SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT

  -  

Tất cả quả đât chư Phật Thế Tôn thi thoảng như thế hay tại sinh hoạt đời. Chỏng Thế Tôn ấy phải thương lưu giữ con.

Bạn đang xem: Sám hối 35 vị phật


Tìm gọi về nghi tiết sám hối vào đạo Phật

Con tên là … quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Kyên ổn Cang Bất Hoại Phật.

Nam mô Bảo Quang Phật.

Nam mô Long Tôn Vương Phật.

Nam tế bào Tinch Tấn Quân Phật.

Nam tế bào Tinc Tấn Hỉ Phật.

Nam mô Bảo Hỏa Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.

Nam tế bào Hiện Vô Ngu Phật.

Nam tế bào Bảo Nguyệt Phật.

Nam tế bào Vô Cấu Phật.

Nam tế bào Ly Cấu Phật.

Nam mô Dõng Thí Phật.

Nam mô Tkhô hanh Tịnh Phật.

Nam mô Tkhô hanh Tịnh Thí Phật.

Nam mô Ta Lưu Na Phật.

Nam tế bào Tbỏ Thiên Phật.

Nam tế bào Kiên Ðức Phật.

Xem thêm: Cúng Cầu Siêu Cho Thai Nhi Gồm Những Gì? Hướng Dẫn Đặt Tên Và Cầu Siêu Thai Nhi Tại Chùa

Nam mô Chiên Ðàn Công Ðức Phật.

Nam tế bào Vô Lượng Cúc Quang Phật.

Nam mô Quang Ðức Phật.

Nam mô Vô Ưu Ðức Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Công Ðức Hoa Phật.


Nam tế bào Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.

Nam mô Tài Công Ðức Phật.

Nam mô Ðức Niệm Phật.

Nam tế bào Thiện tại Danh Xưng Công Ðức Phật.

Nam mô Hồng Diệm Ðế TràngVương Phật.

Nam mô Thiện Du Bộ Công Ðức Phật.

Nam tế bào Ðấu Chiến Thắng Phật.

Nam tế bào Thiện tại Du Bộ Phật.

Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Ðức Phật.

Nam tế bào Bảo Hoa Du Sở Phật.

Nam tế bào Bảo Liên Hoa Thiện tại Trụ Ta La Tbọn họ Vương Phật.

Hình ảnh minh họa.

Tất cả nhân loại chư Phật Thế Tôn hiếm như vậy hay tại làm việc đời. Clỗi Thế Tôn ấy buộc phải tmùi hương lưu giữ nhỏ. Hoặc nhỏ ngơi nghỉ đời nầy hoặc bé nghỉ ngơi đời trước từ đời vô thỉ sinh tử mang đến hiện nay đã tạo ra phần đa tội: hoặc từ bản thân làm, hoặc bảo fan làm, thấy làm cho tùy hỉ ; hoặc vật dụng của tháp, hoặc thiết bị của Tăng, trang bị tứ đọng phương thơm Tăng, hoặc tự bản thân lấy; hoặc bảo tín đồ rước, thấy đem tùy hỉ; năm tội vô con gián hoặc trường đoản cú bản thân làm cho, hoặc bảo người làm, thấy có tác dụng tùy hỉ; đều tội đang làm cho, hoặc gồm che giấu, đáng đọa âm ti, ngạ quỉ, súc sinh, các ác đạo không giống biên địa hạ luôn tiện cùng kẻ ác loài kiến, từng nào những tội đã có tác dụng điều đó ni những sám hối hận.

Xem thêm: Trở Về Từ Cõi Sáng Pdf - Download Sách Trở Về Từ Cõi Sáng

Nay clỗi Thế Tôn yêu cầu chứng biết con yêu cầu ghi lưu giữ con, nhỏ lại làm việc trước clỗi Phật Thế Tôn bạch lời nlỗi vầy: Hoặc nhỏ làm việc đời này hoặc bé ở đời không giống từng làm tía thí hoặc duy trì tịnh giới nhẫn mang đến thí cho súc sanh thiếu hụt đói chừng một cụ cơm trắng, hoặc tu tịnh gồm có thiện nay cnạp năng lượng, chiến thắng chúng sanh có những thiện tại cnạp năng lượng, tu hành Bồ Ðề bao gồm thiện tại căn và trí vô thượng bao gồm thiện nay căn, toàn bộ hội họp so đếm tính lường thảy đều hồi phía Vô Thượng Bồ Ðề, nlỗi clỗi Thế Tôn vượt khđọng vị lai với Phật hiện thời hồi hướng điều đó.