PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

  -  

Đức Phật ra đời trong cả tư mươi năm ttách tmáu pháp, gồm đến hơn tám vạn bốn nđần độn pháp môn. Pháp môn chính là phương pháp mở cửa tuệ giácchổ chính giữa linh. Chúng sanh căn uống tánh sự không tương đồng, thiên không nên vạn biệt, phải đức Phật cũng theo đó mà có khá nhiều pháp môn để thỏa mãn nhu cầu phù hợp cơ vừa lòng tánh bọn chúng sanh. Tâm bịnh chúng sanh nhiều mẫu mã, trở nên thái muôn ndại dột, bắt buộc pháp dược điều trị cũng có thể có vạn thiên.

Bạn đang xem: Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh

Pháp môn có không nên không giống, giáo pháp diễn đạt mọi pháp môn đó tất cả cạnsâu. Nhưng dù không nên khác cạn sâu nuốm nào đi nữa, thì giáo pháp đức Phật tựu trung vẫn luôn là chìa khóa xuất hiện trung khu linch, những phương pháp thần diệutrị liệu trung tâm bịnh chúng sinh, giải thoát pthánh thiện khổ. Ngài cũng ttiết minh về số đông hiện tượng kỳ lạ thành hoại của ngoài hành tinh, phần nhiều không đúng biệt thăng trầm thạnh suy của kiếp người. Nhưng nơi bắt đầu nơi bắt đầu của các hiện tượng lạ đó đềuvì trung tâm sanh khởi. Tâm là xuất phát có mặt toàn bộ rất nhiều hiện tượng, trạng thái thạnh suy, thành bại, thăng trầm của nhân sinh dải ngân hà. Thế phải, giáo pháp của đức Phật là chìa khóa xuất hiện chổ chính giữa linc, là phương thuốc trừ sạch gốc rễ vô minc tự trọng tâm thức con bạn, là tuyến phố sáng sủa ngời đưa bọn chúng sinh từ bỏ phàm cho thánh.

Trong toàn bộ hồ hết pháp môn, đầy đủ cách thức, hầu hết tuyến đường sáng tịnh đó, được đức Phật trình diễn thảo luận khắp vào tam tạng giáo điển. Nhưng quan trọng pháp môn Tịnh độ thì đức Phật nhấn mạnh vấn đề gồm tánh phương pháp xác quyết với tất cả tấm lòng tha thiết khuyến lệ bọn chúng sinh bắt buộc thực hành thực tế pháp môn này. Điều đó hiển lộ qua phần đa thời pháp đặc thù được kết tụ tkinh nguyệt A Di Đà, ghê Vô Lượng Thọ, ghê Quán Vô Lượng Tchúng ta, khiếp Pháp Hoa, tởm Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn v.v … Chẳng phần đông vào pháp hội khiếp A Di Đà Ngài diễn đạt chình họa giới Tây phương thơm Cực lạc một cách rõ ràng, nhưng sinh hoạt pháp hội kinh Vô Lượng Tbọn họ Ngài thuyết minh cho việc đó sinh thấy nguyện lực đức Phật A Di Đà cùng nhân duyên trực tiếp giữa bọn chúng sanhcõi Ta bà cùng với đức Phật này. Cũng bao gồm trong pháp hội Vô Lượng Tchúng ta, đứcThích Ca còn xác định rằng, bọn chúng sanh giải pháp Phật lâu xa sau này, ngoàipháp môn niệm Phật ra, không có pháp môn như thế nào tương hỗ bọn chúng sanh giải thoát luân hồi sanh tử gồm tính năng bởi pháp môn Tịnh độ. Và khi Phật pháp tận diệt hết bên trên cõi đời, chỉ còn lại độc nhất kinh Vô Lượng Tbọn họ kéo dài thêm 100 năm nữa trước lúc mạt pháp hoàn thành. Người tu học tập Phật mà lại ko gọi, thiếu tín nhiệm lời đức Phật nói sinh sống ghê Vô Lượng Thọ, thì quả tình nặng nề mà lại đạt đạo giác ngộ giải bay.

Nhận thấy lời huyền cam kết của đức Thích Ca về chân giá trị của pháp môn Tịnh độ và sự giá trị khôn cùng của khiếp Vô Lượng Tchúng ta so với người cóthiện tại duim chánh loài kiến chánh trọng tâm, nhắm chánh đạo tiến bước, phải Cửa Hàng chúng tôi dịch phiên bản gớm này nhằm kết duyên. Bồ đề cùng các bạn lành bốn phương thơm, nhằm cùng mọi người trong nhà nhắm đến con phố sáng lành thênh thang trước phương diện, con đường chắc chắn là giải thoát. Đó đó là con đường Tịnh độ, con phố bình an vững chắc. Trên tuyến phố đó bao gồm đức Phật A Di Đà pchờ quang soi sáng, tất cả Thánh bọn chúng phù hộ, bao gồm Bồ tát Quán Thế Âm, Thế Chí, Di Lặc dắt mặt đường.Như cụ là trường đoản cú lực, tha lực tương đối đầy đủ đề huề đồng quy Cực Lạc. Tphải chăng thơ về quê bao gồm bà mẹ nhân từ thuộc những anh chị đi ở bên cạnh thì còn lo gì lầm con đường lạc lối?!

Ước ao ước bạn lành bốn phương thơm sinh khởi tín trọng điểm, tin lời Phật dạy,chánh niệm thực hành thực tế, thì nhất quyết chình họa giới Cực Lạc hiện tại chi phí.

Xem thêm:

Mùa Vu Lan 1998

Thích Đức Niệm

  

NGUYỆN HƯƠNG

(Quì gối gửi nhang lên nguyện hương)

Nguyện mây hương thơm mầu này

Khắp thuộc mười pmùi hương cõi

Cúng nhường nhịn toàn bộ Phật

Tôn pháp, những Bồ Tát

Vô biên chúng Tkhô giòn Văn

Và cả thảy Thánh Hiền

Duyên khởi đài sáng sủa chói

Trùm mang đến vô bờ cõi,

Khắp xông các chúng sanh

Đều vạc lòng người thương đề,

Hết một báo thân này

Sanh về cõi Cực Lạc.

(Nam Mô mùi hương cúng nhường nhịn Bồ Tát)

(lạy 1 lạy)

 

TÁN THÁN PHẬT

(Đứng Lên Đánh Khánh Tụng)

Sắc Thân Nhỏng Lai đẹp, trong đời không ai bằng, ko sánh, chẳng suy nghĩ bàn, nên ni con đhình ảnh lễ.

Xem thêm: Phật Di Lặc Và Thần Tài

Sắc thân Phật vô tận, trí huệ Phật cũng như vậy, tất cả pháp thường trú, do đó bé về nương. Sức chí lớn nguyện bự, mọi độ chúng quần sanh, khiến bỏ thân nóng khổ, sinh tê nước đuối vui. Con ni sạch mát ba nghiệp, qui y cùng lễ tán, nguyện thuộc những bọn chúng sanh, đồng sinh nước Cực Lạc.