Nghi thức tụng kinh địa tạng

  -  

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁPhường ĐĂNG, Việt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH


*

LỜI NÓI ĐẦUĐức Phật là bậc giác ngộ. Ngài vẫn thấu triệt chân lý. Ngài chỉ dạy đến họ về tất cả các sự khổ, nguim nhân dẫn tới sự khổ cùng phương pháp khử khổ để được an vui. Trong 49 năm tmáu pháp, rất nhiều lời dạy dỗ của Ngài được kết tập lại vào tam tạng kinh làm cho chúng ta thực hành thoát khổ. Mục đích bao gồm của Việc tụng đọc kinh điển là để đọc nghĩa khiếp cùng hành trì theo đông đảo lời Phật dạy, đi mang đến thắng lợi được giác ngộ, giải thoát. Đã bao bấy lâu, Phật tử họ chỉ mang tụng ghê làm cho công khóa tu hành cùng coi những điều đó là vẫn rất đầy đủ sự tu tập Phật Pháp. Chúng ta tụng không còn bộ gớm này, lại tụng đến bộ ghê khác, ko đề nghị tò mò nghĩa ghê ra làm sao, miễn rằng tụng đọc được nhiều là xuất sắc. Đây quả là 1 trong sự nhầm nhỡ và thiếu sót biết bao!Cvào hùa Ba Vàng ấn tống ghê Địa Tạng vị Tam tạng Pháp sư Pháp Đăng Hán dịch, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Việt dịch. Nội dung chủ yếu yếu đuối của Kinh Địa Tạng chuyển phiên xung quanh chữ Hiếu, tạo nên bổn phận của người sống so với bạn vẫn quá vãng. Kinh cũng kể đến mọi tội phúc trái báo nghỉ ngơi trái đất bên đó để người Phật tử nương theo kinh này thuộc nhờ vào oai lực phù trợ, gia hộ của Bồ Tát Địa Tạng nhằm tu tập, hầu độ thoát cho chính mình, cho tất cả những người thân cũng tương tự toàn bộ chúng sinh đang quá vãng khỏi lâm vào cảnh tuyến đường ác.Với chổ chính giữa nguyện mang giáo pháp của Phật vào cuộc sống, xây dựng Tịnh độ ngay lập tức trên thế gian này, công ty chúng tôi vô cùng hy vọng quý Phật tử học, đọc sâu Chính pháp và tinc tấn hành trì. Đó new chính là mục tiêu với ý nghĩa sâu sắc của sự đọc tụng kinh khủng đưa đến giải thoát.Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ mang lại tất cả quý khách vững vàng bước bên trên con đường đi tới trái vị Vô thượng Bồ đề.

Bạn đang xem: Nghi thức tụng kinh địa tạng

Tỳ kheo Thích Trúc Thái Minh

NGHI THỨC TỤNG KINH

NGUYỆN HƯƠNGNguyện mang lòng thành kínhGửi theo đám mây hươngPhảng phất mọi mười phươngCúng dường ngôi Tam BảoThề trọn đời duy trì đạoTheo từ bỏ tính có tác dụng lànhCùng pháp giới bọn chúng sinhCầu Phật tự gia hộTâm Bồ đề kiên cốChí tu đạo vững bềnXa biển cả khổ nguồn mêCchờ quay về bờ giác. (1 tiếng chuông)Nam mô Bồ Tát Hương Cúng Dường.(3 lần) (3 giờ chuông)

KHẤN NGUYỆN(Quỳ chắp tay khấn Tam Bảo thuộc chư Thiên, thiện Thần hội chứng minh)Nam tế bào Phật Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni!Con kính bạch chỏng Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng minh chứng cùng gia hộ cho cái đó con; chư vị Hộ Pháp, Thiện tại Thần, Thần Linch cỗ vũ cho việc đó nhỏ.Đệ tử bé tên là:… Pháp danh:… Hiện đang sinh sống tại:…................... từ bây giờ là ngày… tháng… năm… Con một lòng nương tựa Tam Bảo, bé xin thực hành nghi lễ sám ăn năn cùng tụng gớm... khiến cho con được hiểu lời Phật dạy dỗ, rèn sửa thân trung ương, tu tập giải phóng nghiệp cphía, vững mạnh phúc lành, trí tuệ knhị minc.Chúng bé cũng nương oai nghiêm lực của Tam Bảo, oai phong đức của clỗi Tăng ca tòng Ba Vàng nhưng mà nhất tâm ti thỉnh clỗi Thiên, chỏng Thần cùng các vong linh (đọc vong linh mà lại mình muốn mời):... hí hửng về tại bọn tràng, cùng rất chúng con nghe gớm.Nam mô Phật Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni!

TÁN PHẬTĐấng Pháp Vương vô thượngBa cõi chẳng ai bằngThầy dạy khắp trời ngườiCha lành chung tứ loàiQuy y trọn một niệmDứt sạch mát nghiệp tía kìXưng dương thuộc tán thánỨc kiếp ko cùng tận. (1 giờ chuông)

QUÁN TƯỞNGPhật chúng sinc tính thường rỗng lặngĐạo cảm thông cần yếu nghĩ bànLưới đế châu ví đạo tràngMười pmùi hương Phật Bảo hào quang quẻ sáng ngờiTrước bảo tọa thân bé hình ảnh hiệnCúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 tiếng chuông)

Chí trung ương đỉnh lễ: Nam tế bào tận lỗi không biến chuyển pháp giới thừa, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 giờ đồng hồ chuông)Chí trung ương đỉnh lễ: Nam tế bào Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinc Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linc Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông)Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 giờ chuông)Chí chổ chính giữa đỉnh lễ: Nam mô Đông Pmùi hương Giáo nhà Tiêu Tai Diên Tchúng ta Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Tkhô nóng Tịnh Đại Hải Nhất Thiết Thánh Chúng. (3 giờ đồng hồ chuông)

VĂN PHÁT NGUYỆN

Lạy đấng Tam Giới TônQuy mạng mười phương PhậtNay bé phạt nguyện lớnTchúng ta trì ghê Địa Tạng.Trên đền tứ ơn nặng nề,Dưới cứu khổ tam trang bị,Nếu bao gồm kẻ thấy ngheĐều phạt Bồ Đề tâmHết một báo thân nàySinch qua cõi Cực Lạc. (1 tiếng chuông)Nam mô Phật Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 giờ chuông)

TÁN PHÁPPháp Phật sâu mầu chẳng gì hơnTrăm nghìn muôn kiếp khó được gặpNay bé nghe thấy vâng gìn giữNguyện gọi nghĩa chơn nghĩa Thế Tôn.Nam tế bào U Minc Giáo công ty Đại Từ - Đại Bi - Đại Nguyện Cứu Bạt Minh Đồ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) (3 giờ đồng hồ chuông)

KINH ÐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN QUYỂN THƯỢNG

KINH ÐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN QUYỂN TRUNG

KINH ĐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN QUYỂN HẠ

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆNĐệ tử bọn chúng nhỏ tùy thuận tu tập mười nguyện phệ của đức Phổ Hiền Bồ Tát:Một là kính lễ chư PhậtHai là xưng tán Như LaiBa là rộng lớn tu cúng dườngBốn là sám ân hận nghiệp chướngNăm là tùy tin vui công đứcSáu là thỉnh Phật đưa PhápBảy là thỉnh Phật trụ thếTám là hay theo học PhậtChín là hằng thuận bọn chúng sinhMười là hồi phía mọi tất cả. (3 giờ chuông)

PHỤC NGUYỆN(Dành mang đến Chư Tăng)Chúng nhỏ nguyện lấy công đức tu hành thật bao gồm trong thời gian ngày hôm nay, so với thân: Thực hành thiểu dục tri túc, đối với khẩu: Nói lời tkhô giòn tịnh xa rời những dục, so với ý: Thường tư duy ChínhPháp. Nguyện cho các tín công ty... thuộc toàn bộ Phật tử hiện tại trong đạo tràng đã phân phát trung ương cúng nhịn nhường cùng tu tập, phụ thuộc vào phúc báu của mình mà được bệnh căn uống thuyên bớt, gia quyến an khang - thịnh vượng, lòng tin chỗ Tam Bảo ngày dần sâu, trung ương từ bỏ bi đối với chúng sinch lớn lên. (1 giờ chuông)Nguyện cho những vong linh… tùy theo phúc báu cúng dường với tu tập của các tín chủ nhưng được vạc trọng điểm giác tỉnh, lìa khổ u minc, khởi niệm từ bi, xa lìa con đường khổ, tngấm sâu Tam Bảo, sinc về vị trí cõi Phật an vui. (1 giờ đồng hồ chuông)Nguyện cho: Nước đơn vị có phúc, dân tộc bản địa kiên trinh, trí đức tròn đầy nhân vai trung phong hòa lạc, già ttốt kính nhường, trí dở hơi chẳng nghịch, phần đông người thông thường mức độ, giúp nước an dân, fan vật cùng tận hưởng.Lại nguyện: Dòng giống như đất nước hình chữ S, khác thể tâm đồng, trở lại nguồn xưa, sáng tạo phiên bản địa, mong mang đến tía nghiệp cngóng tiêu, chân vai trung phong tỏ rõ, quốc độ thanh hao bình, đạo đời yên ổn. (1 giờ đồng hồ chuông)Khắp nguyện: Phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng, tam trang bị xong xuôi không bẩn.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Xem thêm: Khám Phá Thế Giới Bùa Ngải, Kể Chuyện Về Thế Giới Bùa Ngải, Thế Giới Vô Hình

(3 tiếng chuông)

PHỤC NGUYỆN(Dành cho Phật tử)Nam tế bào Phật Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni!Con kính bạch chỏng Phật, chư Bồ Tát, clỗi Thánh Hiền Tăng chứng minh với gia hộ cho chúng con; chỏng Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp mừng quýnh ủng hộ cho chúng bé. (1 giờ đồng hồ chuông)Chúng nhỏ nguyện mang công đức sám ân hận, tụng kinh ngày từ bây giờ của chúng con cầu cho toàn bộ những chúng chỏng Thiên, chỏng Thần Linc, chư vong linc có nhân duyên ổn về trong pháp hội được kết hôn pháp lữ với bọn chúng nhỏ, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp trợ dulặng cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. (1 giờ chuông)Chúng nhỏ cũng xin hồi hướng phúc lành cho mang đến... (tên......... nguyện gì gọi nấy.......), mang lại mái ấm gia đình chúng nhỏ (nguyện gì phát âm nấy)…........... với bên nhau tinch tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho đến ngày liễu bay luân phục sinh tử.Chúng bé cũng xin hồi hướng công đức này đến hương linh.......... mất ngày......... hưởng trọn tchúng ta......... an táng trên............ cùng những hương thơm linh gia tiên, các hương linh gồm dulặng với pháp hội được gửi hóa tâm thức, khởi những niệm từ bi, xả bỏ ái chấp, vạc nguyện tu hành nhằm sớm được bay khổ.Nam mô Phật Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

HỒI HƯỚNGCông phu công đức gồm từng nào,Con xin đem kia hồi hướng tới,Nguyện mọi pháp giới các chúng sinhThảy các thể nhập vô sinch nhẫn. (1 giờ đồng hồ chuông)Nguyện tiêu ba chướng sạch mát phiền não,Nguyện được trí tuệ thiệt sáng sủa ngời,Nguyện các tội cphía thảy tiêu trừ,Đời đời thường xuyên hành Bồ Tát đạo.

Xem thêm: Phật A Di Đà Có Thật Không? Đức Phật A Di Đà Có Thật Không

(1 tiếng chuông)Nguyện đem công đức tu hành này,Chan rải mười pmùi hương mọi toàn bộ,Hết thảy chúng con cùng các loài,Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 giờ đồng hồ chuông)

TAM TỰ QUYTự quy y Phật, nguyện cho chúng sinch, hiểu thấu đạo bự, vạc vai trung phong Vô Thượng. (1 giờ chuông)Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, xâm nhập gớm tạng, trí tuệ như biển khơi. (1 giờ chuông)Tự quy y Tăng, nguyện cho việc đó sinc, cai quản đại bọn chúng, hết thảy không lo ngại. (1 tiếng chuông)-- HẾT --

Kinh Địa Tạng Bổn định NguyệnHán dịch: TAM TẠNG PHÁPhường SƯ PHÁPhường ĐĂNGViệt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH