Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

  -  

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là 1 trong những ghê căn uống bản và rộng lớn của Phật Giáo Đại Thừa. Bài ghê nầy là một trong những bài xích gớm của cục Bát Nhã kết tập tại Ấn Độ qua bảy cố kỉnh kỷ, từ thời điểm năm 100 T.C.N. đến 600 C.N. lúc được truyền thanh lịch Trung Hoa, Tâm Kinch sẽ được không ít vị cao tăng chuyển dời từ giờ đồng hồ Phạn lịch sự giờ đồng hồ Hán: ngài Cưu Ma La Thập dịch vào mức năm 402-412 C.N., ngài Huyền Trang dịch năm 649 C.N., ngài Nghĩa Huyền (700 C.N.), ngài Pháp Nguyệt (732 C.N.), ngài Bát Nhã cùng Lợi Ngôn (790 C.N.), ngài Trí Tuệ Luận (850 C.N.), ngài Pháp Thành (856 C.N.) cùng ngài Thi Hộ (980 C.N.). Trong các bản dịch nầy, bạn dạng dịch của ngài Huyền Trang là đa dạng duy nhất.

Bạn đang xem: Tâm kinh bát nhã ba la mật đa

Riêng trên toàn nước, bản dịch của ngài Huyền Trang được gửi sang trọng chữ quốc ngữ Hán Việt cùng thường dùng làm trì tụng từng ngày. Quý vị cao tăng cũng có tạo nhiều sách nhằm lý giải nghĩa tởm, trong đó những sách của quý Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Thích Thanh Từ, với Thích Nhất Hạnh là phổ biến độc nhất vô nhị.

Sau đó là một số bài xích dịch Việt-Anh của Tâm Kinh:

Bản tụng Hán Việt:

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm nám Bát nhã Ba la mật nhiều thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai ko, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị ko, ko bất dị sắc đẹp, dung nhan tức thị không, ko tức thị dung nhan, tchúng ta tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng tá, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cầm cố không trung vô dung nhan, vô tbọn họ tưởng hành thức. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc tkhô nóng hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minc tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, khử, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô ssống đắc nuốm. Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật nhiều cụ, vai trung phong vô quái quỷ ngại ngùng, vô tai quái trinh nữ cầm cố, vô hữu khủng cha, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu vớt cánh Niết bàn. Tam nỗ lực chỏng Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu nhiều la Tam miệu Tam người thương đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật nhiều, thị đại thần chú, thị đại minc crúc, thị vô thượng crúc, thị vô đẳng đẳng chụ, năng trừ duy nhất thiết khổ, chân thực bất hỏng. Cố ttiết Bát nhã Ba la mật đa crúc, tức ttiết chụ viết:

Yết đế yết đế, cha la yết đế, bố la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Bản dịch nghĩa:

Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành rạm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đông đảo là không, vì thế vượt qua phần nhiều khổ cực ách nàn. Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì ko, ko chẳng khác gì sắc đẹp, dung nhan đó là ko, ko đó là sắc, tchúng ta tưởng hành thức cũng các như thế. Nầy Xá Lợi Tử, tướng mạo không của những pháp ấy chẳng sinh chẳng khử, chẳng nhơ bẩn chẳng sạch, chẳng thêm chẳng giảm. Cho nên trong dòng ko kia, nó không có sắc, ko thọ tưởng hành thức. Không tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không gồm sắc, thanh khô, mùi vị, xúc pháp. Không bao gồm nhãn giới cho tới không có ý thức giới. Không tất cả vô minc,mà lại cũng không tồn tại không còn vô minc. Không bao gồm già bị tiêu diệt, nhưng cũng không tồn tại hết già chết. Không gồm khổ, tập, khử, đạo. Không gồm trí cũng không có đắc, vị không tồn tại sở đắc. lúc vị Bồ Tát phụ thuộc vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì trung khu không hề chướng ngại, bởi vai trung phong không chướng ngại vật nên không hề lúng túng, xa lìa được mẫu điên hòn đảo mộng tưởng, đạt cứu vớt cánh Niết Bàn. Các vị Phật cha đời bởi nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy cơ mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Cho đề xuất phải biết rằng Bát nhã Ba la mật nhiều là đại thần chú, là đại minh crúc, là chụ vô thượng, là crúc cao cấp tuyệt nhất, luôn luôn trừ các khổ não, chân thật không lỗi dối. Cho nên khi nói đến Bát nhã Ba la mật đa, có nghĩa là nên nói câu chú:

Yết đế yết đế, cha la yết đế, cha la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (Qua rồi qua rồi, qua bên đó rồi, tất cả qua bên kia rồi, giác ngộ rồi đó!)

Bản phổ kệ: (Thích Nhất Hạnh)

Bồ Tát Quán Tự Tại khi cửa hàng chiếu rạm sâu Bát Nhã Ba La Mật (tức Diệu Pháp Trí Độ) Bổng soi thấy năm uẩn Đều không tồn tại từ tánh Thực triệu chứng điều ấy xong Ngài thừa thoát tất cả Mọi đau khổ ách nàn.

Nghe phía trên Xá Lợi Tử: Sắc chẳng không giống gì không Không chẳng khác gì nhan sắc Sắc chủ yếu thực là ko Không chủ yếu thực là dung nhan Còn lại bốn uẩn tê Cũng phần đông như vậy cả.

Xem thêm: Phật Giáo Hòa Hảo - Bí Ẩn Về “Phật Sống” Như Ý Ở An Giang (Kỳ 1)

Xá Lợi Tử nghe đây: Thể gần như pháp rất nhiều ko Không sinh cũng không khử Không dơ dáy cũng không không bẩn Không thêm cũng không bớt Cho bắt buộc trong tánh không Không có sắc đẹp, tbọn họ, tưởng Cũng không có hành thức Không tất cả nhãn, nhĩ, tỷ Thiệt, thân, ý (sáu căn) Không có sắc đẹp, tkhô giòn, hương thơm Vị, xúc, pháp (sáu trần) Không bao gồm mười tám giới Từ nhãn đến ý thức Không hề tất cả vô minch Không bao gồm hết vô minh Cho mang đến ko lão tử Cũng không hết lão tử Không khổ, tập, diệt, đạo Không trí cũng không đắc

Vì không có ssinh sống đắc Khi một vị Bồ Tát Nương Diệu Pháp Trí Độ (Bát Nhã Ba La Mật) Thì chổ chính giữa không chướng ngại Vì trung ương không chướng ngại vật Nên không tồn tại lo sợ Xa lià các vọng tưởng Xa lìa mọi điên đảo Đạt Niết Bàn hay đối

Clỗi Bụt trong ba đời Y Diệu Pháp Trí Độ Bát Nhã Ba La Mật Nên đắc vô thượng giác Vậy phải phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật Là linc crúc đại thần Là linh crúc đại minh Là linch chụ vô thượng Là linch chụ tuyệt đỉnh công phu Là chân lý bất vọng Có năng lượng tiêu trừ Tất cả đầy đủ khổ nạn

Cho bắt buộc tôi ý muốn tngày tiết Câu thần crúc Trí Độ Bát Nhã Ba La Mật Nói dứt đức Bồ Tát Liền phát âm thần chụ rằng:

Yết đế, Yết đế Ba la Yết đế Ba la Tăng yết đế Bồ đề tát bà ha

Phổ thơ lục bát: (Hệ phái Khất Sĩ)

lúc hành Bát Nhã Ba La Ngài Quán Tự Tại soi ra tột đỉnh Thấy ra năm uẩn các Không Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua

Nầy Xá Lợi Tử xét ra Không là sắc đẹp đó, dung nhan là ko đây Sắc thuộc ko chẳng không giống không đúng Không thuộc dung nhan vẫn sánh tài đồng nhất Tbọn họ, tưởng, hành, thức uẩn nào, Cũng như nhan sắc uẩn ,một màu sắc ko không

Nầy Xá Lợi Tử ghi lòng Không không tướng mạo ấy, đa số không tướng tá hình Không tăng sút, không trược thanh hao Cũng ko diệt, cũng không sinh pháp đồng Vậy cần trong chiếc crộng ko Vốn không năm uẩn, cũng ko sáu nai lưng Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân Vị, hương, xúc, pháp, cùng phần sắc đẹp, thinc Từ không giới hạn ánh mắt Đến ko ý thức, vô minch cũng đồng Hết vô minch, cũng vẫn ko Hết già, không còn chết, cũng không có gì Không khổ, tập, diệt, đạo kia Trí huệ chứng đắc cũng là ko không

Slàm việc thành, ssống đắc vì không Các vị Bồ Tát nương tùng huệ năng Tâm không hề chút hổ hang ngnạp năng lượng Nên không hề chút ít băng khoăng sợ gì Đảo điên mộng tưởng xa lìa Niết Bàn mới cho bên kia bến bờ

Ba đời chư Phật sau, xưa Đắc thành Chánh Giác cũng dựa vào huệ năng Trí huệ năng lực vô ngần Đại Minc vô thượng, Đại Thần cao siêu Trí huệ năng lượng có rất nhiều Thật là thần chụ trừ tiêu óc phiền khô Trí huệ năng lượng vô biên Dẫn đường giải thoát qua bên giác nngốc Liền theo lời chụ thuyết rằng: Độ tha giác ngộ khắp è cổ bọn chúng sanh.

Yết đế, yết đế Ba la yết đế Ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha

Bản dịch Việt: (Thích Tâm Thiện nay, TP.. Sài Gòn, 1998)

Kinch Trái Tyên ổn Tuệ Giác Vô Thượng

1. lúc tiến sâu vào mối cung cấp mạch của Tuệ giác vô thượng (1), Người Tỉnh Thức Bình Yên (2) soi sáng rất thật rằng từ bỏ tịnh của năm vừa lòng thể (3) hồ hết là Không (4), tức thì thoát ly đều khổ ách.

2. Này fan con dòng Sari (5), hình dáng chẳng khác chân ko, chân không chẳng không giống hình thể. Hình thể là chân không, chân ko là hình dáng. Cảm xúc (6), niệm từ bỏ (7) và bốn duy (8) cùng ý thức (9) phần nhiều là những điều đó.

3. Này bạn nhỏ chiếc Sari, toàn bộ tồn tại được bộc lộ là Không, nó không sinh, ko diệt, ko dơ, ko sạch mát, ko tăng, không bớt.

4. Vì nắm, này fan nhỏ dòng Sari, trong Không không có dáng vẻ, không có cảm xúc, không tồn tại niệm lự, không có bốn duy, không có ý thức (10); không tồn tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân với ý; không tồn tại dáng vẻ, âm thanh, mùi hương khí, mùi vị, xúc chạm (11) cùng tồn tại (12). Không có đối đượng của mắt, cho tới không tồn tại đối tượng người tiêu dùng của ý thức; không tồn tại minh, không có vô minh (13), không có sự kết thúc của minch, cũng không có sự hoàn thành của vô minh; cho tới, không tồn tại tuổi cao và sự chết, cũng không tồn tại sự xong của tuổi tác cao với sự chết; không có thống khổ, không tồn tại nguim nhân của khổ đau, không có sự ngừng đau khổ cùng không tồn tại nhỏ đuuờng đưa tới sự ngừng khổ cực (14); không có tri giác (15) cũng không tồn tại sự thành tựu tri giác, do chăng tất cả quả vị của tri giác làm sao nhằm thắng lợi.

5. Người Tỉnh Thức Bình Yên, bởi vì sống mạnh khỏe trong Tuệ giác vô thượng cơ mà bay ly toàn bộ chướng ngại vật. Và rằng, vì không có phần lớn chướng ngại trong tâm địa nên không tồn tại thấp thỏm và xa rời đa số cuồng ham mê mộng tưởng, cứu vãn cánh Niết bàn.

Xem thêm: Câu Chuyện Nhân Quả Trong Cuộc Đời Đức Phật Tất, Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca

6. Tất cả clỗi Phật vào tía đời (16) rất nhiều phụ thuộc vào Tuệ giác vô thượng nhưng mà chiến thắng (17) chánh giác.

7. Vì rứa, cần phải biết rằng Tuệ giác vô thượng là mức độ thần (18) kỳ vĩ, là sức thần của trí tuệ kếch xù, là mức độ thần cao tốt, là mức độ thần buổi tối hậu, vô song, rất có thể trừ khử toàn bộ đau khổ. Sức thần thtinh ranh sinch từ Tuệ giác vô thượng này là sự thiệt, là chân lý. Sức thần có năng lượng về tối thượng đó được tulặng nói trong tởm Trái Tlặng Tuệ Giác Vô Thượng rằng: