Sám dược sư

     

Dược Sư Sám Pháp là pháp môn tu hành thờ Đức Dược Sư Nlỗi Lai có tác dụng Bổn định Tôn. Đây là địa thế căn cứ vào Dược Sư Nlỗi Lai Bổn định Nguyện Công Đức Kinch nhưng mà trước tác thành một nhiều loại sám pháp.

Bạn đang xem: Sám dược sư

Dược Sư Nlỗi Lai thường xuyên được xưng là Dược Sư Phật, lại xưng là Dược Sư Lưu Ly Quang Nhỏng Lai Đại Y Vương Phật Thập Nhị NGuyện Vương, là giáo công ty quả đât tịnh lưu ly làm việc pmùi hương Đông. Phật Dược Sư vào thời quá khứ đọng thời gian còn hành đạo Bồ Tát từng vạc 12 nguyện to lớn, nhằm giải thoát căn bệnh khổ của bọn chúng sinh, khiến cho không thiếu những căn, đưa vào con phố giải bay, cho nên căn cứ vào lời nguyện nhưng thành Phật, an trú sống thế giới Tịnh Lưu Ly, cõi nước ấy nghiêm túc như cõi Tây Pmùi hương Cực Lạc vậy.

*

Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, vốn tất cả đũ đặc thù mật giáo, ttiết minc về tư tưởng đặc biệt những công dụng hiện đời với vãng sinh về Tịnh Độ ấy, mà lại đặc biệt quan trọng hơn không còn nói về 12 lời nguyện, 12 lời đại nguyện này được biệt lập nlỗi sau:

 1. Ta nguyện đời sau khi được đạo Bồ Tát thì từ bỏ thân tia nắng bùng cháy rực rỡ, soi chiếu khắp vô lượng quả đât, không thiếu thốn 32 tướng mạo tốt và 80 vẻ đẹp mắt để nghiêm túc thân mình, làm cho tất cả loài lãng mạn tương tự như Ta ko không giống.

2. Ta nguyện thân như ngọc giữ ly trong kế bên tkhô giòn tịnh không dơ dáy, ánh quang quẻ minc nlỗi vầng nhật nguyệt, bọn chúng sanh vào cõi u minh số đông tỏ xuyên suốt.

 3. Ta nguyện sử dụng trí huệ phương tiện khiến cho các loài lãng mạn thọ dụng rất nhiều.

4. Ta nguyện khiến fan hành tà đạo hầu hết an trụ trong đạo Bồ đề, tín đồ hành hạnh nhị hay cũng đầy đủ dùng Đại thừa mà an lập.

 5. Ta nguyện thường tu phạm hạnh sinh sống trong pháp ta ko kmáu phạm đa số giới vẫn thọ.

 6. Ta nguyện những người dân những căn không không thiếu thốn, bị bệnh điên loạn, bạch lại, cho tới các bệnh khổ não, hễ nghe thương hiệu Ta rất nhiều được khá đầy đủ những cnạp năng lượng, không tồn tại bệnh dịch khổ.

 7. Ta nguyện fan đang bị các vật dụng bệnh bức bách, không có bất kì ai nương nhờ vào, nghe danh hiệu Ta thì các căn uống phần đông tương đối đầy đủ, không có các bệnh tật khổ não.

8. Ta nguyện ví như gồm tín đồ người vợ buồn rầu thân phái nữ nghe danh hiệu Ta thì tah2nh tướng mạo đại trượng phu.

Xem thêm: Những Pha " Rảnh Rỗi Sinh Nông Nỗi, Hội Những Người Rãnh Rỗi Sinh Nông Nỗi

 9. Ta nguyện toàn bộ chúng sanh hồ hết thoát ra khỏi lưới ma, sinh hoạt trong chánh loài kiến, mau chứng thành Chánh Đẳng Bồ Đề.

10. Ta nguyện fan bị pháp vua ràng buộc, thân trung ương Chịu đựng vô lượng tai nạn khổ não bức bách, phần đông chúng sinh này nếu nghe thương hiệu của Ta, nhờ phước đức của Ta những được giải bay phần đa nỗi ưu khổ.

11. Ta nguyện bạn vày đói khát hại não nhưng mà tạo nên các nham hiểm, nếu như nghe danh hiệu Ta, trước tiên Ta lấy các món ngon lạ khiến cho thân được giàu có, sau đó dùng pháp vị khiến được an nhàn.

12. Ta nguyện fan túng thiếu ko áo mặc, giả dụ nghe thương hiệu Ta, Ta đang ban cho các máy quần áo tùy ý thọ dụng, sau mang đến không hề thiếu những máy trang nghiêm.

*

 Theo Dược Sư Nlỗi Lai Bổn định Nguyện Kinh chép: “Lời thệ nguyện của Phật Dược Sư thiết yếu nghĩ về bàn, ví như nhỏng tất cả tín đồ như thế nào thân bị bệnh trở nặng, tướng tá bị tiêu diệt đang chỉ ra, thân bằng quyến nằm trong bởi fan bệnh dịch ấy nhưng quy y với Đức Phật Dược Sư, hôm mai nồng nhiệt cúng dường Đức Phật Dược Sư, hiểu tụng Dược Sư Như Lai Bổn định Nguyện Công Đức Kinch 49 phát triển thành, thắp 49 ngọn gàng đèn, tạo thành 7 mẫu, treo năm sắc tràng phan trải qua 49 hôm mai, thì tín đồ kia ngay tức khắc được lành bệnh dịch, ngoài các khổ ách”. Đây là vì kính ngưỡng hình tượng Đức Phật Dược Sư mà lại được kéo dài mạng sinh sống. Thời gian cách đây không lâu pháp tín ngưỡng này khôn xiết thạnh hành.

Dược Sư Sám chính là nói rỏ lời thệ nguyện của Đức Dược Sư Nlỗi Lai, để cho chúng sanh lìa khổ được vui, bởi vì ngài Thọ Chứng sinh hoạt ca tòng Thiên Khê Đại Giác biên tập vào năm Khang Hi vật dụng 3 (1664) được Call là Dược Sư Tam Muội Hành Pháp. Nghi thức Dược Sư Tam Muội Hành Pháp dung bao gồm bao gồm 10 hạng mục: 

1. Nghiêm tịnh đạo tràng, nêu ra phương thức nhằm nghiêm túc đạo tràng, treo tràng phan bảo cái năm dung nhan, rước nước thơm rưới đất, tôn trí Thánh tượng Dược Sư trung tâm, bên trái là tượng của Bồ Tát Nhật Quang, bên bắt buộc tôn trí tượng Bồ Tát Nguyệt Quang.

2. Tịnh nghiệp, tín đồ tu hành yêu cầu khoác quần áo bắt đầu hoặc thật sạch sẽ, trai giới rửa ráy gội tkhô hanh tịnh, rồi sau đó new tiến vào đạo tràng.

3. Cúng dường, hành giả sau khoản thời gian vào đạo tràng, nên lưu giữ niệm công đức cùng bổn định nguyện của Phật Dược Sư, kế tiếp bắt đầu nuốm lư hương thơm xướng:

Nhất trung ương đảnh lễ thập phương pháp giới thường xuyên trụ Phật

Nhất tâm đảnh lễ thập phương pháp giới hay trụ Pháp

Nhất trung tâm đhình họa lễ thập phương pháp giới thường xuyên trụ Tăng

Kế mang lại Thầy Duy Na xướng: “Thị chỏng bọn chúng đẳng, các những hồ quì, nghiêm trì mùi hương hoa nhỏng pháp cúng dường”.

Sau đó lại xướng:

Nguyện demo hương thơm hoa vân

Biến mãn thập phương giới

Nhất tuyệt nhất clỗi Phật độ

Vô lượng hương thơm trang nghiêm

Cụ túc Bồ Tát đạo

Thành tựu Nlỗi Lai mùi hương.

4. Thỉnh Tam Bảo chư Thiên, tức phụng thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Phật cùng các Đức Phật Thế Tôn, phụng thỉnh Dược Sư Lưu Ly Quang Bổn Nguyện Kinch cùng các Pháp bảo, phụng thỉnh Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát thuộc clỗi đại Bồ Tát, thập nhị Dược Xoa thần tướng tá, Thiên Long Hộ Pháp giáng lâm hộ tràng. 

5. Tán thán, có nghĩa là tán thán công đức của Phật Dược Sư

6. Lễ kính, Tức là lễ bái phụng thỉnh Tam Bảo, Hộ Pháp Long Thiên

7. Phát nguyện trì chú, có nghĩa là phạt mười nhị đại nguyện của Phật Dược Sư, rồi tiếp đến tụng Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn 108 biến

8. Sám ăn năn, tụng văn uống sám hối, nguyện mang đến nghiệp chướng được tàn phá, phần đông được thanh tịnh

9. Đi nhiễu Phật, oai vệ nguỵ trang nghiêm đi nhiễu bên nên tượng Phật, đại bọn chúng đồng âm xướng:

Nam tế bào thập pmùi hương Phật

Nam mô thập phương Pháp

Nam mô thập pmùi hương Tăng

Nam tế bào Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Giáo nhà Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam tế bào Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam mô Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát

Đi 3 vòng hoặc 7 vòng, tiếp đến mang lại chỗ tượng Phật xướng tam tự quy y.

10. Tư duy nghĩa xứ đọng, Có nghĩa là quán tưởng thân tướng quang quẻ minh của Phật Dược Sư nhưng tu tập tam muội.

*

 Do vnạp năng lượng từ bỏ tmáu minh vô số về Dược Sư Tam Muội Hành Pháp, tuy vậy cả hành nghi thì ko rỏ ràng, cho nên sau này gồm tín đồ chỉnh sửa ra bố quyển “Tiêu Tai Diên Tbọn họ Dược Sư Sám Pháp”.

Hiện giờ các ca dua viện Lúc cử hành pháp hội Dược Sư, phần đông cần sử dụng bổn này. Phần đầu mnghỉ ngơi sách Tiêu Tai Diên Tchúng ta Dược Sư Sám Pháp, nghi thức nghiêm tịnh đạo tràng, xướng tán Dương Chi Tịnh Tdiệt, niệm chụ Đại Bi, đi nhiễu một vòng bầy tràng, rồi tiếp nối xướng kệ hồi phía, tiếp theo là bắt đầu đồng ý vào Nghi thức Sám Hối. Đây là nghi tiết thường bắt gặp thực hành thực tế tự đời Tkhô nóng đến lúc này. Xướng kệ tán lư hương av2 các bài xích kệ cúng nhường khác, sau cùng al2 hiểu văn uống sớ. Trong mỗi một quyển Tiêu Tai Diên Tbọn họ Dược Sư Sám Pháp đều là lễ bái Nam Mô Tỳ Lô Gía Na Phật. Nam Mô Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Tiếp nối niệm một quãng sám văn, tiếp nối niệm Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn 7 biến hóa hoặc 49 biến hóa. Sau thuộc xướng Dược Sư Tán.

Xem thêm: Danh Sách Các Vị Bồ Tát Trong Tây Du Ký &Apos; 1987, Triết Lý Nhà Phật Sâu Sắc Ở Tây Du

Sám pháp Tiêu Tai Diên Tchúng ta Dược Sư Sám Pháp, là nghi thức thường được áp dụng. Thời nay có nhiều cư sĩ nhân ngày sinch nhật, thường thỉnh chỏng Tăng Ni cử hành Pháp môn này.


Chuyên mục: Phật Giáo