Nghi Thức Cúng Hương Linh

  -  

Tang công ty nguyện hương thơm..., dâng hương..., lễ hương thơm linh tam... bái, giai quỳ... (Tang chủ quỳ, thắp hương ngang trán vái thương hiệu bạn bị tiêu diệt, cắn mùi hương dứt, lễ tía lạy và quỳ xuống)

THỈNH HƯƠNG LINH

Chân ngôn thần lực dẫn mùi hương linh

Từ chốn u minch về dương thế

An toạ linc sàng để nghe kinh

Tang gia hiếu tử chí thành hiến dưng. O

THỈNH ĐỨC DI ĐÀ TIẾP DẪN

Nam tế bào tuyệt nhất vai trung phong phụng thỉnh

Sông mê dào dạt sóng tình

Biển nhức lênh bóng lệ mình khóc than

Muốn mau thoát ra khỏi è gian

Hãy đề xuất niệm Phật tiêu tan khổ nàn. O

Nam tế bào Tây Pmùi hương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật, tay bưng sen xoàn tiếp dẫn mùi hương linch .........., pháp danh .........., mất ngày .........., hưởng dương/tbọn họ .......... , bây giờ là ngày cúng cơm trắng (tbọn họ tang, tứ chín ngày, trăm ngày, gần kề năm, nhì năm), hương thơm ngào ngạt, triệu thỉnh hương thơm linch, quay trở về bọn tràng (gia đường), lễ Phật, nghe khiếp.

Bạn đang xem: Nghi thức cúng hương linh

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

Thân cử bước thênh thang

Tâm trường đoản cú trên an nhàn

Tới lui không vướng mắc

Vượt bay cảnh trần thế. O

THỈNH ĐỨC QUÁN THẾ ÂM TIẾPhường DẪN

Nam tế bào độc nhất vô nhị tâm phụng thỉnh

Đức Quán Âm tu hành các kiếp

Với lời nguyện khẩn thiết độ sanh

Khắp muôn vị trí cầu nguyện chí thành

Ngài ứng hiện nay muôn hình tế độ. O

Nam tế bào Đại Từ Đại Bi Tầm Tkhô nóng Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ-tát, tay cố nhành liễu, pđợi hào quang quẻ tiếp dẫn hương thơm linch .........., pháp danh .........., mất ngày .........., hưởng dương/tchúng ta .......... tuổi, lúc này là ngày cúng cơm (tbọn họ tang, tư chín ngày, trăm ngày, giáp năm, hai năm), mùi thơm ngát, triệu thỉnh hương linh, quay lại đàn tràng (gia đường), lễ Phật, nghe gớm.

Hương hoa thỉnh, mùi hương hoa triệu thỉnh

Hồn về dương thế

Phách làm việc khu vực nao

Mau mau thức giấc ngộ

Vượt bay è cổ lao.

THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG TIẾPhường DẪN

Nam mô tốt nhất tâm phụng thỉnh

U minch xong xuôi không còn ngục tù hình

Dương gian độ bay chúng sinh không còn

Bồ đề nguyện béo vuông tròn

Chứng đề nghị Phật trái không hề tử sinch. O

Nam tế bào U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát, tay nuốm tích trượng, pngóng hào quang tiếp độ hương linc .........., pháp danh .........., mất ngày .........., hưởng dương/tbọn họ .......... tuổi, hôm nay là ngày cúng cơm trắng (thọ tang, tư chín ngày, trăm ngày, cạnh bên năm, nhì năm), hương thơm ngào ngạt, triệu thỉnh mùi hương linh, quay trở về lũ tràng (gia đường), lễ Phật, nghe ghê.

Hương hoa thỉnh, mùi hương hoa triệu thỉnh

Được nương dựa vào oai vệ thần chỏng Phật

Nay về phía trên nghe pháp nghe kinh

Hồn thiêng thụ tận hưởng linc đình

Nén mùi hương, chén con nước, ơn huệ cúng dưng.

CHÂM TRÀ LẦN I

Tang nhà tình thực hiến tkiểm tra đến mùi hương linch...

Tang gia hiếu quyến lễ... tạ hương linch nhị... bái. OO

BA LẦN TRIỆU THỈNH

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

Nam mô độc nhất vô nhị vai trung phong triệu thỉnh

Tang chủ thật tâm bái thỉnh. Hương linc ơi nghe lời mời thỉnh... hương linh ơi nghe lời mời thỉnh... hương linc ơi nghe lời mời thỉnh... tía lần triệu thỉnh hương thơm linch vẫn về, hồn thiêng an toạ linc sàng, tang nhà thực lòng thiết bọn hương hoa, cam lồ, pháp thực đầy đủ đầy kính dưng.

DÂNG CƠM CÚNG

Tang chủ tâm thành dâng cơm trắng.

(Tang công ty gắp thức ăn uống, từng vật dụng một không nhiều để vào đĩa cơm, đôi đũa gác ngang cùng nâng ngang trán)

(Tuỳ theo trường đúng theo cúng cho bố mẹ, vợ ông chồng,... mà lại người sở hữu lễ lựa chọn phần đông phần sau phát âm đến phù hợp)

- Cúng cho cha mẹ:

Đây chén cơm đầy nặng trĩu ước mong

Cha (mẹ) ơi! Đây ngọc cùng với phía trên lòng

Đây tình còn ứ đọng vào tha thiết

Ân nghĩa sinc thành chưa trả kết thúc.

- Cúng mang đến vợ hoặc chồng:

Chlặng loan phụng từ xưa hoà hợp

Đàn sắt cố tự dưng đứt dây tơ

Âm dương xa phương pháp song bờ

Bóng cơ hình nọ bây chừ tìm đâu.

- Cúng tổ sư, các cụ, cô bác bỏ, anh chị:

Đây nền nhân, đây bên nghĩa, vì chưng tiên sư cha nhỏ xíu dựng mà lại nên! Nọ lá ngọc, nọ cành đá quý, do công đức chất ông chồng cơ mà gồm.

Hiểu đạo nghĩa càng thêm thân thiết

Rõ bà con thương thơm tiếc nuối biết bao

Âm dương xa phương pháp đớn đau

Giờ nương Tam Bảo sớm mau thư nhàn.

Xem thêm: Tp - Ngày Lễ Vu Lan Tại Chùa Hoằng Pháp!

CHÚ BIẾN THỰC

Nam tế bào tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) O

CHÚ BIẾN THUỶ

Nam mxe hơi rô bà da, đát tha nga nhiều domain authority, đát điệt tha. Án, đánh rô tô rô, chén ra đánh rô, chén ra sơn rô, ta bà ha. (3 lần) O

CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần) O

(Tang nhà tình thật nhằm đĩa cơm xuống)

Sắc hương thơm mỹ vị đầy hư không

Nguyện cho mùi hương linch hầu như ấm no.

Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

CHÂM TRÀ LẦN II

Cam lồ một giọt linch thiêng

Tiêu trừ đói khát triền miên

Mật ngôn nhiệm mầu hồn thiêng an lành.

Tang công ty tâm thành hiến tsoát mang lại hương linh...

Toàn gia hiếu quyến lễ... hương thơm linh nhị... bái... OO

KHAI THỊ HƯƠNG LINH

Biển khổ bát ngát sóng nổi trôi

Muốn nắn mang đến Bồ đề bờ giác ngộ

Nếu mà trước đó chưa từng nghe tởm pháp

Thì làm thế nào thoát khỏi luân hồi.

Nam tế bào Đa Bảo Như Lai

Nam tế bào Bảo Thắng Nlỗi Lai

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

Nam mô Quảng Bác Thân Nlỗi Lai

Nam tế bào Ly Bố Uý Như Lai

Nam mô Cam Lồ Vương Nlỗi Lai

Nam tế bào A-di-đà Nhỏng Lai. O

QUY Y CHO HƯƠNG LINH

(Nếu hương thơm linc quy y rồi thì khỏi)

Hương linch trở lại dựa dẫm Phật

Hương linc quay về lệ thuộc Pháp

Hương linh quay về dựa dẫm Tăng.

Quay về lệ thuộc Phật, người chuyển đường chỉ lối mang lại hương linc.

Quay về dựa dẫm Pháp, con phố của tình tmùi hương cùng sự đọc biết.

Quay về dựa dẫm Tăng, đoàn thể của những người nguyện sinh sống cuộc đời thức giấc thức.

SÁM HỐI CHO HƯƠNG LINH

Hương linc đang sản xuất bao nghiệp ác

Đều vì chưng vô thỉ tđắm đuối, Sảnh, si

Từ thân, miệng, ý tạo ra ra

Tất cả hương thơm linch phần nhiều sám hối. O

OAI LỰC SỰ HƯỚNG NGUYỆN

Nguyện phần đa no ấm vứt xan tham

Mau bay u minc sinh Tịnh độ

Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

Rồi đã đạt thành đạo vô thượng

Công đức đi về cõi vị lai

Tất cả mùi hương linch thuộc mừng đón. O

CHÂM TRÀ LẦN III

Tang nhà chân thành hiến trà soát mang lại hương thơm linh...

Toàn gia hiếu quyến lễ... hương thơm linch nhị... bái. OO

CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, vớ đam bà tỳ, a di rị nhiều, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan nhiều. Dà di nị, dà dà mãng cầu. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần) O

HỒI HƯỚNG

Nguyện sinc Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là phụ huynh mình

Hoa knhì ngộ pháp vô sanh

Cùng chư Bồ-tát các bạn lành cùng với ta

Nguyện lấy công đức tạo nên ra

Hướng về toàn bộ xa gần hưởng trọn nhờ

Con thuộc muôn các loại thân sơ

Đều thành Phật đạo mang lại bờ an vui. O

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

Tác đại chứng minh.

Xem thêm: Lý Giải Thú Vị: Năm 2014 Nhuận Tháng Nào ? Năm 2014 Có Nhuận Không, Nhuận Vào Tháng Mấy

O

Hôm ni ngày..... tháng..... năm..... tất cả mái ấm gia đình tang chủ tâm thành thiết lễ cúng cơm. Nguyện rước công đức hồi hướng cầu cực kỳ đến mùi hương linh (Họ thương hiệu .........., pháp danh .........., mất ngày .........., hưởng trọn dương/thọ .......... tuổi), được vạc trung khu tỉnh giấc giác, lìa vị trí đen tối, xa vắng con đường dữ, tthấm sâu Tam Bảo, sinc về cõi Phật an vui. O

Thứ nguyện: Tâm chí thành dơ lên, nguyện mang lại hương linch, nghiệp chướng tiêu trừ, vãng sinc Tịnh độ. Lại nguyện cho toàn thể tang gia hiếu quyến, thân trung khu an lạc, thường xuyên được kiết tường, xa lìa khổ ách. O

Khắp nguyện: Kẻ mất vô cùng thăng, fan còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.