Nghi Thức Cúng Quá Đường

  -  

Nghe khánh vân tập, Đại chúng đề xuất có mặt, ngồi yên chỉnh tề nơi bàn vượt con đường. Mngơi nghỉ nắp chén, múc cơm vào, cắn dòng thìa luân phiên ra ngoài. Sau bố hồi khánh, xá cùng nhằm đĩa cơm lên ấn Tam đánh chỗ tay trái. (Ấn Tam sơn: Co 2 ngón tay giữa và ngón áp út ít vào lòng bàn tay trái, bố ngón còn lại dựng trực tiếp, xong để chén lên). Tay phải bắt ấn Cúng dường (Ấn cúng dường: Co ngón áp út ít của bàn tay khía cạnh, rồi sử dụng ngón cái gìn giữ.) Nâng bát với chuyển ấn Cam lộ lên ngang trán. Bát ở phía bên ngoài, ấn để bên trong liền kề trán. (Xem hình).Cử xướng bài bác cúng nhường nhịn sau:

CÚNG DƯỜNG:

Tkhô nóng tịnh pháp phân Tỳ-lô-giá-mãng cầu Phật

Viên mãn báo thân Lô-xá-na Phật

Thiên bá ức hóa thân Thích-ca Mâu-ni Phật

Đương lai hạ sinh Di-lặc Tôn Phật.

Bạn đang xem: Nghi thức cúng quá đường


Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật

Thập Pmùi hương tam rứa độc nhất thiết clỗi Phật

Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát

Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Clỗi Tôn Bồ-tát Ma-ha-tát.

Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật.

Ba đức, sáu vị Cúng Phật với Tăng Pháp giới hữu tình Phổ đồng cúng dường. Tchúng ta trai chánh niệm nhớ ghi Nguyện đến muôn một số loại tự bi tu hành Thức ăn: Thiền khô lưu ý tịnh thanh hao Vị ngon: Pháp tin vui lành mạnh thân trọng điểm.

(Để đĩa cơm xuống cùng luân phiên thìa vào mặt trong)

CHỦ LỄ CHÚ NGUYỆN

Pháp lực chẳng nghĩ bàn Từ bi ko vật cản Bảy phân tử thay đổi mười pmùi hương Cúng thí mang đến tất cả.

(Sau đó, đưa bát xuất sinh mang đến thị đưa thí thực)

THỊ GIẢ THÍ THỰC

Quỷ thần những nhiều loại lắng nghe Vì tmê say bỏn xẻn ngăn đậy tâm mình Bấy thọ đói khổ linc đinch Nay nương Pháp Phật hoàn thành tình chấp sâu Từ bi nước tịnh nhiệm mầu Cam lồ rưới tắt lửa rồi nhắc xuống sầu trần thế Chúng sanh khác nhiều loại muôn ndở người Xin về thọ thực, niết-bàn siêu nhiên Tâm từ bỏ Pháp lực đè nén vô hạn Bảy hạt hóa mọi tam thiên cúng dường. Nam-mô Phổ Cúng Dường Bồ-tát (2 lần) Nam-tế bào Phổ Cúng Dường Bồ-tát Ma-ha-tát .

CHỦ LỄ XƯỚNG TĂNG BẠT

Phật dạy fan tu, khi nạp năng lượng buộc phải duy trì gìn chánh niệm.

Buông lòng rỉ tai tạp của tín thí khó tiêu.

Đại chúng nghe tiếng khánh xin nhất quán tâm niệm Phật:

Nam-tế bào A-di-đà Phật.

CỬ BÁT

(Hai tay bưng dĩa cơm lên ngang trán, đọc:)

Tay nạm bình chén ghi nhớ ghi Nguyện mang lại muôn các loại trường đoản cú bi tu hành Xuất gia hoằng Pháp lợi sinh Thành bậc Pháp khí, phước lành nhân thiên.

TAM ĐỀ

(Ăn 3 thìa cơm lạt trước tiên, mỗi thìa thầm nguyện như vầy):

* Muỗng lắp thêm nhất:

Nguyện không làm các điều ác tính.

* Muỗng sản phẩm hai:

Nguyện vâng có tác dụng những Việc lành.

* Muỗng lắp thêm ba:

Thệ nguyện độ tất cả chúng sanh.

NGŨ QUÁN

(Hai tay nâng đĩa cơm để ngang tầm ngực, thầm quán nguyện năm điều sau:)

1. Bát cơm trắng này trường đoản cú đâu có đến? Phải chăng vị tín đồ quí Đạo lành Thương thơm ai chín chắn tu hành Thảo lòng nhịn miệng kỉnh thành kính dâng.

2. Tay tchúng ta lãnh rưng rưng tự nghĩ: Đức hạnh mình tbọn họ thí xứng đáng không?

Món vay món trả đề xuất đồng Người dâng đồ vật quý là mong mỏi phước lành.

3. Ngăn uống tmê say luyến không sinch lòng quấy Dứt phạm tội chẳng thấy miếng ăn uống Lẽ nào tập tánh trở ngại Chìu theo khẩu nghiệp tự trăn uống trói bản thân.

Xem thêm: Ở Đời Có 4 Cái Ngu - Trên Đời Có Bốn Cái Ngu

4. Cơm như món thuốc linh chữa trị bệnh Ta fan nhức đề xuất tính pmùi hương châm Tạm sử dụng tuy vậy chẳng luyến trung ương Đã ko tđắm say đắm làm sao lâm tội trạng.

5. Giờ thọ thực nhắc bản thân tinh tiến Đạo nghiệp thành thệ nguyện bắt đầu thành Độ rồi hết thảy bọn chúng sanh Cũng nlỗi tchúng ta hưởng trọn phước lành hôm nay.

(Thị trả thỉnh:) A-di-đà Phật, cung thỉnh đại chúng thọ trai.

(Đại bọn chúng đáp:) A-di-đà Phật.

KỆ UỐNG NƯỚC

Phật coi trong chén nước đầy Chúng sinh vô số địa điểm đây sống nhờ Uống ko chánh niệm lạnh nhạt Khác làm sao nạp năng lượng thịt, làm nhơ bẩn hạnh từ bỏ.

KIẾT TRAI

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT TÂM YẾU Bồ-tát Quán Tự Tại Khi thực hành Bát-nhã Ba-la-mật thâm nám sâu Quán chiếu thấy năm uẩn Đương thể đông đảo là không Vượt qua vòng khổ ách.

Xá-lợi-phất lắng nghe Sắc chẳng không giống tánh không Tánh ko chẳng khác sắc


*

Sắc chính là tánh khôngTánh ko đó là sắcThọ, tưởng, hành cùng thứcBản hóa học tương tự như vậy.Lại nữa, Xá-lợi-phấtCác pháp nơi tánh khôngKhông sinh cũng không diệtKhông sạch sẽ cũng không nhơKhông thêm cũng ko bớt;Không bao gồm năm thủ uẩn:Sắc, thọ, tưởng, hành, thức;Không tất cả sáu căn: mắt,Tai, mũi, lưỡi, thân, ý;Không tất cả sáu trần: sắcTkhô giòn, hương, vị, xúc, pháp;Không gồm cả sáu thức:Nhãn thức mang lại ý thức;Mười tám giới đa số không.Không tất cả mười nhì duyên:Vô minc mang đến già chết;Không tất cả hết vô minhCho đến khi xong già chếtLưu chuyển với trả diệtCả hai chiều phần nhiều ko.Không tất cả tứ thánh đế:

Khổ, tập, diệt với đạo.

Không gồm trí tất cả đắc

Vì không có sở đắc.

Bồ-tát y Bát-nhã

Ba-la-mật-nhiều này

Tâm không còn chướng ngại

Do không tồn tại chướng ngại

Nên không tồn tại sợ hãi hãi

Lìa mộng tưởng đảo điênĐến Niết-bàn cứu vớt cánh.

Chư Phật vào tía đời

Đều y nơi Bát-nhã

Đắc Vô Thượng Bồ-đề.

Thế cần phải biết Bát-nhã

Là chân ngôn đại thần

Là chân ngôn đại minh

Là chân ngôn vô thượng

Không chân ngôn nào bằng

Có kỳ diệu công năng

Diệt trừ tất cả khổ

Chân thực ko dối hư

Liền nói ra chú rằng:

Gate gate paragate parasamgate Bodhi svaha (3 lần) (C)

Phật dạy nhân quả rõ ràngCho là gieo phước, gặt nngốc lần hơnTâm từ bỏ không nghĩ là thi ơnVui giúp bạn được qua cơn cạnh tranh nghèo.

Thọ trai ngừng hãy lưu giữ ghiNguyện mang đến muôn các loại thành công xuất sắc tu hànhBao nhiêu Pháp Phật, hạnh lànhĐủ đầy nhờ tấm lòng thành tiến tu.

Xem thêm: Cúng Tam Tai 2021: Ngày Cúng, Lễ Vật, Bài Cúng Đầy Đủ Nhất, Cách Cúng Giải Hạn Tam Tai 2021

CHỦ LỄ PHỤC NGUYỆN

Cơm nạp năng lượng nhì bữa, hằng ghi nhớ ơn khó khăn khổ của kẻ nông phu. Áo mang cha y, thường xét suy nghĩ nhọc nhằn của bạn thợ dệt. Thuốc men giường chõng, bởi vì bởi sự nhín bớt xén mặc của đàn-mãng cầu. Học Đạo tiến tu, nhờ lòng trường đoản cú dạy dỗ rnạp năng lượng của Thầy Tổ.Cầu đến tín công ty ruộng phước thêm những, Bồ-đề trung tâm thêm phệ, thuộc pháp giới bọn chúng sinh, phần đông trọn thành Phật Đạo.