Ngũ trược ác thế

     

sinh hoạt vào thời Mạt pháp cuối cùng, thời của ngũ trược ác nỗ lực, chổ chính giữa trí con người hằng ngày càng thêm sa đọa vì chưng dục vọng, tị tỵ, ích kỷ, hiểm ác, hận thù. Từ đó, chiêu cảm đất ttránh hầu như tật dịch, cuộc chiến tranh, gió bão, hễ khu đất, mất mùa, bầy lụt, thời tiết viêm nhiệt độ bức óc.

Chúng sinh chỗ cõi Ta Bà,

trong thời đại nền tảng gốc rễ yếu hèn kém, trọng điểm tưởng thô trệ, chỉ hoàn toàn có thể tự cứu thiết yếu mình bằng pháp niệm Phật A Di Đà, vì chính là pháp môn Nhị Lực khôn cùng việt đệ nhất trong tất cả 84.000 pháp môn của đức Thế Tôn.
Chuyên mục: Phật Giáo