Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Ninh Bình Họp Trực Tuyến Sơ Kết Công Tác Phật Sự Tháng 8

  -  
Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
Tư liệu Đại hội Vesak 2019 Tiếng Việt English Tư liệu Hội thảo Ban Hoằng pháp Tư liệu hội thảo Ban viện Trung ương
*

*

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Ninh BìnhNhiệm kỳ VI (2017-2022)CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ VI (2017-2022), gồm 33 thành viên, do Thượng tọa Thích Thọ Lạc làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Bạn đang xem: Ban trị sự phật giáo tỉnh ninh bình họp trực tuyến sơ kết công tác phật sự tháng 8

Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận :- Như điều 2 “để thực hiện”- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV Tỉnh Ninh Bình“để biết”- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMCHỦ TỊCHđã kýHòa thượng Thích Thiện Nhơn

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (15 VỊ):

STTPHÁP DANHCHỨC VỤ
1TT. Thích Thọ Lạc(Trần Văn Duẩn)Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
2TT. Thích Thanh Tình(Bùi Xuân Tình)Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự.
3TT. Thích Tuệ Cuông(Phan Văn Kim)Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế.
4.TT. Thích Minh Quang(Nguyễn Minh Chiên)Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni.
5.TT. Thích Thanh Chiến(Phạm Văn Chiến)Phó Trưởng ban Trị sự.
6.TT. Thích Đức Lợi(Nguyễn Thanh Hải)Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.
7.ĐĐ. Thích Minh Phúc(Trần Văn Luyện)Phó Thư ký, Chánh Văn phòng kiêm Trưởng ban Văn hóa
8.ĐĐ. Thích Thanh Dũng(Trần Quốc Ân)Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội.
9.ĐĐ. Thích Tuệ Quang(Phạm Văn Mạnh)Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát.
10.ĐĐ. Thích Thanh Cương(Hà Văn Hoàn)Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ.
11.ĐĐ. Thích Minh Hạnh(Tô Văn Phú)Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
12.ĐĐ. Thích Thanh Hai(Phạm Văn Hai)Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế.

Xem thêm:

13.ĐĐ. Thích Minh Ngộ(Phạm Văn Vượng)Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
14.NS. Thích Đàm An(Phạm Thị Hoài)Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng phân ban Đặc trách Ni giới.
15.NS. Thích Đàm Quy(Ngô Thị Bích)Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính.

16TT. Thích Trí Như(Hoàng Văn Năm)Ủy viên
17.ĐĐ. Thích Thanh Nghị(Ngô Văn Nghị)Ủy viên
18.ĐĐ. Thích Tuệ Quảng(Nguyễn Ngọc Sự)Ủy viên
19.ĐĐ. Thích Trí Quảng(Trần Văn Năm)Ủy viên
20.ĐĐ. Thích Minh Tuệ(Phạm Văn Dân)Ủy viên kiêm Phó Thư ký, Phó Văn phòng
21.ĐĐ. Thích Thanh Trụ(Lưu Văn Trụ)Ủy viên
22.ĐĐ. Thích Thanh Duy(Phạm Văn Nam)Ủy viên kiêm Phó Văn phòng
23.ĐĐ. Thích Thanh Sơn(Nguyễn Văn Ngoan)Ủy viên
24.ĐĐ. Thích Tuệ Hải(Phạm Văn Minh)Ủy viên
25.ĐĐ. Thích Minh Trí(Nguyễn Văn Chung)Ủy viên kiêm Trợ lý Văn phòng
26.ĐĐ. Thích Thanh Luật(Lê Xuân Luật)Ủy viên kiêm Trợ lý Văn phòng
27.ĐĐ. Thích Minh Tri(Dương Đức Vịnh)Ủy viên
28.NS. Thích Đàm Toàn(Vũ Thị Hoa)Ủy viên
29.NS. Thích Đàm Tuyến(Đỗ Thị Tuyến)Ủy viên
30.SC. Thích Ngọc Trinh(Phan Thị Thu Hà)Ủy viên kiêm Phó Văn phòng
31.SC. Thích Minh Ý(Trần Thị Nhường)Ủy viên
32.

Xem thêm: Hoa Mặt Trời Kỳ 5 - Chương Trình Luật Sư Lê Thanh Sơn

SC. Thích Diệu Minh(Đoàn Thị Thoa)Ủy viên kiêm Trợ lý Văn phòng
33.SC. Thích Nữ Viên Tuệ(Nguyễn Thị Phương)Ủy viên

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm


CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ GHPGVN

SẢN PHẨM CỦA PHẬT SỰ ONLINE

●Đơn vị: Cổng thông tin văn phòng T.Ư Giáo hội●Tổng biên tập:TT.TS Thích Minh Nhẫn

Giấy phép: 84/GP-TTĐT Cục phát thanh, truyền hình

Trụ sở: Văn phòng 2 T.Ư - GHPGVN - số294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM


VĂN PHÒNG LIÊN LẠC

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC
TRANG TIN ĐIỆN TỬ PHẬT SỰ ONLINE