Giáo Trình Phật Học (Bản In 2020)

  -  

Phật Học Cơ Bản

Ban Hoằng pháp Trung ương – GHPGVNChương thơm trình Phật học tập Hàm thú (1998-2002)Nguyệt san Giác Ngộ

Tập MộtTập Hai Tập BaTập Bốn
*
*

Mục Lục Chi Tiết 4 Tập1 2 3 4

Tập 1 – Mục Lục

Click vào từng mục để đọc

<0.1> Lời nói đầu <0.2> Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn, Ban Biên soạn <0.3> Học Phật bằng niềm tin đại học.

Phần I – Nhận thức cơ bản về Phật giáo

<1.1> Nhận thức cơ bản về Phật giáo. Tố Huân <1.2> Ðạo Phật. Thích Viên Giác <1.3> Lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (tự Ðản sanh cho Thành đạo). Gia Tuệ <1.4> Lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (tự Thành đạo mang đến nhập Niết bàn). Gia Tuệ

Bài phát âm thêm

<1.a> Những ý niệm về Ðức Phật. HT Thích Trí Quảng <1.b> Quan niệm về Ðức Phật sau khi Phật Thích Ca nhập khử. HT Thích Trí Quảng <1.c> Bức thông điệp tự nhỏ người của Ðức Phật. Thích Trí Crộng

Phần II – Giáo lý cơ bạn dạng

<2.1> Bốn chân lý. Thích Viên Giác <2.2> Tám phần thánh đạo. Thích Tâm Khanh hao <2.3> Nhân trái. Khải Thiên <2.4> Nghiệp báo. Thích Tâm Thiện nay <2.5> Luân hồi. Thích Tâm Thiện nay <2.6> Tam vô lậu học. Thích Từ Hòa với Thích Phước Lượng

Bài hiểu thêm

<2.a> Truyền bá chánh pháp. HT Thích Trí Quảng <2.b> Phật giáo – đạo giác ngộ. HT Thích Trí Quảng <2.c> Phật giáo – triết lý sống thời đại. HT Thích Trí Quảng <2.d> Tngày tiết nghiệp. Minc Chi <2.e> Tngày tiết tái sanh. Minh Chi

-oOo-

Tập 2 – Mục lục

Cliông chồng vào cụ thể từng mục nhằm đọc

Trang Đầu tiên

<0.1> Lời nói đầu <0.2> Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn, Ban Biên biên soạn <0.3> Quy chế Chương thơm trình Phật học Hàm thú Khóa II (1999-2003)

Phần I – Giáo lý cơ bản

<1.1> Mười nhì nhân duyên. Thích Tâm Hải <1.2> Năm uẩn. Thích Viên Giác <1.3> Bốn đại, sáu Ðại, mười hai Xứ đọng với mười tám Giới. Thích Tâm Thiện tại <1.4> Ba dấu ấn của chánh pháp. Nguim Tuấn <1.5> Bốn đề mục quán niệm. Thích Phước Lượng <1.6> Bảy cách thức đi cho giác ngộ. Thích Thiện Bảo

Bài hiểu thêm

<1.a> Mười hai nhân duim và cuộc sống đạo. Nhật Chiếu <1.b> Tôn giáo cùng quý giá thực tại.


Bạn đang xem: Giáo Trình Phật Học (Bản In 2020)


Xem thêm: Tâm Sự Của Những Người Mẹ Phá Thai 3 Tháng Khiến Cộng Đồng, Con Ơi! (Tâm Sự Của Một Người Mẹ Trẻ Phá Thai)


Xem thêm: Mô Hình Giấy 3D Vườn Lâm Tỳ Ni Đẹp, Hình Vườn Lâm Tỳ Ni


Thích Tâm Thiện tại <1.c> Năm căn uống – Năm lực. Thích Viên Giác

Phần II – Lịch sử Phật giáo

<2.1> Sơ lược lịch sử Phật giáo Ấn Ðộ sau thời Ðức Phật. Thích Tâm Hải <2.2> Ðại cưng cửng lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Thích Tâm Kkhô hanh <2.3> Sơ lược lịch sử hào hùng hiện ra và cách tân và phát triển các tông phái Phật giáo Trung Quốc. Thích Tâm Khanh

Bài hiểu thêm

<2.a> Lịch sử kết tập gớm khí cụ lần lắp thêm I. Thích Phước Sơn <2.b> Lịch sử kết tập kinh vẻ ngoài lần sản phẩm công nghệ II. Thích Phước Sơn <2.c> Lịch sử kết tập kinh-luật-luận lần vật dụng III. Thích Phước Sơn <2.d> Lịch sử kết tập pháp tạng lần đồ vật IV. Thích Phước Sơn <2.e> Lý vì chưng phân phái và thực trạng phân phái trong đạo Phật. Minch Chi <2.f> Bàn về chủ tngày tiết những bộ phái. Minch Chi

-oOo-

Mục Lục – Tập 3

Clichồng vào cụ thể từng mục để đọc

<0.1> Lời nói đầu <0.2> Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn, Ban Biên soạn

Phần I – Lịch sử Phật giáoViệt Nam

<1.1> Tổng quan lại về lịch sử dân tộc Phật giáo VN. Thích Tâm Hải <1.2> Phật Giáo Thời Kỳ Từ Nhà Nước Ðộc Lập Vạn Xuân Ra Ðời Ðến Vua Trần Nhân Tông. Thích Tâm Hải <1.3> Phật Giáo Từ Thời Trần Nhân Tông Ðến Cận Ðại. Thích Tâm Hải

Phần II – Tư tưởng Phật giáo

<2.1> Các Lever giới pháp. Thích Phước Sơn <2.2> Giới thiệu về con đường lối tu thiền hậu của Phật giáo. Thích Thanh Từ <2.3> Giới thiệu học thuyết Phân kỳ và khối hệ thống Phán giáo. Khải Thiên <2.4> Giới thiệu về Tịnh độ tông. Thích Viên Giác <2.5> Giới thiệu về Mật tông (Kim cương thừa). Thích Viên Giác <2.6> Giới thiệu về Pháp Hoa tông. Thích Trí Quảng <2.7> Giới thiệu về Hoa Nghiêm tông. Thích Trí Quảng

Bài đọc thêm

<2.a> Giới lao lý là công truyền hay túng truyền? Thích Phước Sơn <2.b> Tính chất giáo dục của giới khí cụ Phật giáo. Thích Phước Sơn <2.c> Chuỗi phân tử huyền trong tởm tạng Pàli. Thích Crộng Thiện nay <2.d> Giới thiệu về Kyên cương thừa. Nguyễn Thế Ðăng <2.e> Cửa hàng triết lý của Tam luận tông. Khải Thiên <2.f> Duyên khởi và tính Không được đồ gia dụng giải qua phương trình E = MC2 . Khải Thiên & Nguyễn Chung Tú

Mục Lục – Tập 4

Lời giới thiệuThành phần Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn, Ban Biên soạn

Phần I – Tam tạng thánh điển Phật giáo

<1.1>- Tam tạng thánh giáo Nam truyền – Thích Phước Sơn<1.2>- Giới thiệu tổng thể hệ thống kinh khủng Hán tạng – Ðào Nguyên

Phần II – Các vụ việc Phật học

<2.1>- Giáo lý duim khởi – Thích Chơn Thiện<2.2>- Một vài ba tư tưởng về triết lý vào đạo Phật – Phật-Ðiển Hành-Tư <2.3>- Giới thiệu đại cương về Duy thức học tập – Tuệ Hạnh <2.4>- Giới thiệu bao gồm về Nhân minc học Phật giáo – Minch Chi <2.5>- Giới thiệu đôi nét về văn uống học Phật giáo nước ta – Thích Tâm Hải

Phần III – Bài gọi thêm

<3.1>- Ðặc trưng của đạo Phật – Thích Phước Sơn <3.2>- Hình ảnh hưởng của đạo Phật vào nền văn hóa truyền thống đất nước hình chữ S – Thích Trí Quảng. <3.3>- Vài suy xét về sự hội nhập của Phật giáo vào nền văn hóa truyền thống VN – Minch Chi <3.4>- Quan niệm về Ðức Phật trong lịch sử vẻ vang Phật giáo toàn quốc – Thích Tâm Hải <3.5>- Ðạo lý uyên ổn nguyên ổn của dân tộc bản địa Việt – Ngọc Kinh Lang Hoàn <3.6>- Ðạo Phật liệu có phải là tôn giáo không? – Huyền Chân <3.7>- Phật giáo trong thời đại công nghệ – Trần Chung Ngọc <3.8>- Quy ước trích dẫn tam tạng kinh khủng Nguyên ổn tdiệt – Thảo Hiền Sucitto

| Trọn bộ | Tập Một  | Tập Hai | Tập Ba  | Tập 4 |

***********************