Mp3 Niem Quan The Am Bo Tat

  -  

Crúc Đại Bi bên trong Kinc Đại bi chổ chính giữa đà la ni. Phật nói Chụ đại bi là thần chụ quảng đại thỏa mãn, thần chụ vô mắc cỡ đại bi, thần chú cứu vãn khổ. Trì crúc đại bi thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinch Cực Lạc. Thần chụ này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn nắn trì crúc này thì đề nghị phát Bồ đề trọng tâm, kính duy trì trai giới, chổ chính giữa luôn luôn bình đẳng với mọi loài với cần trì tụng liên tiếp.

Bạn đang xem: Mp3 Niem Quan The Am Bo Tat


Chụ đại bi giờ đồng hồ Việt

Đây là bản chụ đại bi dịch từ Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt được áp dụng chính thức trong các các Kinch điển với nghi thức tụng niệm diện tích lớn tại VN với hải ngoại. Và cũng đó là phiên bản crúc đại bi vào video clip vì chưng thầy Trí Thoát tụng ở bên trên.

Nam-tế bào Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô trinh nữ Đại-bi trung khu đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ domain authority.Nam mô a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén bát ra domain authority, ý trung nhân đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà domain authority, ma ha ca lô ni ca domain authority. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát lan.Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, pphân tử xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, tô rxe hơi rô, người yêu đề dạ, người yêu đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc ni na, bố dạ ma mãng cầu, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến thắng yết ra dạ, ta bà ha.Nam tế bào hắc ra đát na, đa ra dạ da.Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án, tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần lúc trì biến hóa cuối cùng)

Những tác dụng Khi trì tụng chụ đại bi

Theo tởm Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, vày ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài bác crúc này có 84 câu, người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điềkhối u lành tính, không xẩy ra 15 đồ vật hoạnh tử bức sợ hãi.

Xem thêm:

Được 15 điều lành

1. Sinc ra thường được chạm chán vua nhân hậu, 2. Thường sinh vào nước an ổn định, 3. Thường gặp vận may, 4. Thường gặp được chúng ta giỏi, 5. Sáu căn không hề thiếu, 6. Tâm đạo thuần thục, 7. Không phạm giới cnóng, 8. Bà con ấm yên mếm mộ, 9. Của cải thức ăn hay được giàu có, 10. Thường được fan không giống kính cẩn, trợ giúp, 11. Có của báu không xẩy ra chiếm giành, 12. Cầu gì hồ hết được nhất trí, 13. Long, Thiên, thiện nay thần hay theo hộ vệ, 14. Được chạm mặt Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

Không bị 15 đồ vật hoạnh tử

1. Ckhông còn vị đói khát khốn khổ, 2. Ckhông còn vày bị gông xiềng, kìm hãm tấn công đập, 3. Ckhông còn vày oan gia báo thù, 4. Ckhông còn do chiến trận, 5. Ckhông còn do bị ác thú hổ, sài lang có tác dụng sợ hãi, 6.Chết do rắn rết, bò cạp, 7. Chết trôi, chết cháy, 8. Chết vày bị thuốc độc, 9. Chết vị trùng độc làm hại, 10. Ckhông còn vị cuồng loạn mất trí, 11. Ckhông còn vị bửa từ bỏ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 12. Ckhông còn do người ác trù ếm, 13. Ckhông còn vày tà thần, hung quỷ có tác dụng hại, 14. Ckhông còn do bệnh nặng bức bách, 15. Ckhông còn vì trẫm mình.Ngoài ra, theo khiếp Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chụ này 108 biến, tất cả phiền hậu óc tội chướng hầu như được tiêu trừ, thân khẩu ý tkhô cứng tịnh.Thần crúc Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm vô cùng phổ biến cùng phổ cập. Tuy nhiên, thần chụ này được những đơn vị Phật học tập dịch khác nhau về tên tởm cũng tương tự chương thơm cú. Đơn cử nlỗi bản dịch crúc Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi có 94 câu, bạn dạng dịch của ngài Klặng Cương Trí bao gồm 113 câu, phiên bản dịch của ngài Bất Không gồm 82 câu…

84 câu crúc đại bi phân chia theo từng câu đến dễ học

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )Thiên thủ thiên nhãn vô xấu hổ đại bi vai trung phong đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da2. Nam Mô A Rị Da3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da7. Án8. Tát Bàn Ra Pphân tử Duệ9. Số Đát Na Đát Tỏa10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng15. A Thệ Dựng16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già17. Ma Phạt Đạt Đậu18. Đát Điệt Tha19. Án A Bà Lô Hêtrăng tròn. Lô Ca Đế21. Ca Ra Đế22. Di Hê Rị23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa24. Tát Bà Tát Bà25. Ma Ra Ma Ra26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế29. Ma Ha Pphân tử Xà Da Đế30. Đà Ra Đà Ra31. Địa Rị Ni32. Thất Phật Ra Da33. Giá Ra Giá Ra34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra35. Mục Đế Lệ36. Y Hê Y Hê37. Thất Na Thất Na38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi39. Pphân tử Sa Pphân tử Sâm40. Phật Ra Xá Da41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị43. Ta Ra Ta Ra44. Tất Rị Tất Rị45. Tô Rô Tô Rô46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ48. Di Đế Rị Dạ49. Na Ra Cẩn Trì50. Địa Rị Sắc Ni Na51. Ba Dạ Ma Na52. Ta Bà Ha53. Tất Đà Dạ54. Ta Bà Ha55. Ma Ha Tất Đà Dạ56. Ta Bà Ha57. Tất Đà Du Nghệ58. Thất Bàn Ra Dạ59. Ta Bà Ha60. Na Ra Cẩn Trì61. Ta Bà Ha62. Ma Ra Na Ra63. Ta Bà Ha64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da65. Ta Bà Ha66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ67. Ta Bà Ha68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ69. Ta Bà Ha70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ71. Ta Bà Ha72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ73. Ta Bà Ha74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ75. Ta Bà Ha76. Nam Mô Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da77. Nam Mô A Rị Da78. Bà Lô Yết Đế79. Thước Bàn Ra Dạ80. Ta Bà Ha81. Án Tất Điện Đô82. Mạn Đà Ra83. Bạt Đà Dạ84. Ta Bà Ha(Lặp lại 3 lần từ bỏ câu Chú 81 mang lại 84 Lúc quý khách trì biến chuyển cuối cùng)

*

Crúc đại bi giờ Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya.Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.Om sarva rabhaye sunadhàsya.Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.Sarvàrthato submê mệt ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.Tadyathà: om avaloki lokate karate.Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.Mahi hrdayam kuru kuru karman.Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir.Ehi ehi s’ina s’imãng cầu àrsam prasari.Basha basham mê prasàya hulu hulu mara.Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.Bhayamamãng cầu svaha siddhaya svàhà.Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.Padma kastàya svaha.Nirakindi vagalàya svaha.Mavari śankaraya svāhā.Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Xem thêm: Phật Giáo Đồng Hành Cùng Sự Phát Triển Của Phật Giáo Vùng, Tiến Trình Phát Triển Phật Giáo

Nguyện cho tất cả hành mang trì tụng crúc đại bi được Clỗi Phật, Bồ Tát gia hộ, tai qua nạn ngoài, tật bệnh tiêu trừ và càng ngày càng tinch tấn trên tuyến phố tu hành. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.