Chi tiết bộ kinh 10 điều lành giúp con người sống được bình an của đức phật

  -  
Tôi nghe như vầy:Một thungơi nghỉ nọ, Đức Phật ở tại cung điện của Hải Long Vương, cùng với 8.000 vị đại Bhikṣu cùng 32 ngàn vị đại Bồ-tát.Hiện giờ Thế Tôn bảo long vương vãi rằng:"Do không còn thảy bọn chúng sinh có chổ chính giữa tưởng không giống nhau, phải nghiệp tạo ra cũng không giống. Bởi thế cho nên chúng ta nên giao vận trong số đường.Này long vương! Ông bao gồm thấy đại chúng sinh hoạt Pháp hội này cùng với bọn chúng sanh trong đại dương mập khác nhau về hình dung nhan với chủng một số loại chăng? Muôn sự khác biệt như thế mọi là do trung ương. Nó khởi sanh thiện tại tuyệt bất thiện nay của thân nghiệp, ngữ nghiệp, với ý nghiệp. Thế tuy vậy tâm không tồn tại hình nhan sắc, cấp thiết thấy, cùng thiết yếu nắm bắt. Chỉ là do hư vọng nhưng các pháp tụ tập và sinh khởi. Nó cứu vớt cánh chẳng có công ty tể, không có bổ cùng xẻ ssinh sống. Mặc cho dù tùy thuộc vào mỗi nghiệp nhưng mà hiện ra rất khác nhau, cơ mà thiệt sự nó không có người sáng tác. Cho buộc phải, trường đoản cú tánh của toàn bộ pháp đông đảo nlỗi huyễn với cần thiết suy nghĩ bàn.Lúc người trí vẫn biết Đạo lý này thì nên tu nghiệp lành. bởi vậy cơ hội sanh ra, thân thể phối kết hợp vì 5 uẩn, 12 xđọng, cùng 18 giới hầu như được đoan chánh; ai phát hiện ra chúng ta sẽ không còn lúc nào chán nản.Này long vương! Ông hãy quán thân của Phật; thân ấy là do tự trăm ndại ức phước đức mà sinh ra. Tướng hảo của Phật nghiêm túc. Hào quang đãng sáng sủa rực đậy qua đời những đại chúng với cho tới quang quẻ minc của vô lượng ức vị Phạm Vương trường đoản cú trên cũng thảy phần lớn chẳng hiện nay. Phàm ai ngắm nhìn thân tướng mạo của Nlỗi Lai thì đôi mắt của họ không hề nháy.Tiếp cho, ông hãy cửa hàng sắc đẹp thân huyền ảo và thanh hao tịnh nghiêm túc của chỏng đại Bồ-tát chỗ đây; tất cả phần nhiều vì phước đức của tu tập nghiệp lành mà sinh ra.Lại nữa, mặt hàng thiên long chén cỗ với uy vậy phệ, họ cũng nhân do phước đức của nghiệp lành cơ mà sanh ra.Lúc Này tất cả chúng sinh nghỉ ngơi vào hải dương béo với hình dung nhan thô bỉ, hoặc béo giỏi nhỏ, số đông là vì muôn sản phẩm tưởng niệm của từ trung khu nhưng mà có tác dụng những nghiệp bất thiện nay qua thân ngữ ý. Cho nên tùy thuộc vào nghiệp nhưng ai nấy từ bỏ tchúng ta trái báo.Ông ni hãy tu học điều đó. Ông cũng cần khiến bọn chúng sinh thấu rõ nhân trái với tu tập nghiệp lành. Ông phải bền vững bất động khu vực chánh con kiến, cùng cũng đừng sa vào chiếc thấy đoạn diệt hay dòng thấy thường xuyên hằng. Đối với các phước điền, ông hãy hoan tin vui, tôn kính, cùng trưởng dưỡng. Nlỗi thay, các ông cũng trở thành được trời người tôn kính với cúng nhịn nhường.

Bạn đang xem: Chi tiết bộ kinh 10 điều lành giúp con người sống được bình an của đức phật


Này long vương! Ông cần phải biết Bồ-tát tất cả một Pháp nhưng mà có thể đoạn trừ hết thảy hồ hết khổ đau của đường ác. Một Pháp này là gì?Đó là ngày đêm trong những niệm luôn luôn bốn duy và cửa hàng ngay cạnh Pháp lành, khiến những Pháp lành niệm niệm phát triển, và đừng khi nào xen lẫn bọn chúng cùng với việc bất thiện, dù chỉ bé dại như mặt đường tơ. Nhỏng rứa mới có thể dài lâu đoạn trừ đầy đủ điều ác tính, như ý Pháp lành, cùng thường được gần cận chỏng Phật Bồ-tát thuộc phần nhiều vị thánh bọn chúng khác. Thân của ttránh bạn, tuệ giác của Thanh khô Văn uống, tuệ giác của Độc Giác, với tuệ giác vô thượng của chỏng Phật--phần đông nương Pháp này cần sử dụng có tác dụng căn uống bổn cơ mà được thắng lợi. Cho nên được gọi là Pháp lành. Pháp này có nghĩa là Mười Nghiệp Lành. Những gì là mười?Đó là vĩnh viễn ko gần kề sanh, trộm cắp, thông dâm, dối trá, nói đâm thọc, nói lời ác, nói thêu dệt, tđam mê dục, sân hận, cùng mê mẩn mê.
Này long vương! Nếu ai không tiếp giáp sinh thì lập tức được thành tựu mười điều lìa khỏi của hại não. Những gì là mười?1. Rộng thí vô úy cho các bọn chúng sinh.2. Luôn khởi vai trung phong đại trường đoản cú so với chúng sinh.3. Vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí của sân hận.4. Thân chẳng mắc bệnh dịch.5. Thọ mạng dài lâu.6. Luôn được loài phi nhân hộ vệ.7. Giấc ngủ an vui và không chạm mặt ác mộng.8. Diệt trừ ân oán kết với hận thù đang từ giải.9. Không sợ rớt vào đường ác.10. khi mạng bình thường đang sanh thăng thiên.Đây là mười điều. Nếu hoàn toàn có thể hồi hướng đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì bọn họ sẽ tiến hành clỗi Phật gia hộ, tbọn họ mạng từ tại, và sau cuối vẫn thành Phật.
Lại nữa, long vương! Nếu ai không trộm cắp thì ngay thức thì được mười điều tthấm sâu bền vững. Những gì là mười?1. Tài prúc phong lưu với không biến thành vua chúa, trộm giật, nàn nước lửa, tốt con cái ngỗ nghịch giành mất.2. Được không ít người thương nhớ.3. Không bị tín đồ lấn hiếp.4. Mười pmùi hương ngợi khen.5. Không lo gặp gỡ nên bài toán tổn sợ.6. Tiếng thơm vang mọi.7. Không thấp thỏm bởi uy đức của đại bọn chúng.8. Tài bảo, tbọn họ mạng, với nhan sắc lực an lạc; khá đầy đủ biện tài và ko chút khãn hữu kmáu.9. Trong lòng thường mong muốn cha thí.10. Khi mạng bình thường đang sanh lên trời.Đây là mười điều. Nếu có thể hồi tìm hiểu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì bọn họ vẫn hội chứng đắc trí tuệ đại giác tkhô giòn tịnh với cuối cùng đang thành Phật.
Lại nữa, long vương! Nếu ai không gian dâm thì tức thì được tư điều mà tín đồ trí tán thán. Những gì là bốn?1. Các cnạp năng lượng điều phục.2. Vĩnh viễn lìa khỏi Việc náo loạn.3. Được mọi thế gian sử dụng nhiều.4. Vợ hoặc chồng không thể bị bạn dụ dỗ.Đây là bốn điều. Nếu hoàn toàn có thể hồi hướng đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì chúng ta sẽ được tướng mạo mã âm tàng của bậc đàn ông cùng cuối cùng đang thành Phật.
Lại nữa, long vương! Nếu ai không dối trá thì ngay tức khắc được tám điều mà chư thiên tán thán. Những gì là tám?1. Miệng luôn tkhô nóng tịnh nlỗi mừi hương của hoa sen xanh.2. Được đông đảo tín đồ trong thế gian tin yêu với thán phục.3. Lời nói chánh trực và ttách fan kính mến.4. Luôn sử dụng ái ngữ nhằm an ủi bọn chúng sanh.5. Được niềm vui thù thắng với ba nghiệp thanh hao tịnh.6. Lời nói không lầm lẫn và trọng điểm hay hoan tin vui.7. Lời thổ lộ được ttách fan tôn kính với phụng hành.8. Trí tuệ thù win và chẳng ai hoàn toàn có thể chế phục.Đây là tám điều. Nếu rất có thể hồi hướng đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì bọn họ sẽ được tiếng nói sống động của Như Lai với sau cuối vẫn thành Phật.
Lại nữa, long vương! Nếu ai không nói đâm thọc thì tức tốc được năm điều cấp thiết hủy diệt. Những gì là năm?1. Được thân bất hoại cơ mà không người nào hoàn toàn có thể hại.2. Được quyến trực thuộc trung nghĩa nhưng mà không có bất kì ai có thể phá.3. Được tín trọng điểm bền vững và kiên cố vì tùy thuận bổn nghiệp.4. Được Pháp tu hành vững chắc do sự tu trì kiên cố.

Xem thêm: Thực Đơn Tiệc Cưới Chay Tiệc Cưới, Tổ Chức Tiệc Chay Tại Nhà Hàng Tiệc Cưới Tphcm

5. Được Thiện tại Tri Thức dài lâu vị không thể gian dối.Đây là năm điều. Nếu có thể hồi đào bới Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì bọn họ sẽ được quyến thuộc thành tích nhưng mà bọn chúng ma ngoại đạo cấp thiết ngăn trở tốt phá hủy cùng sau cùng vẫn thành Phật.
Lại nữa, long vương! Nếu ai không nói lời ác thì ngay tức thì được tám nghiệp tkhô nóng tịnh. Những gì là tám?1. Lời nói sẽ không trái nghịch.2. Lời nói đều hữu dụng ích.3. Lời nói thảy phần đông phải chăng.4. Lời nói hết sức mỹ diệu.5. Lời nói xứng đáng lãnh thọ.6. Lời nói bao gồm tín dụng thanh toán.7. Lời nói chẳng thể khinc chê.8. Lời nói luôn luôn mãi được thích thú.Đây là tám điều. Nếu rất có thể hồi hướng đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì chúng ta đang đầy đủ giờ Phạm âm của Nhỏng Lai và cuối cùng đã thành Phật.
Lại nữa, long vương! Nếu ai ko nói tô vẽ thì tức khắc được cha điều nhất định. Những gì là ba?1. Nhất định được tín đồ trí kính thích.2. Nhất định hoàn toàn có thể sử dụng trí tuệ để vấn đáp câu hỏi đúng chuẩn.3. Nhất định được uy đức buổi tối chiến hạ trong mặt hàng ttách tín đồ cùng tuyệt đối hoàn hảo ko hư vọng.Đây là cha điều. Nếu hoàn toàn có thể hồi đào bới Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì chúng ta sẽ không còn bao giờ quên lãng hồ hết việc đã tchúng ta cam kết của Nlỗi Lai và ở đầu cuối sẽ thành Phật.
Lại nữa, long vương! Nếu ai ko tyêu thích dục thì tức thì được thắng lợi năm điều tự tại. Những gì là năm?1. Ba nghiệp trường đoản cú trên vì chưng những căn uống hoàn hảo.2. Tài thiết bị trường đoản cú trên do hết thảy oán thù tặc bắt buộc giật giành.3. Phước đức trường đoản cú tại vị phần đa đồ gia dụng ước muốn phần nhiều được cung ứng.4. Vương vị trường đoản cú trên vị những kỳ trân diệu bảo những được phụng hiến.5. Vật dụng đã đạt được vẫn thù chiến hạ gấp trăm lần đối với điều cầu mong lúc đầu, bởi thusinh hoạt xưa không bần tiện và ghen ghét.Đây là năm điều. Nếu rất có thể hồi hướng đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì bọn họ sẽ được khắp cha cõi số đông tôn kính cúng nhường với ở đầu cuối sẽ thành Phật.
Lại nữa, long vương! Nếu ai không shối hận thì ngay lập tức được tám niềm an lành phấn khởi trong thâm tâm. Những gì là tám?1. Tâm không có sự tổn định sợ cùng hại não.2. Tâm ko khởi lạnh giận.3. Tâm không sanh trạng rỡ tụng.4. Tâm hiền hòa và ngay thẳng.5. Được tâm từ của bậc thánh.6. Tâm luôn luôn làm cho ích lợi và an ủi chúng sinh.7. Thân tướng mạo đoan nghiêm cùng số đông fan đầy đủ thành kính.8. Mau sanh về cõi Phạm Thiên vày nhu hòa với kiên nhẫn.Đây là tám điều. Nếu rất có thể hồi tìm hiểu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì chúng ta sẽ được trọng điểm vô ngại, chúng sanh chiêm ngưỡng và ngắm nhìn không chán mỏi, với cuối cùng sẽ thành Phật.
Lại nữa, long vương! Nếu ai ko tê mê mê thì ngay thức thì được chiến thắng mười điều công đức. Những gì là mười?1. Được nụ cười cùng bạn bè chân thiện tại.2. Tngấm sâu nhân quả với dù cho có mất thân mạng thì cũng không lúc nào có tác dụng ác.3. Chỉ Quy Y Phật với ko quy y cùng với bất cứ vị trời làm sao khác.4. Trực trọng điểm chánh loài kiến với dài lâu lìa xa toàn bộ lưới nghi về sự việc cat hung.5. Luôn sinh vào cõi ttránh giỏi thế gian cùng không hề đọa mặt đường ác.6. Vô lượng phước tuệ thù win sẽ triển gửi ngày càng tăng.7. Vĩnh viễn lìa xa tả đạo cùng tu hành thánh Đạo.8. Chẳng dấy khởi thân con kiến với xả vứt các nghiệp ác.9. An trụ sinh hoạt chiếc thấy không chướng ngại.10. Không lâm vào hoàn cảnh tám nạn.Đây là mười điều. Nếu hoàn toàn có thể hồi tìm hiểu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì chúng ta đang mau hội chứng toàn bộ Phật Pháp, chiến thắng thần thông từ trên, và sau cùng vẫn thành Phật."
Lúc này Thế Tôn lại bảo long vương rằng:"Nếu gồm vị Bồ-tát nào đương thời điểm tu Đạo mà lại nương theo nghiệp lành này, thì bởi bởi vì ko tiếp giáp sinh với thực hành thực tế bố thí, cần bọn họ vẫn luôn luôn được tài bảo giàu có với không ai rất có thể chiếm phần giành. Họ sẽ tiến hành trường thọ, không trở nên bị tiêu diệt yểu, và không biến thành bất cứ oán tặc làm sao tổn định sợ hãi.Do do không trộm cắp cùng thực hành ba thí, phải họ đang luôn luôn được tài bảo giàu có cùng không có bất kì ai hoàn toàn có thể chỉ chiếm giành. Họ là bậc về tối win không ai sánh bằng với khéo hoàn toàn có thể tu tập Pháp tạng của chư Phật.Do vày ko thông dâm và thực hành tía thí, phải bọn họ đang luôn luôn được tài bảo phú quý và không một ai rất có thể chỉ chiếm chiếm. mái ấm của mình đang chánh trực và hòa thuận; không người nào hoàn toàn có thể với lòng dâm dục nhưng nthùng ngó bố mẹ, bà xã ck, tốt con cái của mình.Do vị ko nói dối và thực hành tía thí, đề xuất chúng ta đã luôn được tài bảo giàu sang và không một ai rất có thể chiếm đoạt. Họ sẽ không biến thành người không giống bỏ báng. Họ đang nhiếp trì Chánh Pháp. Mọi Việc làm cho đã như thệ nguyện của mình và đầy đủ được kết quả mỹ mãn.Do do ko nói đâm thọc tập cùng thực hành bố thí, phải bọn họ đã luôn được tài bảo phú quý và không người nào hoàn toàn có thể chiếm phần chiếm. Quyến thuộc của họ vẫn yên ấm, bao hàm niềm vui giống như nhau với không khi nào bất đồng quan điểm.Do vì chưng không nói lời ác với thực hành thực tế cha thí, phải chúng ta đang luôn được tài bảo phong lưu cùng không ai rất có thể chỉ chiếm chiếm. Tất cả phần đông tín đồ sẽ hoan hỉ dựa dẫm với rất nhiều tín tbọn họ lời nói của mình cơ mà chẳng ai chống đối xuất xắc trái nghịch.Do vày ko nói thêu dệt và thực hành thực tế cha thí, buộc phải chúng ta vẫn luôn luôn được tài bảo giàu có với không ai hoàn toàn có thể chiếm phần chiếm. Lời nói của mình sẽ không còn giả dối, fan nghe phần lớn kính cẩn với tin cậy. Với thiện tại xảo phương tiện, chúng ta rất có thể đoạn trừ hầu hết điều hoài nghi cho những người khác.Do bởi vì ko tsay đắm dục với thực hành cha thí, buộc phải chúng ta sẽ luôn luôn được tài bảo giàu có và không có ai rất có thể chỉ chiếm giành. Đối với không còn thảy đồ dùng download, họ đầy đủ sử dụng trí tuệ nhưng mà xả bỏ. Họ gồm tín giải vững chắc cùng rất đầy đủ đại mạnh mẽ và uy lực.Do bởi không săn năn với thực hành ba thí, bắt buộc chúng ta sẽ luôn luôn được tài bảo phong phú và không ai rất có thể chiếm phần giành. Họ đã mau từ bỏ thành quả trí tuệ vô hổ thẹn. Các căn uống của mình đoan nghiêm với ai thấy đầy đủ kính mến.Do vị ko đam mê mê với thực hành thực tế ba thí, phải bọn họ đang luôn luôn được tài bảo phong lưu cùng không có ai rất có thể chỉ chiếm giành. Họ đang luôn sinh ra sinh sống trong mái ấm gia đình bao gồm chánh loài kiến, cung kính, cùng tín trung ương. Họ sẽ thấy Phật, nghe Pháp, với cúng nhường chư Tăng. Họ sẽ không khi nào xem nhẹ Đạo trung tâm quảng đại.Đây là Mười Nghiệp Lành của những bậc Đại Sĩ Lúc tu Đạo Bồ-tát.
Này long vương! Nói Kết luận, phàm ai tu hành Mười Nghiệp Lành, vày cần sử dụng cha thí nghiêm túc, đề nghị họ được tiện ích lớn lao như thế.Do cần sử dụng trì giới trang nghiêm, yêu cầu họ khá đầy đủ đại nguyện, rất có thể tiếp liền nghĩa trúc và đã có được ích lợi của không còn thảy Phật Pháp.Do dùng nhẫn nhục nghiêm túc, yêu cầu chúng ta được Phạm âm như ý của Phật cùng không thiếu các tướng tá hảo.Do cần sử dụng tinh tấn trang nghiêm, buộc phải bọn họ hoàn toàn có thể phá trừ ma oán thù cùng vào Pháp tạng của Phật.Do dùng thiền đức định trang nghiêm, đề nghị bọn họ rất có thể sinh trí tuệ, biết hổ thẹn, với được khinch an.Do dùng trí tuệ trang nghiêm, đề xuất chúng ta hoàn toàn có thể đoạn trừ toàn bộ sự biệt lập của loại thấy lỗi vọng.Do dùng từ bỏ nghiêm túc, nên họ chẳng khởi não hại đối với bọn chúng sanh.Do dùng bi nghiêm túc, phải chúng ta luôn thương xót và không khi nào rời bỏ chúng sinh.Do cần sử dụng hỷ trang nghiêm, nên khi thấy người tu thiện nay, lòng bọn họ không còn ganh ghét.Do dùng xả nghiêm túc, phải so với thuận chình ảnh xuất xắc nghịch chình họa, tâm họ không nảy sinh tsay mê ái tuyệt shối hận.Do cần sử dụng Bốn Nức hiếp Pháp trang nghiêm, đề xuất bọn họ luôn thân thương nhiếp đáp tbọn họ và giáo hóa toàn bộ chúng sanh.Do dùng Bốn Niệm Trụ nghiêm túc, đề xuất họ khéo có thể tu tập tiệm tưởng tư nơi--thân, tchúng ta, trọng điểm, pháp.Do cần sử dụng Bốn Chánh Đoạn trang nghiêm, cần bọn họ đầy đủ có thể đoạn trừ không còn thảy pháp bất thiện cùng thắng lợi toàn bộ Pháp lành.Do dùng Bốn Thần Túc chỉnh tề, nên bọn họ luôn khiến cho thân trọng điểm an lạc cùng khinch an.Do sử dụng Năm Căn trang nghiêm, bắt buộc chúng ta bao gồm tín trọng tâm vững chắc, tinch tấn không kết thúc, lâu dài ko mê muội, tịch nhiên điều thuận, và đoạn trừ những phiền đức não.Do sử dụng Năm Lực trang nghiêm, cần chúng ta tiêu diệt tận phần nhiều ân oán hận cùng không có ai hoàn toàn có thể hủy hoại.Do sử dụng Bảy Giác Phần chỉnh tề, bắt buộc chúng ta luôn khéo giác ngộ không còn thảy các pháp.Do cần sử dụng Tám Chánh Đạo nghiêm túc, cần bọn họ luôn luôn được trí tuệ chân chánh hiện chi phí.Do dùng Chỉ chỉnh tề, đề xuất bọn họ hồ hết có thể trừ không bẩn phần nhiều kết sử.Do dùng Quán nghiêm túc, phải chúng ta có thể biết rất thật của tự tánh các pháp.Do dùng phương tiện chỉnh tề, bắt buộc họ mau được thành tựu viên mãn của vô vi an nhàn.

Xem thêm: Triết Học Phật Giáo Và Ảnh Hưởng Của Nó Đến Đời Sống Tinh Thần Ở Việt Nam Hiện Nay


Này long vương! Phải biết Mười Nghiệp Lành này rất có thể khiến cho Mười Lực, Bốn Vô Sở Úy, 18 Pháp Bất Cộng, và hết thảy Phật Pháp rất nhiều được như ý. Cho phải các ông cần phải tu học.Này long vương! Ví nlỗi tất cả đô thị xóm thôn phần đa nương đại địa mà lại an trú. Hết thảy dược thảo, cây cối, cùng rừng rậm cũng các nương vị trí đất nhưng được sanh trưởng. Mười Nghiệp Lành này thì cũng lại điều đó. Tất cả trời tín đồ phần đa nương vào đó mà an lập. Tất cả tuệ giác của Thanh hao Văn uống với Độc Giác, những hạnh nguyện của Bồ-tát, cùng không còn thảy Phật Pháp gần như nương vào đại địa của Mười Nghiệp Lành mà lại được thành tích."Khi Phật ttiết Kinch này kết thúc, Hải Long Vương cùng những đại bọn chúng, tất cả ttách, bạn, phi thiên, và mọi loại lãng mạn không giống vào trần gian, số đông sanh tâm đại hoan tin vui cùng tín tbọn họ phụng hành.