THẬP CHÚ VÀ Ý NGHĨA

  -  

Các bài xích chụ tiếng Phạn được trình bày tại chỗ này cùng với tính phương pháp tài liệu tìm hiểu thêm, không chắc đúng hẳn 100%, cơ mà không nhiều ra cũng cho ta thấy được một ít khía cạnh mũi ngulặng bạn dạng và nguồn gốc của bọn chúng. Nếu quý vị nào tài năng liệu chính xác hơn thì xin hoan tin vui gửi mang đến tôi nhằm ngã thiết yếu lại. Xin đa tạ.

Bạn đang xem: Thập chú và ý nghĩa

1/ NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NINamo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Avalokitesvaraya bodhisattvaya mahasattvaya, maha karunikaya.Tadyatha: OM CHAKRA, VARTTI, CHINTAMANI, MAHA PADMA, RURU, TISTA, JVALA AKARSAYA, HUM, PHAT, SVAHA.

Âm Hán:Nam tế bào Phật đà gia, nam tế bào đạt ma da, phái mạnh mô tăng già da. Nam mô Quán trường đoản cú tại nhân tình tát ma ha tát, cố gắng đại bi trung khu mang. Đát điệt tha: Án chước yết ra, phạt để, chấn nhiều mạt ni, ma ha bát đằng mế, rô rô, (rô rô) để sắt tra, thước la, a yết rị sa dạ, hồng, phấn, tháo ha.

Nghĩa:Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng. Con xin quy mạng Đức Chuyển luân vương vãi may mắn bảo châu đại liên hoa là Bậc đang xa lìa nội è cùng nước ngoài trằn. Con xin an trụ theo ánh lửa bùng cháy của Ngài để triệu thỉnh chỏng Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Chúng, tám cỗ Trời Rồng, chỏng vị Hộ Pháp giúp cho nhỏ phá bại trung tâm chấp bửa, vạc khởi chổ chính giữa ý trung nhân đề, thắng lợi cát tường.

Xuất Xứ: Nlỗi Ý Tâm Đà La Ni Kinch. Nội dung tởm này nói về Bồ tát Quán Tự Tại được sự chấp thuận đồng ý của Đức Phật ngay tức thì tuyên ổn thuyết Vô Cphía Ngại Quán Tự Tại Liên Hoa Nlỗi Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni . Đức Phật lại bảo: Nếu người như thế nào tụng chụ này 1 biến hóa thì trừ được tội, qua được tai nạn thương tâm, chiến thắng sự nghiệp. Còn nếu như ngày nào thì cũng tụng 108 trở thành thì sẽ có cảm ứng khiến cho thấy được nhân loại Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và núi Bổ Tát La nơi Bồ tát Quán Thế Âm ngụ cư, khỏi đọa vào mặt đường ác.

2/ TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚNamah samanta, Buddhaphái nam, apratihatasa, sanaphái nam, tadyatha:OM KHA KHA, KHAHI, KHAHI, HUM HUM, JVALA JVALA, PRAJVALA PRAJVALA, TISTA TISTA, SITIRI SITIRI, SPHATI SPHATI, SHANTIKA, SRIYE SVAHA.

Âm Hán:Nam mô tam mãn đà, mẫu mã đà nẫm, a chén bát ra để hạ đa xá, ta nẳng nẫm, đát điệt tha:Án klỗi khư, khỏng hứ đọng, khỏng hứ đọng, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra, bát nhập phạ ra, để sắt sá nhằm sắt sá, sắt trí rị sắt trí rị, ta phấn tra ta phấn tra, phiến nhằm ca, thất rị duệ, ta phạ ha.

Nghĩa:Hỡi ánh lửa bùng cháy của Nlỗi Lai Vô Kiến Đỉnh Tướng sẽ thiêu cháy phần đa năng chấp, ssống chấp hãy tỏa sáng sủa bùng cháy khiến cho con được an trú vào sự gia trì này nhằm mục tiêu phá vỡ sự trì độn chậm chạp của Nội Chướng với Ngoại Chướng. Đồng thời để cho bé chấm dứt trừ được đông đảo tai nạn thương tâm, thành quả sự an vui tốt lành.

Xuất Xứ: Kinc Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni. Thần crúc tiêu trừ những tai nạn đáng tiếc, thắng lợi vấn đề cát tường như ý. Một vào 4 Đà La Ni phổ biến trong Thiền lâm, cũng là pháp Tức Tai vào Mật giáo. Thần crúc này khởi đầu từ Kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni với Kinh Đại Oai Đức Kyên ổn Luân Phật Xí Thạnh Quang Nhỏng Lai Tiêu Diệt Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni.

3/ CÔNG ÐỨC BẢO SƠN ÐÀ LA NINamo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya.OM SIDDHI, HOH DHURU, SUDHURU, GARJA, GARBHA, SADHARI, PURNI, SVAHA.

Âm Hán:Nam tế bào Phật đà da, phái nam tế bào Đạt ma da, nam tế bào Tăng dà gia.Án tất đế, hộ rô rô, vớ đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà, vớ đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.

Nghĩa:Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng.Vinc quang quẻ vắt sự thành tựu ! Hãy mừng cuống ôm giữ lại, khéo ôm duy trì kho báu Chân Như! Hãy khéo duy trì gìn tự tính an lạc của Đại Niết Bàn.

Xuất Xứ: Kinh Ðại Tập (Sutrasamuccaya)Nếu bạn tụng crúc này một thay đổi, công đức cũng bằng nhỏng lễ Ðại Phật Danh tởm tứ vạn năm ndại dột tư trăm phát triển thành. Lại nhỏng chuyển Ðại Tạng 60 vạn 5 ndại 4 trăm trở nên. Tạo tội thừa mười cõi gần kề độ, đọa vào A Tỳ âm ti Chịu đựng tội, kiếp hết lại sinh vị trí không giống để Chịu đựng tội. Niệm chú này một trở nên, tội cơ số đông được tiêu diệt, không thể đọa vào âm phủ, khi mạng tầm thường đưa ra quyết định vãng sanh Tây phương nhân loại, được thấy Phật A Di Ðà, thượng phẩm thượng sinh.

4/ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚNAMO SAPTÀNÀM, SAMYAKSAMBUDDHÀYA, KOTINÀM, TADYATHÀ: OM CALE CULE CUNDHE SVAHA.

Âm Hán:Nam mô tát nhiều nẫm, tam miệu tam người yêu đà, câu đưa ra nẫm, đát điệt tha: Úm chiết lệ công ty lệ Chuẩn Đề ta bà ha.

Nghĩa:Quy mạng bảy trăm triệu đấng Chính Đẳng Chính Giác – Chân ngôn nói rằng: Khi Thân, Khẩu, Ý hòa hợp độc nhất vô nhị với việc Giác Ngộ Phật Tính sẽ đi liền mạch vào Tự Tính tkhô hanh tịnh của Tâm Bồ Đề và thọ nhấn vị an lạc của Đại Niết Bàn.

Xuất Xứ: Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni KinhNgười trì tụng thần chú này đủ chín chục muôn phát triển thành, có thể khử được những tội loan giá, ngũ nghịch, tiêu trừ tai nạn thương tâm, bịnh thiến, tăng mạnh phước tbọn họ.

5/ THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NIOM NAMO BHAGAVATE, APARAMITA, AJURJNÀNA, SUVINE, SCITA TEJA RÀJAYA, TATHÀGATÀYA, ARHATE, SAMYAKSAMBUDDHÀYA,OM SARVA SAMSKÀRA PARI’SUDDHA, DHARMATE, GAGANA, SAMUDGATE SVÀBHAVA, VISUDDHE, MAHÀ NAYA, PARIVERE, SVÀHÀ.Âm Hán:Án nài nỉ ma tía cát ngoả đế, a cha ra mật ra đạp, a ưu rị a hấp thụ, tô vớ nể, thiệt chấp giẫm, điệp tả ra để dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.Án tát rị bố, tang tứ mèo rị, bốc rị thuật giẫm, đạt ra mả đế, tất cả nài nỉ, tang mã ngột cả đế, ta bố ngoả, tỷ thuật đế, mã hắt nài dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.

Nghĩa:Quy mạng lễ Đức Thế Tôn VÔ LƯỢNG THỌ TRÍ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG Nhỏng Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác.OM, tất cả vận động Tâm Ý phần đông là Pháp Tính rất tkhô hanh tịnh. Tkhô cứng tịnh như Tự Tính chiến thắng thượng của Hư Không. Hãy phân phát khởi Thắng Nguyện rộng lớn để mau cchờ có được sự an lạc tkhô giòn tịnh của Đại Niết Bàn.

Xem thêm:

Xuất xứ: Thánh vô lượng tbọn họ quyết định quang minc vương vãi Nhỏng Lai đà la ni khiếp.

6/ DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔNNAMO BHAGAVATE, BHAISAIJYA GURU, VAITURYA, PRABHA, RAJAYA TATHAGATAYA, ARHATE, SAMYAK SAMBUDDHAYA, TADYATHA. OM BHAISẠIJYE, BHAISAIJYE, BHAISAIJYA, SAMUDGATE SVÀHÀ.

Âm Hán:Nam mô Bạc-già-phạt-đế, bệ cạnh bên xả lụ-rô, thích hợp lưu-li, bát lạt bà, hắt ra xà giã, đát tha yết đa gia, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà gia, đát điệt tha. Án bệ liền kề thệ, bệ liền kề thệ, bệ cạnh bên xã, tam một yết đế tóa ha.

Nghĩa:Quy mạng Đức Thế Tôn Dược sư lưu lại ly quang đãng vương vãi Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác – Chân ngôn nói rằng: Xin Ngài hãy ban cho con dung dịch diệt trừ căn bệnh Quả Báo, căn bệnh Nghiệp Ác, dịch Kiến Tư, căn bệnh Trần Sa, dịch Vô Minch để cho bé mau chóng tạo ra được đạo trái Vô Thượng Bồ Đề.

Xuất Xứ: Kinc Dược SưNếu ai tất cả bịnh đưa ra, chỉ chăm nhứt trung khu đọc thần crúc này 108 biến đổi để crúc nguyện vào ly nước sạch mát rồi uống thì những căn bệnh hầu như tiêu trừ. Còn tín đồ nào chăm trọng tâm trì tụng trọn đời thì được không nhức nhỏ xíu, cho lúc mạng bình thường được vãng sanh về quả đât Tịnh Lưu Ly mặt Đông Phương của Phật Dược Sư.

7/ QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔNOM MANI PADME HÙM, MAHÀ JNÀNA, KETU SAVÀDA, KETU SÀNA,VIDHÀRIYA, SARVÀRTHA, PARISÀDHAYA, NÀPURNA, NÀPARI, UTTÀPANÀ, NAMAH LOKE’SVARÀYA, SVÀHÀ.

Âm Hán:Án ma ni chén di hồng, ma hắt nghê nha hấp thụ, tích đô đặt cha đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị mèo, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cat, nạp té ra hấp thụ, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nằn nì ma lô kiết tngày tiết ra gia, tóa ha.

Nghĩa:OM MA NI BÁT MÊ HÙM là tính chất mầu nhiệm của cây phướng Đại Trí. Hãy ngồi dưới cây phướng ấy, xa lìa gần như sự chấp duy trì nhưng thành tựu trong khắp những cõi. Hãy luyện các căn uống đến tkhô nóng tịnh để thành công thỏa mãn các pháp với hết sức việt tất cả. Con xin quy mạng công đức nội bệnh của Đức Thế Tự Tại. Nguyện đến nhỏ được thành quả nlỗi Ngài.

Xuất Xứ: Kinh Trang Nghiêm Bảo VươngPhật bảo Trừ Cái Cphía Bồ Tát rằng: Sáu chữ Ðại Minh Ðà La Ni này cạnh tranh được gặp gỡ, nếu như có bạn làm sao được sáu chữ Ðại Minch Vương phía trên, thì bạn đó tyêu thích, Sảnh, đam mê, độc cần yếu nhiễm ô. Nếu đeo mang trì giữ địa điểm thân, fan đó cũng ko lan truyền trước bịnh cha độc. Crộng ngôn này vô lượng tương ưng, cùng với các Nlỗi Lai mà còn nặng nề biết, huống gì Bồ Tát làm vắt nào hiểu rằng. Ðây là chỗ bổn vai trung phong vi diệu của Quán Tự Tại Bồ Tát.

8/ THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔNREPA REPATE, KUHA KUHATE, TRANITE, NIGALA RITE, VIMARITE, MAHA GATE, SANTIM KRITE, SVAHA.

Âm Hán:Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, crộng lăng càng đế, ta bà ha.

Nghĩa:Mọi đường lối và đặc thù của sự việc thấp kém mọi theo đúng sự kêt nạp điều cừ khôi với tính chất cao niên mà chuyển vận thành tia nắng tỏa nắng rực rỡ vinc quang đãng. Đây là con phố rộng lớn tuyệt chận đứng đa số tai họa để như ý phước trí.

Xuất xứ : Đại phương thơm đẳng đà la ni kinhĐây là bài xích chụ của bảy đức Phật vẫn nói từ đông đảo đời vượt khđọng. Thần crúc này giỏi diệt được những tội tđọng trọng, ngũ nghịch và được vô lượng phước, trường hợp thực bụng trì tụng.

9/ VÃNG SINH TỊNH ĐỘ ĐỘ ĐÀ LA NINAMO AMITÀBHÀYA TATHÀGATÀYA TADYATHÀ: AMRITOD BHAVE AMRITA SAMBHAVE AMRITA VIKRÀNTE AMRITA VIKRÀNTA GAMINI GAGANA KÌRTIKARE SVAHA.

Âm Hán:Nam mô a di nhiều bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha: A di rị đô bà tỳ, A di rị đá tất đam bà tỳ, A di rị đá tì ca lan đế, A di rị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ nhiều ca lệ ta bà ha.

Nghĩa:Quy mạng A Di Đà Nlỗi Lai. Chân ngôn nói rằng: Hiện lên cam lộ, phát sinh cam lộ, cũng mãnh cam lộ, đạt đến cam lộ gan dạ, rải mọi hư ko, thành công như ý cát tường.

Xuất xứ: Kinc niệm Phật bố la mậtNgười chuyên tụng chú này được Phật A Di Đà thường ngự bên trên đỉnh đầu ủng hộ, hiện nay đời an ổn, Lúc mạng chung được tuỳ ý vãng sinh.

10/ THIỆN NỮ THIÊN CHÚNAMO BUDDHÀYA, NAMO DHARMÀYA, NAMO SANGHÀYA.NAMO SRÌ MAHÀ DEVÀYA, TADYATHÀ,PARIPÙRNA, CALE, SAMANTA DARSANI,MAHÀ VIHARA GATE, SAMANTA, VIDHÀNA GATE,MAHÀ KARYA PATI, SUPARIPÙRE,SARVATHA, SAMANTA, SUPRATI, PÙRNA,AYANA, DHARMATE, MAHÀ VIBHASITE, MAHÀ MAITREUPASAMHÌTE, HE ! TITHU, SAMGRHÌTE,SAMANTA ARTHA ANUPALANI.

Âm Hán:Nam mô Phật Đà gia, Nam mô Đạt Ma gia, Nam mô Tăng già gia.Nam mô thất lị ma ha đề tỷ gia, Đát nễ dã tha,Ba lị phụ thọ na, giá lị, Tam mạn đà, đạt xá ni,Ma ha tỳ ra ha đế, Tam mạn đà, tỳ ni già đế,Ma ha ca lị dã cha nễ, Ba ra tía nễ,Tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu chén lê đế, phú lệ mãng cầu,A lị na, đạt ma đế, Ma ha tỳ cổ tất đế, Ma ha di lặc đế,Lâu phả tăng kỳ đế, Hê đế tỷ, Tăng kỳ hê đế,Tam mạn đà, a tha a nậu đà la ni.

Xem thêm:

Nghĩa:Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng.Quy y Cát Tường Đại Thiên. Chụ nói nlỗi vậy:Hỡi Đấng thế lực tốt ban ba sự thỏa mãn thù chiến hạ !Đấng nhà tể Đại Tác Nghiệp tuyệt nhìn thấy khắp nẻo to lớn !Hãy khéo léo làm cho tất cả phần lớn được tương đối đầy đủ.Hãy làm cho mọi toàn bộ phần đa khu vực mọi được sự như ý thù chiến thắng buổi tối thượng.Hãy bộc lộ lòng Đại Từ tạo nên Lý Pháp Tính tỏa sáng color nhiệm rộng lớn khiến cho bé và bọn chúng sinh được mê say ứng với việc ích lợi chân chính.Mừng nắm Đấng biểu hiện của lòng yêu thương thơm. Đấng chân chủ yếu cất giữ sự tác dụng. Hãy hỗ trợ cho bé với chúng sinc các giữ gìn được khắp đông đảo tài sản ích lợi.