Nguyện đem công đức này

  -  
15 Tháng Tám, 2017

Phát Nguyện Vãng Sanh thường xuyên tụng vào buổi sáng sớm xuất xắc trước khóa lễ Phật, niệm Phật. Hồi hướng công đức vào đêm tối trước khi đi ngủ tuyệt sau khóa lễ.

Bạn đang xem: Nguyện đem công đức này

I. PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH


 
Đệ tử chúng nhỏ, hiện nay là phàm phu, trong vòng sanh tử, tội cphía sâu nặng trĩu, vận chuyển sáu đường, khổ không nói được. Nay gặp gỡ học thức, được nghe danh hiệu, bản nguyện công đức, của Phật Di-đà, một lòng xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh. Nguyện Phật tự bi, xót tmùi hương chẳng quăng quật, phóng quang nhiếp đáp thọ. Đệ tử bọn chúng nhỏ chưa biết Phật thân, tướng giỏi quang quẻ minch, nguyện Phật thị hiện, cho con được thấy. Lại thấy tướng mạo mầu, Quán-Âm Thế-Chí, những chúng Bồ-tát và thế giới kia, thanh hao tịnh nghiêm túc, vẻ đẹp mắt quang minch, xin đông đảo thấy rõ.

Con nguyện lâm tầm thường ko vật cản.

A-di-đà mang lại rước từ bỏ xa.

Quán-Âm cam lồ rưới nơi đầu.

Thế Chí klặng đài trao đỡ gót.

Trong một gần kề na lìa ngũ trược.

Khoảng tay co giạng đến Liên Trì.

khi hoa sen nnghỉ ngơi thấy Từ Tôn

Nghe giờ pháp sâu lòng phân minh.

Nghe dứt tức thì ngộ Vô Sanh Nhẫn.

Không rời An Dưỡng lại Ta-bà.

Khéo đem phương thơm thuận lợi quần sanh

Hay đem è lao có tác dụng Phật sự.

Xem thêm: Thích Nhất Hạnh Các Cuốn Sách, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Và Những Cuốn Sách

Con nguyện như vậy Phật bệnh tri

Kết cuộc trong tương lai được chiến thắng.

II. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Nguyện mang công đức này,

Trang nghiêm Phật Tịnh-độ.

Trên đền rồng bốn ơn nặng trĩu, Dưới cứu vớt khổ tam đồ

Nếu tất cả kẻ thấy nghe Đều phạt lòng Bồ-đề

Hết một báo thân này Đồng sinh nước Cực-lạc.

Dường như có thể phát nguyện hồi phía riêng biệt cho những đối tượng người tiêu dùng như oan gia trái công ty, cửu huyền thất tổ hoặc một fan ví dụ tùy thuộc vào mục đích mong ước của người hồi phía.

Nguyện lấy công đức này:

Hồi nhắm đến Tây Pmùi hương, nghiêm túc Tịnh độ.

Hồi hướng đến thập phương pháp giới lãng mạn, bên trên đền tứ ân, dưới cứu giúp tam đồ gia dụng, cầu mang đến nhân loại hòa bình, toàn bộ chúng sinch hầu như được độ bay.

Hồi hướng mang đến định kỳ đại kiếp số ân oán thân trái chủ, toàn bộ đều chúng sinch đã trở nên bé óc loạn vày bất cứ nguyên nhân gì. Hồi phía mang lại toàn bộ sinc linch đã bị bé giết hại hoặc nhằm ăn uống thịt, hoặc để vui chơi, hoặc vô tình, hoặc cầm ý… hưởng trọn được phần lợi lạc. Xin xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng nguyện vãng sinh, đồng sinch Cực Lạc.

Hồi hướng cho các cụ, bố mẹ, bà bé thân thuộc vào vô lượng kiếp, cho dù đã sinh sống vào bất cứ chình ảnh giới làm sao đầy đủ được chạm màn hình, phát lòng niệm Phật và phần đông được cực kỳ sinc.

Hồi hướng mang lại bố mẹ hiện nay chi phí đời này được vãng sinc Tịnh độ.

Hồi hướng mang đến tất cả ông chồng (vợ) nhỏ, anh bà mẹ, thân trực thuộc còn đang hiện tiền, gần như người đông đảo phân phát khởi Tín – Hạnh – Nguyện cầu sinh Tịnh độ, và hồ hết được chiến thắng.

Hồi hướng đến toàn bộ chúng sinch gồm duyên ổn hay không có dulặng cùng với nhỏ, cuối cùng gần như được vãng sinch Cực Lạc Quốc.

Xem thêm: Đại Nam Tâm Kinh- Lời Thưa Tại Bị, Đại Nam Tâm Kinh

Hồi phía cho một ngày lâm tầm thường của con. Nguyện Phật tchúng ta ký, biết trước ngày giờ đồng hồ, trọng tâm hồn tỉnh táo, lâm phổ biến không chướng ngại vật. Nguyện A Di Đà Phật, Quán – Âm, Thế Chí cùng chỏng Bồ Tát chúng, tướng mạo hảo quang quẻ minh, hiện tiền tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Nguyện hoa nlàm việc thấy Phật ngộ Vô sinh, nguyện tu chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề, nguyện độ vô bờ bọn chúng sinc trong mười phương thức giới đông đảo vãng sinh Tây pmùi hương, viên thành Phật đạo.