Phim hoạt hình phật giáo

  -  
PowerPoint cho tamkyrt.vn 365PowerPoint cho tamkyrt.vn 365 dành cho máy MacPowerPoint 2019PowerPoint 2016PowerPoint 2013PowerPoint 2010Thêm...Ít hơn

Bạn có thể kích hoạt để hiệu ứng hoạt hình bắt đầu phát vào lúc bắt đầu một clip âm thanh hoặc video hay thậm chí trong khi phát âm thanh hoặc video. Bạn cũng có thể kích hoạt để hiệu ứng hoạt hình bắt đầu khi bạn bấm vào hình hoặc đối tượng sẽ được tạo hiệu ứng hoạt hình.

Bạn đang xem: Phim hoạt hình phật giáo


Kích hoạt để hiệu ứng hoạt hình bắt đầu khi bạn bấm vào đó

Chọn hình hoặc đối tượng bạn muốn thêm hoạt hình.

Đi tới Hoạt hình > Hoạt hình Nâng cao > Thêm Hoạt hình và chọn hoạt hình bạn muốn thêm.

Tiếp theo, đi tới Hoạt hình > Hoạt hình Nâng cao > Ngăn Hoạt hình.

*

Trong ngăn hoạt hình, chọn hình dạng hoạt hình hoặc đối tượng khác mà bạn muốn kích hoạt để phát khi bạn bấm vào nó.

Trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bấm vào Kích hoạt, trỏ vào Khi Bấm rồi chọn đối tượng đó.

Kích hoạt một hoạt hình để bắt đầu trong một clip âm thanh hoặc video

Muốn kích hoạt hiệu ứng hoạt hình để phát trong clip âm thanh hoặc video, trước tiên bạn phải chèn thẻ đánh dấu vào vị trí mong muốn trong clip.

Đi tới Hoạt hình > Hoạt hình Nâng cao > Ngăn Hoạt hình.

Trong Ngăn Hoạt hình, chọn hiệu hứng hoạt hình mà bạn muốn bắt đầu tại một điểm nhất định trong clip âm thanh hoặc video.

Trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bấm Kích hoạt, trỏ vào Trên thẻ đánh dấu và chọn thẻ đánh dấu mà bạn muốn kích hoạt hoạt hình để bắt đầu.

*


Đặt yếu tố kích hoạt khi bấm vào một mục

Trên trang chiếu, hãy chọn mục có hoạt hình mà bạn muốn kích hoạt.

Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, hãy bấm vào Ngăn Hoạt hình.

Trong Ngăn Hoạt hình, chọn hoạt hình mà bạn muốn kích hoạt.

Trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bấm vào Kích hoạt, trỏ vào Khi Bấm chuột, rồi chọn đối tượng mà bạn muốn kích hoạt hoạt hình.

Đặt yếu tố kích hoạt trên thẻ đánh dấu video

Trên trang chiếu, hãy chọn mục có hoạt hình mà bạn muốn kích hoạt.

Xem thêm: Buông Xả Phiền Não Theo Lời Phật Dạy, Học Cách Buông Xả

Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, hãy bấm vào Ngăn Hoạt hình.

Trong Ngăn Hoạt hình, chọn hoạt hình mà bạn muốn kích hoạt.

Trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bấm vào Kích hoạt, trỏ vào Trên Thẻ đánh dấu, rồi chọn thẻ đánh dấu video mà bạn muốn kích hoạt hoạt hình.


*
Tính năng này chỉ sẵn dùng cho Người đăng ký tamkyrt.vn 365 dành cho máy khách trên máy tính chạy Windows.

Kích hoạt để hiệu ứng hoạt hình bắt đầu khi bạn bấm vào đó

Chọn hình hoặc đối tượng bạn muốn thêm hoạt hình.

Vào tab Hoạt hình và chọn hoạt hình bạn muốn thêm.

Tiếp theo, vào Hoạt hình > Ngăn Hoạt hình.

*

Ngăn Hoạt hình mở.

Trong ngăn hoạt hình, chọn hình dạng hoạt hình hoặc đối tượng khác mà bạn muốn kích hoạt để phát khi bạn bấm vào nó.

Trong tab Hoạt hình, bấm vào Kích hoạt, trỏ vào Khi Bấm rồi chọn đối tượng đó.

*

Kích hoạt một hoạt hình để bắt đầu trong một clip âm thanh hoặc video

Muốn kích hoạt hiệu ứng hoạt hình để phát trong clip âm thanh hoặc video, trước tiên bạn phải chèn thẻ đánh dấu vào vị trí mong muốn trong clip.

Vào Hoạt hình > Ngăn Hoạt hình.

Trong Ngăn Hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn bắt đầu tại một điểm nhất định trong clip âm thanh hoặc video.

Xem thêm: Tu Tập Sắc Thọ Tưởng Hành Thức Là Gì, Quán Chiếu Ngũ Uẩn

Trong tabHoạt hình, bấm Kích hoạt, trỏ vào Trên thẻ đánh dấu và chọn thẻ đánh dấu mà bạn muốn kích hoạt hoạt hình để bắt đầu.