Tâm linh tiếng anh là gì

  -  
Những thắc mắc này sẽ dẫn mang đến hàng loạt tranh luận và câu vấn đáp khác biệt, trong giải thích công nghệ, triết học, thần học, và trung khu linc học.

Bạn đang xem: Tâm linh tiếng anh là gì


These questions have resulted in a wide range of competing answers và arguments, from scientific theories, lớn philosophical, theological, & spiritual explanations.
Giáo sư Krishmãng cầu lưu ý rằng vào Ấn độ trung khu linh học "đề nghị trọng điểm linch nlỗi thần giao bí quyết cảm với thấu thị, đã được xem như là không phải bất thường cũng kỳ lạ."
Professor Radhakrishnan noted that in Indian psychology "the psychic experiences, such as telepathy & clairvoyance, were considered lớn be neither abnormal nor miraculous."
Y học tập tích điện, năng lượng điều trị, năng lượng trị lành, y học tập chổ chính giữa linh, lòng tin học tập hoặc chữa trị bệnh dịch trọng điểm linch là chi nhánh của y học sửa chữa thay thế dựa trên niềm tin đưa kỹ thuật rằng các y sĩ hoàn toàn có thể truyền năng lượng trị bệnh vào người bệnh cùng tất cả công dụng tích cực và lành mạnh.
Energy medicine, energy therapy, energy healing, vibrational medicine, psychic healing, spiritual medicine or spiritual healing are branches of alternative sầu medicine based on a pseudo-scientific belief that healers can channel healing energy into lớn a patient and effect positive results.
Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien (Cộng đồng tự do thoải mái quan tâm mang lại Ranh giới giữa Khoa học tập Tâm linh cùng Nghiên cứu UFO học) (FIGU) là 1 trong những tổ chức phi lợi nhuận, nộp thuế được Ra đời theo tên được nói.
The Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien (Free Community of Interests for the Border và Spiritual Sciences & Ufological Studies) (FIGU) is a non-profit, tax-paying organization established under the name mentioned.
"Vàng, nó là sự tôn sùng" chỉ giữ quan lại cạnh bên là giáo sư Butleroff (một nhà vai trung phong linc học, dẫu vậy một người không lúc nào rất có thể gật đầu đồng ý trong cả rất nhiều chân lý cơ bạn dạng của huyền bí , cùng với ông "thiết yếu phát âm được họ"). – "Một khối vấn đề", ông bổ sung, "tình thân đồ hóa học của các bên lý thuyết đồ dùng hóa học, đưa thành một viên bùn trong lòng bàn tay dơ bẩn của chủ nghĩa đạo đức duy trang bị.
"Gold is its idol," justly observes Professor Butleroff (a spiritualist, yet one who could never accept even the elementary truths of occultism, for he "cannot understvà them"). – "A lump of matter," he adds, "the beloved substance of the theoretical materialists, is transformed into lớn a lump of mud in the unclean hands of ethical materialism.
Khoảng thời gian này, sau khoản thời gian đọc về những buổi ngồi đồng của tuỳ nhi gồm uy tín Daniel Dunglas Home (1833-1886), Leadbeater đã bước đầu quan tiền tâm mang đến thông linh học.
About this time, after reading about the séances of reputed medium Daniel Dunglas trang chủ (1833–1886), Leadbeater developed an active interest in spiritualism.
9 Nhiều bạn khác thiết yếu gọi phần nhiều điều nằm trong về trung tâm linh bởi không Chịu học hỏi cùng vẫn giữ cách nhìn cổ hủ.
Whitley Strieber hiện tại là chủ của podcast internet rước chủ thể về trung khu linh cùng khoa học, Dreamland, có sẵn trên cơ sở hàng tuần từ website của mình, Unknown Country.
Whitley Strieber is currently the host of the spiritual and science-themed internet podcast, Dreamland, available on a weekly basis from his website, Unknown Country.
Một số người nhận định rằng đa phần các công ty khoa học đa số rời đề cập đến những vấn đề chổ chính giữa linh cùng thần học vị bọn họ không mộ đạo, hoặc không thích bám líu mang lại những cuộc tranh luận giữa tôn giáo cùng khoa học.
Some people assume that most scientists avoid issues of spirituality and theology because they are not religious or do not wish to involve sầu themselves in the science-versus-religion debate.
Mat 5:3—Hạnh phúc đến từ việc ý thức về nhu cầu tâm linh của chính mình (báo cáo học hỏi “Hạnh phúc”, “những người dân ý thức về nhu yếu vai trung phong linh của mình” địa điểm Mat 5:3, nwtsty)
Mt 5:3 —Happiness results from being conscious of our spiritual need (“Happy,” “those conscious of their spiritual need” study notes on Mt 5:3, nwtsty)
Sự quan tâm của ông đối với trào lưu duy linch và quan hệ vừa chớm nở của ông với bà Blavatsky đã hỗ trợ liên quan sự phát triển của triết học trung ương linh của bản thân mình.

Xem thêm: Om Mani Padme Hum ( Án Ma Ni Bát Di Hồng Tiếng Phạn ), Án Ma Ni Bát Di Hồng (Tiếng Phạn)


His foundational interest in the Spirituacác mục movement và his budding relationship with Blavatsky helped foster his development of spiritual philosophy.
Các công ty khoa học lừng danh hiện nay đang thao tác trên Viện này bao gồm Svante Pääbo (di truyền học), Michael Tomasello (tâmhọc), Christophe Boesch (linh trưởng học), Jean-Jacques Hublin (tiến hóa) và Richard McElreath (sinh thái xanh tiến hoá).
Well-known scientists currently based at the institute include Svante Pääbo (genetics), Michael Tomasello (psychology), Christophe Boesch (primatology), Jean-Jacques Hublin (evolution) và Richard McElreath (evolutionary ecology).
Thay bởi cản ngăn bài toán nghiên cứu, Kinc Thánh khuyến nghị tìm kiếm giải mã đáp mang đến số đông vướng mắc về khoa học lẫn chổ chính giữa linh.
Rather than stifling further research, the Bible encourages the search for answers to lớn both scientific & spiritual questions.
Trước khi bình minh của nền vnạp năng lượng minc phương thơm Tây cùng viết ngôn ngữ khoa học với trung ương linh không phải là nhị vật dụng cá biệt.
Prior khổng lồ the dawn of Western civilization and written language science and spirituality were not two separate things.
tuyệt ‘Tại sao nhỏ bạn có nhu cầu tâm linh?’, thì tôi nhận biết khoa học không có câu vấn đáp thỏa xứng đáng.
Các tuyên ổn úy về môi trường cũng có thể làm hội chứng đến bạn dạng thân Trái đất cùng đại diện cho việc phù hợp duy nhất của khoa học cùng tâm linh.
Environmental chaplains may also bear witness to the Earth itself and represent the merging of science & spirituality.
Cũng hãy nghĩ về coi công dụng đang thế nào giả dụ chúng ta khuyến khích học viên ưu tiên đến rất nhiều điều trung tâm linh qua bài toán dành thời hạn học hỏi Kinch Thánh hàng tuần, chuẩn bị với tham dự những buổi họp.
Consider also what can happen when we encourage the student to give priority to lớn spiritual things by making time for weekly Bible study và preparing for & attending Christian meetings.
phần lớn công ty khoa học cùng triết học đối chiếu cho rằng chúng ta chưa phải là, cùng do đó để ý một số hiện tượng kỳ lạ unique như vậy, ví dụ, trung khu linh, chiêm tinch học sẽ được thiết yếu định lượng, quan trọng so với bởi vì phương thức khoa học, cùng do đó không tồn tại căn cứ đồ vật lý thực tiễn.
Many scientists & analytic philosophers say they are not, và therefore consider some qualitative sầu phenomemãng cầu like, for instance, spirituality, & astrology lớn be unquantifiable, unanalysable by scientific methods, and therefore ungrounded in physical reality.
Trong video clip này, giảng viên cùng học viên chia sẻ điều bọn họ rất có thể có tác dụng để mời Thánh Linh vào tâm hồn của họ và vào lớp học.

Xem thêm: Hành Trình Về Phương Đông Ấn Bản Đặc Biệt ), Hành Trình Về Phương Đông Pdf


In this đoạn Clip, teachers & students share what they can bởi vì lớn invite the Spirit inkhổng lồ their hearts and into lớn the classroom.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M