Trì Chú Thủ Lăng Nghiêm Công Phu Khuya Mp3

  -  
Bài hát chu lang nghiem do ca sĩ Thich Tri Thoat thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat chu lang nghiem - Thich Tri Thoat ngay lập tức bên trên tamkyrt.vn. Nghe bài bác hát Crúc Lăng Nghiêm rất chất lượng 3đôi mươi kbps lossless miễn tổn phí.


Bạn đang xem: Trì Chú Thủ Lăng Nghiêm Công Phu Khuya Mp3

Ca khúc Chụ Lăng Nghiêm vày ca sĩ Thích Trí Thoát trình bày, trực thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các chúng ta có thể nghe, tải về (tải nhạc) bài xích hát chu lang nghiem mp3, playlist/album, MV/Video chu lang nghiem miễn phí trên tamkyrt.vn.
*
Sao chnghiền

THẦN CHÚ ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊMNam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ TátDiệu trạm tổng trì không cử động tôn,Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thay hiếm,Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng.Bất định kỳ tăng-kỳ hoạch pháp thân,Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương vãi,Hườn độ như thị hằng sa bọn chúng,Tương test thâm trung ương phụng è cổ gần cạnh,Thị tắc danh vị báo Phật ân:Phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng tỏ,Ngũ-trược ác-cố thệ tiên nhập,Nhỏng nhứt chúng sanh vị thành Phật,Chung bất ư test thủ nê-hoàn.Đại –hùng đại -lực đại -từ-bi,Hi cánh thẩm trừ vi-tế hoặc,Linh xẻ tảo đăng vô -thượng giác,Ư thập phương thơm giới tọa đạo tràng ;Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,Thước –ca –ra trọng tâm vô đụng đưa.Nam-mô thường-trụ thập-phương Phật.Nam-tế bào thường-trụ thập-pmùi hương Pháp.Nam-mô thường-trụ thập-phương Tăng.Nam-tế bào Thích-Ca Mâu-Ni Phật.Nam-mô Phật Đhình họa Thủ-Lăng-Nghiêm.Nam-tế bào Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.Nam-tế bào Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát.Nhĩ thời Thế-Tôn, Tùng nhục-kế trung, Dõng bá bảo-quang, Quang trung dõng xuất , Thiên diệp bảo liên,Hữu hóa Như-Lai,Tọa bảo hoa trung, Đảnh pngóng thập đạo,Bá bảo quang-minc, Nhứt nhứt quang-minch, Giai biến thị hiện tại, Thập hằng hà sa, Kim-Cang mật tích, Kình đánh trì sử,Biến hư-không giới,Đại chúng ngưỡng quan lại, Ủy ái kiêm bảo, Cầu Phật ai hựu, Nhứt tâm thính Phật, Vô-loài kiến đảnh tướng mạo , Pđợi quang Nhỏng Lai, Tuyên tngày tiết thần chú:ĐỆ NHỨTNam mô tát đát tha đánh già nhiều da a ra ha đế tam miệu tam người yêu đà lan. Tát đát tha Phật đà cu tri sắc đẹp ni sam.Nam mô tát bà bột đà bột địa, tát nhiều bệ tệ. Nam tế bào tát nhiều nẩm tam miệu tam bồ đà cu tri nđộ ẩm. Ta xá ra bà ca tăng già nđộ ẩm.Nam tế bào lô kê a la hán nhiều nẩm.Nam mxe hơi lô nhiều tía mãng cầu nđộ ẩm.Nam tế bào ta yết rị đà già di nđộ ẩm.Nam tế bào lô kê tam miệu già đa nẩm. Tam miệu già cha ra để cha đa na nđộ ẩm.Nam mô đề bà ly sắc nỏa.Nam mô tất đà domain authority tỳ địa da đà ra ly Fe nỏa. Xá tía noa yết ra ha ta ha ta ra ma tha nẩm.Nam tế bào bạt ra ha ma ni.Nam tế bào nhơn đà ra domain authority.Nam mô bà già bà đế, lô đà ra domain authority.

Xem thêm: Những Bí Ẩn Đằng Sau Sự Thật Về Hoa Ưu Đàm 3000 Năm Mới Chịu Nở


Xem thêm:


Ô ma chén đế, ta hê dạ da.Nam mô bà già bà đế.Na ra dỏa noa domain authority. Bàn giá chỉ ma ha tam tuyển mộ đà ra.Nam tế bào vớ yết rị nhiều da.Nam mô bà già bà đế, ma ha ca ra da. Địa rị bác bỏ lặc na già ra. Tỳ đà ra cha noa ca ra da. A địa mục đế. Thi ma xá na nê bà tất nê. Ma đát rị già noa.Nam tế bào vớ yết rị đa domain authority.Nam mô bà già bà đế. Đa tha già đà cu ra domain authority.Nam mô bát đầu ma cu ra domain authority.Nam tế bào bạt xà ra cu ra da.Nam mô ma ni cu ra da.Nam mô già xà cu ra gia.Nam nô bà già bà đế, đế rị tkiểm tra du tây na, cha ra ha ra noa ra xà dà, nhiều tha già nhiều da.Nam tế bào bà già bà đế.Nam tế bào a di nhiều bà domain authority, đa tha dà đa la, a ra ha đế, tam miệu tam tình nhân đà domain authority.Nam tế bào bà già bà đế, a sô bệ da, nhiều tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam tình nhân đà da.Nam tế bào bà già bà đế, bệ sa xà da cu lô Khủng trụ rị da chén bát ra bà ra xà da, nhiều tha già đa da.Nam mô bà già bà đế, tam bổn sư túng da, tát lân nài ra lặc xà da, đa tha già đa domain authority, a ra ha đế, tam miệu tam tình nhân đà domain authority.Nam tế bào bà già bà đế, xá kê dã chủng loại na duệ, nhiều tha già đa domain authority, a ra ha đế, tam miệu tam tình nhân đà da.Nam tế bào bà già bà đế, lặc đác mãng cầu kê đô ra xà domain authority, đa tha già nhiều da, a ra ha đế, tam miệu tam ý trung nhân đà da, đế biều phái nam mô tát yết rị đa, ế đàm bà giá bán bà đa, tát đác tha già đô sắc ni sam, tát đác đa bác bỏ đác lam.Nam mô a bà ra thị đam, chưng ra đế dương kỳ ra, tát ra bà cỗ đa yết ra ha, ni yết ra ha yết ca ra ha ni, bạc ra bí địa domain authority sất đà nể, a ca ra mật rị trụ, bát rị đát ra da nảnh yết rị, tát ra bà bàn đà na mục xoa ni, tát ra bà đột nhiên sắc tra đột nhiên vớ phạp bát mãng cầu nể phạt ra ni, mang đô ra thất đế nẫm, yết ra ha ta ha tát ra nhã xà, tỳ nhiều băng ta na yết rị, a nhan sắc tra băng xá đế nẫm, mãng cầu xoa giáp đác ra nhã xà, tía ra tát đà mãng cầu yết rị, a sắc tra nẫm, ma ha yết ra ha nhã xà, tỳ đa băng tát mãng cầu yết rị, tát bà xá đô lô nể bà ra nhã xà, hô lam bất chợt tất phạp nan giá na xá ni, túng sa xá tất đác ra, a kiết ni ô đà ca ra nhã xà, a bát ra thị nhiều cu ra ma ha chưng ra chiến trì, ma ha điệp đa, ma ha đế xà, ma ha thuế nhiều xà bà ra, ma ha bạt lên trên mâm đà ra bà vớ nể, a rị da nhiều ra, tỳ rị cu tri, thệ bà tỳ xà da, bạc xà ra ma lễ để, tỳ xá lô nhiều, bột đằng dõng ca, bạt xà ra chế hắt na a giá bán, ma ra chế bà bác bỏ ra chất nhiều, bạc xà ra thiện tại trì, tỳ xá ra giá, phiến đa xá bệ đề bà ngã thị nhiều,tô ma lô bố, ma ha thuế nhiều, a rị domain authority đa ra, ma ha bà ra, a bác ra, bạt xà ra tmùi hương yết ra chế bà, bạt xà ra cu ma rị, cu lam đà rị, bạt xà ra hắc tát nhiều giá chỉ tỳ địa gia kiền giá mãng cầu ma rị ca, tắt thở đánh mẫu mã bà yết ra đá na, bệ lô giá bán mãng cầu cu rị da, dạ ra thố sắt ni sam, tỳ chiết lam bà ma ni giá chỉ, bạt xà ra ca mãng cầu ca cha ra bà, lô xà na bạt xà ra đốn trỉ giá, thuế đa giá bán ca ma ra ngay cạnh xa thi tía ra bà, ế đế di đế, mẫu đà ra yết noa, ta bệ ra sám, quật phạm đô, ấn thố mãng cầu mạ mạ tỏa.ĐỆ NHỊÔ hồng, rị sắt yết noa, chưng lặc xá vớ đa, tát đát tha già đô sắc đẹp ni sam. Hổ hồng, đô lô ung chiêm bà na, Hổ hồng, đô lô ung tất đam bà mãng cầu. Hổ hồng, đô lô ung bố ra sắc đẹp địa da tam chén bát xá noa yết ra. Hổ Hồng, đô lô ung, tát bà dược xoa hắt ra gần kề ta, yết ra ha nhã xà, tỳ đằng băng tát mãng cầu yết ra. Hổ hồng,đô lô ung, giả đô ra th