Thập đại đệ tử phật

  -  
Home » Tôn Giả Tu BỒ ĐỀ Giải KhÔng Đệ Nhất 10 đại đệ Tử Của ĐỨc PhẬt mp3 download (78.39 MB)Tôn Giả Tu BỒ ĐỀ Giải KhÔng Đệ Nhất 10 đại đệ Tử Của ĐỨc PhẬt mp3 download (78.39 MB) Mp3 Download

Tôn Giả Tu BỒ ĐỀ Giải KhÔng Đệ Nhất 10 đại đệ Tử Của ĐỨc PhẬt mp3 download (78.39 MB) Lyrics

Tôn giả TU BỒ ĐỀ - Giải KHÔNG Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT===================================Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến Niết Bàn, Phật quy tụ xung quanh hào quang của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia. Đặc biệt nhất có 10 vị mệnh danh là Thập Đại Đệ tử, trong 10 vị này mỗi vị đều có sở trường riêng, sở chứng riêng và đạo hạnh riêng.

Bạn đang xem: Thập đại đệ tử phật

Mười vị Đại Đệ tử của Phật là 10 tấm gương sáng về các hạnh nguyện, đức tính và năng lực đặc biệt:

Tôn giả Tu Bồ Đề (Subhuti): Giải Không đệ nhất

=====================================

Không làm các điều ácSiêng làm các điều lànhGiữ tâm ý trong sạchChính lời Chư Phật dạyNguyện cho Thế giới hòa bình, Quốc Gia được hưng thịnh, nhà nhà ấm no hạnh phúc, Pháp giới chúng sinh đoạn ác tu thiện đồng chứng Đạo Bồ ĐềNam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo=====================================hastag: #phậtgiáo #truyệnphậtgiáo #phậtpháp #nẻovềcõitịnh #đệtửphật


*
Tôn giả TU BỒ ĐỀ - Giải KHÔNG Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT
Tôn giả TU BỒ ĐỀ - Giải KHÔNG Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT===================================Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho...
Download Mp3
*
Tôn Giả Tu Bồ Đề - Giải Không Đệ Nhất (Mười đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật)
#TuBoDe #PhatThichCaMauNi* Mười đại đệ tử của Đức Phật:1. Tôn giả Mục Kiền Liên: m.youtube.com/watch?v=Xmzi4_XglTs&t=2s2. Tôn giả Xá Lợi...
Download Mp3
*
Tôn giả A NAN - ĐA VĂN Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT
Tôn giả A NAN - ĐA VĂN Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT===================================Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến...
Download Mp3
*
Sự Tích Tôn Giả Tu Bồ Đề - Thập Đại Đệ Tử Của Đức Phật
Sống ở đời đừng nên cố chấpĐừng ganh ghét mà hại bản thânLấy từ bi làm đạo làm ngườiĐem yêu thương rãi khắp thế gian
Download Mp3
*
Tôn giả MỤC KIỀN LIÊN - Thần Thông Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT
Tôn giả MỤC KIỀN LIÊN - Thần Thông Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT===================================Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo...
Download Mp3
*
Thập Đại Đệ Tử Phần 9: Tôn giả Tu Bồ Đề - Giải Không đệ nhất
Thập Đại Đệ Tử Phần 9: Tôn giả Tu Bồ Đề - Giải Không đệ nhất
Download Mp3
*
Đại Đệ Tử Đức Phật - Tôn Giả Ưu Ba Ly - Trì Giới Đệ Nhất #7
Cuộc đời và đạo nghiệp của Tôn Giả Ưu Ba Ly, một trong mười vị Đại Đệ Tử của Đức Phật.Đại Đệ Tử Đức Phật Thích CaTôn Giả Xá Lợi Phất - Trí Tuệ...
Download Mp3
*
Tôn giả XÁ LỢI PHẤT : Trí tuệ đệ nhất | 10 Đệ tử của Đức Phật Thích Ca
Ngài được xem là trưởng tử của đức Phật, là chấp pháp tướng quân, thường giảng dạy đồ chúng thay cho đức Phật và hướng dẫn cho nhiều vị đắc quả A...

Xem thêm:


Thập Đại Đệ Tử Phần 10: Tôn giả Tu Bồ Đề giải Không đệ nhất (tiếp theo).- Tôn giả Tu Bồ Đề đến tìm đức Phật định đấu lý vì cho rằng đức Phật không...
Tôn giả A NA LUẬT - THIÊN NHÃN Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT===================================Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho...
Tôn giả LA HẦU LA - MẬT HẠNH Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT===================================Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho...
Tôn giả XÁ LỢI PHẤT - Trí Tuệ Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT===================================Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho...
Tôn giả ƯU BA LY - TRÌ GIỚI Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT===================================Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho...

Xem thêm:


Tôn giả TU BỒ ĐỀ - Giải KHÔNG Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT Tôn giả TU BỒ ĐỀ - Giải KHÔNG Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT===================================Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến Niết Bàn, Phật quy tụ xung quanh hào quang của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia. Đặc biệt nhất có 10 vị mệnh danh là Thập Đại Đệ tử, trong 10 vị này mỗi vị đều có sở trường riêng, sở chứng riêng và đạo hạnh riêng.Mười vị Đại Đệ tử của Phật là 10 tấm gương sáng về các hạnh nguyện, đức...Tôn Giả Tu Bồ Đề - Giải Không Đệ Nhất (Mười đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật) #TuBoDe #PhatThichCaMauNi* Mười đại đệ tử của Đức Phật:1. Tôn giả Mục Kiền Liên: m.youtube.com/watch?v=Xmzi4_XglTs&t=2s2. Tôn giả Xá Lợi Phất: m.youtube.com/watch?v=thI8pG7fMPQ&t=12s3. Tôn giả Ma Ha Ca Diếp: m.youtube.com/watch?v=d4A4P1UEcnQ&t=16s4. Tôn giả Ca Chiên Diên: m.youtube.com/watch?v=dxB3FDsSZGw&t=42s5. Tôn giả Phú Lâu Na: m.youtube.com/watch?v=pvhV707n8AI&t=3s6. Tôn giả A Nan Đà: ...Tôn giả A NAN - ĐA VĂN Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT Tôn giả A NAN - ĐA VĂN Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT===================================Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến Niết Bàn, Phật quy tụ xung quanh hào quang của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia. Đặc biệt nhất có 10 vị mệnh danh là Thập Đại Đệ tử, trong 10 vị này mỗi vị đều có sở trường riêng, sở chứng riêng và đạo hạnh riêng.Mười vị Đại Đệ tử của Phật là 10 tấm gương sáng về các hạnh nguyện, đức tính và...Sự Tích Tôn Giả Tu Bồ Đề - Thập Đại Đệ Tử Của Đức Phật Sống ở đời đừng nên cố chấpĐừng ganh ghét mà hại bản thânLấy từ bi làm đạo làm ngườiĐem yêu thương rãi khắp thế gianTôn giả MỤC KIỀN LIÊN - Thần Thông Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT Tôn giả MỤC KIỀN LIÊN - Thần Thông Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT===================================Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến Niết Bàn, Phật quy tụ xung quanh hào quang của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia. Đặc biệt nhất có 10 vị mệnh danh là Thập Đại Đệ tử, trong 10 vị này mỗi vị đều có sở trường riêng, sở chứng riêng và đạo hạnh riêng.Mười vị Đại Đệ tử của Phật là 10 tấm gương sáng về các hạnh nguyện,...Thập Đại Đệ Tử Phần 9: Tôn giả Tu Bồ Đề - Giải Không đệ nhất Thập Đại Đệ Tử Phần 9: Tôn giả Tu Bồ Đề - Giải Không đệ nhấtĐại Đệ Tử Đức Phật - Tôn Giả Ưu Ba Ly - Trì Giới Đệ Nhất #7 Cuộc đời và đạo nghiệp của Tôn Giả Ưu Ba Ly, một trong mười vị Đại Đệ Tử của Đức Phật.Đại Đệ Tử Đức Phật Thích CaTôn Giả Xá Lợi Phất - Trí Tuệ Đệ NhấtTrích THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬTTác giả: Thích Minh TuệDiễn đọc Tuệ Ngọc Vân VânLời Phật DạySau khi Phật Niết Bàn trong cuộc kiết tập Kinh, Luật, Luận tại động Kỳ Xà Quật gồm 1.250 vị A La Hán do Đại Ca Diếp làm chủ tọa, Ngài A Nan tuyên trì tạng kinh, Ngài Ca Chiên Diên tuyên trì tạng luận,...Tôn giả XÁ LỢI PHẤT : Trí tuệ đệ nhất | 10 Đệ tử của Đức Phật Thích Ca Ngài được xem là trưởng tử của đức Phật, là chấp pháp tướng quân, thường giảng dạy đồ chúng thay cho đức Phật và hướng dẫn cho nhiều vị đắc quả A La Hán.Ngài luôn luôn tỏ ra khiêm tốn, tận tụy, nhiệt tình, được chư Tăng thán phục và được Đức Phật khen là Trí tuệ bậc nhất. Ngài đắc quả A La Hán 4 tuần sau khi xin gia nhập giáo đoàn.Xá Lợi Phất là con trong một gia đình danh giá Bà La Môn ở vùng Ubatissa. Từ nhỏ rất thông tuệ, học giỏi, được...Thập Đại Đệ Tử Phần 10: Tôn giả Tu Bồ Đề giải Không đệ nhất (tiếp theo). Thập Đại Đệ Tử Phần 10: Tôn giả Tu Bồ Đề giải Không đệ nhất (tiếp theo).- Tôn giả Tu Bồ Đề đến tìm đức Phật định đấu lý vì cho rằng đức Phật không giỏi bằng mình.- Tôn giả Tu Bồ Đề khi đi khất thực chỉ lựa nhà giàu tới, không đến nhà nghèo khất thực.- Tôn giả Ca Diếp, trái lại, không tới nhà giàu, chỉ tới nhà nghèo khất thực, ai đúng ai sai?Tôn giả A NA LUẬT - THIÊN NHÃN Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT Tôn giả A NA LUẬT - THIÊN NHÃN Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT===================================Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến Niết Bàn, Phật quy tụ xung quanh hào quang của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia. Đặc biệt nhất có 10 vị mệnh danh là Thập Đại Đệ tử, trong 10 vị này mỗi vị đều có sở trường riêng, sở chứng riêng và đạo hạnh riêng.Mười vị Đại Đệ tử của Phật là 10 tấm gương sáng về các hạnh nguyện, đức...Tôn giả LA HẦU LA - MẬT HẠNH Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT Tôn giả LA HẦU LA - MẬT HẠNH Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT===================================Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến Niết Bàn, Phật quy tụ xung quanh hào quang của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia. Đặc biệt nhất có 10 vị mệnh danh là Thập Đại Đệ tử, trong 10 vị này mỗi vị đều có sở trường riêng, sở chứng riêng và đạo hạnh riêng.Mười vị Đại Đệ tử của Phật là 10 tấm gương sáng về các hạnh nguyện, đức...Tôn giả XÁ LỢI PHẤT - Trí Tuệ Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT Tôn giả XÁ LỢI PHẤT - Trí Tuệ Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT===================================Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến Niết Bàn, Phật quy tụ xung quanh hào quang của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia. Đặc biệt nhất có 10 vị mệnh danh là Thập Đại Đệ tử, trong 10 vị này mỗi vị đều có sở trường riêng, sở chứng riêng và đạo hạnh riêng.Mười vị Đại Đệ tử của Phật là 10 tấm gương sáng về các hạnh nguyện, đức...Tôn giả ƯU BA LY - TRÌ GIỚI Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT Tôn giả ƯU BA LY - TRÌ GIỚI Đệ Nhất | 10 đại đệ tử của ĐỨC PHẬT===================================Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến Niết Bàn, Phật quy tụ xung quanh hào quang của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia. Đặc biệt nhất có 10 vị mệnh danh là Thập Đại Đệ tử, trong 10 vị này mỗi vị đều có sở trường riêng, sở chứng riêng và đạo hạnh riêng.Mười vị Đại Đệ tử của Phật là 10 tấm gương sáng về các hạnh nguyện, đức...