Phật Thuyết Kinh A Di Đà

  -  

*
 
PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

Nhỏng thị bổ văn: Nhất thời, Phật trên Xá-vệ quốc, Kỳ tchúng ta Cấp Cô Độc viên, dữ đại tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu. Giai thị đại A-la-hán, bọn chúng snghỉ ngơi tri thức: Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-nhiều, Châu-lỵ-bàn-đà-già, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà. Nhỏng thị đẳng chỏng đại môn sinh.

Bạn đang xem: Phật thuyết kinh a di đà

Tinch chỏng Bồ Tát Ma-ha-tát: Văn-thù-sư-lỵ Pháp vương tử, A-dật-nhiều Bồ Tát, Càn-đà-ha-đề Bồ Tát, Thường Tinc Tấn Bồ Tát, dữ nlỗi thị đẳng clỗi đại Bồ Tát, cập Thích-đề-hoàn-nhân đẳng, vô lượng chỏng thiên đại chúng câu.Nhĩ thời, Phật cáo Trưởng lão Xá-lợi-phất: Tùng thị Tây phương thơm thừa thập vạn ức Phật độ, hữu nhân loại danh viết Cực Lạc. Kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kyên ổn ngày nay thuyết pháp.Xá-lợi-phất! Bỉ độ hà núm danh vi Cực Lạc? Kỳ quốc bọn chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đản thọ chỏng lạc, nỗ lực danh Cực Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng mặt hàng tbọn họ, giai thị tứ đọng bảo châu táp vi nhiễu. Thị cầm bỉ quốc danh vi Cực Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, chén bát công đức tbỏ, sung mãn kỳ trung. Trì để thuần dĩ klặng sa ba địa. Tđọng biên giai đạo, kim, ngân giữ ly, trộn lê, hiệp thành. Thượng hữu thọ những, diệc dĩ kyên, ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não, nhi nghiêm sức đưa ra.

Trì trung liên hoa đại nhỏng xa luân, thanh hao sắc đẹp tkhô nóng quang quẻ, huỳnh nhan sắc huỳnh quang, xích nhan sắc xích quang, bạch nhan sắc bạch quang đãng, huyền ảo hương khiết.

Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ thành công như thị công đức chỉnh tề.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ thường xuyên tác thiên nhạc, huỳnh kyên vi địa, trú dạ lục thời vũ thiên Mạn-đà-la hoa. Kỳ độ bọn chúng sinh, thường dĩ thanh hao đán, các dĩ y kích, thạnh bọn chúng diệu hoa, cúng nhịn nhường tha pmùi hương thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời hoàn đáo bổn định quốc, phạn thực tởm hành.

Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu nlỗi thị công đức nghiêm túc.Phục lắp thêm, Xá-lợi-phất! Bỉ quốc thường xuyên hữu chủng chủng vi diệu tạp dung nhan bỏ ra điểu: bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá-lỵ, ca-lăng-tần-già, cọng mạng chi điểu.

Thị chư chúng điểu trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng Ngũ cnạp năng lượng, Ngũ lực, Thất bồ-đề phần, Bát thánh đạo phần, nhỏng thị đẳng pháp. Kỳ độ bọn chúng sinh văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng

Xá-lợi-phất! Nhữ đồ dùng vị demo điểu thiệt thị tội báo ssinh hoạt sanh. Snghỉ ngơi dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo.Xá-lợi-phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo đưa ra danh, hà huống hữu thật? Thị clỗi chúng điểu giai thị A-di-đà Phật dục linc pháp âm tuim lưu lại, thay đổi ssinh sống tác. Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy cồn chư bảo sản phẩm thọ, cập bảo la võng, xuất ảo diệu âm, thí nlỗi bá thiên chủng nhạc đồng thời câu tác. Văn uống thị âm đưa, thoải mái và tự nhiên giai sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng bỏ ra trọng tâm.

Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ thành quả như thị công đức chỉnh tề.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố gắng hiệu A-di-đà?

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quang-minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sngơi nghỉ vật cản. Thị nuốm hiệu vi A-di-đà.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật tbọn họ mạng cập kỳ quần chúng. #,vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp. Cố danh A-di-đà.

Xá-lợi-phất! A-di-đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kyên thập kiếp.

Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô hạn thanh khô văn uống môn sinh, giai A-la-hán, phi thị toán thù số chi slàm việc năng tri. Clỗi Bồ Tát bọn chúng diệc phục nlỗi thị.

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ chiến thắng nhỏng thị công đức nghiêm túc.

Hựu Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ, bọn chúng sinh sanh giả, giai thị A-bệ-bạc trí. Kỳ trung nhiều hữu độc nhất sinh xẻ xứ đọng. Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, ssinh sống năng tri đưa ra, đản khả dĩ vô lượng vô bờ a-tăng-kỳ tngày tiết.

Xem thêm:

Xá-lợi-phất! Chúng sinh vnạp năng lượng đưa, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ nlỗi thị chỏng thượng thiện nhân câu hội tốt nhất xđọng. Xá-lợi-phất! Bất khả dĩ thiểu thiện cnạp năng lượng, phước đức nhân dulặng, đắc sinh bỉ quốc.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện phái mạnh tử, thiện nay nữ nhân văn uống thuyết A-di-đà Phật, chấp trì thương hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, duy nhất chổ chính giữa bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng phổ biến thời, A-di-đà Phật dữ chư thánh bọn chúng hiện giờ kỳ chi phí. Thị nhân bình thường thời, chổ chính giữa bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật Cực Lạc quốc độ.

Xá-lợi-phất! Ngã loài kiến thị lợi vắt tmáu demo ngôn. Nhược hữu chúng sinh văn thị thuyết trả, ưng đương vạc nguyện sinh bỉ quốc độ.

Xá-lợi-phất! Nhỏng xẻ kim mang tán thán A-di-đà Phật, bất khả tứ nghị công đức đưa ra lợi.

Đông phương thơm diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di Tướng Phật, Đại Tu-di Phật, Tu-di Quang Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số clỗi Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, trở nên phụ tam thiên đại thiên quả đât, thuyết trung thực ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức Nhất thiết chư Phật ssống hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Nam phương trái đất hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu-di-Đăng Phật, Vô Lượng Tinch Tấn Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chỏng Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng mạo, biến đổi phú tam thiên đại thiên thế giới, ttiết thật thà ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sinh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức Nhất thiết chỏng Phật ssinh hoạt hộ niệm Kinch.

Xá-lợi-phất! Tây phương thơm thế giới, hữu Vô Lượng Tchúng ta Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, nlỗi thị đẳng Hằng hà sa số clỗi Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, vươn lên là phụ tam thiên đại thiên thế giới, tngày tiết trung thực ngôn:

Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức Nhất thiết clỗi Phật ssinh hoạt hộ niệm Kinch.

Xá-lợi-phất! Bắc pmùi hương quả đât, hữu Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trnghỉ ngơi Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minch Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, đổi thay prúc tam thiên đại thiên quả đât, tmáu thật thà ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sinh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức Nhất thiết chư Phật sngơi nghỉ hộ niệm Kinc.

Xá-lợi-phất! Hạ pmùi hương quả đât, hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt-ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, nlỗi thị đẳng Hằng hà sa số chỏng Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng tá, đổi mới prúc tam thiên đại thiên nhân loại, tmáu trung thực ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sinh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinch.

Xá-lợi-phất Thượng phương thơm quả đât hữu Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta-la Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Nhỏng Tu-di Sơn Phật, nhỏng thị đẳng Hằng hà sa số clỗi Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng mạo, thay đổi phú tam thiên đại thiên quả đât, thuyết trung thực ngôn:

Nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức Nhất thiết chỏng Phật slàm việc hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Hà vắt danh vi: Nhất thiết clỗi Phật snghỉ ngơi hộ niệm kinh?

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện phái nữ nhân, văn thị gớm tchúng ta trì trả, cập văn uống chư Phật danh trả, thị clỗi thiện tại nam giới tử, thiện tại đàn bà nhân, giai vi nhất thiết clỗi Phật bỏ ra ssinh hoạt hộ niệm, giai đắc bất tăn năn đưa ư A-nậu-đa-la-tam-miệu Tam-bồ-đề. Thị nuốm Xá-lợi-phất! Nhữ đẳng giai đương tín tbọn họ xẻ ngữ, cập chư Phật sở tmáu.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu nhân dĩ phạt nguyện, kim phân phát nguyện, đương phạt nguyện, dục sinh A-di-đa Phật quốc đưa, thị clỗi nhân đẳng, giai đắc bất tân hận chuyển ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sinh, nhược kyên ổn sinh, nhược đương sanh.

Xem thêm:

Thị vắt Xá-lợi-phất! Clỗi thiện tại nam giới tử, thiện nay cô bé nhân, nhược hữu tín mang, ưng đương vạc nguyện sinh bỉ quốc độ.Xá-lợi-phất! Nlỗi té kyên giả xưng tán clỗi Phật bất khả bốn nghị công đức, bỉ clỗi Phật đẳng diệc xưng tán bổ bất khả bốn nghị công đức, nhi tác thị ngôn: “Thích-ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan hy hữu chi sự, năng ư Ta-bà quốc độ ngũ trược ác thế: kiếp trược, loài kiến trược, phiền khô não trược, chúng sinh trược, mạng trược trung, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị chư chúng sinh tngày tiết thị tốt nhất thiết vắt khó khăn tín bỏ ra pháp.”

Xá-lợi-phất! Đương tri vấp ngã ư ngũ trược ác gắng, hành demo nan sự, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị nhất thiết trần gian tmáu test nan tín chi pháp, thị vi thậm nan!

Phật thuyết demo test kinh dĩ, Xá-lợi-phất cập chư tỳ-kheo, độc nhất thiết thế gian, thiên nhân, a-tu-la đẳng, vnạp năng lượng Phật ssống tngày tiết, hoan tin vui tín tbọn họ, tác lễ nhi khứ.