Phật quá khứ

     

Sau bài viết về cuộc sống đức Phật Thích Ca ( còn gọi là Phật tổ Như Lai), City tour TP Đà Nẵng xin tiếp tục phân tách sẽ cho tới độc giả về nội dung bài viết khác cũng liên quan tới Phật Giáo mà bạn xuất xắc gặp gỡ vào đời thường tốt nhất là những bạn hướng dẫn viên du lịch phượt lúc dẫn khách mang lại du lịch thăm quan trên Cvào hùa chiền đức. Bài viết: TAM THẾ PHẬT là ai với tất cả ý nghĩa sâu sắc gì ?. 

Tam cố kỉnh phật là ai? Thứ đọng 1, chữ Thế có thể đọc là Thời. Vậy Tam Thế Phật là Phật 3 thời: quá khứ, hiện giờ với vị lai. Phật thừa khứ đọng là Phật A Di Đà tượng trưng cho các đức Phật vào quá khứ , Phật bây giờ là Phật Thích Ca Mâu Ni , Phật sau này là Phật Di Lặc bảo hộ cho những vị Phật sau này. Nói rộng ra theo nghĩa này thì Tam Thế Phật là Phật của tất cả 3 thời: quá khứ, bây giờ cùng sau này, tức là vô lượng vô biên rất nhiều clỗi Phật mười phương thơm.

Bạn đang xem: Phật quá khứ

Thứ 2, chữ Thế có thể hiểu là Thế giới, gồm tất cả phương Đông là trái đất Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư, phương Tây là trái đất Cực Lạc của Phật A Mi Đà với trung chổ chính giữa là quả đât Sa Bà của Phật Thích Ca Mâu Ni…. Theo nghĩa này, Tam Thế Phật là không gian vô lượng của thế giới chỏng Phật trường đoản cú Đông sang Tây, từ bắt buộc sang trọng trái, từ bên trên xuống dưới, …, vô lượng vô biên vô số quốc độ Phật như thế.

Bộ tượng tam cố phật.

Sở tượng này gồm gồm 3 pho như nhau nhau, thường được tạc vào bốn rứa ngồi thiền khô kiết già . Ta thường call theo thói quen là tượng “Tam Thế”. Thực ra phía trên chỉ nên tên gọi tắt theo kiến thức của tín đồ Việt, nhằm chỉ những vị Phật ngơi nghỉ Quá khđọng, Bây Giờ và Tương lai. Tên Hotline rất đầy đủ của bộ tượng này có nhiều, tuy nhiên phổ biến là “Tam Thế Tam Thiên Phật” tức 3.000 đức Phật, từng thời 1.000 vị, xuất xắc “TamThế Thường Trụ Diệu Pháp Thân” là nhằm mục tiêu tôn sùng mẫu hình tướng mạo chân thực, sáng suốt, kỳ lạ, luôn vĩnh cửu khắp không gian và xulặng thời hạn của những đức Phật.

Tam thế Tam thiên Phật tức là cha ndở người Đức Phật vào cha đời, bao hàm :

1. Qúa khứ cầm cố duy nhất thiên Phật : Nghĩa là vào thời quá khứ nhằm Kiếp Trang Nghiêm bao gồm 1000 Đức Phật xuất rứa nlỗi Phật Tỳ Bà Thi, Thích Khí, Tỳ Xá Phù là mọi vị Phật sau cùng trong những một nngu Đức Phật thusinh hoạt ấy. 2. Lúc Này nắm độc nhất vô nhị thiên Phật : Nghĩa là đương thời nhằm Hiền Kiếp có 1000 Đức Phật lần lượt Ra đời, giống như các Đức Phật Ca La Ca Tôn Đại, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni và Ngài Di Lặc đã là vị Phật trang bị năm và theo lần lượt đang ra đời cho vừa số 1000 vị Phật sinh sống đời ngày nay nhằm mục tiêu Kiếp Hiền này. 3. Vị lai nắm độc nhất thiên Phật : Nghĩa là đời vị lai nhằm kiếp Tinch Tú đang thứu tự ra đời 1000 Vị Phật, 1000 vị Phật này sinh sống đời hiện giờ nhằm mục đích kiếp Hiền chấm dứt.

Quá trình cùng điều kiện nhằm tu thành Phật:

Theo Tam Tạng Pàli, bộ khiếp Phật sử (tên không giống là “Chánh giác tông”) thì chúng sinch nào thì cũng có thể biến chuyển một vị Phật, dẫu vậy không hẳn dễ dàng, nhưng mà phải thực hành mang đến đúng với đầy đủ theo thời hạn và các ĐK nhất định. Trước hết, một bọn chúng sinh hy vọng thành Phật thì bắt buộc phạt trung tâm nguyện, tâm nguyện này được một vị Phật nghe với tchúng ta ký kết cho. Chúng sinc này ý muốn được Phật thọ ký thì đề xuất tròn đầy đủ 8 điều kiện:

– Phải là loài tín đồ chớ chưa hẳn ttách hay thú. – Phải là phái mạnh chứ không phải là thiếu phụ tốt là bán nam giới chào bán phái nữ (thái giám). – Có đủ duyên ổn lành để đắc trái A-la-hán tức thì trong kiếp ấy, tuy thế quyết định ko tu thành A-la-hán mà nguyện thành Phật – Gặp được Đức Phật thành lập và được gia công một điều phước thiện nay làm sao kia đến Đức Phật ấy. – Phải là fan xuất gia, tu sĩ. – Phải vừa đủ đông đảo pháp của bậc cao nhân là có ngũ thông với đạt bát thiền khô. – Đã được gia công phước báu cao thượng là cha thí mạng sinh sống mình và vk nhỏ mình bởi vì vai trung phong nguyện mang lại thành Phật Chánh giác. – Phải tất cả ý nguyện gan góc, quyết trở thành một vị Phật Chánh giác, dù cho trở ngại, đau khổ cố gắng nào thì cũng ko ngả nghiêng và thối hận chuyển.

Sau Khi đã được Phật thọ ký mang đến rồi, chúng sinc này nên liên tiếp luân hồi trong không ít kiếp sống nhằm tích lũy không thiếu thốn những pháp Ba-la-mật thì mới có thể thành một vị Phật được. Theo Thượng tọa cỗ (tuyệt Phật giáo Nguyên Thủy), mười điều triển khai xong (pa. pāramī) là (tự gốc vào giờ đồng hồ Pali):

– Dāmãng cầu (sa. dāna): ba thí – Sīla (sa. śīla): trì giới – Nekkhamma (sa. niṣkramaṇa): xuống tóc (trường đoản cú vứt cuộc sống thường ngày tại nhà cư sĩ) – Paññā (sa.prajñā): trí tuệ – Viriya (sa. vīrya): tinc tấn – Khanti (sa. kṣānti): kiên nhẫn – Sacca (sa. satya): chân thực – Adhiṭṭhāna (sa. adhiṣṭhāna): quyết định – Mettā (sa. maitrī): trọng điểm tự – Upekkhā (sa. upekṣā): trung ương xả 

Trong mỗi pháp trên trên đây đông đảo chia thành 3 bậc là: hạ, trung, thượng, do đó 30 pháp. lấy một ví dụ cùng với pháp “Bố thí”: bố thí của nả Hotline là cha thí Ba-la-mật bậc hạ, tía thí các bộ phận cơ thể của bản thân Hotline là ba thí Ba-la-mật bậc trung, ba thí sinc mạng của mình nhằm cứu giúp bọn chúng sinc khác Call là ba thí Ba-la-mật bậc thượng. 9 pháp tê tương tự như điều đó.

Các chỏng Bồ-tát (là chúng sinc đã được một vị Phật thọ ký kết rằng đã thành Phật trong tương lai) chia làm 3 bậc:

– Bồ-tát ở trong về huệ lực: thời kỳ nguyện trong tâm địa ko nói ra lời, là 7 A-tăng-kỳ đại kiếp. Thời kỳ vạc nguyện ra lời cơ mà chưa gặp mặt Phật làm sao tbọn họ ký kết là 9 A-tăng-kỳ. Thời kỳ chạm mặt một vi Phật tchúng ta ký cho tới lúc thành tròn đầy đủ 30 pháp Ba-la-mật cùng thành đạo là 4 A-tăng-kỳ và 100 ndở người đại kiếp. – Bồ-tát ở trong về tín lực (là có rất nhiều đức tin): thời kỳ nguyện trong tâm ko tâm sự lời, là 14 A-tăng-kỳ đại kiếp. Thời kỳ vạc nguyện ra lời cơ mà không chạm chán Phật làm sao tchúng ta ký kết là 18 A-tăng-kỳ. Thời kỳ gặp một vi Phật tchúng ta ký kết cho tới lúc thành tròn đầy đủ 30 pháp Ba-la-mật cùng thành đạo là 8 A-tăng-kỳ với 100 nngớ ngẩn đại kiếp. – Bồ-tát nằm trong về tấn lực (nhiều sự tinc tấn): thời kỳ nguyện trong tâm không thổ lộ lời, là 28 A-tăng-kỳ đại kiếp. Thời kỳ vạc nguyện ra lời mà chưa chạm mặt Phật nào thọ ký là 36 A-tăng-kỳ. Thời kỳ gặp mặt một vi Phật thọ ký cho đến lúc thành tròn đầy đủ 30 pháp Ba-la-mật và thành đạo là 16 A-tăng-kỳ cùng 100 ngàn đại kiếp. “Đại kiếp” ngơi nghỉ đó là một kiếp của quả toàn cầu, Có nghĩa là quy trình xuất hiện, cải cách và phát triển rồi hoại diệt của cả một thế giới, kéo dãn dài những tỷ năm. Còn A-tăng-kỳ là “số lượng cần yếu tính đếm” (quá qua cả hàng tỷ tỷ tỷ). bởi thế, thời hạn cần nhằm một bọn chúng sinh tu thành Phật là cực kỳ dài, đến cả quá qua ngoài khả năng tưởng tượng hoặc gọi biết của phàm nhân.

Nói vậy sẽ thấy, 1 vị Phật ra đời với độ sinc là lẻ tẻ thế nào, vậy bắt buộc bao gồm câu “Trong vô vàn kiếp luân hồi thì dành được thân người là tương đối khó (đa số chúng sinch chỉ có thân súc sinh), đã có được thân người thì đầy đủ duyên nhằm xuống tóc đi tu là tương đối khó, xuất gia đi tu rồi thì tất cả duyên gặp Phật trên nắm là càng khó”. Người được gặp gỡ Phật, nghe Phật ttiết pháp là phải có nhiều căn uống duyên ổn lành, do Xác Suất xẩy ra là cực kỳ thảng hoặc, hệt như rùa mù nổi lên trúng một khúc gỗ trôi thân hải dương vậy.

Xem thêm: Bravo Focus Số 27: Màu Của Nắng Thu, Bravo Focus Số 27: Màu Của Nắng

28 vị Phật toàn giác trong vượt khứ:

Đức Thích Ca Mâu Ni giảng giải mang đến Đại đức Xá Lợi Phất rằng: tính trường đoản cú từ thời điểm cách đó 4 A-tăng-kỳ (*) ( với 100 nđần đại kiếp trái đất đến nay, sẽ có 28 Đức Phật tổ sẽ Ra đời giáo hóa chúng sinch. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vị Phật vật dụng 28 nhưng chúng ta được biết đến nhiều tốt nhất. Bồ Đề Đạo Tràng – Ấn Độ (Bodh Gaya – India) chỗ Ngài đắc đạo sau 49 ngày tọa tnhân từ bên dưới gốc cây Bồ đề – cũng là vấn đề du ngoạn trọng tâm linh nhưng bất cứ Phật tử nào vẫn muốn được xẹp thăm tối thiểu một lượt.

Các vị Phật trong trái đất ta bà (sahalokadhātu) của chúng ta được kể đến trong nhị tài liệu chính: Kinc Đại Bổn cùng Kinc Địa Tạng.

1. Các vị Phật thừa khứ được nói đến có lẽ rằng trước tiên trong Kinh Đại Bổn định (p: Mahā-padāmãng cầu Sua) là 6 vị: – Vipassī (s: vipaśyin, Hán: Tì Bà Thi), – Sikhī (s: śikhin, Hán: Thí Khi), – Vessabhū (s: viśvabhū, Hán: Tỳ Xá Phù), – Kakusandha (s: krakucchanda, Hán: Câu Lưu Tôn), – Konāgamana (s: konakamuni =kanakamuni = kanaka = konaka (-nāma) = konakasāhvaya = konagamuni, Hán: Câu Na Hàm Mâu Ni), – Kassapage authority (s: Kaśyapa, Hán: Ca Diếp), Rồi mang đến Phật hiện giờ là Thích Câu Mâu Ni (p: sakkamuni, s: sakyamuni) và Phật tương lai đang là Di Lặc

2. Nhưng khi bộ Buddhavamsa (Phật Sử, Chánh Giác Tông) được viết vào thời vua A Dục (aśoka, 272 – 236 trước Tây lịch) thì từ trên đầu mang lại cmùi hương 26 nêu ra 24 vị Phật vượt khứ tự Phật Nhiên Đăng (Dīpankara) tới Phật Ca Diếp (Kassapa) mở ra trước đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

3. Rồi vào chương 27 lại thêm 3 vị nữa xuất hiện thêm trước Phật Nhiên Đăng là Tanhankara, Medhankara, và Saranankara. Vậy nên toàn bộ là 27 vị Phật quá khđọng xuất hiện trước Phật hiện giờ Thích Ca Mâu Ni. Tất cả 28 vị Phật nầy vẫn xuất hiện theo thứ tự trong số kiếp nhỏng sau: – Kiếp tinc túy mùi hương (kiếp trang nghiêm) (Sāramanda-kappa): Bốn vị Phật lần đầu tiên, 2, 3, 4 là Tanhankara, Medhankara, Saranankara, với Dīpankara, – Kiếp hương thơm (Sāra-kappa): Một vị Phật đồ vật 5 là Kondañña, – Kiếp tinc túy hương thơm (kiếp trang nghiêm) (Sāramanda-kappa): Bốn vị Phật sản phẩm công nghệ 6, 7, 8, 9 là Mangala, Sumana, Revata, Sobhita, – Kiếp ơn nghĩa (Vara-kappa): Ba vị Phật lắp thêm 10, 11, 12 là Anomadassī, Paduma, Nāradomain authority, – Kiếp hương thơm (Sāra-kappa): Một vị Phật sản phẩm công nghệ 13 là Padumuara, – Kiếp tinch túy (Manda-kappa): Hai vị Phật vật dụng 14, 15 là Sumedha, Sujāta, – Kiếp ơn tình (Vara-kappa): Ba vị Phật thứ 16, 17, 18 là Piyadassī, Ahadassī, Dhammadassī, – Kiếp mùi hương (Sāra-kappa): Một vị Phật máy 19 là Siddhaha, – Kiếp tinc túy (Manda-kappa) : Hai vị Phật đồ vật đôi mươi, 2một là Tissa, Phussa, – Kiếp mùi hương (Sāra-kappa): Một vị Phật sản phẩm 22 là Vipassī, – Kiếp tinh túy (Manda-kappa): Hai vị Phật lắp thêm 23, 24 là Sikhī, Vessabhū, – Kiếp nhân hậu (Bhadda-kappa): Năm vị Phật sản phẩm 25, 26, 27, 28, 29 cơ mà tứ vị vẫn xuất hiện nay là Kakusandha, Konagamana, Kassapa, Gotama (Phật Thích Ca Mâu Ni là phật cơ mà hiện nay trái đất đã thờ cúng). Đức Phật trang bị 29 là Metteyya (Chính là Phật Di Lặc) đang mở ra sau đây.

Không bao gồm kiếp trái khu đất như thế nào có không ít hơn 5 vị Phật thuộc noel. Có hầu hết tiến độ kéo dài cả 1 A-tăng-kỳ đại kiếp trái đất cơ mà không có vị Phật làm sao Thành lập. Khoảng phương pháp thành lập thân các vị Phật vào thuộc 1 kiếp trái khu đất cũng bắt buộc kéo dãn tới hàng tỷ, mặt hàng tỷ năm (vì một kiếp Trái Đất kéo dài hàng tỷ, hàng chục tỷ năm). do đó, thời cơ để chúng sinh được nghe hoặc phát âm Chánh Pháp do một vị Phật tmáu giảng là cực kì nhỏ tuổi nhoi với hết sức quý báu.

Giải thích: A tăng kỳ tốt A-tăng-kỳ (sa: असंख्येय, Asaṃkhyeya) là 1 trong những tên gọi được dùng vào Phật giáo để chỉ con số 10140 hoặc mang đến số 10(a+2^b) đã làm được liệt kê trong Kinch Hoa Nghiêm, những cực hiếm a=5, b=103 trường hợp tính theo bản dịch của ngài Phật-đà-bạt-đà-la (Buddhabhadra), a=7, b=103 theo bản dịch của ngài Thật Xoa Nan Ðà (Shikshananda) cùng a=10, b=104 theo Thomas Cleary cơ mà ông bao gồm sai sót trong tính toán.

A tăng kỳ là một trong từ bỏ tiếng Phạn lộ diện thường xuyên trong các văn bạn dạng Phật giáo. ví dụ như, Thích Ca Mâu Ni Phật biết đến đang thực hành tía a tăng kỳ kiếp trước lúc biến đổi một vị Phật. A tăng kỳ Tức là ‘cấp thiết đếm được’. Trong giờ đồng hồ Phạn, từ bỏ “asaṃkhyeya” nghĩa black là “vô số” vào ngữ nghĩa của “vô hạn”.

Xem thêm: Truyền Thuyết Và Sự Ra Đời Của Phật Di Lặc, Phật Di Lặc Là Ai

Bài viết sau vẫn là biểu tượng Phật Di Lặc, vị Phật chưa mở ra vào kiếp trái khu đất này, bạn đọc theo dõi và quan sát tại trang www.tamkyrt.vn

Đọc thêm những tài liệu giỏi trên đô thị tour đà nẵng:

1 Tđê mê gia Group Tài liệu tngày tiết minch du lịch
2 Đăng cam kết kênh Youtube thuyết minh giành riêng cho gợi ý viên
3 Ý nghĩa với biểu tượng cổng Tam Quan
4 Lịch sử xuất hiện 3 ngôi ca tòng Linh Ứng trên Đà Nẵng
5 Lịch sử ca tòng Tam Thai tại Ngũ Hành Sơn
6 Tài liệu Tmáu minc về tháp Xá Lợi
7 7 sự hiểu lầm về đạo Phật ngơi nghỉ Việt Nam
8 Ý nghĩa số 7 trong đạo Phật (nằm giữa bài xích viết)
9 Bài tngày tiết minh về đại nội Huế
10 Download các ebook kế hoạch sử 
11  Lược sử về cuộc sống Phật Thích Ca.

Cảm ơn bằng phương pháp clichồng Review bài viết:


Chuyên mục: Phật Giáo