Người Biết Sống Một Mình

  -  

Sau đây là phần đông điều tôi được nghe thời gian đức Thế Tôn còn lưu trú làm việc tịnh xá Kỳ Viên trong sân vườn Kỳ Đà tại thành Xá Vệ; Ngài call những vị khất sĩ với bảo:

– Này quý thầy.Các vị khất sĩ đáp:– Có bọn chúng con đây.Đức Thế Tôn dạy:– Tôi vẫn nói đến quý thầy nghe cố kỉnh làm sao là người biết sinh sống 1 mình. Trước hết tôi nói đại cương, tiếp đến tôi vẫn giải thích. Quý thầy hãy lắng tai.– Thưa Thế Tôn, bọn chúng con sẽ lắng nghe phía trên.

Bạn đang xem: Người biết sống một mình

Đức Thế Tôn dạy:

Đừng tìm về vượt khứĐừng tưởng tới tương laiQuá khđọng dường như không cònTương lai thì chưa tớiHãy tiệm chiếu sự sốngTrong giờ phút ít hiện tạiKẻ thức trả an trúVững chãi và nhàn hạ.Phải tinch tiến hôm nayKẻo ngày mai ko kịpCái chết cho bất ngờKhông thể làm sao mặc cả.Người nào biết an trúTối ngày vào chánh niệmThì Mâu Ni Call làNgười Biết Sống Một Mình.

“Này quý thầy, sao Điện thoại tư vấn là tìm về thừa khứ? Khi một fan suy nghĩ rằng: vào thừa khđọng hình thể ta từng như thế, cảm thọ ta từng như thế, tri giác ta từng như thế, tâm tư nguyện vọng ta từng như thế, thừa nhận thức ta từng như vậy, nghĩ về như vậy và khởi tâm buộc ràng bịn rịn về mọi gì nằm trong về vượt khứ ấy thì tín đồ đó đã tìm đến vượt khđọng.”

“Này quý thầy, sao Call là không tìm về vượt khứ? lúc một bạn nghĩ rằng: trong quá khđọng hình thể ta từng như thế, cảm thọ ta từng như thế, tri giác ta từng như vậy, tâm tư tình cảm ta từng như vậy, nhận thức ta từng như vậy. Nghĩ như vậy mà ko khởi trọng tâm buộc ràng lưu luyến về đa số gì ở trong về vượt khứ ấy, thì tín đồ đó vẫn không tìm kiếm về quá khứ đọng.”

“Này quý thầy, sao Hotline là tưởng tới tương lai? lúc một tín đồ suy nghĩ rằng: sau này kiểu dáng ta đã như thế cơ, cảm tchúng ta ta sẽ như thế kia, tri giác ta đã như vậy cơ, tâm tư nguyện vọng ta đã như thế kia, nhận thức ta đang như thế tê, suy nghĩ như vậy mà khởi trung tâm buộc ràng, lo lắng giỏi mơ tưởng về đều gì trực thuộc về tương lai ấy, thì người kia vẫn tưởng cho tới sau này.”

“Này quý thầy, sao Gọi là siêu hạng cho tới tương lai? lúc một fan suy nghĩ rằng: về sau dáng vẻ ta đã như vậy tê, cảm tbọn họ ta đang như vậy tê, tri giác ta sẽ như thế kia, tâm tư tình cảm ta sẽ như vậy kia, thừa nhận thức ta đang như vậy cơ, nghĩ về như thế nhưng không khởi trung khu buộc ràng, lo ngại giỏi mơ màng về những gì ở trong về sau này ấy, thì bạn kia đã không tưởng tới tương lai.”

“Này quý thầy, cố gắng làm sao Gọi là bị lôi cuốn theo hiện nay tại? Khi một bạn không học tập, trù trừ gì về Bụt, Pháp, Tăng, trù trừ gì về các bậc hiền hậu nhân với giáo pháp của những bậc này, không tu tập theo giáo pháp của những bậc hiền lành nhân, nhận định rằng dáng vẻ này là bản thân, mình là kiểu dáng này, cảm tbọn họ này là mình, bản thân là cảm tchúng ta này, tri giác này là bản thân, bản thân là tri giác này, tâm tư tình cảm này là mình, bản thân là tâm tư nguyện vọng này, dấn thức này là bản thân, mình là dấn thức này… thì bạn đó hiện nay đang bị lôi kéo theo hiện nay.”

“Này quý thầy, rứa như thế nào Hotline là không xẩy ra thu hút theo hiện tại tại? Khi một người có học, có biết về Bụt, Pháp, Tăng, gồm biết về các bậc thánh thiện nhân cùng giáo pháp của các bậc này, tất cả tu tập theo giáo pháp của các bậc hiền nhân, quán triệt rằng tư thế này là bản thân, bản thân là hình dáng này, cảm tchúng ta này là mình, mình là cảm thọ này, tri giác này là mình, mình là tri giác này, tâm tư này là bản thân, mình là tâm tư tình cảm này, nhấn thức này là bản thân, mình là nhận thức này… thì bạn đó đã không bị cuốn hút theo bây giờ.”

“Đó, tôi sẽ chỉ cho quý thầy biết về đại cương cứng với phân tích và lý giải đến quý thầy nghe về nỗ lực làm sao là bạn biết sống 1 mình.”

Bụt nói ngừng, các vị khất sĩ đồng hoan tin vui phụng hành.

(Bhaddekaratta Sutta, Majjhima Nikaya, 131)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Bản dịch của Hòa thượng Thích Minch Châu

131. KINH NHỨT DẠ HIỀN GIẢ

(Bhaddekarattasuttam)

Nlỗi vọc tôi nghe.

Một thời Thế Tôn sinh sống Savatthi (Xá-vệ), Jetavamãng cầu (Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Tại đấy Thế Tôn Điện thoại tư vấn các Tỷ-kheo : “Này các Tỷ-kheo”. – “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau :

– Này những Tỷ-kheo, Ta đang ttiết giảng cho các Ông Nhứt dạ Hiền trả (Bhaddekaratta), tổng ttiết cùng biệt tngày tiết. Hãy nghe với suy nghiệm kỹ, Ta đang thuyết giảng.

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau :

Quá khứ ko truy tìm tìm

Tương lai không hoài vọng.

Quá khứ đọng đang đoạn tận,

Tương lai lại chưa tới,

Chỉ tất cả pháp hiện tại tại

Tuệ cửa hàng thiết yếu tại chỗ này.

Không cồn, ko rung chuyển

Biết vậy, buộc phải tu tập,

Hôm ni sức nóng trung khu làm cho,

Ai biết chết tương lai ?

Không ai thảo luận được,

Với đại quân thần bị tiêu diệt,

Trú như vậy nhiệt độ trung khu,

vào đêm không căng thẳng mệt mỏi,

Xứng hotline Nhứt dạ Hiền,

Bậc an tịnh, trầm im.

Xem thêm:

Và này những Tỷ-kheo, vậy làm sao là truy nã tìm quá khứ ? Vị ấy suy nghĩ : “vì thế là sắc đẹp của mình vào thừa khứ”, cùng tróc nã tìm kiếm sự hoan hỉ trong ấy; “Vậy nên là thọ của tớ trong quá khứ”, với truy vấn kiếm tìm sự hân hoan trong ấy; “bởi vậy là tưởng của mình trong thừa khứ”, và tróc nã tra cứu sự hân hoan trong ấy; “Bởi vậy là hành của tớ trong quá khứ”, và truy kiếm tìm sự hân hoan vào ấy, “vì thế, là thức của tớ vào vượt khứ”, với truy kiếm tìm sự hân hoan vào ấy. Bởi vậy, này những Tỷ-kheo, là truy vấn tìm kiếm thừa khứ đọng.

Và này những Tỷ-kheo, cố gắng làm sao là không tróc nã tra cứu vượt khứ đọng ? Vị ấy suy nghĩ : “Như vậy là sắc của tớ vào quá khứ”, với không truy tìm kiếm tìm sự hoan hỉ trong ấy; “vì vậy là tbọn họ của mình trong vượt khứ”, cùng không truy nã tra cứu sự hoan hỉ vào ấy; “Vậy nên là tưởng của tớ... Bởi vậy là hành của mình... Vậy nên là thức của tớ vào quá khứ”; cùng ko truy tìm kiếm tìm sự hoan hỉ vào ấy. do đó, này những Tỷ-kheo, là không tróc nã tìm vượt khứ đọng.

Và này các Tỷ-kheo, chũm làm sao ước vọng sau này ? Vị ấy nghĩ : “Mong rằng những điều đó vẫn là sắc đẹp của tôi vào tương lai”, và truy tìm kiếm sự hoan hỉ trong ấy; “Mong rằng những điều đó đang là thọ của tôi trong tương lai”, với truy nã kiếm tìm sự hân hoan vào ấy; “Mong rằng điều đó là tưởng của mình... là hành của tôi... bởi thế là thức của tớ trong tương lai”, với truy tìm tìm kiếm sự hân hoan trong ấy. Vậy nên, này các Tỷ-kheo, là hoài vọng về sau.

Và này các Tỷ-kheo, cố làm sao là ko hoài vọng trong tương lai ? Vị ấy nghĩ về : “Mong rằng những điều đó đã là nhan sắc của mình trong tương lai”, với ko truy tìm tìm kiếm hân hoan trong ấy; “Mong rằng những điều đó sẽ là tchúng ta của tớ vào tương lai”, và không truy vấn search hân hoan trong ấy; “Mong rằng như vậy vẫn là tưởng... vẫn là hành... vẫn là thức của tớ trong tương lai, “cùng không tróc nã tra cứu hân hoan vào ấy. do vậy, này những Tỷ-kheo, là nguyện vọng sau đây.

Và này những Tỷ-kheo, ra sao là bị hấp dẫn trong những pháp ngày nay ? Tại trên đây, này những Tỷ-kheo, gồm kẻ vô văn phàm phu ko đi đến các bậc Thánh, ko nhuần nhuyễn pháp các bậc Thánh, ko tu tập pháp những bậc Thánh; ko đi đến các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp những bậc Chân nhân; cửa hàng nhan sắc là trường đoản cú ngã, tuyệt quán từ xẻ là có sắc đẹp, xuất xắc tiệm nhan sắc là vào tự vấp ngã, giỏi quán tự xẻ là vào sắc, xuất xắc vị ấy cửa hàng tchúng ta là trường đoản cú té, hay quán trường đoản cú ngã là tất cả thọ; tuyệt cửa hàng tbọn họ là trong từ bỏ ngã, tuyệt cửa hàng trường đoản cú ngã là trong tbọn họ, giỏi vị ấy tiệm tưởng là vào từ bỏ bổ, tốt cửa hàng trường đoản cú té là bao gồm tưởng, tuyệt vị ấy quán tưởng là từ bỏ vấp ngã, xuất xắc cửa hàng từ bỏ bửa là có tưởng, tốt vị ấy quán hành là từ xẻ, tuyệt vị ấy tiệm từ vấp ngã là bao gồm hành, tuyệt vị ấy quán hành là vào trường đoản cú bửa, tốt vị ấy cửa hàng từ bửa là vào hành; tuyệt vị ấy quán thức là trường đoản cú té, tốt tiệm từ bỏ xẻ là tất cả thức, xuất xắc tiệm thức là vào từ té, hay tiệm từ vấp ngã là vào thức. do đó, này những Tỷ-kheo, là bị lôi cuốn trong số pháp bây chừ.

Và này các Tỷ-kheo, cầm nào là không xẩy ra hấp dẫn trong các pháp ngày nay ? Tại trên đây, này các Tỷ-kheo, tất cả vị Đa văn uống Thánh đệ tử đi mang đến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi mang đến các bậc Chân nhân, thuần thục pháp những bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân. Vị này không quán sắc đẹp là trường đoản cú ngã, ko cửa hàng trường đoản cú té là bao gồm sắc đẹp, không tiệm nhan sắc là trong từ xẻ, ko cửa hàng từ bỏ bửa vào sắc; không cửa hàng tchúng ta... ko tiệm tưởng... ko cửa hàng hành... không cửa hàng thức là tự bổ, ko tiệm từ bỏ xẻ là có thức, không tiệm thức vào tự té, ko quán từ bửa vào thức. Bởi vậy, này những Tỷ-kheo, là không biến thành thu hút trong các pháp hiện nay.

Quá khđọng không truy hỏi tìm

Tương lai ko nguyện vọng,

.... (nlỗi trên)...

xứng gọi Nhứt dạ hiền đức,

Bậc an tịnh, trầm lặng.

Xem thêm: Đường Hoa Nguyễn Huệ 2017 Chính Thức Khai Mạc, Đường Hoa Nguyễn Huệ 2017 Có Nhiều Điểm Mới

Lúc ta nói : “Này các Tỷ-kheo, Ta vẫn giảng cho những Ông Nhứt dạ Hiền đưa, tổng ttiết và biệt thuyết”, thiết yếu dulặng ở đây nhưng nói vậy.