THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT

  -  
Bồ Tát cũng có nhiều đẳngcấp. Có Sơ Địa Bồ Tát, Nhị Địa Bồ Tát..., Bát Địa Bồ Tát, Thập Địa Bồ Tát, còncó Ma Ha Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát là tối cao trong hàng Bồ Tát.

Bạn đang xem: Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát


*

Nhưng có một hạng Bồ Tát,họ dường như không cứu người, chúng ta gọi họ là "Thanh Tịnh Đại Hải ChúngBồ Tát". Các ngài công đức rộng lớn như biển, đã thanh mà lại tịnh nữa,cho nên mới gọi là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lực lượng của các ngài nhưnước biển, việc làm của các ngài rất phẳng lặng, như nước trong, không có ai cóthể cảm giác được các ngài. Nhưng chúng ta có thể biết được Ngài là hóa thân BồTát. Cho nên Thanh Tịnh Bồ Tát còn cao hơn các vị Ma Ha Tát nữa.
*

Thanh Tịnh Đại Hải Chúng BồTát đã gần như là Phật rồi, Phật "thì bất động", còn Thanh Tịnh Đại HảiChúng Bồ Tát thì "động", các ngài đi khắp vũ trụ, lo cho trật tự hoànvũ, trách nhiệm của họ là chăm sóc cái vũ trụ này. Còn Bồ Tát Ma Ha Tát lo cứulinh hồn của con người, dẫn họ về nhà, ai có muốn đi Tây Phương thì theo Bồ TátMa Ha Tát mà học, họ hóa thân đến Thế Giới Ta Bà cứu người, dẫn linh hồn trở vềcố hương, về Thiên Quốc, về Tây Phương Tịnh Độ.

Xem thêm:


*

Thường chúng ta tụng ThanhTịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nhưng không biết các ngài là ai, cho dù họ xuất hiệntrước mặt, mình cũng không cách nào biết được. Chỉ có Bồ Tát Ma Ha Tát biết ailà Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Người thường không cách nào biết được, bởivì họ không để lộ đẳng cấp và quyền năng ra ngoài. Nhìn họ rất tầm thường, còntầm thường hơn người bình thường, không ai biết các ngài là Bồ Tát. Họ tuyệt đốikhông thi triển thần thông, mà chỉ âm thầm làm việc, phàm phu hoàn toàn khônghiểu được, dù các Ngài có ở trước mặt chúng ta cũng không hay.
*

Công việc của Thanh Tịnh BồTát, khác hẳn với các Bồ Tát Ma Ha Tát khác, không xen vào nhân quả của ngườita. Nhưng Bồ Tát Ma Ha Tát có thể xen vào. Ngài có thể cứu người dưới địa ngụcđưa lên Thiên Đường, Ngài có thể đưa người có nghiệp chướng nặng đi Tây Phương.Những hoàn cảnh đó, Ngài Thanh Tịnh Bồ Tát chỉ đứng một bên nhìn mà thôi. Côngviệc của các ngài là coi sóc sự vận chuyển của vũ trụ; duy trì sự tồn tại củavũ trụ; các ngài không cứu người, cho dù mình đói chết, hay bị hỏa ngục đốt, họcũng không lo.

Xem thêm: Hà Nam: Hàng Ngàn Phật Tử Về Chùa Ninh Tảo Tham Dự Đêm, Hoa Đăng Kính Mừng Phật Đản Pl


*

Đối với người phàm mà nói,Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát như rất lạnh lùng, thật ra không phải vậy, chỉvì công việc của các Ngài không như nhau mà thôi.
►  2016(2) ►  2015(48) ▼  2014(1661) ▼  tháng bảy(166) ►  2013(2601) ►  2012(154)