Nirvana là gì

     
a state of freedom from all suffering that Buddhists believe sầu can be achieved by removing all personal wishes


Bạn đang xem: Nirvana là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ tamkyrt.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một biện pháp lạc quan.


We have not really considered whether and how we can reassert representative sầu democracy, so it is not a case of paradise gained or even of nirvana deferred.
Their lifestyle is shaped lớn support their spiritual practice: to lớn live sầu a simple and meditative sầu life & attain nirvana.
In this sense therefore, they are no closer khổng lồ nirvana than humans & no wiser in the ultimate sense.
He teaches that nirvana is achieved through gaining the power, longevity và knowledge of the state between life và death.
The discourses vì chưng not support seeing the luminous mind as nirvana within which exists prior to lớn liberation.
Nirvana is also regarded as the end of the world, in that no personal identity or boundaries of the mind remain.
As a result of these understandings bodhisattvas manifest meditative sầu wisdom & avoid attachment khổng lồ either cyclic existence or nirvana.
Các quan điểm của các ví dụ không miêu tả ý kiến của những chỉnh sửa viên tamkyrt.vn tamkyrt.vn hoặc của tamkyrt.vn University Press giỏi của những đơn vị cấp giấy phép.
*Xem thêm: Cuộc Sống Thảnh Thơi Của Hạ Đường Thê, Hạ Đường Thê Thảnh Thơi Ngày

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tamkyrt.vn English tamkyrt.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Những Bài Thơ Vu Lan Tháng 7 Âm Lịch Rất Hay & Cảm Động, Ca Dao, Thơ, Kinh Phật Cho Mùa Lễ Vu Lan Báo Hiếu

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Phật Giáo