Phật Tỳ Lô Giá Na Phật Là Ai? Ý Nghĩa Chú Tìm Hiểu Đại Nhật Như Lai Trong Phật Giáo

  -  

Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Diệu GiácMười Đại Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Công Đức Tạo Tượng Phật Nhắn Nhủ Chỏng Tăng Ni Giữ Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn

Chinese | English | Vietnamese

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na

*

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (Phạn: वैरोचन, Vairochamãng cầu, hoặc Maha-Vairochana), Tỳ Lô Giá Na Có nghĩa là "tỏa sáng", là ánh sáng chiếu bùng cháy rực rỡ mọi hầu hết địa điểm (quang minch trở nên chiếu). Ngài là Đức Phật ở vị trí chính giữa, một Một trong những vị Phật của Ngũ Pmùi hương (Năm Phương). Màu của thân Ngài là màu trắng. Ngài ngồi tại chính giữa bên trên một đài sen vì tám con sư tử bự phù hợp thành. Ngài rất có thể bài trừ đê mê độc của ngũ độc, mê mẩn độc của bọn chúng sinh cùng hoàn toàn có thể chuyển thức A Đà Na ( thức "duy trì") thành Pháp Giới Thể Tánh Trí. Trong năm bộ của Crúc Lăng Nghiêm thì Ngài thuộc Phật Bộ Trung Ương.Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà (Siksananda) vào triều đại công ty Đường vẫn dùng phương pháp dịch thương hiệu này trong bản dịch Kinc Hoa Nghiêm tám mươi quyển (Bát Thập Hoa Nghiêm) của ngài. Trong quyển 12, "Phẩm Nlỗi Lai Danh Hiệu" tất cả nói rằng,"Chỏng Phật-tử ! Ðức Như-Lai sinh sống vào tứ châu người đời này, hoặc có danh hiệu Nhứt Thiết Nghĩa Thành, hoặc thương hiệu Viên Mãn Nguyệt, hoặc thương hiệu Sư Tử Hống, hoặc danh hiệu Thích Ca Mâu Ni, hoặc danh hiệu Ðệ Thất Tiên, hoặc danh hiệu Tỳ Lô Giá Na, hoặc danh hiệu Cù Ðàm Thị, hoặc danh hiệu Ðại Sa Môn, hoặc thương hiệu Tối Thắng, hoặc danh hiệu Ðạo Sư, có mười nngớ ngẩn hiệu điều đó, khiến cho bọn chúng sinh thấy biết riêng khác.”Còn Pháp Sư Phật Đà Bạt Đà La (Buddhabhadra) vào triều đại Đông Tấn trong phiên bản dịch Kinc Hoa Nghiêm sáu mươi quyển (Lục Thập Hoa Nghiêm) của ngài sẽ dịch chữ Phạn Vairochana sang trọng giờ China là Lô Xá Na (Rocana).Chụ Lăng Nghiêm Cú Kệ Sơ Giải

Hòa Thượng Tuyên ổn Hóa lược giảng

50. Đa tha dà nhiều câu ra domain authority.

Bạn đang xem: Phật Tỳ Lô Giá Na Phật Là Ai? Ý Nghĩa Chú Tìm Hiểu Đại Nhật Như Lai Trong Phật Giáo

Kệ:

Trung ương Phật bộ Tỳ Lô tônNlỗi Lai chủng tộc hoá quần luânPhổ tu vạn hạnh Ba La MậtClỗi pháp vô vấp ngã bệnh viên thông.Tạm dịch:

Phật cỗ Tỳ Lô tại trung tâmDòng tộc Nlỗi Lai dạy bọn chúng sanhTu khắp vạn hạnh Ba La MậtCác pháp vô xẻ bệnh viên thông.

Xem thêm: Lá Số Đức Phật Thích Ca Mô Ni!, Lá Số Phật Thích Ca Mô Ni!

Giảng giải: Đa tha dà đa dịch là "Nhỏng Lai", cũng đó là Phật Sở. Chú Lăng Nghiêm tất cả năm cỗ, chia nhỏ ra năm phía. Chính thân là Phât Sở, bao gồm Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là giáo chủ. Phương thơm tây là Liên Hoa Sở, bao gồm Phật A Di Ðà là giáo chủ. Pmùi hương đông là Kim Cang Sở, tất cả Phật A Súc là giáo chủ, Tức là Phật Tiêu Tai Diên Tchúng ta Dược Sư. Phương phái nam là Bảo Sanh Sở, Phật Bảo Sanh là giáo công ty. Pmùi hương bắc là Yết Ma Sở, Phật Thành Tựu là giáo chủ. Cọng lại là năm cỗ. Thế gian này là vì giáo nhà của năm bộ làm chủ và trấn áp năm đại ma quân thì năm đại ma quân mới tuân theo quy củ, Mặc dù dù tuân theo quy củ tuy thế bọn chúng cđọng nghĩ về tới việc tạo nên thế giới này nhàn nhã náo loạn hư lỗi. Thế giới này sanh ra đầy đủ vật dụng tai nạn ngoài ý muốn là vì thiên ma ngoại đạo tạo nên sự. Thiên ma ngoại đạo chỉ sợ hãi là thiên hạ không tồn tại loàn, chỉ hại trần thế này sẽ không lỗi hoại hối hả, tuy vậy vị tất cả năm pmùi hương Phật này trấn áp tại đây nên bọn chúng lén lút phá hủy, không đủ can đảm ngược ngạo làm cho ác. Trên thế gian thì ma và Phật trái chiều với nhau. Phật thì giáo hóa bọn chúng sanh mau chóng thành Phật đạo, ma thì giáo hóa bọn chúng sinh nhanh chóng thành ma đạo. Nhưng Phật là nhờ ma giúp Ngài tu thành tựu, cho nên ma đó là thiện trí thức của fan tu đạo Phật. Người tu đạo khi cảnh nghịch cho thì thuận theo thọ dìm, bắt buộc nhin phía khía cạnh trái để biết được nơi tốt. Chúng ta đề xuất bắt buộc kính cẩn Phật, tuy nhiên cũng không phản nghịch đối ma vương vãi, xem kẻ oán thù người thân hồ hết đồng đẳng, Phật ma hầu hết nhỏng một, cần được như thế thì không ghét cũng không tmùi hương, không tlúc này cũng không ác. Cảnh giới như thế không biệt lập nhiều. Năm Sở crúc Lăng Nghiêm này sau sẽ giảng lại đầy đủ.Câu Ra Gia là chủng tộc của Phật, là chủng tánh của Như Lai, Có nghĩa là đồ đệ Phật giáo tin Phật. ‘’Phật bộ Tỳ Lô tại trung tâm’’ Chính giữa là Phật cỗ, trực thuộc về thổ (đất). Ðất sanh ra vạn vật, đất an khang cả tứ mùa, một năm tứ mùa khu đất phần lớn hạnh phúc, Xuân hạ thu đông. Mùa xuân thì mộc thịnh vượng, ngày hè thì hỏa sung túc, mùa thu thì klặng hạnh phúc, ngày đông thì tbỏ sung túc. Một năm chỉ có bốn mùa, nhưng lại có ngũ hành, thì bố trí ra làm sao ? Vì thổ là sinh hoạt chính giữa, kim mộc thủy hỏa là tư mặt, vì vậy xuân hạ thu đông là tư mùa. Mùa xuân thì mộc thịnh vượng, mùa hè thì hỏa an khang, mùa thu thì kyên an khang, mùa đông thì tbỏ an khang. Quý vị xem, mùa đông khu vực trên đây thì không khô ráo, không chỉ có là một tí đỉnh, fan Quảng Đông gọi là “Hồi Nam” Có nghĩa là mùa ẩm ướt.Nếu Thổ không có vào tứ mùa thì ra sao ? Thổ sung túc vào cả tư mùa, ngày xuân cha tháng, vào tía tháng bao gồm chín mươi ngày, bao gồm thổ thì hoàn toàn có thể sanh sôi nảy nngơi nghỉ. Mùa hạ, mùa thu, ngày đông, đều phải sở hữu thổ. Cho đề xuất ngơi nghỉ tại chính giữa là Mậu Kỷ ở trong thổ, phương đông là Giáp Ất ở trong mộc, pmùi hương nam là Bính Ðinc nằm trong hỏa, phương tây là Canh Tân ở trong kyên, pmùi hương bắc là Nhâm Quý trực thuộc tbỏ. Ðây là năm giới tương sanh tương khắc. “Phật bộ Tỳ Lô trên trung tâm” Tỳ Lô là Tỳ Lô Giá Na là giờ đồng hồ Phạn, dịch là "biến hóa nhất thiết xứ". “Dòng tộc Như Lai dạy dỗ chúng sanh’’.

Xem thêm: Một Thiền Bao Lâu Thì Nhập Định Thì Không Thể Thấy Mình Định Phải Không?

Chính giữa là Phật Bộ. Chủng tộc của Phật đến giáo hóa toàn bộ chúng sinh. ‘Tu mọi vạn hạnh Ba La Mật’’. Tu mọi vạn hạnh, lục độ vạn hạnh, thập độ vạn hạnh, tu pháp Ba La Mật mang lại bờ bên đó. ‘’Các pháp vô bửa bệnh viên thông’’. Đắc được những pháp vô ngã, các pháp vô thường, triệu chứng được diệu lý viên thông, toàn bộ đầy đủ viên thông, thông dung vô trinh nữ.