Như Thế Nào Gọi Là

  -  

Niệm công đức vô lượng vô bờ của của một vị Phật cũng đồng cùng với niệm công đức biện tài vô lượng của vô lượng chỏng Phật. Nhập độc nhất vô nhị hạnh niệm Phật tam muội này thì nối tiếp cụ thể vô số các cõi nước clỗi Phật vốn không tồn tại tướng tá không nên biệt.

Bạn đang xem: Như Thế Nào Gọi Là


Pháp môn niệm Phật thù win ở trong phần không câu nệ hình thức

Kinh Đại Bửu Tích, chương 116 tất cả dạy rằng: Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tu như thế nào để mau hội chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác?.

Đức Phật dạy: Nhất hạnh tam muội. Người nam giới, fan phái nữ như thế nào tu pháp Tam muội này thì mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Nhập tốt nhất hạnh niệm Phật tam muội này thì tiếp liền cụ thể vô số những cõi nước clỗi Phật vốn không tồn tại tướng mạo không nên biệt.

Xem thêm: Đánh Thức Ý Nghĩa Cuộc Đời ( Chánh Kiến Trong Đời Sống 2, Chánh Kiến Trong Đời Sống

Năm phương tiện của pháp môn niệm Phật

Ngài Văn Thù sư lợi thưa hỏi tiếp rằng: Thế nào Hotline là niệm Phật tam muội? Phật dạy: Pháp giới một tướng tá, thể nhtràn lên pháp giới, gọi là tuyệt nhất hạnh tam muội.

Nếu bao gồm người nam, fan cô gái làm sao muốn nhập vào pháp độc nhất vô nhị hạnh tam muội, cần khéo nghe pháp Bát nhã bố la mật, như pháp nhưng mà tu hành, vẫn nhtràn vào pháp nhất hạnh tam muội. Nlỗi trọng điểm duyên cửa hàng pháp giới, bất tăn năn, bất hoại, không cho là bàn, ko chướng ngại vật, ko tướng tá trạng.

Xem thêm: Có Những Thứ Hạnh Phúc Đơn Giản Chỉ Là Yêu Thương, Hạnh Phúc Đơn Giản Chỉ Là Một Tin Nhắn


Niệm công đức vô lượng vô hạn của của một vị Phật cũng đồng cùng với niệm công đức biện tài vô lượng của vô lượng chư Phật.

Niệm Phật bị vọng tưởng tất cả tội không?

Người phái mạnh, bạn đàn bà kia, ao ước nhtràn lên Tam muội này, sinh sống trên một vị trí thanh từ tốn, xả bỏ chổ chính giữa ý độc hại, không giữ lại tướng tá trạng trong tâm địa, siêng tâm một vị Phật mà lại xưng danh hiệu. Tùy theo vị trí, ngồi thật thà đoan nghiêm, tuyệt nhất trọng điểm xưng niệm tương tục danh hiệu Phật, có nghĩa là trong độc nhất trung khu niệm rất có thể thấy cha đời tất cả chư Phật. Vì sao như vậy?

Niệm công đức vô lượng vô biên của của một vị Phật cũng đồng với niệm công đức biện tài vô lượng của vô lượng clỗi Phật. Nhập duy nhất hạnh niệm Phật tam muội này thì thông liền rõ ràng vô vàn những cõi nước clỗi Phật vốn không tồn tại tướng tá không đúng biệt. Văn uống này được xác chứng!


Tỳ kheo Thích Đức Trí dịchSự kiện rất nổi bật
*

*

tamkyrt.vn

Mọi sự copy, coppy từ bỏ tamkyrt.vn đầy đủ ko đề nghị trích dẫn với được hoan nghênh!