Thai Thuong Cam Ung Thien Zz

  -  

Giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Cảm Ứng Thiên là một kinh sách khuyến thiện rất cổ xưa trong vô số các kinh sách khuyến thiện của Trung Quốc. Nguyên tựa kinh này là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Tựa kinh tiết lộ tác giả là Đức Thái Thượng Lão Quân tức Thái Thượng Đạo Tổ. Tuy nhiên cho đến nay, chưa ai biết về tác giả của Cảm Ứng Thiên.


Bạn đang xem: Thai Thuong Cam Ung Thien Zz


Xem thêm: Ý Nghĩa Quốc Hoa Các Nước Trên Thế Giới Và Ý Nghĩa Bí Ẩn Của Chúng


Xem thêm: Khán Giả Phẫn Nộ Vì Cái Kết 49 Days, 49 Ngày (Phim Truyền Hình Hàn Quốc)


Quyển Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Linh Dị Ký (Ghi chép về những linh nghiệm kỳ lạ do trì tụng Cảm Ứng Thiên) của ngài Vô Tích Vạn Quân Thúc Hào ghi rằng: Tự Tấn dĩ lai, y thử tu thân thành chân giả đa nhân, phú quý giả dĩ bất kế kỳ số hĩ, phổ thiên hạ nhai cù lý hạng, vô bất truyền bố. Tạm dịch: từ đời Tấn đến nay, người noi theo đó tu thân thành tiên (chân nhân) thì rất nhiều, người trở nên phú quí thì vô số kể; kinh này phổ biến khắp nơi Câu văn ngắn gọn này cho biết: 1 – Kinh xuất hiện từ đời Tấn (265-420); 2 – Kinh này rất linh nghiệm giúp người trì tụng trở nên phú quí hoặc tu luyện thành chân nhân; và 3 – vì sự linh nghiệm ấy kinh được phổ biến khắp nơi.

Cảm Ứng Thiên hấp thụ tư tưởng và luân lý Nho gia. Các điều thiện trong kinh liệt kê thành 26 loại, các điều ác 170 loại. Cảm Ứng Thiên rất có ảnh hưởng đến hậu thế và được đưa vào Đạo Tạng.

Giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên pdf, word

pdf

*
Quyển 1 , Quyển 2

Giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Mp3

001002003004005006007008009010
011012013014015016017018019020
021022023024025026027028029030
031032033034035036037038039040
041042043044045046047048049050
051052053054055056057058059060
061062063064065066067068069070
071072073074075076077078079080
081082083084085086087088089090
091092093094095096097098099100
101102103104105106107108109110
111112113114115116117118119120
121122123124125126127128
Youtube