Phim Hoạt Hình Phật Giáo 3D

  -  
*Bạn đang xem: Phim hoạt hình phật giáo 3d

*


*
(Đệ Tử Qui) Tác giả: Lý Dục Tú Nhà Xuất Bản: Diệu Pháp Âm. Dịch: Bội Linc, Liễu Tâm Diễn đọc: Trung Tâm Diệu Pháp Âm. (01) (02) (03) G Giám Chân Đại Hòa Thượng - MP4.
*
*
(Maitreya Bodhisattva Ascending lớn the Tusita Heaven Sutra -DVD 02) Phật Tmáu Kinch Quán Dị Lặc Bồ Tát Sanh Đâu Suất Đà Thiên. Kinc Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh (Phần 01-02). Ba Vị Hòa Thượng (Phần 03). Phần: (01) (02) (03). Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - MP4.
*
*
*
(Esoteric Mantras) 01. Sự Tích Lục Tự Đại Minc Đà La Ni. 02. Sự Tich Đại Bi Tâm Đà La Ni. 03. Sự Tích Bảo Khà hiếp Ấn Dà La Ni. 04. Kinh Dược Sư (Kinch Văn). 05. Kinc Đà La Ni (Kinc Văn). 06. Diễn Đọc Chụ Đại Bi. 07. Đại Bi Chụ Xuất Tượng. 08. Tứ Thập Nhị Thủ Nhản. 09. Om Mani Padme Hum. Mẫu Chuyện Thời Phật Tại Thế. Phim Đài Loan. 01. Câu nói đáng giá ngàn xoàn. 02. Cuộc tỷ thí thân nước ngoài đạo và Phật giáo. 03.Công chúa trốn vào phòng bí mật. 04. Công đức của thái tử. 05. Nhân Dược hoàng tử. 06. Thái tử xã thân cứu vớt cọp. 07. Bàn tay biết sinh ra kim cương. 08. Bàn tay biết thắp sáng. 09. Voi White hiếu thảo. 10. Lòng hiếu cảm đụng ttách. 11. Kyên ổn mao sư vương vãi. 12. Báo ơn bảy ngày. 13. Bản lãnh của Bàn Đặc. 14. Tỳ kheo từ bên trên ttránh rơi xuống. 15. Thách đấu. 16. Mặt ttránh biến mất. 17. Trí giả Di Đề Hy. 18. Lòng trường đoản cú bi của xác trôi. 19. Tam quy y.

Xem thêm: Người Phụ Nữ Có Khí Chất Cao Quý Hơn Người


Xem thêm: Sapiens: Lược Sử Về Loài Người, Sapiens: Lược Sử Loài Người


Mục Kiền Liên Truyền Kỳ. Phyên Hoạt Hình 3 chiều.
*
*
(The Stories Of Buddha 1 -DVD 05) Cuộc Đời Đức Phật Từ Đản Sanh Đến Niết Bàn. Sự Bình Đẳng của Đức Phật. Tôn Giả Ưu Ba Ly Xuất Gia. Anh Em Bàn Đặc và Bài Học Quét Bụi. Tôn Giả Đại Ca Diếp cùng Đại Hội Kết Tập Kinch Điển. Phần: (01) (02) (03) (04) (05). Mười Câu Cthị trấn Của Đức Phật 02.
*
*
*
*
*
(Buddha-Dharma & Daily Life) Phật Ttiết Kinc Trường Tbọn họ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đa La Ni. Những Con Quỉ Nhỏ Bất Hạnh. Phật Thuyết Kinch Nhân Quả Ba Đời. Phật Tngày tiết Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp. Cửu Sắc Lộc. Phật Ttiết Kinc Cửu Sắc Lộc. Phật Tmáu Kinch Pháp Diệt Tận. Kinc Dược Sư. Phấn: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Phnghiền Tắc Người Con.
*
(Phép Tắc Con Người) Chỉ Đạo Pháp Sư Tịnh Không. Phần: (01) (02). Pngóng Sanh Và Hộ Sanh.
*
*
(The Stories Earth Store Bodhisattva - DVD 03) Thánh Nữ Bà La Môn. Năm Trọng Tội Ngỗ Nghịch và Vô Gián Địa Ngục. Câu Cthị xã Của Hai Vị Vua. Quang Mục Cứu Mẹ. Phẩm Lợi Ích Kẻ Sống Và Người Đã Mất. Phẩm Lợi Ích Của Sự Thấy Nghe. Kinc Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (Kinc Văn). Phần: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08). Sự Tích Đức Phật 01.
*
(The Life Of Buddha 01 - DVD 08) Sự Tích Đức Phật 01. Phần: (01) (02) (03) (04) (05). Sự Tích Đức Phật 02.
*
(The Life Of Buddha 02 - DVD 09) Sự Tích Đức Phật 2 (Phần 06-09). Slideshow Hình Đức Phật (Phần 10). Cửu Sắc Lộc (Phần 11). Phật Tmáu Kinh Cửu Sắc Lộc - Kinch văn uống (Phần 12). Phần: (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12). Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát.
*
(The Story of Avalokitesvara Bodhisattva - DVD 07) Bất Huyễn Thái Tử (Phần 01) Đồng Tử Phát Nguyện (Phần 02). Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn (Phần 03). Tầm Tkhô nóng Cứu Khổ - Thoát Nạn Lửa (Phần 04). Tầm Tkhô hanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Nước (Phần 05). Tầm Tkhô hanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Gió Bão (Phần 06). Tầm Thanh hao Cứu Khổ - Thoát Nạn Dao Gậy với Nạn Giặc Cướp (Phần 07). Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Ma Quỷ (Phần 08). Tầm Tkhô hanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Gông Cùm (Phần 09). Mãn Nguyện Điều Ước Mong Con Cái (Phần 10). Hóa Thân Cứu Độ (Phần 11). Những Con Quỷ Nhỏ Bất Hạnh (Phần 12). Phật Tngày tiết Kinh Pháp Diệt Tận - Kinc văn uống (Phần 13). Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ - Tát Phổ Môn - Kinh văn (Phần 14). Slideshow hình hình ảnh Phật giáo (Phần 15). Phần: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát.
*
*
*
*
*
(Thần Đồng Tự Tại) Tác giả: Hòa Thượng Thánh Nghiêm Nhà Xuất Bản: Diệu Pháp Âm. Dịch: Tử Hà Diễn đọc: Thùy Anh, Kiều Oanh, Anh Tuấn, Tkhô hanh Hồng, Ngọc Châu, Thùy Tiên, Xuân. Phần: (01) (02) Tiểu Hòa Thượng Bắt Hổ. Phần: (01) (02). Tịnh Độ Tam Kinc Nhất Luận.
*
(The Three Sutras và One Treatise of Purelvà - DVD 10) Phật Tmáu Kinch A Di Đà - Kinch văn. Phật Thuyết Kinch Quán Vô Lượng Tbọn họ Phật - Kinc vnạp năng lượng. Phật Ttiết Kinh Vô Lượng Tchúng ta - Kinch văn (Phần 04). Luận Kinh Vô Lượng Thọ - Bài Kệ Nguyện Vãng Sanh - Kinh vnạp năng lượng (Phần 07). Phần: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07). Truyền Tmáu Về Đức Phật - MP4.
*
*
Trnghỉ ngơi Lại Đầu Trang