Phúng Kinh Công Đức Thù Thắng Hạnh

  -  

Đây là đầy đủ bài bác chú phổ biến, tụng hàng ngày. Thường được tụng trước khi bắt đầu vào khóa lễ với xong khóa lễ Đa phần phần lớn bài bác này không có đầy đủ vào cỗ tởm. Và Khi tụng thì phần lớn cần phải áp dụng trong khóa lễ. Vì một số ghê không tồn tại sẵn buộc phải nếu bạn lừng khừng thì tất yêu tụng được. Nên nay mình xin giới thiệu cho tới chúng ta, hy vọng chúng ta chịu khó trì tụng.
Bạn đang xem: Phúng kinh công đức thù thắng hạnh

*

*

*

*

*

Boundaries Updated và Expanded Edition: When to lớn Say Yes, How lớn Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud


Xem thêm: Cách Trò Chuyện Với Thai Nhi

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant khổng lồ Be Rachel Hollis
52 Small Changes for the Mind: Improve sầu Memory * Minimize Stress * Increase Productivity * Boost Happiness Brett Blumenthal
Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist
Quiet Your Inner Critic: Overcoming Imposter Syndrome lớn Get Gutsy và Play Bigger Becky Mollenkamp ACC
Own It All: How to Stop Waiting for Change và Start Creating It. Because Your Life Belongs khổng lồ You. Andrea Isabelle Lucas


Xem thêm: 10 Cách Để Nhìn Thấy Ma Mà Người Xưa Thường Dùng, 11 Cách Để Gặp Ma

Kinc nhật tụng hằng ngày

1. CHÚ ĐẠI BIThiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi tâmđà la ni. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu, đa ra dạdomain authority. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thướcchén bát ra domain authority, tình nhân đề tát đỏa bà ha, ma ha tátđỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca domain authority, án tátbàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát tỏa. Nammô tất kiết lật đỏa y mông a rị domain authority, bà lôkiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mômãng cầu ra cẩn trì hê rị ma ha bàn nhiều sa mế,tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tátbà tát nhiều, na ma bà già, ma pphân tử đạtđậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô cađế, ca ra đế, di hê rị, ma ha nhân tình đề tátđỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hêma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiếtmông, độ lô độ lô, pphân tử xà da đế, ma haphạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thấtPhật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử mara, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất naa ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạtsâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô ma ra,hô hô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị,tô rxe hơi rô, người thương đề dạ người yêu đề dạ, bồ đà dạnhân tình đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì địa rịdung nhan ni na, cha dạ ma mãng cầu ta bà ha. Tất đàdạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha,Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha.Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bàha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha.Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Gỉakiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà mayết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bànđà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết radạ, ta bà ha.Nam mô hắc ra đát na, đa radạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế,thước bàn ra dạ, ta bà ha.Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, tabà ha. (3 lần)