Sự tích phật a di đà

     

Ai cũng phần đông biết Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây pmùi hương Cực Lạc; chí trung khu niệm hồng danh của Ngài sẽ giúp sinch vô lượng công đức cùng được vãng sinc về cõi Cực Lạc dựa vào 48 lời đại nguyện của Ngài. Nhưng ít ai hiểu rằng sự tích của Đức Phật A Di Đà như thế nào?


Bởi Đức Phật A Di Đà không hẳn là nhân thứ lịch sử vẻ vang với xuất hiện trên cõi Ta Bà của chúng ta. Tuy nhiên qua lời ra mắt của Đức Bổn định Sư trong kinh Bi Hoa, chúng ta được cho là rằng tiền thân của Đức Phật A Di Đà là vua Chuyển Luân Thánh Vương, thương hiệu Vô Tránh Niệm với muôn vàn công đức và lòng đại ai oán yêu toàn bộ bọn chúng sinc. Ngài sẽ msinh hoạt môn phương tiện đi lại, độ kẻ bọn chúng sinh ra khỏi Ta bà đưa về Tịnh độ.

Bạn đang xem: Sự tích phật a di đà

Kinh đánh dấu rằng:

 “Về khoảng chừng hằng sa kiếp trước, bao gồm một đại kiếp Gọi là Thiện Trì. Khi ấy tại cõi Tản Đề Lam trái đất có vua Chuyển Luân Thánh Vương, tên Vô Tránh Niệm, thống lãnh cả bốn xứ thiên hạ:

Một là Đông chiến hạ thần chân; 

Hai là Nam thiệm cỗ châu;

Ba là Tây ngưu hóa châu;

Bốn là Bắc cô lô châu;

Tài đức chu toàn, đượm nhuần khắp bốn phương, phải hết thảy quần chúng ai nấy cũng sẵn lòng ái kính.

Đức Phật A Di Đà chưa hẳn là nhân vật lịch sử dân tộc với xuất hiện trên cõi Ta Bà của bọn họ.

Tại sao cần niệm Nam mô tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật Khi gồm fan mất?

Vua bao gồm một vị đại thần thương hiệu là Bảo Hải, nhỏ loại Phạm Chí, khôn xiết nối tiếp về nghề xem thiên vnạp năng lượng. Bảo Hải bao gồm một bạn nam nhi tướng tá giỏi lạ thường, từ bỏ dưới chân lên tới mức bên trên đầu đều sở hữu ba mươi nhị vệt xuất sắc. Lúc tín đồ con này hiện ra, được những sản phẩm khách quyền quý lấy các thiết bị lễ thiết bị đến dưng cho, nrộng vậy mà đánh tên là Bảo Tạng.

Lúc khôn béo, thì Bảo Tạng coi biết việc đời là gian nan thân mạng lại vô thường xuyên, tự nhiên sinc lòng ngao ngán, bỏ cuộc quang vinh, tức thì xuống tóc tu hành. Chẳng bao thọ sẽ thành Phật, hiệu là Bảo Tạng Như Lai, đầy đủ những đạo Pháp nhiệm mầu, thần thông to lớn. Lúc thành Phật rồi, thì Ngài đi dạo khắp những vị trí mà hóa độ bọn chúng sinh, có không ít hàng môn đệ đang chứng đặng quả Tkhô cứng Vnạp năng lượng, Duyên ổn Giác và Bồ Tát, đề nghị nhơn dân ai nấy cũng sẵn lòng hoan nghinh.

Một ngày kia, vua Vô Tránh Niệm nghe Phật Bảo Tạng thuộc môn đệ đến giảng Đạo trên vườn Diêm Phù, ngay gần bên thành, thì tự suy nghĩ rằng: “Nay Ta mong mỏi đến địa điểm Phật, đặng coi coi giảng Đạo lý gì cơ mà cõi tục tín ngưỡng đông như thế!”

Nghĩ như thế rồi, vua thuộc các vị vương tử, đại thần với quyến nằm trong bèn mang đến sân vườn Diêm phù lễ Phật vừa kết thúc, ngay tức thì đi thông thường quanh bố vòng, rồi ngồi bên Ngài mà lại nghe Pháp.

– Vua Vô Tránh Niệm xem thấy Đức Bảo Tạng Như Lai khoanh chân ngồi trên bảo tọa có hình nhỏ sư tử, cực kỳ bực trang nghiêm, đầy đủ tướng mạo tốt đẹp nhất, tầm thường quanh thân Ngài bao gồm ánh nắng các dung nhan chói lòa.

Đức Phật A Di Đà là giáo công ty cõi Tây pmùi hương Cực Lạc

Đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà đối với bọn chúng sinh cõi Sa bà

Trong Pháp hội gồm những người dân đã xuống tóc làm môn đồ của Phật cạo tóc đắp y, rất nhiều hàng vương vãi tử đại thần mặc vật dụng anh lạc, cung nga mỹ thanh nữ dung mạo giỏi xinch, nào là sĩ, nông, công, thương thơm, áo xiêm chỉnh đốn, kẻ thì chấp tay ngồi tĩnh mịch, người thì quỳ gối thưa hỏi, xem bộ ai nấy cũng chăm ngó Phật nhưng nghe Pháp cả.

– Vua nghe đức Bảo Tạng Nlỗi Lai diễn đủ các Pháp, thì lòng đã mlàm việc thông, cnạp năng lượng thân tkhô giòn tịnh, rõ đường giải khổ, biết sự có tác dụng lành, tức thì quỳ xuống chấp tay nhưng thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi ước ao tậu đầy đủ những món ăn uống: áo chăn uống, mền nệm với thuốc men, đặng dưng cúng đến Ngài và đại bọn chúng luôn trọn cha tháng tại đây mà lại giảng đạo, xin Ngài từ bỏ buồn nạp”.

Vua Vô Tránh Niệm thấy Phật thừa nhận lời, ngay tức thì trở về truyền lịnh sắm sửa đủ phần lớn lễ, cđọng đúng buổi nhưng mà dưng cúng không thể trễ nãi.

Vua lại lý giải các vị vương tử, đại thần, quyến nằm trong và nrộng dân rằng: “Các ngươi có biết tuyệt không? Nay Trẫm đã mngơi nghỉ lòng tía thí, kính thỉnh Đức Bảo Tạng Nlỗi Lai cùng đại bọn chúng mang đến nhưng cúng nhường trọn bố mon. Những thứ báu trọng ngon đẹp nhất của Trẫm tbọn họ dụng bấy lâu nay những đem dưng cúng toàn bộ. Các ngươi cũng thể theo ý Trẫm xả bớt huyễn tài nhưng cúng Phật Tăng đặng cầu phước báu”.

Tiền thân của Đức Phật A Di Đà là vua Chuyển Luân Thánh Vương, thương hiệu Vô Tránh Niệm cùng với muôn nghìn công đức với lòng đại bi ai yêu toàn bộ chúng sinh

Nghi thức tụng khiếp A Di Đà Việt nghĩa chuẩn chỉnh nhất

Cả thảy phần lớn vâng lời vua khuyên, hết dạ chọn sửa lễ vật nhưng mà dưng cúng Phật.

Có một hôm, quan liêu Đại thần Bảo Hải, là phụ vương Đức Bảo Tạng Nhỏng Lai, nằm nằm mộng thấy vua Vô Tránh Niệm có tác dụng sự cha thí thì béo, mà lại bài toán cầu phước báu thì nhỏ. Sự ý muốn của vua còn nằm trong về phước hữu lậu vào cõi nrộng thiên, không bay ra khỏi luân phục sinh tử.

Vậy yêu cầu quan tiền Đại thần chẳng đặng vui mừng, vì chưng ý của ông mong muốn làm sao để cho vua vạc trung tâm cầu quả Bồ đề, tu thành Phật đạo mà lại cứu vãn vớt phần đông loài chúng sinh, chớ không thích đến vua cầu phước báu bé dại nhen nhỏng sản phẩm tiểu dân vậy.

Quan Đại thần cân nhắc như thế, bèn đến vị trí Phật Bảo Tạng Nhỏng Lai tỏ điềm mộng mị ấy, và tâu với vua Vô Tránh Niệm rằng: Ngày ni Đại Vương cúng nhường Phật Tăng, dùng phước duyên này mà nguyện cầu hồ hết vấn đề đưa ra, xin mang đến dại thần rõ.

Đức Phật A Di Đà

"Tôi ko học tập qua bất cứ lắp thêm gì, chỉ niệm A Di Đà Phật"

Nếu Đại Vương mong cầu sinc về cõi Ttránh mà lại có tác dụng một vị thiên tử tận hưởng sự phước thọ.


Muốn cầu sinc về cõi Nrộng gian có tác dụng vua Chuyển Luân, thống lãnh tư châu người đời nlỗi ngày này vậy, thì cũng còn sinh sống vào khổ ải, chớ không thoát ra khỏi vòng sinc tử luân hồi.

Thưa Đại Vương! Hai sự phước báu tôi vẫn nai lưng tấu này đều là tướng tá vô định, gần như là sự việc vô thường, thí như cơn gió thổi, nhường tợ đám mây tung, bao gồm chắc hẳn rằng lâu dài hơn chi đâu nhưng cần cầu nguyện!

Nếu sinh về cõi Trời, Khi hưởng trọn sự khoái lạc mà lại có chế tạo ra nham hiểm, thì cũng đề nghị đọa vào âm phủ, đặng chịu đựng khổ.

Còn nlỗi sinch về cõi nrộng gian, thì lại chịu hồ hết sự nhức đầu khó xử phần thì oán rán chạm chán gỡ, phần thì ân ái chia phôi loại khổ trạng ấy quan yếu nhắc xiết.

Xem thêm: Chùa Phật Học Cần Thơ - Chã¹A PhậT HọC CầN Thæ¡

Vì Đại Vương nhờ nhân duyên ổn tu phước đời trước, đề xuất new hưởng trọn đặng sự tôn vinch nlỗi vọc. Nếu ni Đại vương giữ gìn giới nguyên tắc, thì đang đặng phước báu lớn hơn nữa: còn như tu học tập chánh pháp, thì vẫn thành ctận hưởng trí.Vậy xin Đại vương phải phân phát trung tâm cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề, chớ chớ cầu nguyện phần đông Việc phước nhỏ tuổi nhen như hạng bạn thường kia vậy.

Phật thì hiệu là: A Di Đà Nlỗi Lai sống lâu khôn xiết, tiếp dẫn vô lượng bọn chúng sinc trong số thế giới về đó, rồi giáo hóa mang lại thành Phật đạo toàn bộ.

Bảo pháp A Di Đà nngớ ngẩn năm tuổi chùa Ngô Xá

Vua Vô Tránh Niệm nghe quan liêu Đại thần Bảo Hải khuyến thỉnh như vậy, thì tâm lượng tự nhiên và thoải mái mở rộng, ngay tắp lự đáp rằng: “ Trẫm chẳng cầu hầu như việc nlỗi kkhô hanh nói kia đâu! Trẫm ý muốn trải mọi vào mặt đường sinc tử, làm cho sự tía thí, trì giới, hầu nghe phần đông pháp mầu nhiệm, tu hạnh Bồ Tát với cứu vớt chúng sinch, bởi nhân duyên ấy mà vạc chổ chính giữa Bồ Đề”.

Vua Vô Tránh Niệm nói điều này rồi, bèn đi cùng với quan tiền Đại thần Bảo Hải cho vị trí Đức Bảo Tạng Như Lai. Thấy Ngài đương nhập định, lại cần sử dụng phnghiền thần thông thay đổi và pchờ hào quang quẻ hữu hiệu, hiện cả mười pmùi hương trái đất của Clỗi Phật ra trước mặt cho cái đó hội xem:

Hoặc có cõi Phật sẽ Niết Bàn rồi, hoặc gồm cõi Phật đương Niết Bàn, hoặc tất cả những cõi vị Bồ Tát mới ngồi vị trí đạo tràng dưới cây Bồ đề, đương hàng phục chúng ma, hoặc gồm cõi Phật bắt đầu thành đạo cùng mới nói Pháp, hoặc có cõi Phật thành đạo vẫn thọ, đương còn nói Pháp, hoặc bao gồm quả đât toàn là các bực Bồ tát, hoặc có trái đất toàn là đông đảo hàng Thinch Văn uống cùng Dulặng Giác, hoặc có nhân loại không có Phật, Bồ Tát, Thinc Vnạp năng lượng cùng Duim Giác chi không còn, hoặc bao gồm quả đât đầy đủ năm món ác trược, hoặc gồm quả đât đầy đủ các thứ nghiêm túc, hoặc gồm nhân loại kém dơ bẩn bẩn, hoặc tất cả thế giới tốt đẹp nhất lạ đời, hoặc bao gồm trái đất nhưng nhơn dân sinh sống lâu cực kì, hoặc gồm trái đất mà lại nhơn dân tchúng ta mạng nlắp ngủi, hoặc tất cả trái đất hay bị tai nạn ngoài ý muốn thủy hỏa, hoặc bao gồm thế giới hằng bị tai nạn gió bão, hoặc tất cả trái đất ngay gần thắng lợi, hoặc tất cả thế giới sẽ chiến thắng rồi.

Ngài sinh hoạt cõi Cực Lạc Thế Giới mặt Tây Phương thơm, đương đào tạo và huấn luyện các Pháp Đại Thừa và hằng tiếp dẫn chúng sinc đưa về cõi ấy.

Lời khuyên nhủ của trường đoản cú chủng loại A Di Đà Phật

Đại thần Bảo Hải thấy vậy, bèn tâu cùng với vua Vô Tránh Niệm rằng: “Nay Đại vương dựa vào mức độ oai phong thần của Đức Nhỏng Lai mà lại đặng thấy những quả đât, vậy Đại vương phân phát Bồ đề chổ chính giữa mong mỏi cầu lấy thế giới nào”

Vua chấp tay cơ mà thưa cùng với Đức Bảo Tạng Nhỏng Lai rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Chẳng biết những vị Bồ Tát tu hạnh gì nhưng mà chỉ chiếm đặng cõi Phật tốt đẹp mắt nghiêm túc, tu nghiệp gì nhưng chiếm đặng trái đất xấu xí ác trược. Do nghiệp gì mà đặng thọ mạng lâu dài, sinh sản nghiệp gì nhưng mà tbọn họ số ngắn ngủi? Xin Ngài chỉ dạy đến tôi biết nhưng mà tu học”.

Đức Bảo Tạng Như Lai nói rằng: “Vì vày các vị Bồ Tát gồm sức thệ nguyện, mong muốn sinh hoạt cõi quả đât tkhô nóng tịnh, không có các điềkhối u ác trược, yêu cầu sau thời điểm thành đạo được về sống cõi ấy cực kỳ chỉnh tề. Còn những vị Bồ Tát làm sao do mức độ thệ nguyện, ao ước làm việc cõi quả đât ngũ trược đầy đủ sự phiền hậu óc, buộc phải sau khi thành đạo về sinh hoạt cõi ấy”.

Vua Vô Tránh Niệm lễ Phật rồi lui trsống về vào cung, 1 mình ngồi lặng lìm nhưng lưu ý đến đến sự thệ nguyện của bản thân, hy vọng cầu cho đặng cõi rất là xuất sắc đẹp, đặng tiếp dẫn chúng sinch.

Suy nghĩ về rồi vua bèn trở về lễ Phật cơ mà thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Vì tôi ước ao chứng đạo Bồ đề, đề xuất rước công đức cúng dường Ngài và đại bọn chúng vào ba tháng mà lại cầu đặng cõi Phật khôn xiết thanh tịnh chỉnh tề.

Nói ráng rồi vua Vô Tránh Niệm phân phát 49 lời thệ nguyện trước Đức Phật Bảo Tạng Nhỏng Lai, được ghi rõ vào kinh Vô Lượng Tchúng ta.

A Di Đà Nhỏng Lai sinh sống thọ khôn xiết, tiếp dẫn vô lượng bọn chúng sinc trong các nhân loại về kia, rồi giáo hóa đến thành Phật đạo tất cả.

Niệm A Di Đà giúp ngày càng tăng định lực mang lại 15 nàn nhân gặp mặt nạn sinc vào cõi lành

Đức Bảo Tạng Nlỗi Lai nghe vua Vô Tránh Niệm nguyện mấy lời ấy rồi khen rằng: “Hay thay! Hay thay! Đại vương phân phát nguyện sâu béo, ý muốn cõi tkhô giòn tịnh. Kìa Đại vương hãy xem qua phía Tây, giải pháp trăm ngàn muôn ức cõi Phật tất cả một quả đât gọi là Tôn Thiện nay Vô Cấu, giáo công ty cõi ấy hiệu là Tôn Âm Vương Nlỗi Lai, bây giờ đương bởi vì các bực Bồ Tát cơ mà đào tạo Pháp Đại thừa, giáo hóa những fan Thượng căn uống, chứ không cần diễn thuyết mấy Pháp quyền tiểu”.

Trong cõi ấy cũng không tồn tại chúng sinh cnạp năng lượng trí Tiểu quá với cũng không tồn tại một người đàn bà nhân. Nhưng y báo (y báo là chình ảnh vật) và chánh báo (chánh báo là căn uống thân) của Phật Tôn Âm Vương Nhỏng Lai thiệt tkhô hanh tịnh trang nghiêm, vô cùng xứng hiệp cùng với nơi cầu nguyện của Đại vương vãi đó! Vì Đại vương tất cả thệ nguyện muôn cõi tkhô hanh tịnh, buộc phải nay Ta thay đổi hiệu Đại vương là Vô Lượng Thanh Tịnh.

Khi Vô Lượng Thanh Tịnh mãn một trung kiếp, thì Đức Phật Tôn Âm Vương Như Lai nhập Niết Bàn, Chánh Pháp truyền tay đặng mười trung kiếp. Đến Lúc khử rồi, trải qua sáu mươi trung kiếp, thì cõi Tôn Thiện tại Vô Cấu đổi tên lại là: Di Lâu Quang Minch có Đức Phật, hiệu là Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Nlỗi Lai, ứng hiện ra đời nhưng hóa đạo bọn chúng sinh. Sau Lúc Đức Phật ấy nhập Niết Bàn rồi, trải vô vàn hằng sa kiếp với vô lượng Phật diệt độ, thì cõi Di lâu Quang Minh đổi tên lại là: An lạc. Đến thời kỳ Vô Lượng Tkhô giòn Tịnh hội chứng quả về cõi này mà thành Phật thì hiệu là: A Di Đà Như Lai sống thọ cực kì, tiếp dẫn vô lượng bọn chúng sinc trong những quả đât về đó, rồi giáo hóa cho thành Phật đạo tất cả.

Chí trung tâm niệm hồng danh của Ngài để giúp đỡ sinc vô lượng công đức với được vãng sinch về cõi Cực Lạc dựa theo 48 lời đại nguyện của Ngài.

Giải mê thích thương hiệu Phật A Di Đà

Vua Vô Tránh Niệm nghe Phật Bảo Tạng Nlỗi Lai thọ ký những điều đó ngay thức thì thưa rằng: “Bạch Đức vậy Tôn! Nếu lòng thệ nguyện của mình trái đặng hệt như lời tchúng ta cam kết của Ngài, thì tôi kỉnh lễ xin nhờ Ngài sử dụng phép thần thông làm cho cho các Đức Phật ở vào hằng sa trái đất cũng thọ cam kết cho tôi nlỗi Ngài nữa”.

Vua Vô Tránh Niệm thưa rồi, đương cúi đầu thi lễ, ngay lập tức mười pmùi hương trái đất thảy hầu hết vang rượu cồn. Vua nghỉ ngơi vào pháp Hội nghe Chỏng Phật hồ hết tchúng ta ký cũng như lời Đức Phật Bảo Tạng vẫn nói trên đó, thì siêu thay đổi vui miệng, tức khắc chấp tay đảnh lễ, rồi ngồi nghe Phật Bảo Tạng thọ cam kết cho những vị Bồ Tát khác.

Xem thêm: Điều Tra Vụ Nam Thanh Niên Tự Thiêu Ở Quảng Ngãi, Một Phụ Nữ Tự Thiêu Vì Tranh Chấp Đất Đai

Từ đó trong tương lai, vua Vô Tránh Niệm mạng bình thường thọ có mặt những đời không giống, kiếp nào cũng duy trì lời bổn định nguyện, tu hạnh Bồ Tát cứu vớt độ bọn chúng sinch, trải vô lượng kiếp quả mãn khu vui chơi công viên hiện thành Chánh Giác, mang đến nay đã mười đại kiếp rồi, Ngài sống cõi Cực Lạc Thế Giới bên Tây Pmùi hương, đương huấn luyện các Pháp Đại Thừa và hằng tiếp dẫn bọn chúng sinch đem lại cõi ấy.


Chuyên mục: Phật Giáo