Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Hà Nội

  -  

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Minch Hiền – Cvào hùa Hương – làng Hư­ơng Sơn – Mỹ Đức.

Bạn đang xem: Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Hà Nội

– Phó Ban: Đại đức Thích Minc Đồng – Ca dua Hưng Khánh – làng Phù Lưu Tế – thị xã Mỹ Đức.

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Quy – Ca dua Tuyết Sơn – xóm Hương Sơn – huyện Mỹ Đức

– Chánh Tlỗi ký: Đại đức Thích Minh Huyền – Chùa Bồ Đề – làng Hồng Sơn – huyện Mỹ Đức

Vnạp năng lượng phòng: Chùa Diên Khánh – Thị trấn Đại Nghĩa – thị trấn Mỹ Đức

Ban Trị sự Phật giáo quận Hà Đông

– Trưởng ban: Đại đức Thích Đạo Ân – Cvào hùa Cổ Bản – phường Đồng Mai – quận Hà Đông.

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Tkhô cứng – Ca tòng Xa La – phường Phúc La – quận Hà Đông

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Huyền – Ca tòng Trinh Lương – phường Prúc Lương – quận Hà Đông

– Chánh Tlỗi ký: Sư cô Thích Đàm Bảo – Cvào hùa Ngòi – phường La Khê – quận Hà Đông

Văn uống phòng: Ca dua Cổ Bản – phường Đồng Mai – quận Hà Đông

Ban Trị sự Phật giáo thị xã Ch­ương Mỹ

– Trưởng ban: Đại đức Thích Đạo Phong – Cvào hùa Linc Thông – Thị trấn Chúc Sơn – Ch­ương Mỹ.

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Khoa – Chùa Trăm Gian – buôn bản Tiên Phương – huyện Cmùi hương Mỹ

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Biên – Ca tòng Giải Áo – thôn Hợp Đồng – thị trấn Chương thơm Mỹ

– Chánh Thỏng ký: Ni sư Thích Đàm Loan – Chùa Đồi Chè cổ – làng Tkhô giòn Bình – thị xã Chương Mỹ

Vnạp năng lượng phòng: Ca dua Linc Thông – Thị trấn Chúc Sơn – thị trấn Chương thơm Mỹ

Ban Trị sự Phật giáo Sơn Tây

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Minch Tín – Ca dua La Gián – xóm Cổ Đông – Thị buôn bản Sơn Tây.

– Phó ban: Sư cô Thích Đàm Phương thơm – Ca dua Liên Trì – phường Trung Hưng – Thị xóm Sơn Tây

– Thư ký: Sư cô Thích Đàm Tkhô hanh – Cvào hùa Prúc Nhi – phường Prúc Thịnh – Thị xóm Sơn Tây.

Văn uống phòng: Chùa La Gián – làng mạc Cổ Đông – Thị xóm Sơn Tây

Ban Trị sự Phật giáo thị trấn Quốc Oai

– Trưởng ban: Đại đức Thích Đạo Vĩnh – Cvào hùa Thầy – thôn Sài Sơn – huyện Quốc Oai.

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Lợi – Cvào hùa Hoàng Xá – Thị trấn Quốc Oai – thị trấn Quốc Oai

– Phó ban: Đại đức Thích Đạo Dulặng – Ca tòng Đồng Bụt – xã Ngọc Liệp – thị trấn Quốc Oai

– Chánh Thư ký: Sư cô Thích Đàm Vượng – Cvào hùa Đồng Khanh khô – làng mạc Ngọc Liệp – huyện Quốc Oai

Vnạp năng lượng phòng: Chùa Thầy – làng Sài Sơn – thị trấn Quốc Oai

Ban Trị sự Phật giáo thị xã Ba Vì

– Trưởng ban: Đại đức Thích Đạo Thịnh – Cvào hùa Văn uống Lai – thôn Ba Trại – thị xã Ba Vì

– Phó ban: Sư cô Thích Đàm Liên – Ca tòng Hoa Nghiêm – buôn bản Chu Minh – thị trấn Ba Vì

– Thư ký: Sư cô Thích Đàm Nguyên ổn – Chùa Hòe Lâm – xóm Đông Quang – thị trấn Ba Vì

Văn phòng: Chùa Văn uống Lai – làng mạc Ba Trại – huyện Ba Vì

Ban Trị sự Phật giáo thị xã Thạch Thất

– Trưởng ban: Ni sư Thích Đàm Thuỷ – Ca dua Tây Ph­ương – xóm Thạch Xá – Thạch Thất.

– Phó ban: Đại đức Thích Đạo Hòa – Chùa Bảo Quang – làng mạc Đại Đồng – thị trấn Thạch Thất

– Phó ban: Đại đức Thích Tkhô nóng Hồi – Ca tòng Phùng Xá – xã Phùng Xá – huyện Thạch Thất

– Tlỗi ký: Đại đức Thích Quảng Prúc – Ca dua Klặng Long – xã Cần Kiệm – thị xã Thạch Thất

Văn uống phòng: Cvào hùa Bảo Quang – thôn Đại Đồng – thị xã Thạch Thất.

Xem thêm: Làm Sao Để Buông Bỏ Để Có Được Một Cuộc Đời Hạnh Phúc, Bình Yên

Ban Trị sự Phật giáo huyện Hoài Đức

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Tiến Thông – Chùa Lại Yên – xã Lại Yên – Hoài Đức

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Quang Thụy – Cvào hùa Diên Phúc – xã Sơn Đồng – thị xã Hoài Đức

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Thuận – Chùa Cả – xóm La Phù – huyện Hoài Đức

– Chánh Tlỗi ký: Sư cô Thích Minch Thụy – Ca tòng Yên Vĩnh – xã Klặng Chung – thị trấn Hoài Đức.

Vnạp năng lượng phòng: Chùa Lại Yên – xã Lại Yên – thị xã Hoài Đức

Ban Trị sự Phật giáo thị xã Thanh hao Oai

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Tiến Thịnh – Cvào hùa Vũ Lăng – làng mạc Dân Hoà – Thanh Oai.

– Phó ban: Đại đức Thích Di Sơn – Ca tòng Thanh khô Lương – xóm Bích Hòa – thị trấn Tkhô nóng Oai

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Hà – Ca tòng Cao Bộ – buôn bản Cao Viên – thị trấn Thanh Oai

– Chánh Thư ký: Ni sư Thích Đàm Pháp – Ca dua Áng Phao – xóm Cao Dương – thị trấn Tkhô hanh Oai

Vnạp năng lượng phòng: Ca dua Vũ Lăng – thôn Dân Hòa – thị trấn Tkhô hanh Oai

Ban Trị sự Phật giáo thị trấn Th­ường Tín

– Trưởng ban: Đại đức Thích Đức Thường – Ca dua Từ Vân – buôn bản Lê Lợi – huyện Thư­ờng Tín

– Phó ban: Đại đức Thích Minch Thực – Chùa Hội Xá – làng mạc Thắng Lợi – huyện Thường Tín

– Phó ban: Sư cô Thích Đàm Hải – Ca dua An Lãng – buôn bản Văn uống Tự – huyện Thường Tín

– Chánh Thỏng ký: Sư cô Thích Đàm Hà – Ca dua Khê Hồi – làng Hà Hồi – Thường Tín

Vnạp năng lượng phòng: Ca tòng Hội Xá – xóm Thắng Lợi – thị xã Thường Tín

Ban Trị sự Phật giáo thị xã Prúc Xuyên

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Thanh khô Hư­ớng – Ca tòng Linc Quy – buôn bản Hồng Minh – Phú Xuyên ổn.

– Phó ban: Sư cô Thích Đàm Minch – Ca tòng Thiên Ân – xóm Bạch Hạ – huyện Prúc Xuyên

– Phó ban: Đại đức Thích Tkhô cứng Tuim – Ca dua Tạ Mễ – làng Quang Lãng – thị trấn Prúc Xuyên ổn.

– Chánh Tlỗi ký: Đại đức Thích Ngulặng Mạnh – Ca dua Đại Nam – Thị trấn Prúc Xuyên ổn – huyện Prúc Xuyên ổn.

Văn uống phòng: Cvào hùa Đại Nam – Thị trấn Phụ Xuim – huyện Phú Xuyên

Ban Trị sự Phật giáo thị xã Ứng Hoà

– Trưởng ban: Đại đức Thích Minc Thiện – Ca tòng Phù Lưu Thượng – xóm Phù Lưu – Ứng Hoà.

– Phó ban: Đại đức Thích Đạo Tĩnh – Ca tòng Trang Nghiêm – xã Viên An – huyện Ứng Hòa

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Thiền lành – Chùa Bặt Ca tòng – buôn bản Liên Bạt – thị xã Ứng Hòa

– Chánh Thư ký: Ni sư Thích Đàm Tịnh – Chùa Tam Thôn – thôn Trường Thịnh – thị xã Ứng Hòa

Văn uống phòng: Cvào hùa Tam Thôn – xóm Trường Thịnh – thị xã Ứng Hòa

Ban Trị sự Phật giáo thị trấn Phúc Thọ

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Minch Ngulặng – Ca dua Minh Tnhóc con – làng Trạch Mỹ Lộc – thị xã Phúc Thọ

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Chung – Cvào hùa Miếu – xóm Tam Hiệp – thị trấn Phúc Thọ

– Phó ban: Đại đức Thích Đạo Duân – Ca tòng Minc Toắt – xóm Trạch Mỹ Lộc – thị trấn Phúc Thọ

– Chánh Thư ký: Sư cô Thích Đàm Hương – Chùa Hòa Thôn – làng Tam Hiệp – thị xã Phúc Thọ

Vnạp năng lượng phòng: Ca tòng Minc Tnhãi nhép – làng Trạch Mỹ Lộc – thị trấn Phúc Thọ

Ban Trị sự Phật giáo thị trấn Đan Ph­ượng

– Trưởng ban: Ni s­ư Thích Đàm Thùy – Cvào hùa Bảo Tán – thôn Tân Lập – thị trấn Đan Ph­ượng.

– Phó ban: Đại đức Thích Di Trường – Ca tòng Thụy Ứng – Thị trấn Phùng – thị xã Đan Phượng.

Xem thêm: Hạnh Phúc Trong Tình Yêu Là Gì, Tình Yêu Là Gì

– Phó ban: Đại đức Thích Đạo Ngộ – Ca dua Hương Lâm – buôn bản Tân Lập – thị xã Đan Phượng

– Chánh Thư ký: Sư cô Thích Đàm Thơm – Ca dua Già Lễ – làng Liên Hồng – huyện Đan Phượng

Vnạp năng lượng phòng: Chùa Bảo Tán – xóm Tân Lập – thị trấn Đan Phượng

Ban Trị sự Phật giáo quận Ba Đình

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Tâm Hoan – Chùa Hòe Nnhì – phường Nguyễn Trung Trực – quận Ba Đình.

– Phó ban: Sư cô Thích Đàm Tkiểm tra – ca dua Phúc Lâm – phường Yên Phụ – quận Ba Đình

– Thỏng ký: Đại đức Thích Đạo Tâm – Ca dua Ngũ Xã – phường Trúc Bạch – quận Ba Đình