Thần chú diệt dục

     

KINH NIKAYA và LUẬT PATIMOKKHA làm thầy, làm chỗ nương tựa


Trang Liên Kết: thankhoahoc.tamkyrt.vn.com / phatgiaodoini.tamkyrt.vn.com / buthayma.tamkyrt.vn.com / chanhdaophat.tamkyrt.vn.com
*

>Những ai đang suy nghĩ bản thân là nhỏ Phật tuy vậy lại niệm thần chụ Bát nhã, chú Đại bi, crúc Lăng nghiêm, chú Dược sư, crúc Úm ma ni... hãy dỏng tai, trừng mắt nhưng nghe thiết yếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy dỗ trong Chánh Kinc Nikaya để từ bỏ cứu vãn đem mình.

Bạn đang xem: Thần chú diệt dục


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy:

“Này những Tỷ-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của tín đồ sinh sống theo crúc thuật chỉ tùy ở trong vào hạnh sống theo crúc thuật.

Này các Tỷ-kheo, nếulòng tyêu thích dụccủa người dân có trọng điểm tmê mẩn dục được đoạn diệtchỉ nhờ hạnh sinh sống theo chụ thuật của tín đồ sống theo crúc thuật, nếulòng sâncủa người có trung tâm Sảnh được đoạn diệt, ví như lòngphẫn nộcủa người có trung tâm phẫn nộ được đoạn diệt, nếu như lònghiềm hậncủa người có trọng điểm hiềm hận được đoạn khử, trường hợp lòngtrả dốicủa người có tâm giả trá được đoạn khử, nếu lòngóc hạicủa người dân có trọng tâm não hại được đoạn diệt, nếu như lòngtật đốcủa người dân có tâm tật đố được đoạn khử, nếu lòngxan lẩncủa người có trọng điểm xan lẩn được đoạn diệt, giả dụ lòngman trácủa người có trọng tâm xảo trá được đoạn khử, nếu lòngxảo trácủa người dân có vai trung phong gian xảo được đoạn diệt, trường hợp lòngái dụccủa người có vai trung phong ái dục được đoạn diệt, nếutà kiếncủa người dân có tà con kiến được đoạn khử,chỉ nhờ hạnh sống theo chụ thuật của tín đồ sinh sống theo chú thuật, thì các thân hữu quyến trực thuộc, bà bé cùng một huyết tộc hoàn toàn có thể crúc thuật cho những người kia ngay khi tín đồ đó bắt đầu sinh, với khuyên ổn fan kia phát âm crúc thuật nlỗi sau:

"Này hiền đức nhi, hãy tham khảo chụ thuật, nếu như gọi chụ thuật thì lòngttê mê dụccủa người dân có trung tâm tđê mê dục sẽ tiến hành đoạn diệt, lòngsâncủa người dân có trung ương Sảnh sẽ được đoạn diệt, lònggiả dốicủa người dân có trọng tâm giả dối sẽ được đoạn khử, lòngnão hạicủa người có trung ương não sợ hãi sẽ tiến hành đoạn khử, lòngtật đốcủa người dân có trọng tâm tật đố sẽ được đoạn diệt, lòngxan lẩncủa người dân có chổ chính giữa xan lẩn sẽ tiến hành đoạn khử, lòngman trácủa người dân có trọng điểm gian xảo sẽ được đoạn khử, lòngxảo trácủa người dân có chổ chính giữa trí trá sẽ tiến hành đoạn khử, lòngái dụccủa người dân có chổ chính giữa ái dục sẽ được đoạn khử,tà kiếncủa người dân có tà loài kiến sẽ được đoạn diệt chỉ nhờ đọc chú thuật".

Xem thêm: Chức Danh Trong Phật Giáo : Đại Đức, Thượng Tọa, Hòa Thượng, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Này các Tỷ-kheo,chính vì Ta thấy tất cả người sinh sống theo chụ thuật nhưngvẫn có trung tâm tmê mẩn dục, có trung tâm sân hận, bao gồm trung khu cuồng nộ, gồm trung tâm giả trá, bao gồm tâm não sợ, có trọng tâm tật đố, có trọng tâm xan lẩn, có trung khu gian giảo, gồm trọng tâm giảo quyệt, bao gồm chổ chính giữa ái dục, gồm tâm tà loài kiến. Nên này các Tỷ-kheo, Ta ko bảo rằng Sa-môn hạnh của bạn sinh sống theo crúc thuật chỉ tùy trực thuộc vào hạnh sinh sống theo chụ thuật”(Thừa Tự Pháp đã viết lại đầy đủ)

³Thừa tự Pháp trích lục:

"Cũng vậy, này các Chú-thuật-tử, cũng chính vì chủ yếu những fan cũng thấy tất cả những người sinh sống theo crúc thuật nhưng lại vẫn đang còn vai trung phong tsi mê dục, vẫn có trung khu shối hận, vẫn có trọng tâm thịnh nộ, vẫn có vai trung phong gian sảo, vẫn đang còn trung khu óc hại, vẫn có vai trung phong tật đố, vẫn có trung tâm xan lẩn, vẫn có vai trung phong gian trá, vẫn có trọng tâm giảo quyệt, vẫn có trung tâm ái dục, vẫn có chổ chính giữa tà con kiến. Nên này các Chú-thuật-tử, với toàn bộ sự trung thực đề xuất nói rằng Sa-môn hạnh của tín đồ sống theo crúc thuật chưa phải chỉ tùy thuộc vào hạnh sống theo crúc thuật”.

Xem thêm: Vô Thường Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ Vô Thường Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Vô Thường

Những ai bảo rằng nhờ niệm crúc diệt được các ác - bất thiện tại pháp, được thanh hao tịnh, là gần như kẻ nói lếu.Chuyên mục: Phật Giáo