm: Chùa Phổ Quang Hà Nội - Di Tích Thời Trần: Chùa Phổ Quang (Cát Linh

i) Sau khi chết, được sanh lên cõi Trời.

2. Không trộm cướp

Không trộm cắp là không lấy những vật gì không thuộc quyền sở hữu của mình,và người ta không cho mình.

Quyền tư hữu là một quyền quan trọng. Đã đành, mạng sống là quý trọng, nhưngnếu có mạng sống mà không có đủ vật thực, áo quần, nhà cửa, những thứ cần thiếtđể cung cấp cho thân mạng, thì người không thể sống được. Vì thế, mọi người đềuthấy mình cần phải nỗ lực làm viẹc, để có tài sản đủ bảo đảm cho đời sống hiệntại và tương lai của mình và con cháu. Người đời quý trọng tài sản là vì thế.Nếu vì một lý do, bất chính, người ta bị tướt đoạt mất tài sản, thì người tacũng đau khổ, buồn phiền như chính mình bị mất một phần sanh mạng. Tiền của làhuyết mạch, cho nên khi bị trộm cắp hết của cải, nhièu người đã thất vọng, buồnphiền đến sinh đau ốm, có khi đến quyên sinh. Như vậy, ai nỡ lòng nào trộm cắpcho đành !

Vả lại, theo lẽ công bình, mình không muốn ai lấy của mình, thì mình đừnglấy của ai. Việc gì mình không muốn người làm đau khổ cho mình, thì mình cũngđừng làm đau khổ cho người. Xã hội chỉ tồn tại được, khi mọi người đều tôntrọng lẽ công bằng.

Vả lại, của phinghĩa, thường vào cửa trước ra ngõ sau, tiêu hao mau lẹ nhưnước xoi, cát chảy, rốt cuộc, tay trắng cũng lại hoàn tay trắng, mà còn lại bịngười đời khinh khi, phỉ nhổ, xấu hổ cho mình và con cháu về sau.

Trái lại, người không trộm cắp, bao giờ lòng dạ cũng được thảnh thơi, khôngsợ luật pháp truy tầm, chẳng lo ai thù oán. Một xã hội không có trộm cắp, thìnhà nhà khỏi đóng cửa, của đánh rơi không mất, cảnh tượng giành giựt không diễnra, xã hội được thái bình an lạc:

Nếu không gian tham trộm cắp, mà lại làm hạnh bố thí thì theo kinh ThậpThiện Nghiệp, được những pháp lành như sau:

a) Tiền của có dư không bị nạn giặc giả cướp mất, chánh quyền tịch thâu,không bị nạn lụt trôi, lửa cháy và con cái phá tán.

b) Được nhiều người tin cậy 

c) Không bị lừa dối, gạt gẫm.

d) Xa gần đều khen ngợi lòng ngay thẳng của mình 

đ) Lòng được an ổn, không lo sợ vì sự tổn hại gì cả

e) Khi chết rồi được sanh lên cõi Trời

3. Không tà dục

Dâm dật là cái nhân sanh tử luân hồi. Nó là ma chướng làm ngăn trở bướcđường tu giải thoát. Bởi vậy, người xuất gia muốn chứng quả, thành đạo, phảiđoạn trừ dâm dật ở thân cũng như ở tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói: "Lòng dâmkhông trừ, thì không thể ra khỏi trần lao".

Còn người tại gia, Phật chỉ ngăn tà dâm, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chánhthức mới được ăn ở, nhưng phải có tiết độ, không lang chạ, ngoại tình.

Trong gia đình, chồng không tà dâm, vợ không lang chạ, thì cuộc sống chungđược đầm ấm, an vui. Do đó, gia đình được hạnh phúc, sự làm ăn tấn phát, sựnghiệp vững bền, bà con đôi bên vui vẻ, dòng họ hai phí thơm lây, xóm giềng vừalòng, làng nước quí chuộng.

Kinh Thập Thiện Nghiệp đạo nói: Không tà dục và giữ được tịnh hạnh sẽ đượcbốn điều lợi:

a) Sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) đều được vẹn toàn

b) Đoạn trừ hết những sự phiền não, quấy nhiễu.

c)Không ai dám xâm phạm vợ chồng con cái

d) Được tiếng tốt, người đời khen ngợi

4. Không nói dối

Không nói dối là nghĩ thế nào nói thế ấy, trong lòng và lời nói không tráinhau, việc phải thì nói phải, việc quấy thì nói quấy, việc có thì nói có,chuyện không thì nói không.

Có người cho rằng nói dối để lừa phỉnh chơi, thì không hại gì. Thật ra, sựnói dối ấy vẫn có hại, vì nó làm cho ta quan với thói xấu ấy, và làm cho ngườichung quanh không tin ở lời nói của ta nữa, dù đôi khi ta nói thật.

Nói dối vì sợ hãi, khiếp nhược, lại càng nên tránh, vì nó làm cho ta quentánh che giấu tội lỗi, và không chịu sửa chữa.

Nói dối để thu lợi hay khoe khoang, lại càng nặng tội. Nhà buôn nói dối rấtdễ ế hàng; và nhất là kẻ học Đạo, nếu nói dối rằng mình đã chứng quả Thánh, hayđắc đạo để cho người kính phục, sùng bái mình, thì sẽ mắc tội đại vọng ngữ, bịđọa vào ba đường ác.

Nói dối, chỉ trong trường hợp để cứu khổ độ nguy cho người và vật mới khôngphạm tội.

Theo kinh Thập Thiện Nghiệp đạo, người không nói dối mà lại nói lời ngaythật, thì được những điều lợi ích như sau: