Lễ khai kinh

     
KinhĐại Thông Phương thơm Quảng Sám HốiDiệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Hòa Thượng Thích Tnhân từ Tâm dịch
NGHI THỨC TRÌ TỤNG

Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn

Án lam . Xóa ha.

Bạn đang xem: Lễ khai kinh

( 3 lần )

Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. ( 3 lần )

An Thổ Địa Chân Ngôn

Nam tế bào tam mãn đa, một đa nđộ ẩm, Án độ rô độ rô, địa rị ta bà ha.( 3 lần )

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện mang lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phưởng phất mọi mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ lại Đạo

Theo Tự Tánh làm lành

Cùng Pháp Giới chúng sanh

Cầu Phật từ bỏ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Xa bể khổ nguồi mê

Cchờ quay về bờ Giác

Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát( 3 lần )

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy mọi ttránh người

Cha lành tầm thường tư loài

Quy y trọn một niệm

Dứt không bẩn nghiệp cha kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp ko cùng tận.

Xem thêm: Bí Ẩn Pho Tượng Phật Bà Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay Thời Lê, Bí Ẩn Pho Tượng Phật Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay

QUÁN TƯỞNG PHẬT

Phật chúng sinh tánh hay rỗng lặng

Đạo thông cảm quan trọng suy nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật hiện hào quang đãng sáng sủa ngời

Trước Bảo tọa thân bé hình họa hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Xem thêm: Phật Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Thừa Thiên Huế ::Tin, Bài Mới

Chí vai trung phong đhình ảnh lễ :Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Pmùi hương Chỏng Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo.( 1 lạy )

Chí vai trung phong đhình ảnh lễ :Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Clỗi Tôn Bồ Tát, Linch Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.( 1 lạy )

Chí trung ương đhình họa lễ :Nam Mô Tây Pmùi hương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tkhô hanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 1 lạy )

Nam tế bào Đại Thông Pmùi hương Quảng Hội Thượng Phật Bồ Tát( 3 lần )

Lò trầm vừa nóng

Pháp giới hương xông

Mười phương hải hội Phật xa thông

Tùy chỗ kết mây lành

Lòng thành khẩn mong

Clỗi Phật hiện nay lỗi không

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát( 3 lần )

KHAI KINH KỆ

Vô Thượng cao thâm pháp rộng lớn sâu

Trăm ngàn muôn kiếp nặng nề kiếm tìm cầu

Nay Con nghe thấy xin trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.( 3 lần )

Nhất trung ương kính lễ : Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo. (3 lễ)

Nhất trọng điểm kính lễ : Tu Di Đăng Vương Phật. (1 lễ)

Nhất trọng điểm kính lễ : Bảo Vương Phật.(1 lễ)

Nhất trung tâm kính lễ : Bảo Thắng Phật. (1 lễ)

Nhất trung tâm kính lễ : A Di Đà Phật. (1 lễ)

Nhất vai trung phong kính lễ : Tỳ Bà Thi Phật. (1 lễ)

Nhất chổ chính giữa kính lễ : Đa Bảo Phật. (1 lễ)

Nhất trọng điểm kính lễ : Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

Nhất trung ương kính lễ : Đại Thông Pmùi hương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật cập Thập Nhị Sở Tôn Kinch.(1 lễ)


Chuyên mục: Phật Giáo