Phương Thức Tu Tập Chứng Đắc Bốn Quả Thánh

  -  

GN - HỎI: Xin cho biết thêm về Bốn quả Thánh? Phương thức tu tập để thành quả các Thánh trái ấy cố nào?

(HOÀI NAM, Long Phước, Q.9, TP..HCM)

ĐÁP:

quý khách Hoài Nam thân mến!

Bốn quả Thánh là Sơ quả Tu-đà-hoàn, Nhị trái Tư-đà-hàm, Tam trái A-na-hàm cùng Tđọng quả A-la-hán. Thành tựu Thánh quả A-la-hán là phương châm buổi tối hậu, giải bay hoàn toàn đa số bỏ ra phối hận của pnhân từ óc sanh tử, bệnh đắc Niết-bàn. “Sanh sẽ tận, lậu đã tận, phạm hạnh đã thành, bài toán yêu cầu làm vẫn làm cho, không hề trsinh hoạt lui trạng thái này nữa”.

Pháp hành cốt tủy để thành tích các quả vị Thánh là tu tập Giới-Định-Tuệ. Tu tập Giới tức duy trì Giới và Luật, thực hành thực tế những cách tiến hành chống hộ, trợ duim đến thiền khô định. Tu tập Định (tuyệt tnhân từ Chỉ) là an trú vào các đề mục nhằm tkhô cứng thanh lọc với tịnh hóa trọng điểm. Định vai trung phong tăng tiến theo những cấp độ tự Sơ tnhân hậu, Nhị thiền, Tam thiền đức cho tới Tứ tnhân từ.

Sơ thiền là trạng thái hỷ lạc nhờ việc xả ly (Ly sinh tin vui lạc), hành trả thừa qua ngăn cản của năm triền dòng (Trạo cử, Hôn trầm, Dục, Sân cùng Nghi).

Tăng cường định lực, hòa hợp tuyệt nhất chủ thể và đối tượng người tiêu dùng tư duy (tuy không thuần), tin vui lạc sung mãn hơn, hành mang lao vào Nhị tthánh thiện (Định sanh tin vui lạc).

Buông xả các cảm thọ lạc vị định sinh, an trụ vào tĩnh lặng, hành giả lao vào Tam tthánh thiện (Ly hỷ diệu lạc).


Tđọng tnhân hậu là tâm trạng trung tâm hành đưa trnghỉ ngơi đề nghị bất động, buông xả hoàn hảo, tốt nhất nhỏng (Xả niệm thanh tịnh).

Tu tập Tuệ (thiền hậu Quán) là thực hành Bát chánh đạo với Tứ đọng niệm xứ nhằm lao vào bốn quả Thánh. Theo ghê Sư tử hống (Trung A-hàm, 24), từ bỏ Tđọng thiền lành, hành mang chăm trung ương tu tập tthánh thiện quán Vô hay, Vô bửa, đoạn trừ mười kiết sử (Thân loài kiến, Nghi, Giới cấm thủ, Dục, Sân , Hữu ái, Vô hữu ái, Mạn, Trạo cử cùng Vô minh ) nhằm lần lượt hội chứng đắc bốn trái Thánh.

Sơ quả Tu-đà-hoàn, có cách gọi khác Nhập lưu hay Thất lai.

Bạn đang xem: Phương Thức Tu Tập Chứng Đắc Bốn Quả ThánhXem thêm: Phật Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Thừa Thiên Huế ::Tin, Bài Mới

Hành mang phát huy tuệ giác thiền hậu tiệm quét sạch sẽ bố kiết sử Thân kiến, Nghi với Giới cấm thủ. Bậc Sơ trái hiểu rõ thân cùng tâm vô thường; ngừng trừ không tin tưởng về Tam bảo, hiểu rõ Phật, Pháp, Tăng; tin cậy tuyệt đối vào nhân trái, trì giới, tía thí, tmê man tthánh thiện, không còn mê tín. Bậc Sơ trái còn bảy lần tái sanh nữa để tiếp tục tu tập hội chứng đạt quả buổi tối thượng.

Nhị quả Tư-đà-hàm, còn được gọi Nhất lai, là quả vị đã đoạn trừ tía kiết sử đầu và làm suy yếu hai kiết sử sau đó là Dục với Sân. Bậc Nhị quả còn một đợt tái sinh nữa để thường xuyên tu tập bệnh đạt quả về tối thượng.

Xem thêm: Nắng Mưa Là Chuyện Nắng Mưa, Tìm Bài Hát Với Lời (Kiếm Được 2 Bài)

Tam trái A-na-hàm, có cách gọi khác Bất lai, là trái vị sẽ đoạn trừ năm hạ phần kiết sử (Thân kiến, Nghi, Giới cnóng thủ, Dục và Sân). Bậc Tam quả không bị tái sanh vào cõi Dục, thường xuyên sanh vào cõi Sắc hoặc Vô sắc, tự kia tu hành và chứng đạt quả buổi tối thượng.

Tứ quả A-la-hán, quả vị đang đoạn trừ trọn vẹn mười kiết sử, gồm năm hạ phần kiết sử nói trên cùng năm thượng phần kiết sử (Hữu ái, Vô hữu ái, Mạn, Trạo cử và Vô minh). Hữu ái tức luyến ái sự hiện hữu, trú vào cõi Sắc. Vô hữu ái tức ái mộ sự không tồn tại, trú vào cõi Vô dung nhan. Mạn là trung ương kiêu mạn, chấp thấy gồm sự hội chứng đắc. Trạo cử, sự dấy hễ của tâm, của cả sự thao thức về chứng ngộ. Vô minh là mê say mê, mê mờ bởi các kiết sử ngăn uống che. Quả vị A-la-hán nói một cách khác là Vô sinh, không thể tái sinh, xong xuôi sinh tử luân hồi, bệnh đắc giải thoát Niết-bàn.

Ngoài ra, còn một tuyến đường không giống hướng đến Niết-bàn bằng phương pháp từ Tứ đọng thiền, hành trả liên tiếp đi sâu vào Định, nhập lệ cõi Vô nhan sắc của Tđọng ko định. Từ định Vô download xứ tu tập Tứ đọng vô lượng vai trung phong (Từ, Bi, Hỷ, Xả), nhập Diệt tbọn họ tưởng định trước khi vào Niết-bàn tối hậu.