Phim Hoạt Hình Phật Giáo 3D

  -  
*Bạn đang xem: Phim hoạt hình phật giáo 3d

*


*
(Đệ Tử Qui) Tác giả: Lý Dục Tú Nhà Xuất Bản: Diệu Pháp Âm. Dịch: Bội Linh, Liễu Tâm Diễn đọc: Trung Tâm Diệu Pháp Âm. (01) (02) (03) G Giám Chân Đại Hòa Thượng - MP4.
*
*
(Maitreya Bodhisattva Ascending to the Tusita Heaven Sutra -DVD 02) Phật Thuyết Kinh Quán Dị Lặc Bồ Tát Sanh Đâu Suất Đà Thiên. Kinh Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh (Phần 01-02). Ba Vị Hòa Thượng (Phần 03). Phần: (01) (02) (03). Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - MP4.
*
*
*
(Esoteric Mantras) 01. Sự Tích Lục Tự Đại Minh Đà La Ni. 02. Sự Tich Đại Bi Tâm Đà La Ni. 03. Sự Tích Bảo Khiếp Ấn Dà La Ni. 04. Kinh Dược Sư (Kinh Văn). 05. Kinh Đà La Ni (Kinh Văn). 06. Diễn Đọc Chú Đại Bi. 07. Đại Bi Chú Xuất Tượng. 08. Tứ Thập Nhị Thủ Nhản. 09. Om Mani Padme Hum. Mẫu Chuyện Thời Phật Tại Thế. Phim Đài Loan. 01. Câu nói đáng giá ngàn vàng. 02. Cuộc tỷ thí giữa ngoại đạo và Phật giáo. 03.Công chúa trốn trong phòng kín. 04. Công đức của thái tử. 05. Nhân Dược hoàng tử. 06. Thái tử xã thân cứu cọp. 07. Bàn tay biết sinh ra vàng. 08. Bàn tay biết phát sáng. 09. Voi trắng hiếu thảo. 10. Lòng hiếu cảm động trời. 11. Kim mao sư vương. 12. Báo ơn bảy ngày. 13. Bản lãnh của Bàn Đặc. 14. Tỳ kheo từ trên trời rơi xuống. 15. Thách đấu. 16. Mặt trời biến mất. 17. Trí giả Di Đề Hy. 18. Lòng từ bi của xác trôi. 19. Tam quy y.

Xem thêm: Người Phụ Nữ Có Khí Chất Cao Quý Hơn Người


Xem thêm: Sapiens: Lược Sử Về Loài Người, Sapiens: Lược Sử Loài Người


Mục Kiền Liên Truyền Kỳ. Phim Hoạt Hình 3D.
*
*
(The Stories Of Buddha 1 -DVD 05) Cuộc Đời Đức Phật Từ Đản Sanh Đến Niết Bàn. Sự Bình Đẳng của Đức Phật. Tôn Giả Ưu Ba Ly Xuất Gia. Anh Em Bàn Đặc và Bài Học Quét Bụi. Tôn Giả Đại Ca Diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển. Phần: (01) (02) (03) (04) (05). Mười Câu Chuyện Của Đức Phật 02.
*
*
*
*
*
(Buddha-Dharma & Daily Life) Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đa La Ni. Những Con Quỉ Nhỏ Bất Hạnh. Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Ba Đời. Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp. Cửu Sắc Lộc. Phật Thuyết Kinh Cửu Sắc Lộc. Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận. Kinh Dược Sư. Phấn: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Phép Tắc Người Con.
*
(Phép Tắc Con Người) Chỉ Đạo Pháp Sư Tịnh Không. Phần: (01) (02). Phóng Sanh Và Hộ Sanh.
*
*
(The Stories Earth Store Bodhisattva - DVD 03) Thánh Nữ Bà La Môn. Năm Trọng Tội Ngỗ Nghịch và Vô Gián Địa Ngục. Câu Chuyện Của Hai Vị Vua. Quang Mục Cứu Mẹ. Phẩm Lợi Ích Kẻ Sống Và Người Đã Mất. Phẩm Lợi Ích Của Sự Thấy Nghe. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (Kinh Văn). Phần: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08). Sự Tích Đức Phật 01.
*
(The Life Of Buddha 01 - DVD 08) Sự Tích Đức Phật 01. Phần: (01) (02) (03) (04) (05). Sự Tích Đức Phật 02.
*
(The Life Of Buddha 02 - DVD 09) Sự Tích Đức Phật 2 (Phần 06-09). Slideshow Hình Đức Phật (Phần 10). Cửu Sắc Lộc (Phần 11). Phật Thuyết Kinh Cửu Sắc Lộc - Kinh văn (Phần 12). Phần: (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12). Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát.
*
(The Story of Avalokitesvara Bodhisattva - DVD 07) Bất Huyễn Thái Tử (Phần 01) Đồng Tử Phát Nguyện (Phần 02). Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn (Phần 03). Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Lửa (Phần 04). Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Nước (Phần 05). Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Gió Bão (Phần 06). Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Dao Gậy và Nạn Giặc Cướp (Phần 07). Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Ma Quỷ (Phần 08). Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Gông Cùm (Phần 09). Mãn Nguyện Điều Ước Mong Con Cái (Phần 10). Hóa Thân Cứu Độ (Phần 11). Những Con Quỷ Nhỏ Bất Hạnh (Phần 12). Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận - Kinh văn (Phần 13). Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ - Tát Phổ Môn - Kinh văn (Phần 14). Slideshow hình ảnh Phật giáo (Phần 15). Phần: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát.
*
*
*
*
*
(Thần Đồng Tự Tại) Tác giả: Hòa Thượng Thánh Nghiêm Nhà Xuất Bản: Diệu Pháp Âm. Dịch: Tử Hà Diễn đọc: Thùy Anh, Kiều Oanh, Anh Tuấn, Thanh Hồng, Ngọc Châu, Thùy Tiên, Xuân. Phần: (01) (02) Tiểu Hòa Thượng Bắt Hổ. Phần: (01) (02). Tịnh Độ Tam Kinh Nhất Luận.
*
(The Three Sutras and One Treatise of Pureland - DVD 10) Phật Thuyết Kinh A Di Đà - Kinh văn. Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Kinh văn. Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Kinh văn (Phần 04). Luận Kinh Vô Lượng Thọ - Bài Kệ Nguyện Vãng Sanh - Kinh văn (Phần 07). Phần: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07). Truyền Thuyết Về Đức Phật - MP4.
*
*
Trở Lại Đầu Trang