PHỔ HIỀN BỒ TÁT LÀ AI

  -  

Bồ tát Phổ Hiền được xem là 1 trong tđọng đại Bồ tát của Phật giáo. Ngài và Bồ tát Văn Thù là thị đưa của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ tát Văn uống Thù cưỡi sư tử đứng thị trả làm việc bên trái cùng Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi White đứng thị trả sống mặt đề nghị.

Bạn đang xem: Phổ hiền bồ tát là ai


Ngài được xem là một trong các tứ đọng đại Bồ tát của Phật giáo (tứ đại Bồ tát là Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Vnạp năng lượng Thù, Bồ tát Địa Tạng và Bồ tát Phổ Hiền). Ngài với Bồ tát Vnạp năng lượng Thù là thị trả của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ tát Văn uống Thù cưỡi sư tử đứng thị đưa sống bên trái và Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi Trắng đứng thị đưa làm việc mặt nên.

Nếu như Bồ tát Vnạp năng lượng Thù đại biểu mang lại trí, tuệ, triệu chứng, sở hữu trí tuệ với triệu chứng đức của chư Phật. Bồ tát Phổ Hiền đại biểu mang đến lý, định, hạnh, sở hữu lý đức, định đức cùng hạnh đức của chỏng Phật.

Các ngài cũng diễn giải sự hoàn bị như ý của lý trí, định tuệ cùng hạnh chứng của Như Lai. Cả hai vị bản tôn với Phật Tỳ Lô Giá Na được Call là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Mật Tông xưng tụng Bồ tát Phổ Hiền là Thiện Nhiếp đáp Klặng Cương, Chân Như Klặng Cương, Như Ý Klặng Cương. Ngài còn được xem là đồng thể cùng với Kyên Cương Tát Đỏa.

Lúc Đức Phổ Hiền chưa xuống tóc học đạo, Ngài làm cho nhỏ thứ tứ của vua Vô Tránh Niệm, thương hiệu là Năng-đà-nô. Danh hiệu Phổ Hiền mở ra trước tiên vào ghê Mạn Ðà La Bồ Tát, sau đây xuất hiện thêm sống các tởm khác như khiếp Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa phải thay đổi phổ biến.

Bồ tát Phổ Hiền đại biểu mang lại lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật.

Phổ Hiền Bồ Tát đại diện cho Lý, Ðịnh, Hành; cỡi voi trắng 6 ngà, hầu bên tay đề xuất của đức Nlỗi Lai. Voi white thay thế đến trí tuệ vượt chướng ngại, 6 ncon kê bảo hộ cho việc chiến thắng sáu cnạp năng lượng (6 giác quan: đôi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).

Trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, phẩm trang bị 28 – Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát – ngài Phổ Hiền bao gồm nguyện cùng với Phật về 500 năm tiếp theo có ai thọ trì Kinh Pháp Hoa, ngài vẫn cỡi voi white mang lại phù trì, không cho ma, quỷ cho óc sợ hãi.

Ngài dạy rằng trường hợp bọn chúng sinc làm sao nghe danh hiệu ngài; thấy và va cho thân ngài; giỏi ở mộng thấy ngài; hoặc tưởng niệm mang đến ngài trong một hôm mai hay các hơn nữa thì không còn tân hận gửi. Chúng sinch nào nghe thấy thân ngài tkhô hanh tịnh thì vớ được sinh trong thân tkhô giòn tịnh.

Tại VN, mỗi năm tín thiết bị Phật Giáo cử hành lễ vía ngài đản sanh vào trong ngày 21 mon nhị âm định kỳ với lễ vía ngài thành đạo vào ngày 23 mon tứ âm kế hoạch.

Sự tích về Bồ tát Phổ Hiền

lúc chưa xuất gia học đạo, đức Phổ Hiền còn làm bé sản phẩm công nghệ bốn của vua Vô Tránh Niệm, tên là Năng-đà-nô. Nhờ thân phụ hướng dẫn đề nghị Thái Tử mới phát chổ chính giữa cúng nhường nhịn Phật Bảo Tạng cùng chúng sanh vào 3 tháng. Lúc ấy có quan liêu đại thần Bảo Hải thấy vậy, khuyên ổn rằng: “Nay Điện Hạ có lòng làm cho được vấn đề công đức tốt nhất như vậy, xin hãy hồi nhắm tới đạo Vô Thượng Bồ Đề mà lại cầu được thành Phật, rộng là cầu sự phước báu hữu lậu chỗ cõi Nrộng, Thiên, vì chưng cõi ấy còn sống trong tầm sinch tử”.


Thái tử Năng-đà-nô nghe quan đại thần lý giải như vậy, ngay tắp lự bạch với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi có món công đức cúng nhường nhịn Ngài với đại chúng trong 3 mon, xin hồi nhắm tới đạo Vô Thượng Chánh Giác, nguyện phân phát trung tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát mà giáo hóa phần nhiều loài bọn chúng sinh được thành Phật đạo; cùng nguyện được cõi Phật khôn cùng thanh khô tịnh trang nghiêm, từng nào gần như sự xuất sắc đẹp mắt cùng sự giáo hóa chúng sanh các y như trái đất của Đức Phổ Hiền Nlỗi Lai vậy”.

Đức Bảo Tạng Nhỏng Lai nghe Năng-đà-nô hoàng thái tử phạt nguyện điều đó lập tức thọ ký kết rằng: “Hay thay! Hay thay! Ngươi vạc thệ nguyện to lớn, mong độ không còn thảy bọn chúng sanh phần lớn thành Phật đạo. Trong lúc tu Bồ Tát đạo, dùng trí klặng cang mà lại phá nát những núi pthánh thiện óc của phần lớn loại bọn chúng sanh, vày vậy đề xuất ta đặt hiệu ngươi là Kyên ổn Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trãi hằng sa kiếp có tác dụng những các bước Phật sự rất lớn, rồi mang lại trái đất Bất Huyền ở pmùi hương Đông nhưng mà thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai, chừng kia phần nhiều sự tốt đẹp mắt chỉnh tề của ngươi đã cầu nguyện thảy hầu hết nhỏng ý”.

Khi đức Bảo Tạng Như Lai tbọn họ ký rồi, tự nhiên và thoải mái thân hỏng ko có tương đối nhiều vị Thiên Tử ở các cõi Ttránh rước đủ đồ vật bông thơm đẹp mắt đến nhưng cúng nhịn nhường cùng đồng thinc sử dụng nhiều.

Phổ Hiền dịch âm là Tam-mạn-đà Bạt-đà-la, hoặc Tam-mạn-đà Bạt-đà (Samntabhadra). Phổ là biến hóa khắp, Hiền là Đẳng Giác Bồ-tát, Phổ Hiền là vị Bồ Tát Đẳng Giác tất cả năng lực hiện thân khắp mười cách thức giới, tùy ý muốn cầu của chúng sinh nhưng mà hiện thân hóa độ.

Thái tử Năng-đà-nô thưa với Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các sự hy vọng của tôi ngày tiếp theo trái nhiên được nhỏng lời Ngài thọ ký kết, ni tôi kính lễ Ngài và Chư Phật mà lại xin làm sao hằng sa quả đât tất cả đủ món hương cực tốt, hết sức thơm, hương thơm cất cánh khắp trong các cõi; cùng mọi bọn chúng sinh, hoặc ngơi nghỉ trong âm phủ, ngạ quỷ thuộc súc sinh, cho đến những fan sống cõi Thiên Thượng cõi trần đương phạm phải nghiệp báo gì, giả dụ ngửi được món mừi hương ấy, tức thời phần đa được thoát khổ và lại hưởng sự an vui”.

Thái tử Năng-đà-nô thưa rồi đang cúi đầu mà lại lễ Phật, thì trong số trái đất mười phương thơm tự nhiên bám mùi hương thơm bay mọi cả. Lúc đó các loại chúng sinh ngửi được mùi hương ấy, tâm thuật hớn hsinh hoạt, những pnhân hậu óc thảy phần nhiều tiêu trừ. Năng-đà-nô hoàng thái tử dựa vào Phật thọ ký như thế, thân trọng tâm vui mắt, bèn đhình họa lễ Phật, rồi ngồi xuống nghe Ngài tngày tiết pháp.

Xem thêm:

Thái tử Năng-đà-nô nhờ công đức đó yêu cầu sau khoản thời gian mạng chung, sanh ra những thân khác cùng các đời không giống, kiếp nào cũng lưu giữ lời thệ nguyện mà chăm có tác dụng Phật sự với hóa độ chúng sanh, nhằm cầu cho mau cngóng như ý phần lớn gì tôi đã ước ao, vạc nguyện.

Bởi ngài có lòng tu toàn cầu tấn những điều đó đề xuất đang thành Phật sinh sống cõi Bất Huyền và nay vào vai vô số sinh hoạt trong số trái đất cơ mà giáo hóa chúng sinh.

Ý nghĩa danh hiệu:


Phổ Hiền dịch âm là Tam-mạn-đà Bạt-đà-la, hoặc Tam-mạn-đà Bạt-đà (Samntabhadra). Phổ là đổi thay khắp, Hiền là Đẳng Giác Bồ-tát, Phổ Hiền là vị Bồ Tát Đẳng Giác tất cả năng lượng hiện tại thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong mỏi cầu của bọn chúng sanh mà lại hiện tại thân hóa độ.

Ngài là 1 giữa những vị Bồ Tát đặc biệt theo Phật Giáo Đại Thừa. Theo tởm Pháp Hoa, ngài là vị Bồ Tát sống quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Nhỏng Lai, phía Đông cõi Ta Bà, nghe quả đât này tngày tiết khiếp Pháp Hoa ngay tắp lự chỉ đạo 500 vị Đại Bồ Tát cho nghe pháp với phạt tcơ quan sinh dục nữ trì chánh pháp của Đức Phật Thích Ca.

Phổ Hiền Bồ Tát được xem như là fan hộ vệ của các ai tuyên ổn giảng đạo pháp với đại diện mang lại “Bình đẳng tính trí” tức là trí huệ hiểu rõ sâu xa dòng độc nhất vô nhị thể của sự việc nhất quán với khác hoàn toàn.

Biểu tượng – Pháp khí – Thờ phụng

Samntabhadra (Tam-mạn-đà Bạt-đà-la) bộc lộ từ trung khu cùng Phật pháp. Ngài thường xuyên sánh với Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi Bồ Tát và cả nhì vị được coi là những cao trang bị của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – từng là đệ tử trong các chi phí thân Phật Thích Ca – Ngài là vị đầu tiên trong Ngũ Tnhân hậu Bồ Tát, khớp ứng cùng với Ngũ Thiền hậu Phật của Bắc Tông. Trụ xứ của Ngài về phía Đông.

Bồ Tát Phổ Hiền thường xuyên được thờ với Phật Thích Ca (Sakya) cùng Bồ Tát Văn uống Thù Sư Lợi (Mañjuśrī). Bồ Tát cỡi voi White 6 ngà; voi White thay thế trí huệ thừa chướng ngại vật, 6 ncon kê đại diện cho sự thắng lợi 6 giác quan liêu.

Samntabhadra (Tam-mạn-đà Bạt-đà-la) biểu lộ từ bỏ vai trung phong với Phật pháp. Ngài thường sánh cùng rất Văn uống Thù Sư Lợi Bồ Tát cùng cả hai vị được xem như là đều cao đồ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – từng là môn đồ trong những tiền thân Phật Thích Ca – Ngài là vị trước tiên vào Ngũ Thiền lành Bồ Tát, tương xứng cùng với Ngũ Thiền hậu Phật của Bắc Tông.

Ở Tây Tạng, bao gồm thời bạn ta thờ ngài như là Nhiên Đăng Cổ Phật (Adi Buddha), dẫu vậy hiện nay chỉ từ các tín thứ của tông Ninc Mã (Nyingma) giữ lại lối thờ tự đó. Một vài ba phái Mật Tông sinh hoạt vùng Hy Mã Lạp Sơn cho rằng chủ yếu vị Bồ Tát này chứ đọng chưa hẳn Đại Nhật Phật là đấng sáng chế ra Mật Tông Phật Giáo, trong số đó tín đồ kiếm tìm biện pháp hồi thông cùng thích hợp độc nhất cùng với thần linh.

Tại Trung Hoa, Bồ Tát Phổ Hiền hầu như luôn luôn luôn được thờ phổ biến với Phật Thích Ca với Bồ Tát Văn uống Thù. Cũng tại nước nhà này, Phổ Hiền Bồ Tát được xem như là 1 trong các tư Đại Bồ Tát, trú xứ của Phổ Hiền Bồ Tát là núi Nga Mi, chỗ Bồ Tát tồn tại sau thời điểm cỡi voi trắng 6 răng tự Ấn Độ lịch sự Trung Hoa (6 răng ngụ ý 6 độ – 6 phương pháp tu hành nhằm đạt tới cõi Niết Bàn; 4 chân biểu hiện 4 điều như ý, 4 loại tthánh thiện định).

Tại Japan cùng các vùng khác ngài cũng được thờ phượng qua hình tướng mật nhiệm Furen Emmei Bosatsu (Phổ Hiền Dương Mệnh Bồ Tát).

Trong hệ thống Ngũ Phật, Phổ Hiền Bồ Tát được xem là sống trong team nằm trong Phật Đại Nhật (Vairocana). Biểu tượng của Bồ Tát Phổ Hiền là ngọc như ý, hoa sen, bao gồm là trang sách ghi thần chụ của Bồ Tát.

Trong Kyên Cương Thừa, thương hiệu Phổ Hiền Bồ Tát được áp dụng chỉ Bản Sơ Phật (ādi-buddha), hiện nay thân của Pháp Thân (dharmakāya). Vị Phổ Hiền này (không phải vị Đại Bồ Tát) được vẽ với màu xanh lá cây đậm, tượng trưng mang lại tánh Không. Tnhãi nhép tượng cũng vẽ Phổ Hiền Bồ Tát vừa lòng độc nhất vô nhị cùng với người vợ thần sắc trắng, bảo hộ cho việc nhất thể. Trong phxay Đại Thủ Ấn (mahāmudrā), thân của Phổ Hiền Bồ Tát là Báo Thân (saṃbhogakāya) cùng đóng một vai trò trung trọng tâm.

Phổ Hiền Bồ Tát cũng hay xuất hiện trong cỗ Thích Ca Tam Tôn (Sakya Shanzon) cùng rất Phật Thích Ca với Bồ Tát Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi nhỏng vẫn nói bên trên. Ngài đứng mặt phải, còn ngài Vnạp năng lượng Thù đứng phía bên trái cùng tất cả Khi được vây xung quanh vị 16 Thiên Thần đảm bảo cho kinh Bát Nhã.

Bồ Tát Phổ Hiền thường xuyên được thờ cùng với Phật Thích Ca (Sakya) với Bồ Tát Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi (Mañjuśrī). Bồ Tát cỡi voi White 6 ngà; voi trắng thay thế trí huệ quá vật cản, 6 ncon gà bảo hộ cho sự thắng lợi 6 giác quan lại.


Ngài hay xuất hiện nlỗi một Bồ Tát cùng với vương vãi miện cùng y trang đầy ắp châu báu như một ông hoàng, và trong nhiều tranh vẽ, tượng, ngài cỡi voi white 6 ngà; voi white tượng trưng mang đến thành công 6 giác quan lại. Pháp khí của ngài cũng đó là biểu tượng cho sự chiến thắng sáu giác quan. Pháp khí là viên bảo châu nhưng mà ngài thường cụ chỗ tay trái, hoặc tay phải nuốm hoa sen, trên đóa hoa là viên bảo châu. Trong các hình tượng, một trong những nhì bàn tay ngài bắt ấn cùng với ngón dòng cùng ngón trỏ chạm nhau thành hình tam giác. Trong hầu như hình hình ảnh không giống, ngài núm cuộn ghê xuất xắc Kim Cương Chử nơi tay trái.

Xem thêm: Tại Sao Lại Có Giấc Mơ - Giấc Mơ, Giải Mã Giấc Mơ, Vì Sao Con Người Nằm Mơ

Trong tranh mãnh tượng ngơi nghỉ Japan, Phổ Hiền Dương Mệnh Bồ Tát được trình bày với 32 tay, ngồi trên voi trắng 4 đầu hoặc bên trên 4 nhỏ voi trắng. Trong hội họa Phật Giáo Mật Tông, ngài được trình bày bởi màu xanh lục tuyệt màu rubi. Trong hầu như ảnh tượng của tông Nyingma Tây Tạng, Phổ Hiền Bồ Tát vào tứ nắm Yab-Yum ở trung tâm của Mạn-đà-la Shitro – Mạn Đà La của Thái Hòa. Tuy nhiên gồm khi vị Bồ Tát này cũng rất được bộc lộ vào hình tướng thịnh nộ được gọi là Chemchok Heruka. Trong hình tướng mạo này, ngài là vị Thần gồm cánh cùng với thân hình gray clolor đỏ sẫm gồm 3 phương diện, 6 tay với 4 chân, thường được mô tả vào bốn thế bao bọc lấy tín đồ pân hận ngẫu màu đỏ tươi.